email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА I ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из…
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА I МИРЈАНА СКОРИЋ, дипломирани политиколог, из Рашке,…
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА I ИГЊАТ РАКИТИЋ, предузетник из…
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА I За чланове Општинског…
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, тајним гласањем, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА I ЈОВАН ЧОРБИЋ, дипломирани инжењер шумарства,…
На основу члана 56. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник општина Рашка“, број 129/07 и 54/11) и члана 10. Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник општина Рашка“, број 91/08), Скупштина општине Рашка, на предлог Верификационог одбора, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је О Д…
На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА I РАДЕНКО ЦВЕТИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја из Мислопоља,…
понедељак, 01 јануар 2001 01:00

404

Написао
404: Not Found Sorry, but the content you requested could not be found