25. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 09. децембра 2014. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗ­РА­ДУ ПРЕДЛОГА АК­ТА О ПРО­МЕ­НИ СТА­ТУ­ТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КАРЛОВИЋ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РАЗРЕШЕЊА ИМОВИНСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА „КОЛУБАРА“ И ДОНОШЕЊЕ:
ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И 
РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.