email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА I ИГЊАТ РАКИТИЋ, предузетник из…
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА I За чланове Општинског…
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, тајним гласањем, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА I ЈОВАН ЧОРБИЋ, дипломирани инжењер шумарства,…
На основу члана 56. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник општина Рашка“, број 129/07 и 54/11) и члана 10. Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник општина Рашка“, број 91/08), Скупштина општине Рашка, на предлог Верификационог одбора, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је О Д…
На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА I РАДЕНКО ЦВЕТИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја из Мислопоља,…
понедељак, 01 јануар 2001 01:00

404

Написао
404: Not Found Sorry, but the content you requested could not be found