РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Стручно оперативни тим за процену
настале штете на територији општине Рашка
Дана: 30.01.2023. године


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ


Стручно оперативни тим за процену настале штете на територији општине Рашка позива грађане и грађанке општине Рашка који су претрпели штету од елементарних непогода на стамбеним објектима у периоду од 20/21. јануара 2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице, сваког радног дана од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу који можете преузети на писарници.

Јавни позив ће трајати 15 дана тачније до 14. фебраура 2023. године.

Пријаве упућене ван ( пре или касније) прописаног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране стручно оперативног тима.

За све додатне информације, грађани и грађанке се могу обратити лично писарници сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова.


Шеф стручно оперативног тима
Слободан Ђоровић