Општинско веће је усвојило Предлог одлуке о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о спровођењу Локалног планског документа у области запошљавања за период 2024 – 2026. година. Документ ће бити усаглашен са националном Стратегијом  запошљавања у Републици Србији и дефинисаће циљеве и приоритете, као и програме и мере који ће се реализовати у општини Рашка. Предлог одлуке о Локалном планском документу у области запошљавања биће на дневном реду наредне седнице СО Рашка и коначну реч о њему даће одборници. 

Чланови Већу су усвојили Годишњи план јавних конкурса за доделу средстава удружењима грађана у 2024. години. Из општинског буџета биће суфинансирани програми које реализују УГ, а који припадају областима култура, друштвена брига о осетљивим групама, заштита животне средине и заштита од елементарних непогода и рурални развој. Конкурси ће бити расписани до краја маја. 

Веће је усвојило  Програм сакупљања и одвожења смећа са сеоског подручја. У 2024. години ЈКП „Рашка“ ће једном недељно одвозити отпад из Рвата, Биљановца, Казновића, Руднице, Градца, Брвенице, Милатковића, Панојевића, Беоца, Шумника, Пискање и Гњилице. Изношење смећа из домаћинстава са наведених територија пада на терет буџета Општине Рашка, док власници пословних објеката плаћају ову услугу из сопствених средстава.

Општинско веће је дало сагласности на Одлуку Спортског савеза општине Рашка о расподели средстава намењених спорту у 2024. години. Из општинског буџета издвојено је 25.000.000 динара за финансирање 18 спортских клубова, пет такмичења које организују клубови и девет турнира.

Већници су прихватили извештаје Комисије за доделу новчане помоћи за лечење стерилитета, чиме су два подносиоца захтева остварила право на надокнаду средства за спровођење поступка ВТО.

 

26. 02. 2024. године