email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.

Ред.бр.

Ред.бр. пријаве

Име и презиме

Број бодова остварених на обуци

1

4041

МАРИЈАНА КУРАНДИЋ

20

2

10762

STEFAN MAKOJEVIĆ

20

3

10779

JELICA MAKOJEVIĆ

20

4

10899

ДАНИЈЕЛА МАТОВИЋ

20

5

12361

МАРИЈАНА ВАНДИЋ

20

6

32656

МАЈА ЧЕПЕРКОВИЋ

20

7

33270

УРОШ ВАСИЉЕВИЋ

20

8

34666

РАДОЈИЦА УРОШЕВИЋ

19

9

31524

ИРЕНА ВУКОВИЋ

19

10

31849

МИЛЕНА РАШКОВИЋ

19

11

10645

МАРИЈА МАРТАЋ

19

12

14295

АНДРЕА МИЛОШЕВИЋ

19

13

1359

ФИЛИП ИВАНОВИЋ

19

14

17592

ДРАГАНА ТОМОВИЋ

19

15

25900

НАТАША ЛАЗИЋ

19

16

27344

ИВАНА РАТКОВИЋ

18

17

29435

ИВАНА ВАСИЋ

18

18

30663

KRISTINA TRBOLJEVAC

18

19

21275

БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

18

20

21861

АЛЕКСАНДРА РАДОШЕВИЋ

18

21

25122

ТАМАРА ЈОЗОВИЋ

18

22

10644

МИЛА РОСИЋ ЖУПАЊАЦ

18

23

16363

ВЛАДАН ЈЕКИЋ

18

24

16507

ПЕТАР НАСТИЋ

18

25

1488

АНА НОВКОВИЋ

18

26

956

САНДРА КОТУРОВИЋ

18

27

12934

ТИНА ВУЧКОВИЋ

18

28

33294

НЕВЕНА АРСОВИЋ

18

29

37935

ТЕОДОРА НИЋИФОРОВИЋ

18

30

40169

JОВАНА БЕЉАКОВИЋ

17

31

33928

АЛЕКСАНДРА ВУКАШИНОВИЋ

17

32

35284

УРОШ КНЕЖЕВИЋ

17

33

14332

ХЕЛЕНА НИКОЛИЋ

17

34

10671

НЕНАД ЖУПАЊАЦ

17

35

3721

МАРИЈАНА ЧЕПЕРКОВИЋ

17

36

4833

НЕЛА ПАВЛОВИЋ

17

37

1912

СТЕФАН ТОДОРОВИЋ

17

38

15211

БРАНКО ЗЕЧЕВИЋ

17

39

19543

ТЕОДОРА ПАНОВИЋ

17

40

21194

БИЉАНА ДУГАЛИЋ

17

41

28746

ЈАСНА ГОЉОВИЋ

17

42

27785

ВЕСНА МУТАВЏИЋ

17

43

28091

МИЛИЦА РАЧИЋ

17

44

28201

ТИЈАНА ВЕЉОВИЋ

16

45

29380

ANEL DESTANOVIC

16

46

3529

ANĐELIJA ILIĆ

16

47

9474

ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ СТАНЧИЋ

16

48

36561

ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ

16

49

33018

ВЛАДИМИР ДИЗДАРЕВИЋ

16

50

32824

СНЕЖАНА ШАРАЦ

15

51

1526

ИВАНА ИЛИЋ

15

52

14495

ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

15

 

 

Општина Рашка упућује

 

 

Позив Саветима месних заједница са територије Општине Рашка за учешће у програму подршке за јачање учешћа грађана, израду финансијских планова и програма развоја месних заједница

 

Општина Рашка учествује у пројекту „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, који финансира Влада Швајцарске, а спроводи HELVETAS Swiss Intercooperation. Једна од активности у оквиру овог пројекта, која се истовремено спроводи у 15 градова и општина, јесте пружање подршке месним заједницама да повећају учешће грађана, унапреде финансијско планирање и израде своје програме развоја.   

 

Одабрани савети месних заједница ће добити стручну подршку у периоду од 1. новембра 2022. до 31. децембра 2024. Подршка обухвата рад са представницима савета месних заједница на годишњим групним састанцима, израду и представљање приручника, као и кроз укупно 18 састанака са представницима сваке месне заједнице.

 

Месне заједнице, које буду укључене у овај програм, на овај начин ће добити прилику да побољшају своје акте, да развију нове и унапреде постојеће видове сарадње са грађанима, и да тако омогуће да се потребе грађана и месне заједнице у целини боље препознају у буџету и планским документима наше општине.

 

Прилику да добију ову подршку имају две месне заједнице, које ће бити одабране на основу исказаних потреба, воље и спремности за сарадњу. Уколико се на позив јави више савета месних заједница, одабир ће извршити Тим за партиципацију Општине Рашка у сарадњи са HELVETAS Swiss Intercooperation и ангажованим експертима. У случају више пријављених приоритет ће бити дат месним заједницама из сеоских и приградских подручја.

 

Рок за пријаву је 4. октобар 2022. године.

 

Пријавни формулар се може попунити електронски и доставити електронском поштом, искључиво са службене адресе за електронску пошту коју користи Савет месне заједнице, на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

Пријавни формулар се може доставити у штампаном облику, на адресу Општинска управа Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка (за Ђорђа Радоичића), у ком случају треба да буде потписан од председника Савета месне заједнице, или другог члана Савета месне заједнице када председник није изабран.

 

Овај позив ће бити објављен на сајту Општине Рашка: www.raska.gov.rs.

 

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОПШТИНИ РАШКА можете погледати и преузети у приологу.

55. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. септембра 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА БР. 620-1/22 ОД 12. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 09. септембра 2022. године поднет захтев ЈКП „Рашка“ за давање сагласности на Ценовник ЈКП "Рашка" за воду, канализацију и изношење смећа са образложењем који је донео Надзорни одбор ЈКП "Рашка" бр. 344 од 08. септембра 2022. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка. 

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 09. септембра 2022. године, расписује поновљени

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I
Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II
Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

30 до 48

Објекат бр.2.

четворособан

60 до 86


Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.
Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

III
Предметни стамбени објекти који се откупљују/купују морају да испуњавају основне услове за живот и становање, односно морају бити безбедни и условни за становање, да поседују минимум одговарајућу инфраструктуру тј. да буду прикључени на канализациону мрежу или да имају септичку јаму, као и да буду прикључени на водоводну и електроенергетску мрежу (објекати опремљени струјом и водом).

Испуњеност основних услова за живот и становање за предметних стамбених објеката процењују стручна лица - лиценцирани инжењери одговарајуће струке, а процену тржишне вредности непокретности утврђује стручно лице - лиценцирани проценитељ имовине.

Активности процене биће реализоване у фази вредновања пристиглих пријава, а потенцијални продавац, у фази конкурисања, даје сагласност да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене.

IV
Потребно је да стамбени објекти намењени социјалном становању (У даљем тексту: непокретности), који су предмет куповине/откупа:
1) Испуњавају основне услове за живот и становање;
2) Да се налазе на територији општине Рашка;
3)Да буду уписани у катастар непокретности на име продавца, са правом својине продавца како на непокретности, тако и на земљишту на којем се непокретност налази;
4) Да буду уписани у катастар непокретности као:
● непокретности које су преузете из земљишних књига, или
● непокретности изграђене пре доношења прописа о изградњи, или
● непокретности уписане по Закону о озакоњењу објеката;
5) Да буду уписани у Катастар непокретности без терета, не рачунајући при том:
● уписано право стварне службености пролаза,
● друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
НАПОМЕНА: Наведене забележбе не сматрају се теретом у поступку разматрања пријаве на Јавни позив.
6) Да имају вредност у границама вредности на тржишту непокретности,
7) Да нису предмет судског спора;
8) Да су за предметне непокретности измирене пореске обавезе које су настале по основу права својине за предметни стамбени објекат;
4) Да су измирене обавезе према Електропривреди Србије;
5) Да су измирене обавеза према ЈП Србија Гас, уколико су непокретности опремљене гасним инсталацијама и прикључене на гасну мрежу.
6) Да су измирене обавезе према Јавном комуналном предузећу надлежном за место где се налази непокретност.

V
Подносилац пријаве на Јавни позив (потенцијални продавац стамбеног објекта), доставља следећу обавезну документацију:

1) Попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију личне карте (обе стране) или очитану личну карту;
3) Оверену изјаву у прописаној форми да прихвата услове Јавног позива, да је сагласан са обрадом датих података о личности и податка о објекту и да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене;
4) Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Рашка за предметну непокретност (стамбени објекат који жели да прода), не старији од месец дана;
5) Потврду Локалне пореске администрације Општинске управе Рашка да су измирене све пореске обавезе које су настале по основу права својине на предметној непокретности и земљишту;
6) Доказе о измиреним трошковима за струју/воду;
7) Потврду надлежног суда да стамбени објекат није предмет судског спора
8) Фотографије стамбеног објетка (5 до 10 фотографија које на јасан и илустративан начин показује стање објекта).
9)Фотокопију рачуна отвореног код пословне банке, на који ће се уплатити средства за куповину куће.

Поред наведених доказа, Комисија може од подносиоца пријаве да затражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених у овом члану, могу бити предмет провере од стране Комисије.
VI
Поступак за избор и откуп/куповину два стамбена објекта спроводи Комисија у складу са Правилником, а коју комисију образује председник општине Рашка.

Приликом рада, Комисија:
- Разматра поднете пријаве, врши проверу података и утврђује чињенично стање на основу свих расположивих доказа прикупљених у поступку;
- Прихвата достављене извештаје лиценцираних инжењера о испуњености услова за живот и становања у предметним стамбеним објектима;
-Прихвата достављене извештаје проценитеља вредности имовине о вредностима предметних стамбених објеката;
- Утврђује листу стамбених објеката који су прихватљиви као предмет куповине и упућује листу Центру за социјални рад Рашка, ради консултативног процеса са изабраним корисницима (мечинг);
- Утврђује и објављује Одлуку/е о додели стамбених објеката корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“,
као јединствену или сукцесивне,
- Спроводи поступак потписивања тројних уговора између општине Рашка, продавца некретнине и корисника донаторске помоћи.

Чињенице и околности од значаја за поступање и одлучивање Комисија утврђује на основу доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, извештаја лиценцираних инжењера и проценитеља имовине, изјава корисника у поступку мечинга, као и на основу других доказа утврђених применом осталих доказних средстава предвиђених законом.

Комисија одлучује на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, посебно ценећи локацијске услове, односно приступачности локације (близина школе, здравствених и јавних установа и сл.), степен завршености стамбеног објекта, односно чињеницу да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, те да ли површина стамбеног објекта, односно број и намена просторија одговара броју чланова породице/ корисника програма.

VII
Комисија неће разматрати неблаговремено поднете пријаве и пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.

Ако је пријава неразумљива или непотпуна, Комисија ће у складу са чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку обавестити подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву, уз упозорење на правне последице ако исту не уреди у прописаном року од 8 дана, односно да ће пријава бити у складу са чланом 59. став 2. Закона одбачена решењем.

Подносиоци пријава на Јавни позив су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке/а о додели стамбених објеката намењених социјалном становању корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, (у даљем тексту Одлука), а у вези са предметним стамбеним објектом или подносиоцем пријаве, од значаја за поднету пријаву.

VIII
Након разматрања пријава и провере документације, Комисија прибавља и прихвата извештаје лиценцираних инжењера и проценитеља имовине ангажованих од стране општине Рашка.
У случају да извештај проценитеља имовине покаже да је цена стамбеног објекта мања од цене наведене у пријавном обрасцу, Комисија ће позвати потенцијалног продавца да се у писаном облику изјасни о спремности прихватања цене исказане од стране проценитеља имовине.

Ако је потенцијални продавац спреман да прихвати процењену вредност, Комисија наставља да разматра предметни захтев. У супротном, наведени захтев неће бити даље предмет разматрања од стране Комисије.

IX
Центaр за социјални рад Рашка спроводи консултације са изабраним корисницима пакета донаторске помоћи. Сврха консултација је доношење Одлуке/а, као и припрема нацрта тројног уговора који се закључује између продавца стамбеног објекта, општине Рашка и корисника изабраног корисника пакета донаторске помоћи.

X
У уговору о куповини непокретности из члана II овог позива, биће утврђено да ће општина Рашка са посебног наменског рачуна отвореног за реализацију пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“ измирити уговорену вредност непокретности, као и услови и динамика плаћања.

XI
Уколико је незадовољан Одлуком комисије о избору и откупу/куповини два стамбена објеката намењена социјалном становању, подносилац пријаве на Јавни позив може уложити приговор Општинском већу Општине Рашка у року од 8 дана од дана објављивања листе.
Листа из става I овог члана објављује се на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs

XII
Пријаве са документацијом заинтересована лица подносе на писарници Општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, или поштом на исту адресу, са назнаком ,,Пријава на јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању.“

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања Јавног конкурса и траје 7 дана.

XIII
Јавни позив објавити на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка (www.raska.gov.rs)

 

20. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 14. септембра 2022. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милинко Пантовић, председник комисије за награде и признања;
2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА „КАВИМ РАШКА“ АД ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА БР. 269/1 ОД 13. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор Кавим Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
5. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК – ИЗМЕНА УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам;
8. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ,,СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ - КОРЛАЋЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА РАШКА У НАЗИВУ САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

54. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 07. септембра 2022. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

 За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 52. И 53. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА „КАВИМ РАШКА“ АД ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА БР. 269/1 ОД 13. МАЈА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор Кавим Рашка;

2. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

3. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 322 ОД 08. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

4. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;

5. ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О МЕРАМА ЗА ШТЕДЊУ И ОГРАНИЧЕЊУ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК – ИЗМЕНА УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам;

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

13. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан општинског већа и председник комисије;

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;

16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 40. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 02. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;

17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 05. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;

18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ДОПУНСКОГ РЕШЕЊА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БР. 352-766/22 ОД 11.05.2022. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе;

19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

четвртак, 01 септембар 2022 20:39

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Написао

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност и заинтересоване органе и организације, да је „Мегалит – Шумник“ АД, ул.Студеничка 4, Рашка, поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта aсфалтне базе „Мегалит – Шумник“, на катастарским парцелама бр. 242/4, 374/3 и 378 КО Кућани, општина Рашка.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева и предметну студију, сваког радног дана од 07 – 14 часова у просторијама Општинске управе општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1, соба 4 и да достави своје мишљење у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, док ће се јавна расправа и јавна презентација одржати дана 28.09.2022.год. у сали Општинске управе општине Рашка са почетком у 12 часова.

понедељак, 29 август 2022 15:40

Прекид у водоснабдевању

Написао

Дана 30.08.2022. године у периоду од 08-14 часова због радова на водоводној мрежи код ОШ Рашка без воде ће бити насеље Стара Стругара, Супње, Милатковиће и Панојевиће. Молимо грађане на разумевање и да припреме залихе за основне потребе за наведени период.