Одлука о оснивању ЛАП-а

Одлука о оснифању ЛАФ-а

План рада ЛАФ-а

Правилник о раду ЛАФ-а

Правилник о поступању

Образац за подношење представке

Локални антикорупцијски план за општину Рашка 2019

Записник са 1. седнице

Записник са 2. седнице

Записник са 3. седнице

Записник са 4. седнице

Записник са 5. седнице

Записник са 6. седнице


Полугодишњи извештај - ЛАФ Рашка  за 2020

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2020 ЛАФ и предлог ревизије


Одлука ЛАФ-а


Одлука Скупшине општине Рашка о усвајању Извештаја ЛАФА-а 16.04.2021

Записник са 7. седнице ЛАФ-а

Записник са 8. седнице ЛАФ-а