Црква Светог Николе у Баљевцу је средњовековна црква посвећена Св.Николи. Има једнобродну основу са кубетом. Фасаде храма оживљене су слепим аркадама, а у обради прозорских оквира уочава се утицај романике. Унутрашњост храма била је живописана, али се до данас зидна декорација сачувала само фрагментарно. Обнова храма 1936. године делимично је изменила првобитни изглед цркве. Решењем надлежних институција ова црква је стављена под заштиту државе као споменик културе од великог значаја.