Председник Општине Рашка Немања Поповић и директорка Филијале НСЗ Краљево Снежана Прелић разговарали су данас о спровођењу Локалног акционог плана запошљавања за 2024. годину. Како је речено на састанку, Општина Рашка ће из свог буџета издвојити 8.900.000 динара за финансрање мера активне политике запошљавања. Исти износ определила је и НСЗ. Приоритет је и ове године дат програму самозапошљавања и субванеционисању послодаваца за ново запошљавање. 

У 2023. години, за програма подстицања запошљавања у Рашки је потрошено 17.000.000 динара – по 4.400.000 динара Општина Рашка и НСЗ усмериле су на програме самозапошљавања, а  по 4.100.000 динара на субвенције послодавцима за ново запошљавање. Реализацијом ових програма запослено је 61 лице.

На крају 2023. године на еводенцији НСЗ било је 1.410 активних тражилаца посла.