email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 9в*. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020-4, 93/2020-12, 94/2020-3, 100/2020-3, 109/2020-3, 111/2020-3, 120/2020-3, 122/2020-4, 126/2020-3, 138/2020-3, 141/2020-3, 144/2020-19 и 145/2020-5), и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 04. децембра 2020. године, доноси следећу

НАРЕДБУ
о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења
заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка

I
У складу са тренутном погоршаном епидемиолошком ситуацијом на територији општине Рашка, а на препоруку Кризног штаба Републике Србије за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, допуњује се наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка тако да:

- Почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05,00 часова до 17,00 часова.
- Ограничење из алинеје 1. овог члана не односи се на радно време:
1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21,00 часа, као и суботом и недељом;
3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17,00 часова;
5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21,00 часа, као и суботом и недељом;
6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;
7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом
8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17,00 часова..

У свему осталом наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка остаје на снази.
Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи наредба о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка број: 82-15/2020-1 од 23. новембра 2020. године.

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

III
Наредбу објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-17/2020-1
Дана: 04. децембра 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

На основу члана 42. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18),

З А К А З У Ј Е М
ШЕСТУ СЕДНИЦУ ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА


Седница ће се одржати 11. децембра 2020. године (петак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи


Д Н Е В Н И Р Е Д


- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за капиталне инвестиције;
3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
6. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
10. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, саветник у Општинској управи Рашка;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С' поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

У протекла 3 дана потврђено је још 69 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Према подацима достављеним у петак, 4. децембра, обрађено је 86 узорака, од којих је 35 било позитивно на вирус корона. У суботу, 5. децембра, објављени су резултати за 63 тестиране особе. Присуство вируса потврђено је код 21. У недељу, 6. децембра, од 30 анализираних узорака, вирус је детектован код 13. Укупан број оболелих од Ковида 19 у трећем таласу епидемије повећао се на 776.
У Ковид амбуланти је за 3 дана прегледано 606 пацијената. Највећи број пацијената примљен је у петак, 4. децембра, када су се лекару јавиле 364 особе. На првом прегледу, са симптомима сличним Ковиду 19, било је 145 лица, док је 219 особа обавило контролни преглед. У суботу су евидентирана 134 прегледа – 50 првих и 84 друга. Дан касније, у недељу 6. децембра, лекарску помоћ затражило је 108 особа – 39 је било на првом, а 69 на контролном прегледу. У петак су тестирана 83 лица, а у дане викенда 61. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном у Дому здравља Рашка урађено је 3.139 пи-си-ар и антигенских тестова.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да покажу висок степен одговорности за сопствено здравље и здравље ближњих и да се придржавају свих мера донетих у циљу сузбијања ширења заразне болести Ковид 19.

7. 12. 2020. године

Чланови ОВ усвојили су Програм пословања ЈКП „Путеви“ за 2021.годину, док ће физички обим активности, односно опертивни план рада који обухвата одржавање општинских и некатегорисаних путева, зелених површина и јавне расвете, бити усклађен са потребама месних заједница. На седници је усвојен Програм пословања ЈКП „Рашка“ за 2021. годину. Планом инвестиција предвиђена је набавка камиона смећара, док ће примарне активности предузећа бити у области водоснабдевања. Општинско веће је прихватило Програм рада ТО „Рашка“ за 2021. годину. И у наредној години биће настављене активности на промоцији туристичке понуде општине Рашка, афирмацији и бољем позиционирању Јошаничке бање на туристичком тржишту, унапеђењу дестинацијског менаџмента, изградњи нове и одржавању постојеће туристичке инфраструктуре, јачању сарадње између приватног и јавног сектора. Већници су усвојили План и програм рада Центра за социјални рад за 2021. годину. Поред послова поверених од стране Републике Србије, Центар ће наставти да пружа услуге које се финансирају из локалног буџета, а радиће и на унапређењу услга као што су Помоћ у кући, Дневни боравак, Лични пратилац и Додатна подршка ученицима у образовању. Како је у претходном периоду исказана је потреба за радом Саветовалишта за брак и породицу, Прихватне станице за смештај жртава породичног насиља и Дневног боравка за старе, Центар ће покренути иницијативу за оснивање ових услуга. Општинско веће је усвојило програм рада Центра за културу „Градац“ за 2021. годину. Библиотечка делатности ће, између осталог, бити усмерена ка промоцији књиге и читања и то кроз програме „Књиге које су ми промениле живот“, „Библиотека у гостима“ и „Волим лектиру“, док ће се музејске активности реализовати кроз програме у Спомен соби „Рашка, ратна престоница Краљевине Србије“, Меморијалном центру „Милунка Савић“ у Јошаничкој Бањи и родној кући Милунке Савић у Копривници. У складу са ставом Савета Галерије ЦК „Градац“, изложбе и пратећи програми биће дефинисани до краја јануара. Центар за културу ће организовати бројне, већ традиционалне, културне манифестације. Данас је усвојен и Програм рада ЈУ „Спортски центар“ за 2021. годину. Већници су прихватили предлог Локалне пореске администрације да локалне комуналне таксе не буду повећане у 2021. години како се додатно не би оптеретили привредни субјекти. На данашњој седници ОВ донета је и одлука да се приступи изради Програма за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2021 – 2023. година. Веће је усвојило Правилник о условима обезбеђивања и пружања додатне подршке детету у процесу образовања. Чланови Већа прихватили су предлог Комисије за доделу помоћи привредницима, тако да ће на финансијску подршку општине Рашка моћи да рачуна још 36 предузетника који су због ванредног стања изазваног епидемијом заразне болести Ковид 19 морали да прекину рад.

 

4. 12. 2020. године

Према најновијим подацима Завода за јавно здравље Краљево, од 80 тестираних узорака, 26 је било позитивно на вирус корона. Тиме је укупан број оболелих од Ковида 19 у трећем епидемијском таласу повећан на 707.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је током јучерашњег дана 260 пацијената. Са симптомима сличним Ковиду 19 лекару су се јавиле 84 особе, док је 176 пацијената обавило контролни преглед. Тестирано је 77 лица. Од 13. априла до данас урађено је 2.995 пи-си-ар и антигенских тестова.
Данас на снагу ступају нове мере Владе Републике Србије донете у циљу спречавања и сузбијања заразне болести Ковид 19. Угоститељски објекти неће радити од петка у 17 часова до понедељка у 5 часова, али им је дозвољено да обављају делатност доставе хране. Тржни центри, продавнице гардеробе, кладионице, дечје играонице такође неће радити од петка у 17 часова до понедељка у 5 часова ујутру. Фризерски и козметички салони, теретане и фитнес центри, базени, спа центри, неће радити током викенда. Њима је дозвољено да раде радним данима од 5 до 17 часова. Прехрамбене продавнице, трафике и киосци могу радити до 21 час. Апотеке и бензинске пумпе могу да раде нон стоп, док ће пијаце бити отворене и у данима викенда од 6 до 15 часова. Још један изузетак предствљају ресторани и барови који се налазе хотелима или приватном смештају. Они могу пружати своје услуге само и искључиво регистрованим и пријављеним гостима до 21 час сваког дана. Објекти и установе културе могу да раде сваког дана до 17 часова .Радње у којима се пружају услуге при чијем вршењу није потребно присуство корисника, попут сервиса беле технике, кројачких и обућарских радњи, могу радити радним данима до 21 час, а суботом до 17 часова.
Инспекцијске службе контролисаће поштовање мера које важе до 15. децембра.

Расте број инфицираних вирусом корона на територији општине Рашка. Последњи подаци показују да је од 83 лабораторијски обрађена узорка, присуство вируса потврђено код 33. Укупан број позитивних на Ковид 19 у трећем епидемијском таласу повећан је на 681. У првом таласу епидемије заразне болести Ковид 19, оболело је 60 лица, док су током другог таласа 204 особе регистроване као позитивне на вирус корона.
У Ковид амбуланти јуче је обављено 256 прегледа. Са сумњом на заразу вирусом корона лекару се обратило 118 пацијената, док је њих 138 било на контролном прегледу. Тестирано је 89 особа. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном урађено је 2.918 пи-си-ар и антигенских тестова.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да спроводе све превентивне мере како би се зауставило ширење вируса.

На територији општине Рашка регистрована су још 23 случаја обољевања од Ковида 19. Обрађено је 90 узорака. Укупан број позитивних на вирус корона у трећем таласу епидемије повећан је на 648.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је јуче 302 пацијента. Са сумњом на заразу вирусом корона, лекару се обратило 96 особа. Други, односно контролни преглед обавило је 206 пацијената. Урађено је 56 пи-си-ар и антигенских тестова. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном пи-си-ар и антигенском методом тестирано је 2.829 грађана Рашке.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да поштују превентивне мере.

2. 12. 2020. године

ПЕТА СЕДНИЦУ ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 04. децембра 2020. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, вд директора Центра за социјални рад Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
6. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА СА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ЗАКУП ЗЕМЉИШТА НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ ЗА 2019. ГОДИНУ БР. 294-1/20 ОД 30. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, саветник у Општинској управи Рашка;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, саветник у Општинској управи Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, саветник у Општинској управи Рашка;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА – IV ЦИКЛУС;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа и председник Комисије за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СОЛИДАРНОЈ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД 30. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Према последњим подацима Завода за јавно здравље Краљево, од 57 обрађених узорака присуство вируса корона потврђено је код 19. У терећем епидемијском таласу од Ковида 19 оболело је 625 грађана општине Рашка.
Током јучерашњег дана Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је 340 пацијената. Са симптомима Ковида 19 лекарску помоћ затражиле су 94 особе, док је 246 пацијената било на другом односно контролном прегледу. Урађено је 75 пи-си-ар и антигенских тестова. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном у Дому здравља Рашка тестирано је 5.325 особа. На болничком лечењу у здравственим установама у Краљеву и Новом Пазару налази се 68 пацијената.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се придржавају свих превентивних мера, како би се зауставило ширење вируса и сачувало здравље становништва.

У протекла 3 дана Ковид 19 дијагностикован је и лабораторијски потврђен код 88 грађана општине Рашка. Анализирано је 211 узорака. Укупан број оболелих од Ковида 19 у трећем епидемијском таласу повећан је на 606.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у петак, 27. новембра, прегледано је 315 пацијената. Са сумњом на заразу вирусом корона на први преглед је дошло 139 особа, док је њих 176 било на контролном или другом прегледу. У суботу, 28. новембра, обављено је 78 прегледа – 44 прва и 34 друга. Нешто већи број прегледа забележен је у недељу, 29. новембра, када се у Ковид амбуланту јавило 107 пацијената. На првом прегледу је било 40 особа, а на контролном 67. За 3 дана тестирано је 145 лица. Од 13. априла до данас урађено је 2.698 пи-си-ар и антигенских тестова.
Због изузетно неповољне епидемијске ситуације Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да поштују превентивне мере, носе маске, држе дистанцу и избегавају окупљања.

 

Расте број оболелих од Ковида 19 на територији општине Рашка. Према последњим подацима, анализирана су 123 узорка од којих је 50 било позитивно на вирус корона. То је највећи дневни пораст броја инфицираних од почетка епидемије. Укупан број оболелих од Ковида 19 у 3. епидемијском таласу сада износи 518.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка јуче је примила 262 пацијента. Са симптомима заразе вирусом корона лекарску помоћ затражиле су 134 особе, док је њих 128 обавило контролни преглед. Тестирано је 105 пацијената. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном урађена су 2.553 пи-си-ар и антигенска теста.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се доследно придржавају превентивних мера како би се зауставило даље ширење вируса.

Од 101 обрађеног узорка пацијената са територије општине Рашка, присуство вируса корона потврђено је код 44. Тиме је укупан број оболелих од Ковида 19 у 3. епидемијском таласу повећан на 468. У 1. таласу епидемије регистровано је 60 позитивних на вирус корона, док је у 2. таласу вирус потврђен код 204 особе.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је прегледано 249 пацијената. Са сумњом на заразу вирусом корона на преглед је дошло 113 особа, док је 136 пацијената било на контролном или другом прегледу. Јуче су урађена 92 пи-си-ар и антигенска теста. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном у Дому здравља Рашка тестирано је 5.000 лица.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да избегавају окупљања и доследно спроводе све превентивне мере.

Још 46 особа са територије општине Рашка позитивно је на вирус корона. Завод за јавно здравље Краљево доставио је резултате за 94 лабораторијски обрађена узорка. Укупан број оболелих од Ковида 19 током 3. епидемијског таласа повећао се на 424.
У Ковид амбуланти јуче је прегледано 307 пацијената. Са симптомима сличним онима које изазива зараза вирусом корона на преглед је дошло 179 особа, док је 128 лица било на заказаном контролном прегледу. У складу са новим протоколом лечења Ковида 19, у Дому здравља Рашка више се не раде серолошки тестови, већ само антигенски и пи-си-ар. Током јучерашњег дана тестирана су 104 пацијента. Од 13. априла закључно са јучерањим даном у Дому здравља је обављено 4.908 тестирања.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да одговорно и доследно примењују прописане превентивне мере.

Због пораста броја ученика и наставника ОШ „Рашка“ код којих је дијагностикован Ковид 19, као и великог броја оних који имају симптоме или се налазе у кућној изолацији, Општински штаб за ванредне ситуације је на предлог Актива директора основних и средњих школа, упутио захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја да за ученике виших разреда ОШ „Рашка“ (од 5. до 8. разреда) буде омогућено одвијање наставе на даљину.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је једино надлежно за давање сагласности за промену начина организације образовно-васпитног рада.

Према последњим подацима Завода за јавно здравље Краљево, обрађено је 58 узорака, а присуство вируса корона потврђено је код 23. Број оболелих од Ковида 19 током трећег епидемијског таласа повећан је на 378. Од почетка епидемије забележена су 642 случаја заразе вирусом корона.
У Ковид амбуланти јуче је прегледано 286 пацијената – 149 се јавило лекару због сумње на обољевање од Ковида 19, док је 137 било на контролном прегледу. Урађено је 68 пи-си-ар тестова и 14 серолошких. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном у Дому здравља Рашка тестиране су 4.804 особе.
Од данас су на снази нове противепидемијске мере:
- Скраћење радног времена до 18.00 ресторанима, кафићима, баровима, клубовима, кладионицама и тржним центрима.
- Обавезно и безусловно коришћење личне заштитне опреме (ношење заштитне маске) у затвореном простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи међуљудски контакти.
- Забрана свих јавних окупљања с присуством више од 5 (пет) особа, у затвореном и на отвореном простору. Од ове мере изузети су радне организације, школске установе, продавнице, тржни центри и слични објекти, за које важи прописано ограничење броја присутних особа у сваком тренутку у односу на квадратуру објекта (минимум 4 квадратна метра по особи).
- Омогућавање рада од куће свим запосленима код којих то радни процес допушта.
- Строга контрола обавезе ношења заштитне маске у возилима јавног превоза, уз ограничење максималног броја путника у возилу на половину декларисаног капацитета возила.
- Строга контрола спровођења кућне изолације, кућног карантина (самоизолације), као и свих осталих противепидемијских мера које су на снази.