Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

32. СЕДНИЦУ СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 04. септембра 2015. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Остраћанин, шеф Службе за локални економски развој.

4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Субота, 15. август

Галерија Центра за културу „Градац“, 20h

• Отварање изложбе XIV сазива Међународне ликовне колоније „Академија Јелена Анжујска“

Недеља, 16. август

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h

• Трибина „Фестивали и њихов значај“ – Борис Мишковић, директор фестивала Град Театар из Будве, Аја Јунг, директорка Београдског фестивала игре, Петар Пеца Поповић,   новинар и публициста, представник Нушићијаде

Сала Дома културе, 1930

• Рашки уранак – химна Рашких духовних свечаности, текст Тиодор Росић, музика Светислав Божић

• Свечано отварање, поздравна реч председника општине Рашка, Игњата Ракитића

• Књижевни портрет Виде Огњеновић 

Учествују: Вида Огњеновић, писац и редитељ, Гојко Божовић, песник, есејиста и издавач

• Слушкиње – позоришна представа Текст: Жан Жене, Режија: Стеван Бодрожа, Играју: Катарина Радивојевић, Марија Вицковић и Леана Вучковић

 

Понедељак, 17. август

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h 

• Промоција књиге„Сутрадан после детињства“ – књига о Мики Антићу, нежности, птицама и одрастању. Роман о песнику и његовој животној и књижевној авантури, о времену у коме су песници били славни, а поезија део свакодневице, и о томе шта је било после. 

Учествују: Немања Ротар, аутор и Гојко Божовић, песник, есејиста и издавач

 

Сала Дома културе, 19.30h 

• Фојронт у Сарајеву – Др Неле Карајлић

Искрена и духовита прича без које предратно Сарајево – град раје и папака – није могуће разумети до краја.

Градски трг, 21.00 h

Van Gogh – концерт

Уторак, 18. август

Сала Дома културе, 11h 

• Четири годишња доба – представа за децу

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h 

• За идеју – приказ стваралаштва Желимира Жилника једног од најзначајнијих српских редитеља

Учествују: Желимир Жилник, режисер и Миодраг Милошевић, академски сниматељ директор Дома културе Студентски град

 

Сала Дома културе, 20.00 h

Вече монодраме

• Милунка – Исповест хероине српских ослободилачких ратова Милунке Савић, жене ратника о животу и смрти, рату, Србији и њеној историји.

Учествује: Весна Станковић

• Цацијев Успоменар – представа о великанима нашег глумишта. Анегдоте са проба, представа, премијера, гостовања, и из незаобилазног бифеа Атељеа 212. „Аплауз за све оне који су у мени оставили свој траг.”

 Учествује: Милан Цаци Михајловић

Среда, 19. август

Плато испод цркве Св. Архангела Гаврила, 10h

• Мала Пупинова лабораторија – радионица за децу

Потрага за звезданим небом и једном посебном звездом чији комадић носимо у себи

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h

• Анимирано-документарни филм Михајло Идворски Пупин – Пут ка светлости

аутор: Сава Сајко

• Пупинов Велики рат

Учестује: Александра Нинковић Ташић, председница Образовно-истраживачког друштва Михајло Пупин 

Сала Дома културе, 1930 

• Додела признања „Стефан Провенчани“ 

• Свечани концерт изненађења посвећен добитнику и „Изложба за једно вече“.

 

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији  и  запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53 и 128 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Oдлуке о  учешћу  у  финансирању  програма  или  мера  АПЗ  предвиђених  ЛАПЗ  у  2015.  год. министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 401-00-01006/2015-24 од

25.05.2015. год., а у складу са закљученим споразумом о уређивању међусобних права и

обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015. год.

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Дана 05.08.2015. године

 

Расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за  запошљавање  (у  даљем  тексту:  Национална  служба),   у  складу  са  Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет

приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени .

Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу јавног конкурса. Максимална  дужина  трајања  јавног  рада  је  три  месеца,  у  складу  са  расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако

лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА Јавни радови се могу спроводити у областима:

• социјалних и хуманитарних делатности,

• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

• одржавања и заштите животне средине и природе.

 III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по лицу,

на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радн ог

ангажовања  на  месечном  нивоу  (утврђени  износ  накнаде  за  обављен  посао  се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);

• накнаду  трошкова  доласка  и  одласка  са рада  лица  укључених у јавне радове,  у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

• накнаду  трошкова  спровођења  јавних  радова,  у  свим  областима  спровођења,  у висини:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;

• накнаду трошкова организовања обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са законом.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се

ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе

• јавне установе и јавна предузећа

• привредна друштва

• предузетници

• задруге

• удружења.

Право  на  доделу  средстава  за  спровођење  јавног  рада  послодавац  -  извођач  може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац -

извођач јавног рада није регистрован у АПР;

• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре  (максимално три фотографије за сваку локацију) и

• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица ко ја ће бити укључена у јавни рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне  листе,  а  након  провере  испуњености  услова  из  Јавног  конкурса  и  бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује до

49 незапослених, доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора

Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

*Критеријум  „Коришћена  средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим  лицима, без обзира на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у  програм  јавних радова, засновао  радни однос на неодређено  време, одмах након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу  јавних радова , по јавним  конкурсима  Националне  службе из 2012., 2013. и

2014.  године.  Наведене  податке  из пријаве  за  спровођење  јавног  рада  Национална  служба  ће  проверавати увидом у своју евиденцију.

**  Критеријум  „Процена  важности  поднете  пријаве  за  спровођење  јавног рада за локално  тржиште рада за подручје  филијале“  подразумева  да  је  директор  филијале  донео  одлуку  о  додатним  критеријумима,  која је истакнута  на  огласној табли  надлежне  филијале  уз јавни  конкурс.  На основу  одлуке је могуће доделити 10

 бодова,  узимајући  у  обзир  следеће  критеријуме:  развијеност  општине,  друштвена  корист која се остварује кроз реализацију  јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

Директор  филијале  Националне  службе  и  послодавац  -  извођач јавног рада  закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за  спровођење  јавних  радова  и  Одлуке о  одобравању средстава за спровођењ е јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем.

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова  и  Одлуке  о  одобравању  средстава  за  спров ођење  јавних  радова  за  особе  са инвалидитетом.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

• уговори  о  привременим и  повременим пословима  са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

• термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;

• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;

• потврда  банке  о  отвореном  намен ском  рачуну  и  картон  депонованих  потписа наменског  рачуна,  важећих  у  моменту  пријема  средстава  обезбеђења  и  давања

меничног овлашћења;

• средство обезбеђења уговорних обавеза;

• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);

• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране

менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта и менично овлашћење;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице

са меничним овлашћењима;

 - за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:

-  изјава одговорног лица да су обезбеђени  сви  предуслови  за реализацију пројекта , уз

изјаву да није у могућности да приложи мениц у.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у обавези да у року од

10 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послодавцем;

- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;

- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;

- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;

-   редовно   врши   исплату   уговорене   накнаде   за   обављен   посао   на  текуће  рачуне ангажованих лица;

- редовно врши исплату накнаде трошков а превоза ангажованим лицима;

- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;

-  достави  фотокопију потврде/сертификата о  стеченим компeтенцијама након  завр шене обуке;

- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;

- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију јавног рада;

- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

 У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици  Национaлне  службе  према  месту  спровођења  јавног  рада,  односно  према седишту   послодавца,   у   случају   када  послодавац   нема  регистрован у  организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављ ивања на сајту НСЗ. Јавни конкурс се објављује и на сајту Општине Рашка, огласној табли службе НСЗ и огласној табли Општине. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 14.08.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у св акој организационој јединици Националне службе,  путем  Позивног  центра  Националне  службе:  0800/300-301,  на  сајту www.nsz.gov.rs.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

01.Августа 2015 госдт ТВ Пинк био је потпредседник општине Рашка, господин др. Иван Вуковић. Том приликом представио је Рашку, њену историју, привреду, културу и најавио је Рашке духовне свечаности које почињу 16 августа.

Пројекат подршке развоју конкурентности у 2015. години (даље: Пројекат) реализује Национална агенција за регионални развој у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ Пројекта је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима из области туризма у општини Рашка, објављеног 18.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015. годину, заседала је 09.07.2015. године и донела следећу:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 18.06.2015.  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    назив пројекта                   бр. бод.     Износ у дин.

    1

МОЖ  БАЉЕВАЦ

 

„ТУРИЗАМ МОГА КРАЈА“

 

63

         

    45.000

         

    2

 

ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ БАЉЕВАЦ

 

„ДОМАЋИНСКИ ЗАГРЉАЈ ПОД КОПАОНИКОМ“

 

52

 

20.000

    3

ПУ  ЈАЗАВАЦ

„ЕНДУРО-РАШКА“

  

24.120

4

КЛУ РАШКА

„ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА ПОВОДОМ  30 ГОДИНА КЛУ „РАШКА ШКОЛА “

84

139.200

5

ЗЕЛЕНИ  ПУТОКАЗИ

„НАША ШАНСА-ЕКО ТУРИЗАМ“

81

91.680

6

ДЕЧЈИ САВЕЗ РАШКА

„ОКОМ ДЕТЕТА“

78

80.000

 

 

УКУПНО

 

 

 

400.000

 

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.ГОДИНУ

 

 

51. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА  ће се одржати 15. јула 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 13,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 50. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Остраћанин, шеф Службе за ЛЕР.

4. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА БР. 2272 ОД 03.07.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОДРЖАНЕ 01. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА,  ПРЕСЕК 01. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

7. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОТРЕБНИМ МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО СПРОВЕСТИ У ЦИЉУ АПСОЛУТНОГ ОДРЖАВАЊА РЕДА И КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА “РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ 2015”;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ МОЛБЕ АНСАМБЛА „ФРУЛА“ ЗА ПОМОЋ ЗА ОДЛАЗАК У АМЕРИКУ РАДИ ПРОМОЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине Рашка.

9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА

организује

Ј А В Н У    ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за измену и допуну за део трасе цевовода МХЕ „Кашићи“ 

Време излагања Урбанистичког пројекта током Јавне презентације је сваког радног дана од 8 – 14 часова у просторијама Одсека за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине. 

Јавна презентација почиње даном објављивања на огласној табли општине Рашка и траје 7 дана након објављивања.

Писмене примедбе и сугестије на изложени Урбанистички пројекат достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине.

Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавне презентације.

По истеку рока за јавну презентацију Комисија за планове извршиће у року 30 дана проверу усклађености Урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи и размотрити све примедбе и сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем доставити надлежном органу. 

четвртак, 09 јул 2015 07:39

Потив за програм Youth Build IT!

НЕМАШ ПОСАО?

ИМАШ ИЗМЕЂУ 18 И 30 ГОДИНА?

ЖИВИШ У НОВОМ ПАЗАРУ, СЈЕНИЦИ, ТУТИНУ, РАШКИ, ВРАЊУ, БУЈАНОВЦУ И ПРЕШЕВУ?

ОВО ЈЕ КОНКУРС ЗА ТЕБЕ!