email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

45. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 27. марта 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 12,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 44. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО СТАНИЦА РАДИО РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

5. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА РЕПРОГРАМ ДУГОВАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, Руководиоц Сектора за грађевинско земљиште, правне, економске и опште послове ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

9. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за водопривреду и пољопривреду Општинске управе.

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТАВА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

11. ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милољуб Арсић, вд директор Историјског архива.

12. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије.

14. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИЛА АЛЕКСИЋА ИЗ СУПЊА ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 355-218/14 ОД 19.08.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор.

15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину,председник општине, расписује

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса из области заштита лица са инвалидитетом и друштвена брига о деци и младима у општини Рашка за 2015.годину

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: заштите лица са инвалидитетом, друштвена брига о деци, задовољења потреба младих. 

На конкурсу може да учествује удружење:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка.

• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са предузећем FLORIVA d.o.o. из Ивањице, позива све заинтересоване пољопривредне произвођаче да присуствују презентацији кооперативе ради уговарања производње шумске јагоде и другог јагодастог воћа за сезону пролеће 2015. године.

Презентација ће се одржати 28. марта 2015. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 14  часова.

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.

Информативне сесије о процесу доделе бесповратних средстава за покретање женског бизниса под називом „Време за успешне жене“ у организацији програма Европски ПРОГРЕС биће одржане у периоду од 26. марта до 8. априла 2015. године у Врању, Нишу, Лесковцу, Блацу, Ивањици, Новој Вароши и Новом Пазару.

Циљ информативних сесија је упознавање будућих предузетница и представница релевантних институција са свим фазама и неопходним корацима - од пријављивања, преко учешћа на јавном позиву до добијања бесповратних средстава за покретање женског бизниса.

Све заинтересоване кандидаткиње добиће информације о самом процесу који почиње пријављивањем за програм обуке у оквиру које ће стећи основна знања за припрему бизнис планова. Након тога кандидаткиње ће моћи да доставе предлоге пројеката и конкуришу на јавном позиву за доделу бесповратних средстава.

На сесији ће се представити и жене предузетнице које су успешно већ започеле самостално пословање уз помоћ бесповратних средстава додељених преко претходног  трогодишњег програма ЕУ ПРОГРЕС.

Информативним сесијама почиње низ припремних активности које ће програм Европски ПРОГРЕС спровести у периоду од марта до јула 2015. године. Након тог периода биће изабрани најуспешнији предузетнички пројекти којима ће бити додељена бесповратна помоћ и покренута најмање 40 предузећа у власништву жена.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАТИВНИХ СЕСИЈА ПО ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА

ВРАЊЕ

четвртак, 26. март 2015. у 11 часова

Велика сала Скупштине града (Краља Милана бр. 1)

* Сесија се одржава за учеснице из општина и градова: Босилеград, Бујановац, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Владичин Хан и Врање.

НИШ

петак, 27. март 2015. у 11 часова

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању (Париске Комуне бб)

* Сесија се одржава за учеснице из општина: Алексинац, Бабушница, Бела Паланка, Дољевац, Гаџин Хан, Књажевац, Мерошина и Сврљиг

ЛЕСКОВАЦ

понедељак, 30. март 2015. у 11 часова

Центар за стручно усавршавање (Лесковачког одреда бр. 6)

* Сесија се одржава за учеснице општина и градова: Бојник, Црна Трава, Лебане, Лесковац, Медвеђа и Власотинце

БЛАЦЕ

петак, 03. април 2015. у 12 часова

Висока пословна школа струковних студија, сала бр. 2. (Краља Петра И бр.1)

* Сесија се одржава за учеснице из општина: Блаце, Брус, Куршумлија, Прокупље и Житорађа

ИВАЊИЦА

понедељак, 06. април 2015. у 12 часова

Сала Скупштине општине Ивањица (Венијамина Маринковића бр. 1)

* Сесија се одржава за учеснице из општине Ивањица

НОВА ВАРОШ

уторак, 07. април 2015. у 11 часова

Хотел Панорама (Бабића брдо бб)

* Сесија се одржава за учеснице из општина: Нова Варош, Прибој и Пријепоље

НОВИ ПАЗАР

среда , 08. април 2015. у 11 часова

Културни центар (Стевана Немање бр. 2)

* Сесија се одржава за учеснице из општина и градова: Рашка, Нови Пазар, Сјеница и Тутин

 

САДРЖАЈ ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ О ПРОЦЕСУ ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ЖЕНСКОГ БИЗНИСА

“ВРЕМЕ ЗА УСПЕШНЕ ЖЕНЕ”

30 мин Регистрација учесника/ца

30 мин Поздравна реч и уводно обраћање

Представљање програма Европски ПРОГРЕС

Представљање локалних Удружења пословних жена  и / или локалних механизама за родну равноправност

30 мин Од пословне идеје до успешне предузетнице – примери добре праксе

Презентација жена предузетница које су започеле самостално пословање уз помоћ бесповратних средстава преко програма ЕУ ПРОГРЕС

15 мин Кафе пауза

45 мин Представљање програмске активности „Подршка женском предузетништву“:

Циљеви програмске активности и методологија јавног позива

Услови и рокови за учешће будућих жена предузетница у обукама за припрему бизнис планова

Услови и рокови за учешће на јавном позиву за доделу бесповратних средстава за покретање женског бизниса

Представљање даљег процеса реализације активности

30 мин Питања и одговори

30 мин Коктел / послужење

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интересасредствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација КУД-вима  у општини Рашка, објављеног 23.02.2015. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015. годину, заседала је 13.03.2015. године и донела следећу:

РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА КОНКУРСА ЧИНЕ

  Ред.бр.          Назив  удружења                    назив пројекта               бр. бодова   Износ у дин.

 

 1.

 

КУД “БРВЕНИЦА из Брвенице

„Саборовањеу општини Рашка“

 

51

 

75.000

2.

ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ

„ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца

„Рашка у срцу“(делимично бодован)

52

   84.000

3.

КУД „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ из Још. Бање

„Промоција  и очување културног наслеђа у општини Рашка“

56

 

104.000

4.

КУД „РУДАР“ из Баљевца

„Фестивал дечјег фолклора  Видован  2015.“

    65

 

114.000

5.

АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке

„У сусрет јубилеју“

85

 

306.000

6.

 

КУД „РАШКА“  из Рашке 

„Стручно усавршавање умет. руковод. Ансамбла и одржавање  општинске смотре аматера“

 

92

 

317.000

 

УКУПНО

 

 

1.000.000

Делимично бодован, тј. бодован само у делу који се односи на фолкор,  неговање и традицију фолклора је ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ „ЧЕРЕЊСКИ“, са пројектом „Рашка у срцу“.

Нису бодовани :

1.      КЛУ „РАШКА“ из Рашке , са пројектима : „Школа стрипа“ и „Школа цртања“, јер нису предмет овог конкурса, прослеђени су за други конкурс.

2.      ЦАК из Рашке, са пројектом „Афирмисање младих рок бендова и рок музике“, такође нису предмет овог конкурса.

 

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на наогласној табли.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину, председник општине, расписује
 
КОНКУРС
за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2015. годину
 
Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, хуманитарних програма, друштвена брига о деци, задовољења потреба младих, културе, туризма, програма заштите људских права, екологије и заштите животне средине и друге пројекте којима се задовољавају јавне потребе. 

На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 23. фебруара 2015. године, донело је следећу

 

 

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

 

I

 

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2014/2015 годину, додељује се:

 

 

 

А. НАГРАДЕ

 

Новчане награде ученицима који су у школској 2013/2014. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:

 

 

 

Р.

Бр

Име и презиме

Награда за освојено:

Новчана награда

1.

Мареновић Неда

2. место, Републичко такмичење

Књижевна олимпијада

10.000,00

2.

Трифуновић Никола

2. место, Републичко такмичење

Књижевна олимпијада

10.000,00

3.

Чешљарац Данило

 

3. место Републичко такмичење

из историје

10.000,00

4.

Сочанац Тамара

 

3. место Републ. такмич. литерални конк. ,,Млади у борби против рака“

10.000,00

5.

Пашајлић Јанко

 

1. место Окружно такмичење

из математике

8.000,00

6.

Гољовић Алекса

 

2. место Окружно такмичење

из математике

7.000,00

 

 

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

 

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2014. године до 30. септембра 2015. године, (за десет месеци), следећим студентима:

 

 

 

Р. бр.

Име и презиме

Факултет

Год.

студ.

Про-сек

 1.  

Михајловић Тијана

Економски факултет – Крагујевац

1

5,00

 1.  

Пејчиновић Јован

Економски факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Премовић Михаило

Државни универзитет – Нови Пазар

1

5,00

 1.  

Ђоровић Јован

Државни универзитет – Нови Пазар

1

5,00

 1.  

Поповић Александар

Медицински факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Патричевић Јелена

Факултет педагошких наука – Јагодина

1

5,00

 1.  

Јемуовић Душица

Архитектонски факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Стојановић Петар

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Раковић Ана

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Котлаја Невена

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Премовић Борис

Природно-математички факултет-Крагујевац

1

5,00

 1.  

Михајловић Урош

Електротехнички факултет – Београд

1

5,00

 1.  

Даничић Татјана

Факултет технич. наука–Косовска Митровица

1

5,00

 1.  

Лакићевић Немања

Медицински факултет-Косовска

Митровица

1

5,00

 1.  

Ђорђевић Ирена

Државни универзитет- Нови Пазар

1

5,00

 1.  

Вучковић Ружица

Висока здравствена школа струковних студија-Београд

2

8,50

 1.  

Чеперковић Јована

Висока здравствена школа струковних

студија – Београд

2

8,50

 1.  

Шћеловић Јелена

Факултет организационих наука Београд

2

8,50

 1.  

Токалић Јована

Правни факултет – Кос. Митровица

2

8,50

 1.  

Николић Бранка

Економски факултет – Крагујевац

2

8,50

 1.  

Савић Вељко

Висока школа електротехнике и рачунарства – Београд

2

8,60

 1.  

Миљковић Јована

Економски факултет – Београд

2

9,00

 1.  

Гркајац Александар

Факултет медицинских наука Крагујевац

2

8,78

 1.  

Мартаћ Никола

Шумарски факултет – Београд

2

8,67

 1.  

Деспотовић Марија

Рударско-геолошки факултет, Београд

2

8,58

 1.  

Коминац Наталија

Математички факултет – Београд

2

8,70

 1.  

Радосављевић Миљана

Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка бања

2

8,88

 1.  

Савић Александар

Факултет техничких наука – Нови Сад

2

8,82

 1.  

Кнежевић Ивона

Факултет организационих наука Београд

2

8,73

 1.  

Граховац Никола

Медицински факултет – Ниш

2

9,13

 1.  

Радомировић Кристина

Филолошки факултет – Београд

3

8,63

 1.  

Дидовић Стефан

Факултет спорта и физичког васпитања Београд,

3

8,52

 1.  

Јездимировић Владимир

Државни универзитет – Нови Пазар

3

8,53

 1.  

Павловић Милан

Економски факултет – Крагујевац

3

8,94

 1.  

Секулић Дијана

Биолошки факултет – Београд

3

8,67

 1.  

Митровић Филип

Висока школа електротехнике и рачунарства – Београд

3

9,07

 1.  

Мартаћ Ивана

Факултет политичких наука – Београд

3

8,89

 1.  

Дубовац Ђорђе

Шумарски факултет – Београд

3

9,29

 1.  

Драгојловић Наташа

Филозофски факултет – Ниш

3

8,80

 1.  

Петровић Бојана

Електротехнички факултет – Београд

3

9,00

 1.  

Милићевић Зорана

Правни факултет – Београд

3

8,77

 1.  

Максић Милица

Филозофски факултет – Бања Лука

3

9,17

 1.  

Марић Душан

Шумарски факултет – Београд

3

8,56

 1.  

Милићевић Нина

Природно-математ. факул.- Крагујевац

3

8,69

 1.  

Кашић Немања

Шумарски факултет – Београд

3

9,00

 1.  

Пењишевић Татјана

Филолошко-уметнич. фак.-Крагујевац

4

9,00

 1.  

Бабић Станка

Саобраћајни факултет – Београд

4

9,26

 1.  

Кијевчанин Ружица

Правни факултет – Крагујевац

4

9,52

 1.  

Баловић Филип

Правни факултет – Београд

4

9,30

 1.  

Кутлачић Велизар

Економски факултет – Крагујевац

4

8,54

 1.  

Устић Дијана

Државни универзитет – Нови Пазар

4

9,14

57.

Радовић Сања

Државни универзитет – Нови Пазар

4

8,75

58.

Патричевић Невена

Природно-математ. факул. – Крагујевац

4

8,62

59.

Вујовић Милена

Фармацеутски факултет – Београд

4

9,11

60.

Карановић Вукашин

Стоматолошки факултет – Београд

4

9,04

61.

Нинчић Сара

Филолошки факултет – Крагујевац

4

9,02

62.

Живковић Ивана

Факултет организационих наука

Београд

4

8,91

63.

Вулићевић Бранко

Медицински факултет – Крагујевац

4

8,59

64.

Вељковић Јована

Факултет медицинских наука

Крагујевац

5

8,76

65.

Поповић Нино

Медицински факултет – Крагујевац

5

8,63

66.

Вучићевић Стефан

Факултет политичких наука –Београд

5

8,90

67.

Марковић Александра

Медицински факултет – Крагујевац

6

8,67

68.

Пењишевић Милица

Медицински факултет – Београд

6

8,61

69.

Здравковић Предраг

Државни универзитет – Нови Пазар

Апс

8,79

 

 

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

 

 

 

 

1.

Ђоровић Јована

Државни универзитет – Нови Пазар

2

8,11

2.

Пејић Наташа

Висока железничка школа струков. сту.

Београд

2

8,20

3.

Распоповић Лука

Медицински факултет – Београд

4

8,00

4.

Милосављевић Анђелија

Висока економска школа струковних студија –Лепосавић

3

7,33

5.

Бошковић Бранка

Филозофски факултет – Београд

4

7,54

6.

Миликић Магда

Филолошки факултет-Београд

1

4,94

7.

Гаљак Анђела

Економски факултет – Београд

3

6,66

8.

Бановић Страхиња

Државни универзитет – Нови Пазар

1

4,91

9.

Младеновић Марија

Медицински факултет – Београд

1

4,55

10.

Бошковић Јелена

Саобраћајни факултет – Београд

2

8,20

 

 

 

 

 

II

 

Висина студентске стипендија се одређује у месечном нето износу од 5.000,00 динара.

 

 

 

III

 

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

 

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

 

 

 

IV

 

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.

 

 

 

 

 

V

 

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

III Број: 06-III-44/15-8

 

Дана: 23. фебруара 2015. године.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

 

ОПШТИНЕ РАШКА

 

Игњат Ракитић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015. годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:

 

 

 

Р.

Бр

Име и презиме

Факултет

Год.

студ.

Просек

1.

Милојевић Мирјана

Факултет медицинских наука

Крагујевац 036/732-766

2

10,00

2.

Николић Марија

Економски факултет – Крагујевац

065/693-88-44

2

9,13

3.

Илић Ђорђе

Факултет организационих наука

Београд 065/688-92-72

2

9,64

4.

Медаровић Маријана

Економски факултет – Крагујевац

069/14-02-820

2

9,00

5.

Паравиња Бојана

Природно-математ. факул. – Нови Сад

066/907-53-81

2

9,09

6.

Јањовић Вукашин

Стоматолошки факултет – Београд

060/605-00-85

3

9,18

7.

Милојевић Марија

Филозофски факултет – Ниш

036/732-766

4

9,19

 

 

 

Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015. годину:

 

 

 

Р.

бр

Презиме и име

Факултет

Разлог за одбијање

Год. студ.

Просек

1.

Профиловић Оља

Учитељски факултет Лепосавић

064/977-00-99

Год. стар.

 

2

8,50

2.

Гошевац Тијана

Филозофски факултет Косовска

Митровица 062/103-78-20

Просек

 

1

4,57

3.

Кућеровић Милена

Медицински факул. Крагујевац 036/733-894

Просек

4

8,47

4.

Пековић Марко

Електротехнички фак. Београд

062/18-92-511

Просек

3

8,16

5.

Димић Ивана

Државни универз. – Нови Пазар

064/13-63-260

Год. стар.

 

4

9,50

6.

Јемуовић Мирјана

Филозофски факулт. -Београд

036/792-410

Мастер

 

1

8,92

 

 

 

27. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 02. марта 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
    За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.
2. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.
3. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
4. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
5. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2014/2015 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.
6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ О УЧЕШЋУ РОДИТЕЉА У ЦЕНИ БОРАВКА ДЕЦЕ СМЕШТЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА „РАШКА“ У НАЗИВУ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА СПРАВА ЗА ВЕЖБАЊЕ - ТЕРЕТАНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
10. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

44. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 23. фебруара 2015. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,00 часова.
    За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
 
1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
3. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
4. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2014/2015 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА О УЧЕШЋУ РОДИТЕЉА У ЦЕНИ БОРАВКА ДЕЦЕ СМЕШТЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.
7. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.
8. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014/15 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Мирко Пузовић, члан Општинског већа.
10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД СТРУЧНИХ КОМИСИЈА, САВЕТА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Загорка Шумарац, члан Општинског већа.
11. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину, председник општине расписује
 
КОНКУРС
за доделу дотација KУД-овима за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2015.годину
 
Пројекти који су из области јавног интереса за локалну заједницу у области културе.
На конкурсу може да учествује Културно уметничко друштво:
које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка;
које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта; 
које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању  пројекта, уколико је било носилац  пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину (оригинал завршног рачуна за 2014.годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)
које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; 
које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност; 
које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
 
Укупан износ средстава планиран за финансирање и суфинансирање пројеката КУД из буџета општине Рашка у 2015. години износи 1.000.000,00 динара. 
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 23. децембра 2015. године.
КУД може поднети више пројеката.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин, пожељно на рачунару;
2. попуњен образац наративног буџета пројекта,
3. фотокопију решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне делатности (АПР);
4. копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне делатности);
5. фотокопију картона депонованих потписа и ОП образац;
6. копију Статута подносиоца пријаве;
7. потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује.
 
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈE КУД-овима ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси. 
 
Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашка www.raska.gov.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 062/454-969 Кузмановић Младен.
1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашка или / и на огласној табли Општинске управе општине Рашка у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.
3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.
Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs  и на РТВ Рашка.
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ!

43. СЕДНИЦУ ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. фебруара 2015. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу прдложен је следећи дневни ред:

 

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 42. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

5. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Младен Кузмановић, члан Општинског већа.

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О КУПОВИНИ МЕСЕЧНИХ КАРТИ ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2014/15 ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, члан Општинског већа.

7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије.

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник комисије.

10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ОД 09. ФЕБРУАРА 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије.

11. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПУП „НЕЂО ЕКСПРЕС“ ДОО ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ЛИНИЈИ РАШКА – КРУШЕВИЦА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Поводом регистрације и обнове пољопривредних газдинстава Општинска управа Рашка је и ове године организовала помоћ пољопривредним произвођачима при попуњавању образаца. Попуњавање ће се обављати у просторијама МЗ Рашка (шах клуб) у времену од 09 до 14 часова почев од 06.02 2015 па до 31.03 2015. године. Са собом понети потребну документацију.

42. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 27. јануара 2015. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 13,00 часова.
За ову седницу предлoжен је следећи дневни ред:
 
1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 41. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;
2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.
4. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА „РАШКА“ У НАЗИВУ БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТИМА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.
8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Јавна расправа нацрта Програма развоја туристичке целине Лисина-Чајетина-Треска на подручју туристичког центра Копаоник, почиње 26.01.2014 и трајаће до 26.02.2014. године.
Увид у нацрт Програм развоја туристичке целине Лисина – Чајетина – Треска на подручју Туристичког центра Копаоник може се извршити у просторијама Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, Канцеларија бр. 21, Служба за Локално економски развој, као и на званичној „WEB“ презентацији Општине Рашка (http://www.raska.gov.rs/).
 
Примедбе и предлоге можете слати на адресу: Општина Рашка – Општинска управа, улица Предрага Вилимоновића 1, Служба за ЛЕР, 36350 Рашка, са назнаком „Примедбе и предлози на Програм развоја туристичке целине Лисина – Чајетина – Треска на подручју Туристичког центра Копаоник“, или мејлом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., до 26.02.2015.године.
 
Јавна расправа са обрађивачем Програма развоја туристичке целине Лисина – Чајетина – Треска на подручју Туристичког центра Копаоник, обавиће се 27.02.2015.године у просторијама Општинске управе Рашка са почетком у 12,00 часова.

Нацрт плана Програма развоја туристичке целине Лисина-Чајетина-Треска на подручју туристичког центра Копаоник можете погледати и преузети О В Д Е!

Општинска управа Рашка ове године организује посету Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Паризу од 21 до 28 фебруара. Поводом тога позивају се заинтересовани пољопривредни произвођачи, који желе да посете ову манифестацију, да се пријаве у канцеларију број 17 општинске управе код Сташевић Зорана. Услов је да је кандидат има више од 18 година, да има регистровано пољопривредно газдинство или је уписан као члан пољопривредног газдинства и да поседује важећу путну исправу (пасош). Пријављивање траје до 21.01 2015. године. Општинска комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде ће прегледати захтеве и саставити листу од 15 путника.