Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I

МИРЈАНА СКОРИЋ, дипломирани политиколог, из Рашке, бира се за заменика председника Скупштине општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном заменику председника Скупштине и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-5

Дана: 11. јуна 2012. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА

I

ИГЊАТ РАКИТИЋ, предузетник из Рашке, бира се за заменика председника општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном заменику председника и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-3

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

За чланове Општинског већа општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се

-БРАНИСЛАВ МАТОВИЋ, дипломирани политиколог из Корлаћа.

-МИХАЈЛО МОЈОВИЋ, професор технике и информатике из Беоца.

-МИРКО ПУЗОВИЋ, професор физичке културе из Рашке.

-ЗОРАН ЈЕЛЕНКОВИЋ, економиста из Варева.

-ПРВОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ, грађевински инжењер из Рашке.

-СТАНИСЛАВ ПЕРИШИЋ, дипломирани економиста из Баљевца.

-ЉУБИСАВ ЏОДИЋ, пензионер из Рашке.

-БОЈАНА РАДУЛОВИЋ, дипломирани биолог из Рашке. 

-СЛАВОМИР КОЛОВИЋ. доктор стоматологије из Супња.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраним члановима Општинског већа и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-5

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, тајним гласањем, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

ЈОВАН ЧОРБИЋ, дипломирани инжењер шумарства, из Рашке, бира се за председника општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном председнику и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-1

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 56. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник општина Рашка“, број 129/07 и 54/11) и члана 10. Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник општина Рашка“, број 91/08),  Скупштина општине Рашка, на предлог Верификационог одбора, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА И ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

Члан 1.

Усваја се Извештај Верификационог одбора о верификацији мандата одборника Скупштине општине Рашка. 

 

Члан 2.

Потврђују се мандати следећим одборницима Скупштине општине Рашка:

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:ГРУПА ГРАЂАНА „ПОБЕДА“

1.Мила Росић Жупањац2106967785814жДипломирани географРашкаСветог Саве 2/3

2.Др Михајло Вуковић1105962780814мДоктор медицинеБаљевацБелостенска ЗА

3.Милан Радоичић-Мајта0602982783933мСтруковни инжењер саобраћајаСупњеТомице Алексића 1/Б

4.Милена Рашковић1703977785817жДипломирани правникРашкаНиколе Алковића 17

5.Срдан Терзић-Пидор2208960780822мДипломирани туризмологРашкаСветог Саве 19

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:Демократска Странка – Борис Тадић

6.Милисав Гаљак2902956780846мДоктор медицине радаРашкаСтара стругара П+10/8

7.Драшко Радосављевић2402973780814мДипломирани економистаРашкаНемањина 8/10

8.Мира Стојановић2004950785813жДоктор педијатарРашкаП. Вилимоновића бр. 20

9.Ненад Јоксимовић2906971780815мДипломирани економистаРашка4. јули бр. 4

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:Српска радикална странка – Др Александар Мартиновић

10.Раденко Цветић1904969780828мДипломирани инжењер саобраћајаРашкаСаватија Милошевића 21

11.Видосав Покимица1108957780813мПриватни предузетникРашкаРвати

12.Бошко Кућеровић0405960780817мДоктор ветеринеРашкаИгора Никића бр. 7

13.Марија Живковић0308982788964жМедицинска сестраРашкаНикољачка 21

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:ПОКРЕНИМО РАШКУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије – БК)

14.Игњат Ракитић1107979780810мПредузетникРашкаМилуна Ивановића 11

15.Јовица Јевтић2609975780815мДипломирани инжењер електротехнике ПредузетникРашкаМислопољска 36

16.Биљана Ћирковић0205960785828жЕкономски техничарРашкаМуре 27

17.Ненад Алексић0912976780832мДипломирани економистаБаљевацСтуденичка 10

 

ИЗБОРНА ЛИСТА: Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

18.Драган Каровић0808954780810мДипломирани инжењер саобраћајаРашкаСтара Стругара 4Б/1

19.Стеван Бакрачевић1508977780826мДипломирани правникС. ПанојевићеС. Панојевиће

20.Милијана Рајовић1312960785814жВиша медицинска сестраБаљевацБаљевац

21.Жељко Никић0503973780818мДипломирани инжењер пољопривредеРашкаДрагана Марковића 9

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)“, Бојан др. Миловановић

22.Бојан Миловановић1107960780828мСпецијалиста ургентне медицинеРашкаИбарска 7

23.Татијана Петровић1605966785813жСтр. рад. јавн. информисањаРашкаСтуденичка 5

24.Оливера Петровић2602968925013жСпецијалиста опште медицинеРашкаИбарски одред 1

25.Сретен Кијевчанин0501935780828мПензионерРашкаНиколе Алковића 93

26.Миладин Андрић1610956780817мДоктор медицине, гинекологРашкаРатка Луковића 2

27.Јелена Веселиновић0808981788920жДоктор медицинеРашкаРатка Луковића 8/5

28.Иван Вуковић2811967780818мДр ветеринеБаљевацЈНА 7

29.Небојша Дидовић - Неко1811959780848мДиректор ММЗ КопРашкаИгора Никића 21

30.Валентина Миливојевић2705970785818жДипломирани дефектологРашкаЖелезничка 7

31.Јован Чорбић2609975793429мДипломирани инжењер шумарстваРашкаДраг. Пауновића 10

 

ИЗБОРНА ЛИСТА: Јединствена Србија – Драган Марковић – Палма

32.Александар Чизмић0309956780811мДипломирани дефектологРашкаИбарска бр. 8

33.Срђан Васиљевић1806988783925мСтруковни економистаРашкаС. Јовановића 42

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ

34.Мирјана Скорић0906980785814жДипломирани политикологСтара СтругараСтара Стругара А/49

35.Бобан Лазаревић2009975780818мДоктор медицинеРашкаРадошиће 76

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-1

Дана: 11. јуна 2012. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I

РАДЕНКО ЦВЕТИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја из Мислопоља, бира се за председника Скупштине општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном председнику Скупштине и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-3

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 
понедељак, 04 јун 2012 12:17

Јавни позив

За пријављивљње кандидата за учествовање у попису пољопривреде 2012, који се спроводи од 01.10 – 15.12.2012 године, у својству општинских инструктора.

Пријављивљање се врши од 01.06 – 30.06.2012 године преко сајта www.popispoljoprivrede.stat.rs

 

Пописна комисија за територију 

Општине Рашка

Ha основу члана 40. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 54/11) и члана 78. став 2. Закона о избори народних посланика ("Службени гласник РС'' бр. 35/00 и 57/03), Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној дана 29. и 30. маја 2012. године, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању укупних коначних резултата избора за одборнике Скупштине општине
Рашка на изборима одржаним 06. и 29. маја 2012. године

I
Овом одлуком утврђују се укупни коначни резултати избора за одборнике Скупштине општине Рашка на изборима одржаним 06. и 29. маја 2012. године.

II
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-    да је за изборе предато укупно гласачких листића    21.148
-    да је остало неупотребљено гласачких листића    6.162
-    да, према изводима из бирачких спискова, има бирача    21.169
-    да је број бирача који су гласали ван бирачког места    451
-    да је, према изводима из бирачких спискова, гласало бирача    14.983
-    да је било неважећих гласачких листића    445
-    да је било важећих гласачких листића    14.527

-    да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

1.        ГРУПА ГРАЂАНА „ПОБЕДА“    1.953 -    5 мандата
2.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ    1.471 -    4 мандата
3.        СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ    1.658 -    4 мандата
4.        ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ ЛДП – СПО – ЗЕП    493    0 мандата
5.        ПОКРЕНИМО РАШКУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК)    1.642 -    4 мандата
6.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА    1.712    4 - мандата
7.        ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС)“, БОЈАН ДР. МИЛОВАНОВИЋ    3.826 -    10 мандата
8.        ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ – ПАЛМА    792 -    2 мандата
9.        УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ    777 -    2 мандата
10.        СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ГОЛУБ ПЕНДИЋ    203 -    0 мандата

III
Изборна комисија ће у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима, најкасније у року од десет дана, од дана објављивања укупних резултата избора, све добијене мандате са изборних листа, доделити кандидатима по редоследу на изборним листама, почев од првог кандидата са листе.
IV
Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења и објављује се у ,,Службеном гласнику општине Рашка''.

Број 013-156-2/12.
У Рашки дана 30. маја 2012. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА

П Р Е Д С Е Д Н И К
Слободан Краговић, дипл. правник

Ha основу члана 40. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 54/11) и члана 78. став 2. Закона о избори народних посланика ("Службени гласник РС'' бр. 35/00 и 57/03), Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној дана 07. маја 2012. године, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању укупних резултата избора за одборнике Скупштине општине
Рашка на изборима одржаним 06. маја 2012. године


I
Овом одлуком утврђују се укупни резултати избора за одборнике Скупштине општине Рашка на изборима одржаним 06. маја 2012. године.

II
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-    да је за изборе предато укупно гласачких листића    21.148
-    да је остало неупотребљено гласачких листића    6.093
-    да, према изводима из бирачких спискова, има бирача    21.169
-    да је, према изводима из бирачких спискова, гласало бирача    15.052
-    да је било неважећих гласачких листића    452
-    да је било важећих гласачких листића    14.590


-    да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

1.        ГРУПА ГРАЂАНА „ПОБЕДА“    2.001    ,5
2.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ    1.464    ,4
3.        СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ    1.689    ,4
4.        ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ ЛДП – СПО – ЗЕП    495    ,0
5.        ПОКРЕНИМО РАШКУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК)    1.647    ,4
6.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА    1.739    ,5
7.        ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС)“, БОЈАН ДР. МИЛОВАНОВИЋ    3.828    ,11
8.        ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ – ПАЛМА    744    ,0
9.        УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ    780    ,2
10.        СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ГОЛУБ ПЕНДИЋ    203    ,0

III
Изборна комисија ће у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима, најкасније у року од десет дана, од дана објављивања укупних резултата избора, све добијене мандате са изборних листа, доделити кандидатима по редоследу на изборним листама, почев од првог кандидата са листе.
IV
Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења и објављује се у ,,Службеном гласнику општине Рашка''.

Број 013-122-6/12.
У Рашки дана 07. маја 2012. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА


П Р Е Д С Е Д Н И К
Слободан Краговић, дипл. правник