email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У данима када се разматра ублажавање епидемиолошких мера на територији целе Србије, у Рашки расте број пацијената који се се симптомима инфекције вирусом корона, јављају лекару. Бројке које је за протекла 3 дана саопштио Дом здравља Рашка, показују знатно већи број првих прегледа у односу на контролне. Како би се зауставило ширење вируса неопходно је да се убрза процес имунизације. Општински штаб апелује на грађане Рашке да покажу одговорност према сопственом здрављу и здрављу читаве заједнице и да се вакцинишу. Само тако можемо спречити ширење вируса и вратити се уобичајеним навикама и активностима. Свако даље повећање броја новозаражених и компликовање епидемиолошке ситуације, условиће поновно увођења рестриктивних мера.
Вакцинација се обавља без претходног заказивања, на пунктовима у Супњу, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.


14. 06. 2021. године

10. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 16. јуна 2021. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника комисије за административна питања;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. ЛОКАЛНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНАТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић Ђорђевић, координатор Службе локалног економског развоја;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БЕСПЛАТНОМ БОРАВКУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2021. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад Рашка;
7. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ РАШКА 2021- 2024.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ивана Илић, председница комисије за унапређење родне равноправности;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ОПШТИНУ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, председник УО ТО Регије Копаоник и директор ТО Рашка;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БАЗИЋ МАРИНИ И БАЗИЋ ДЕЈАНУ ИЗ ЛЕШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ВЛАДИМИРУ БЕКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗОРАНУ КОСТИЋУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника комисије за административна питања;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника комисије за административна питања;
19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),
ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
Доградње апартманског објекта спаратности Су2-Су1+Пр+2+Пк
Уз постојећу пансионску зграду
На кат. Парцелама бр. 2107/4, 2107/7 и 2107/10 Ко Копаоник


Јавни увид трајаће 7 дана, од 11.06.2021. год. закључно са 17.06.2021.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 17.06.2021. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Још 2 особе са територије општине Рашка оболеле су од ковида 19, показују резултати лабораторијске анализе 32 узорка. У 3. таласу епидемије регистрована су 2.652 случаја инфекције коронавирусом.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка обављено је 20 прегледа – 19 првих и 1 контролни. Тестирно је 18 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 9.599 пи-си-ар и антигенских тестова.
Лекари оцењују да је епидемиолошка ситуација у општини Рашка повољнија у односу на претходни период, али се не може говорити о постојању колективног имунитета. Да бисмо то остварили потребно је убрзати процес имунизације. Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу.

 

11.06.2021. године

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 10. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању времена и места примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац

I. Одређује се 11. јун 2021. године (петак) у 10,00 часова, у Сали Општинске управе Рашка, за време и место примопредаје изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије на бирачком месту бр. 11 Градац ради спровођење поновног гласања на изборима за чланове савета месне заједнице Градац који ће се одржати 13. јуна 2021. године.
II. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисије и бирачке комисије.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују примопредаји изборног материјала између Изборне комисији и бирачке комисије, доставе обавештење Изборној комисији у писаном облику, не касније од 11. јуна 2021. године у 10,00 часова.
III. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-167/2021-2
Дана: 02. јуна 2021. године
РАШКА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

У последња 24 часа нема новозаражених коронавирусом на територији општине Рашка, показују подаци Завода за јавно здравље Краљево. Обрађено је 13 узорака.
Укупан број оболелих од ковида 19 у 3. таласу епидемије је 2.650.
У Ковид амбулнти Дома здравља Рашка јуче је обављено 26 прегледа – 9 првих и 17 контролних. Тестирано је 14 пацијената. До сада је у Дому здравља урађен 9.581 пи-си-ар и антигенски тест.
Током јучерашњег дана 1. дозу вакцине против заразне болести ковид 19 примило је свега 7 становника општине Рашка. У амбулантама у Баљевцу и Брвенику вакцинисала се по 1 особа, у Јошаничкој Бањи 2, а на пункту у Суњу 3 особе. Ревакцинисано је 47 лица. На пункту за масовну имунизацију у Супњу јуче је 1. дозу вакцине примио 61 становник севера Косова. Ревакцинисано је њих 86.
Вакцинација се обавља без заказивања, цепивом по избору. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу како бисмо што пре достигли колективни имунитет и вратили се уобичајеним активостима.


10.06.2021. године

На основу члана 26. став 1. тачка 6) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 09. јуна 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о одређивању почетка штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 13. јуна 2021. године

I. Одређује се 10. јун 2021. године (четвртак) у 10,00 часова, у самосталној графичкој радњи „Грамис“ Варево, за почетак штампања гласачких листића и осталог неопходног материјала за одржавање поновног гласања за чланове савета месне заједнице Градац које ће се одржати 13. јуна 2021. године.
II. Штампање гласачких листића надзираће Изборна комисија.
III. Кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића.
Позивају се кандидати за чланове Савета месне заједнице Градац да, уколико желе да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића, доставе обавештење Изборној комисији у писменом облику, не касније од 10. јуна 2021. године у 10,00 часова.
IV. Ову Одлуку доставити штампарији „Грамис“ Варево, Полицијској станици Рашка и објавити на званичној интернет страници општине Рашка и локалним медијима.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ РАШКА
Број: 013-164/2021-6
Дана: 09. јуна 2021. године
РАШКА


ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирко Шћеловић

Још 3 особе са територије општине Рашка позитивне су на вирус корона, показују последњи подаци Завода за јавно здравље Краљево. Анализиран је 41 узорак. Током 3. таласа епидемије од ковида 19 оболело је 2.650 особа.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 35 прегледа – 27 првих и 8 контролних. Тестирано је 25 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 9.567 пи-си-ар и антигенских тестова.
Лекари упозоравају на успоравање процеса имунизације. Током јучерашњег дана 1. дозу вакцине против заразне болести ковид 19 на 3 пункта у општини Рашка примиле су само 4 особе. Ревакцинисано је 40 лица. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу и да на тај начин покажу одговорност према сопственом здрављу и здрављу ближњих.


09.06. 2021. године

Од 25 обрађених тестова са територије општине Рашка, само 1 је био позитиван на коронавирус, показују последњи подаци Завода за јавно здравље Краљево. Од ковида 19 у 3. таласу епидемије оболело је 2.647 особа, док је од почетка епидемије регистровано 2.911 случајева инфекције вирусом корона.
У Ковида амбуланти Дома здравља Рашка јуче је обављено 46 прегледа – 37 првих и 9 контролих. Тестирана су 34 пацијента. До сада су у рашчанском Дому здравља урађена 9.542 пи-си-ар и антигенска теста.
Из недеље у недељу повећаво се проценат вакцинисаног становништва. Према последњем пресеку, закључно са 6. јуном, прву дозу вакцине против ковида 19 примило је 34,33 одсто становника општине Рашка старијих од 18 година. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу како бисмо се што пре вратили уобичајеним активностима и навикама. Вакцинација се обавља без претходног заказивања, вакцином по избору, на пунктовима у Супњу, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.


08.06.2021. године

На основу члана 26. став 1. тачка 10. и члана 50. Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 200/19) и члана 74. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Рашка расписаних за 06. јун 2021. године ("Службени гласник општине Рашка" број 229/21),
Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у општини Рашка, на седници одржаној дана 07. јуна 2021. године, доноси

ОДЛУКУ о утврђивању резултата избора за чланове Савета месних заједнице одржаних 06. јуна 2021. године

Утврђене резултате избора за чланове Савета месних заједнице који су одржани 06. јуна 2021. године можете погледати у прилогу.