ПЛАНОВИ ИЗВЕШТАЈИ

-План за 2018. годину
-План за 2020. годину
-План за 2021. годину

- Извештај за 2017. годину


КОНТРОЛНА ЛИСТА 1
УО за исхрану и пиће

КОНТРОЛНА ЛИСТА 2 УО за смештај

КОНТРОЛНА ЛИСТА 3 Угоститељи

КОНТРОЛНА ЛИСТА 4 Домаћа радиност

КОНТРОЛНА ЛИСТА 5 Сеоска домаћинства