email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА РАШКА ОПШТИНСКА УПРАВАV БРОЈ: 01 361-1073-2/12Дана, 18.09.2012.годинеРАШКА На основу Одлуке Општинског већа о продаји монтажног објекта број: 06-II-53/2012 од 17. априла 2012. године и на основу Извештаја комисије за процену објекта, Општинска управа општине Рашка, по други пут објављујеЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТАIПродаје се, јавном лицитацијом, монтажни…
ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општине Рашка, на основу чл. 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), обавештава јавност да је Теленор д.о.о., Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о…
Влада Србије је донела Уредбу о условима и начину коришћења субвенција за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години. Захтев за коришћење ових средстава треба поднети Министарству финансија и привреде – Управи за трезор, најкасније до 1. децембра ове године. Право на 6.420 динара по хектару пријављене површине у…
Влада Србије донела је Уредбу о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за јесење радове у пољопривреди, према којој физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства има право на 40 литара дизела по хектару пријављеног обрадивог земљишта. Малопродајна цена дизел горива Д-2 односно евродизела, регресира се у…
Кандидати чије се име и презиме налази на листи, по насељима, изабрани су за обуку за пописиваче.Обука за кандидате за пописиваче из следећих насеља одржаће се дана 17.09 2012. године, са почетком У 09,00 часова, у Сали Комитета, ул.Студеничка бр.2.Листу кандидата по насељима можете погледати ОВДЕ!
Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, по насељима, изабрани су за претест за обуку за пописиваче.Претест за кандидате из следећих насеља одржаће се дана 14.09.2012. године, са почетком у 11,00 часова, у Скупштинској сали ( Сала Комитета) у Рашки.Коначну листу можете погледати ОВДЕ!
Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте на прелиминарној листи кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, дужни су да пописној комисији, од 20. до 24. августа, предају следећа документа:► копију личне карте или пасоша;► оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;► копију радне књижице (за…
ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЕЛИМИНАЦИОНИ ПРЕДТЕСТ ЗА ОБУКУ ЗА ОПШТИНСКЕ ИНСТРУКТОРЕ –ОПШТИНЕ РАШКА-Редни број кандидата Име, име једног родитеља и презиме кандидата Редни број пријаве Укупан број бодова1. МАРИНА ЈУГОСЛАВ ЗВРМБАЛОВИЋ 4323 192. АЛЕКСАНДАР ДРАГОСЛАВ ЂОКОВИЋ 9868 183. МАРКО ЗОРАН ПОПОВИЋ 1403 174. КРСТИНА ДРАГАН МИЛОСАВЉЕВИЋ 6183 175. АНА ДУШАН МИШОВИЋ…
Седница ће се одржати 17. августа 2012. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,00 часова.За ову седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА…
понедељак, 13 август 2012 13:48

РДС програм свечаности

Написао
Петак, 17. август 17.00 часова – Галерија Центра за културу „Градац“ •Популарна наука: „Све је у броју и мери“ Лов на Хигсов бозон: Да ли је откривена Божја честица? Учествују: Проф. др Петар Аџић, професор Физичког факултета Универзитета у Београду, председник комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом и руководилац групе српских…