Статистистички годишњак Општине Рашка је основна статистичка публикација Општинске управе Општине Рашка у којој се објављују званични статистички подаци. Ова публикација на свеобухватан и систематски начин пружа избор најважнијих података из свих области друштвеног и економског живота.

У обради података коришћени су јединствени методолошки поступци, тако да су подаци упоредиви са одговарајућим показатељима за Републику Србију. Овом публикацијом је обухваћено преко 1.000 података о Општини Рашка. У њој се налазе подаци и броју становника, економској, образовној структири, саобраћају, туризму, социјалној заштити, етничкој стурктури, буџету Општине итд.

Извештајне јединице попуњавају упитнике на основу евиденције и документације, а где је и потребно на основу процене.

Опредељење за овакву публикацију у којој се на једном месту налазе подаци из различитих области друштвеног и економског развоја Општине, произилази из уважавања за комплексним увидом у стање и развој Општине.

Општинска управа Општине Рашка ће са захвалношћу примити све предлоге и сугестије за унапређивање квалитета садржаја Статистичког годишњака наше Општине, као и његовом прилагођавању потребама корисника.

Опширније: https://drive.google.com/file/d/1CLVDH2uUboOUM6JLmv0MlftUkR_V2Gq1/view?usp=sharing