email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка


Горан Брајушковић редовни је професор Биолошког факултета Универзитета у Београду где предаје

...

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16 и

...

Радови на замени столарије и уградње котлова у оквиру Програма енергетске санације стамбених

...

Ранг-листа кандидата за пописиваче објављује се по насељеним местима/кластерима, у оквиру

...

Боеми до 12 часова

Рафаело до 14 часова

Кривина пре Пилца до 15 часова

Ђуровићи до 16 часова

Боеми до 18

...

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ

...

Партнерски одбор Програма, а на основу процеса евалуације претходно спроведеног од петочлане

...

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и

...

На основу члана 44, став 1, тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

...

На основу члана 44, став 1, тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике

...