Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде…
Општина Рашка, УСАИД Пројекат за одговорну власт и организација Транспарентност Србија упућујуЈАВНИ ПОЗИВсвим заинтересованим да се укључе у процес израде Локалног антикорупцијског плана за општину Рашка.Позив се односи на појединце и представнике удружења који имају сугестије у вези са следећим областима из Модела Локалног антикорупцијског плана: област 1: Усвајање прописа…
Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама: АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА (Drosophila suzukii) Бранко Галовић,ПССС КраљевоУПИС У РЕГИСТАР ПГ И ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И УСЛОВИ ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПГ – 2019.Ненад Нешовић, ПССС КраљевоЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ПОДИЗАЊЕ СТАНДАРДА У…
Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години (удружења)Објављено 22. јануара 2019. Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2019. години. Конкурсом су предвиђени подстицаји за пројекте промоције туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора Србије…
четвртак, 31 јануар 2019 21:54

Јавни позиви за МСПП

Написао
Министарство привреде расписало је данас три јавна позива, на основу којих ће малим и средњим предузећима и предузетницима (МСПП) ставити на располагање чак 1,7 милијарди динара бесповратног новца. Министарство привреде је за развојне пројекте ове године обезбедило 500 милиона динара бесповратно, а за незапослене, почетнике у пословању и привреднике који…
40.СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 01. фебруара 2019. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.За ову седницу предложен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 39. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О…
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАШКАI Број: 06-VIII-40/2019Дана: 28. јануара 2019. годинеР А Ш К А На основу члана 42. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), З А К А З У Ј Е М40. СЕДНИЦУ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА Седница ће се одржати 01. фебруара 2019. године…
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и…
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и…