40. СЕДНИЦА ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

 ће се одржати 26. јануара 2024. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

-  РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 39. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 828/5 КО СУПЊЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 461/1 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 461/1 КО СУПЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 828/5 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ, СПРОВОЂЕЊУ, ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, представник Општинске управе Рашка;

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2024. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСАНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, директор ЈКП „Рашка“;

5. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2024. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;

6. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА БР. 6/23 ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;

7. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА О РАСПОДЕЛИ – ДОТАЦИЈИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, секретар Спортског савеза општине Рашка;

8. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА О РАСПОДЕЛИ – ДОТАЦИЈИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2024. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, секретар Спортског савеза општине Рашка;

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДМЕ И ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Роглић, заменик председника општине;