email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.закон и 95/18-др.закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за „Дистрибутивни центар ТНГ“, на кп. бр. 4421/2 ко Баљевац, оператера „Рас Гас“ д.о.о. Крагујевац. 

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, као и у просторијама Општинске управе Општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1, канцеларија 4 у приземљу, сваког радног дана од 11 до 13 часова у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Дана 25.01.2022. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, биће одржана презентација и јавна расправа у сали Општинске управе Општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1.

Уколико, услед пандемијских услова, одржавање презентације и јавне расправе не буде могуће уз физичко присуство јавности и надлежних органа, Министарство ће организовати презентацију и јавну расправу путем интернета. Интернет адресу за приступ презентацији и јавној расправи, Министарство ће објавити на својој интернет страници најкасније 7 дана пре наведеног термина презентације и јавне расправе.

Услед погоршања пандемијских услова, Министарство организује презентацију и јавну расправу путем интернета, у непромењеном термину, 25. јануара 2022. године, са почетком у 12 часова. Интернет адреса за приступ презентацији и јавној расправи је:

Meeting link:

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=me0180e34439675c4d0d45… 

Meeting number:

2376 290 3826

Password:

JUyFkD6DT64

Host key:

370805

На основу Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-V-13/2021-19, од 23. марта 2021. године, Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, на седници одржаној 18. 01. 2022. године, утврдила је следећу:

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

Студ..

Број бодова

1.       

Андрија Крстовић

Природно математички факултет  Крагујевац

1.

10.00

2.       

Ђурђица Мартаћ

Филозофски факултет Нови Сад

1.

10.00

3.       

Небојша Глишовић

Државни универзитет  Нови Пазар

1.

10,00

4.       

Николина Грбовић

Рударско – геолошки факултет  Београд

1.

10.00

5.       

Софија Ђуровић

Факултет медицинских наука Крагујевац

1.

10.00

6.       

Мина Мишовић

Фармацеутски факултет Београд

1.

10.00

7.       

Анђела Малић

Технолошко металуршки факултет Београд

1.

10.00

8.       

Владимир Дробњак

Факултет организационих наука Београд

1.

10.00

9.       

Невена Радосављевић

Стоматолошки факултет Београд

1.

10.00

10.   

Милица Маричић

Грађевински факултет Бeоград

1.

10.00

11.   

Анђела Патричевић

Стоматолошки факултет Београд

1.

10.00

12.   

Јелица Новковић

Криминалистичко полицијска академија Београд

3.

9.39

13.   

Емилија Младеновић

Филолошки факултет  Београд

3.

9.24

14.   

Немања Андрић

Економски факултет  Приштина

4.

9.21

15.   

Тамара Сочанац

Факултет медицинских наука Крагујевац

2.

9.15

16.   

Милица Маринковић

Војана академија Београд

3.

9.09

17.   

Милица Кошанин

Саобраћајни факултет Београд

3.

9.08

18.   

Милица Барлов

Медицински факултет Београд

4.

9.00

19.   

Наташа Бабић

Факултет инжењерских наука Крагујевац

3.

8.95

20.   

Радош Кнежевић

Медицински факултет  Београд

4.

8.94

21.   

Анђела Воларац

Филолошки факултет Београд

2.

8.93

22.   

Урош Лазић

Рударско геолошки факултет Београд

4.

8.91

23.   

Урош Милосављевић

Правни факултет Београд

3.

8.90

24.   

Наталија Бачанин

Медицински факултет  Крагујевац

2.

8.89

25.   

Илија Медаревић

Факултет организационих наука Београд

4.

8.88

26.   

Данијела Бонџић

ФАСПЕР  Београд

4.

8.81

27.   

Катарина Ђоровић

ФАСПЕР Београд

мас.

8.80

28.   

Неда Мареновић

Електротехнички факултет Београд

3.

8.77

29.   

Јелена Максимовић

Медицински факултет  Београд

6.

8.74

30.   

Милица Томовић

Медицински факултет  Крагујевац

3.

8.73

31.   

Никола Премовић

Медицински факултет  Београд

4.

8.73

32.   

Jована Петровић

Филозофски факултет Београд

мас.

8.72

33.   

Тијана Марковић

Саобраћајни факултет  Београд

2.

8.70

34.   

Ђурђина Јаснић

Саобраћајни факултет Београд

3.

8.70

35.   

Александра Дугалић

Факултет медицинских наука Крагујевац

6.

8.70

36.   

Александра Танасковић

Академија струковних студија   Шумадија

3.

8.66

37.   

Јована Ђуровић

Факултет медицинских наука Крагујевац

4.

8.66

38.   

Зорица Радивојевић

Фармацеутски факултет  Београд

3.

8.63

39.   

Јулија Балтић

Шумарски факултет Београд

3.

8.62

40.   

Божица Бачанин

Факултет медицинских наука  Крагујевац

5.

8.61

41.   

Славко Анисијевић

Факултет организационих наука Београд

2.

8.60

42.   

Алекса Мареновић

Саобраћајни факултет Београд

2.

8.60

43.   

Лука Бановић

Академија техничко уметничких струковних студија  Београд

3.

8.60

44.   

Анастасија Радовановић

Академија струковних студија - Београд

2.

8.58

 

45.   

Урош Вукосављевић

Факултет примењених уметности Београд

2.

8.57

46.   

Катарина Радуловић

Учитељски факултет  Призрен - Лепосавић

4.

8.54

47.   

Љубица Станчић

Филолошки факултет  Београд

3.

8.52

 

ДРУШТВЕНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

1.

Исидора Мартаћ

Математички факулетет  Београд

1.

9.76

 

2.

Ненад Дубовац

Факултет техничких наука Нови Сад

1.

9.32

 

3.

Марија Вељковић

Факултет медицинских наука Крагујевац

3.

8.35

 

4.

Павле Баловић

Криминалистичко  полицијска академија

2.

8.11

 

5.

Андреа Вељовић

Природно математички факултет Крагујевац

мас.

8.05

 

6.

Ксенија Коминац

Филолошки факултет Београд

3.

7.95

 

7.

Теодора Томовић

Филолошки факултет  Београд

3.

7.85

 

8.

Сузана Ђачић

Технички факултет Чачак

4.

7.84

 

9.

Александра Мишовић

Факултет медицинских наука Крагујевац

3.

7.75

 

10.

Милица Кнежевић

Учитељски факултет  Београд

3.

7.70

 

11.

Андреа Шаптовић

Економски  факултет  Крагујевац

4.

7.63

 

12.

Радослав Лазић

Факултет инжењерских наука  Крагијевац

3.

6.70

 

13.

Катарина Вујанац

Академија струковних студија Косовско Метохијска

3.

6.60

 

14.

Јована Вуковић

Географски факултет Београд

2.

6.45

 

 

Следећи студенти су одбијени јер не испуњавају услове Конкурса за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2021/2022. годину:

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Разлог за одбијање

.

1.

Ивана Балетић

Фармацеутски факултет  Београд

Апсолвентски стаж

2.

Богдан Трикош

Факултет спорта и физичког васпитања Београд

Докторске студије

3.

Александра Бојовић

Академија струковних студија Београд

Самофинансирајући студент

4.

Ђурђина Марковић

 

Економски факултет Крагујевац

Апсолвентски стаж на 4. години студија

Приговор на прелиминарну ранг листу може се поднети Општинском већу општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

У Рашки

18.01.2022.

Комисијa за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка
Зоран Симовић

 

У протекла 24 сата регистровано је 99 новозаражених вирусом корона на територији општине Рашка. Резултат је достављен за 167 анализираних тестова. Од почетка јануара ковид 19 лабораторијски је потврђен код 1.035 особа, док се број инфицираних коронавирусом током 4. таласа епидемије попео на 2.697.
У Ковид амбуланти Дома здравља јуче су обављена 274 прегледа – 171 први и 103 контролна. Урађено је 106 тестова. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирана 18.501 особа. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 10 пацијената из наше општине.

У протекла 3 дана регистровано је 209 новозаражених вирусом корона на територији општине Рашка. Резултат је достављен за 419 обрађених тестова. Током 4. таласа епидемије од ковида 19 оболело је 2.598 особа, док је од почетка јануара позитиван тест на коронавирус добило 936 особа.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 14. до 16. јануара 748 прегледа – 446 првих и 302 контролна и тестирали 370 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 18.395 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општиј болници у Новом Пазару хоспитализовано је 8 ковид пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона примила су 9.293 становника општине Рашка или 46,93% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је њих 8.487 односно 42,86% старијих од 18 година. Трећом дозом вакцине заштићено је 4.249 лица што је 27,45% од укупног броја пунолетних становника наше општине. На пункту за масовну имунизацију становништва вакцинисано је 11.030 житеља северног дела Косова. Другу дозу вакцине примила је 10.641 особа, а трећу 3.347.


17.1.2022. године

Према резултатима достављеним за 13. јануар, још 105 особа са територије општине Рашка добило је позитиван тест на вирус корона, што је највећи број новозаражених у једном дану од почетка епидемије. Обрађено је 212 тестова. У 4. таласу епидемије од ковида 19 оболело је 2.589 лица, док је од почетка пандемије евидентирано 5.520 случајева инфекције коронавирусом.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су јуче 268 прегледа – 198 првих и 70 контролних. Тестирано је 158 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 18.025 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 13 ковид пацијента из Рашке.


14.1.2022. године

У дану за нама регистровано је 95 новооболелих од ковида 19 на територији општине Рашка. Резултат је достављен за 187 обрађених тестова. Од 27. јула, када је почео 4. талас епидемије, закључно са јучерашњим даном, позитиван тест на вирус корона добиле су 2.484 особе тестиране у Дому здравља Рашка.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су јуче 305 прегледа – 239 првих и 66 контролних. Тестирано је 188 пацијената. Бројке показују да је до сада спроведено 17.867 пи-си-ар и антигенских тестирања. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 13 пацијената из Рашке.

У протекла 24 сата присуство вируса корона потврђено је код 75 особа са територије општине Рашка. Обрађен је 171 тест. Од почетка 4. таласа епидемије, регистровано је 2.389 случајева заразе коронавирусом.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 296 прегледа – 203 прва и 93 контролна. Тестирано је 160 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 17.679 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 13 ковид пацијената из Рашке.


12.1.2022. године

У дану за нама позитивна тест на вирус корона добило је 96 особа тестираних у Дому здравља Рашка. Резултат је достављен за 192 обрађена узорка. Током 4. таласа епидемије ковид 19 потврђен је код 2.314 лица, док су од 1. до 10. јануара регистрована 452 случаја заразе коронавирусом на територји општине Рашка.
У Ковид амбуланти Дома здравља јуче су обављена 274 прегледа. Са симптомима сличним онима које изазива инфекција вирусом корона, лекарску помоћ затражило је 220 особа. На контролном прегледу била су 54 пацијента. Тестирано је 186 лица. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 17.519 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 13 пацијената из Рашке.

Од 5. до 9. јануара лабораторијски је потврђено 266 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Резултат је достављен за 662 теста. Рекордан број позитивних на вирус корона у једном дану од почетка пандемије забележен је 8. јануара, када је инфекција потврђена код 72 особе. У 4. таласу епидемије регистровано је 2.218 оболелих од ковида 19.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка током протеклих 5 дана обављена су 853 прегледа – 666 првих и 187 контролних. Тестирано је 579 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља су урађена 17.333 пи-си-ар и антигенска теста. У Општој болиници у Новом Пазару хоспитализовано је 13 ковид пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона до данас су примила 9.264 становника општине Рашка, односно 46,78% пунолетних Рашчана. Ревакцинисана је 8.431 особа или 42,58 старијих од 18 година. Трећом дозом вакцине заштићено је 4.187 лица. На пункту за масовну имунизацију становништва вакцинисано је 11.016 житеља северног дела Косова. Другу дозу примиле су 10.563 особе, а трећу 3.322.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАШКА

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

БРОЈ 06-3/2021-1

ДАНА 06.01.2022. године

 

                На основу члана 20. Правилника о суфинасирању  енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе број 06-V-30/2021-11, од 15. 11. 2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела утврдила је

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

           

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

ENEL PS DOO, NOVI BEOGRAD

Зеленгорска 1Г, 11070 Нови Београд

0113132113

SOLAR ENERGY DOO

Ђорђа Јовановића 10, 21000 Нови Сад

0628913420

ALU MARKOM-COM DOO GOSPOĐINCI

Живојина Мишића 49, Госпођинци, Жабаљ 21237

0658371670

S.O.K. DOO KRALJEVO

Мирка Луковића 2, 36000 Краљево

063683093

SZTR FORMEL

12. децембар 133, 36310 Сјеница

063488791

Green Watt Innovations d.o.o. Beograd-Zvezdara

Подујевска 20, 11000 Београд - Звездара

0114435530

DRAGAN TODOROVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU SOLARNE OPREME VRNJAČKA BANJA

Жике Ваљаревића 33, 36210 Врњачка Бања

036612665

MLS EXING DOO BEOGRAD

Трстењакова 3, 11090 Раковица Београд

0112660120

TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD, ZEMUN

Угриновачки пут 22. део 52

0113169599

GREEN WORLD PHOTOVOLTAIK Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ

19. октобар 68, 34000 Крагујевац

0638868404

ENERGY NET SERVICES DOO KAĆ

Партизанска 160, Каћ

0216861000

MARATON DOO ĆUPRIJA

Лоле Рибара 36, 35230 Ћуприја

0358476304

HASTECH DOO

Јошанички кеј 54, 36300 Нови Пазар

020600010

MT-KOMEX DOO BEOGRAD

Ослобођења 22Б, 11090 Раковица

0113564240

ДЕЛПРОМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Војводе Глигора 6, 34000 Крагујевац

063535333

RD SOLAR SISTEM DOO KRAGUJEVAC

Солунска 21А, 34000 Крагујевац

034326259

KEY4S DOO BEOGRAD

Милована Миловановића 2/36 11000 Београд

0114065715

 

 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

 

 

                                                                                                                                       

 

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈE ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

Зоран Симовић