Одређује се Зоран Стојановић, саветник у Општинској управи општине Рашка на пословима одбране, безбедности, заштите на раду и противпожарне заштите, за лице одговорно за издавање исушивача
заинтересованим грађанима и правним лицима којима су поплављени објекти у поплавама од 20./21. јануара 2023. године, према распореду и на начин који ово лице одреди у сарадњи са ВСЈ- Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС-одељење у Рашки.
Контакт подаци за преузимање исушивача:
036/740-940 и моб. 062/454-972