email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донело је следећу

О Д Л У К У

I

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2015/2016 годину, додељује се: 

А. НАГРАДЕ

Новчане награде ученицима који су у школској 2014/2015. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:


Р.Бр Име и презиме Награда  за  освојено: Новчана награда

1. Милица Коматина 2. место Републичко такмичење Књижевна олимпијада 10.000,00

2. Алекса Гољовић 3. место Републичко такмичење из математике 7.000,00

3. Александра Кошанин 3. место Републичко такмичење из Техничког и информатичког образовања 7.000,00

4. Емилија Никић 3. место Републичко такмичење Књижевна олимпијада 7.000,00

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2015. године до 30. септембра 2016. године, (за десет месеци), следећим студентима:

Р. бр. Име и презиме Факултет Год.студ. Просек

1. Александар Радојковић Грађевински факултет – Београд 1 5,00

2. Јована Петровић Фармацеутски факултет – Београд 1 5,00

3. Анђела Ђековић Економски факултет – Крагујевац 1 5,00

4. Мина Вукосављевић Саобраћајни факултет – Београд 1 5,00

5. Јелена Пешовић Факултет физичке хемије – Београд 1 5,00

6. Нина Покимица Биолошки факултет – Београд 1 5,00

7. Марко Деспотовић Медицински факултет–К. Митровица 1 5,00

8. Валентина Мартаћ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд 1 5,00

9. Стефан Курандић Саобраћајни факултет – Београд 1 5,00

10. Анђела Вуковић Медицински факултет – Београд 1 5,00

11. Андреа Стефановић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

12. Страхиња Мутавџић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

13. Мина Богдановић Филозофски факултет – Београд 1 5,00

14. Ђурђина Вељовић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

15. Јелисавета Мартаћ Факултет медицинских наука Београд 1 5,00

16. Катарина Марковић Економски факултет – Београд 1 5,00

17. Дијана Јовановић Хемијски факултет – Београд 1 5,00

18. Ђурђина Пековић Економски факултет – Београд 1 5,00

19. Зорана Ђековић Факултет безбедности-Београд 1 5,00

20. Соња Белић Филолошки факултет –Београд 1 5,00

21. Анђелка Босић ФОН-Београд   1 5,00

22. Душан Радојичић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

23. Катица Милићевић Физички факултет –Београд 1 5,00

24. Душан Кошанин Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2 8,90

25. Борис Премовић Природно-математички факултет у Крагујевцу     2 8,70

26. Саша Миленковић Економски факултет у Крагујевцу 2 8,50

27. Тијана Михајловић Економски факултет у Крагујевцу 2 8,63

28. Милош Пендић Шумарски факултет у Београду 2 8,50

29. Ивана Миљковић Фармацеутски факултет у Београду 2 9,75

30. Емилија Баловић Правни факултет у Београду 2 8,50

31. Лазар Павловић Државни универзитет у Новом Пазару 2 8,75

32. Стефан Главчић Висока техничка школа –Крагујевац 2 9,80

33. Татјана Даничић Технолошки факултет у Новом Саду 2 9,71

34. Александар Чоловић Државни универзитет у Новом Пазару 2 9,30

35. Магда Миликић Филолошки факултет – Београд 2 9,69

36. Дејан Арсић Факултет медицинских наука Крагујевац     2 8,69

37. Анђа Радомировић Шумарски факултет у Београду 2 8,77

38. Никола Максимовић Висока здравствена школа струк. студија у Београду   2 8,75

39. Милица Костовић Факултет медицинских наука Крагујевац   2 8,77

40. Лазар Вуковић Висока текстилна струковна школа у Београду   3 9,31

41. Сања Вељковић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,63

42. Бранка Николић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,63

43. Бојана Паравиња Природно-математички факултет у Новом Саду   3 9,19

44. Никола Граховац Медицински факултет у Нишу 3 8,80

45. Јована Миљковић Економски факултет у Београду 3 9,00

46. Александар Гркајац Факултет медицинских наука у Крагујевцу   3 8,75

47. Александар Божић Саобраћајни факултет-Београд 3 8,92

48. Јелена Драгојловић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу   3 8,65

49. Маријана Медаровић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,56

50. Никола Мартаћ Шумарски факултет у Београду 3 9,00

51. Ружица Вучковић Висока здравствена школа у Београду 3 8,65

52. Наташа Пејић Висока железничка школа у Београду 3 8,76

53. Бојана Вукићевић Висока економска школа у Лепосавићу 3 8,83

54. Анђа Шћекић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу     3 8,73

55. Миљана Радосављевић Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи   3 8,81

56. Марија Савић Саобраћајни факултет у Београду 4 8,56

57. Невена Вучковић Филолошки факултет у Крагујевцу 4 8,70

58. Зорана Милићевић Правни факултет у Београду 4 9,14

59. Наташа Драгојловић Филозофски факултет у Нишу 4 8,84

60. Ђорђе Дубовац Шумарски факултет у Београду 4 9,33

61. Ивана Мартаћ Факултет политичких наука у Београду   4 8,93

62. Милан Павловић Економски факултет у Крагујевцу 4 9,17

63. Душан Марић Шумарски факултет у Београду 4 8,61

64. Јована Пековић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу 4 8,53

65. Нина Милићевић Природно математички факултет у Крагујевцу   4 8,76

66. Кристина Радомировић Филолошки факултет у Београду 4 8,77

67. Мирко Диздаревић Филозофски факултет у Београду 4 8,63

68. Бојана Петровић Електротехнички факултет у Београду   4 8,86

69. Немања Кашић Шумарски факултет у Београду 4 8,93

70. Бранко Вулићевић Факултет медицинских наука у Крагујевцу   5 8,53

71. Вукашин Карановић Стоматолошки факултет у Београду 5 9,06

72. Милена Кућеровић Медицински факултет у Крагујевцу 5 8,81

73. Милена Вујовић Фармацеутски факултет у Београду 5 9,00

74. Нино Поповић Медицински факултет у Крагујевцу 6 8,59

75. Ружица Кијевчанин Правни факултет у Београду Апс 9,35

76. Филип Баловић Правни факултет у Београду Апс 9,20

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

Р. бр. Име и презиме Факултет Год.студ.   Просек

1. Милица Јаћовић Филолошки факултет у Београду 1 4,85

2. Немања Стојадиновић Висока техничка школа струковних студија-Звечан   1 3,26

3. Александра Дачовић Државни универзитет –Нови Пазар 1 4,67

4. Нина Лековић Економски факултет – Београд 1 4,89

5. Владимир Пејић Правни факултет –Београд 1 4,75

6. Дејо Ристић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 1 4,43

7. Никола Максимовић Државни универзитет у Новом Пазару 2 7,20

8. Славиша Радовановић Машински факултет у Крагујевцу 2 7,50

9. Страхиња Бановић Државни универзитет –Нови Пазар 2 8,29

10. Немања Лакићевић Медицински факултет у Косовској Митровици 2 7,50

11. Јована Дечовић Правни факултет у Београду 3 6,91

12. Јелена Бошковић Саобраћајни факултет-Београд 3 8,15

13. Анђела Гаљак Економски факултет у Београду 3 6,67

14. Јована Ђоровић Државни универзитет у Новом Пазару 3 8,35

15. Александар Максимовић Пољопривредни факултет у Лешку 4 7,53

16. Марија Којовић Филозофски факултет у К. Митровици   4 6,59

II

Висина студентске стипендија се одређује у месечном нето износу од 5.000,00 динара.

III

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

IV

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.

V

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-63/63-11

Дана: 17. фебруара 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:

Р.Бр Име и презиме Факултет Год.

студ. Просек

1. Сара Анђелковић Географски факултет у Београду 2 9,91

2. Андријана Караџић Висока школа струковних студија Београд 2 9,10

3. Стеван Гаљак Географски факултет –Београд 2 9,00

4. Лука Распоповић Медицински факултет  у Београду 5 8,00

Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину: 

Р.бр Име и презиме Факултет Разлог за одбијање Год. студ. Просек

1. Марија Скуковац Економски факултет у Крагујевцу   просек  за год. студ. 4 8,20

Сходно Правилнику о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године могу се доделити новчане награде надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Међународним и Републичким такмичењима (освајањем од I до III места). Следећи студенти се одбијају пошто нису постигли запажене резултате на „међународним и републичким такмичењима“ већ на „окружном такмичењу“:

  1. Миодраг Вуковић 1. место Окружно такмичење из биологије

  2.   Јанко Пашајлић 1. место Окружно такмичење из математике

  3. Милена Вуковић Најбољи литерарни рад на тему ,,Стоп насиљу“ Школска управа Краљево

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр. 91/08, 103/10, 130/13 и 140/14) и члана 6. Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр. 154/16), Општинско веће општине Рашка, разматрајући Предлог расподеле средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донело је 

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Расподелу средстава буџета 

општине Рашка намењених спорту за 2016. годину

I

Овом Одлуком даје се сагласност на следећу Расподелу средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка:

Р.Бр. НАЗИВ   КЛУБА ИЗНОС ИЗ 2015. године ПРЕДЛОГ ЗА 2016. годину

1. ФК „БАНЕ“ 1931 2.620.000,00 2.600.000,00

2. ФК „РУДАР“ 1.600.000,00 1.450.000,00

3. ФК „ГРАНИТ“ 950.000,00 1.050.000,00

4. КМФ ,,РАШКА“ 500.000,00 500.000,00

5. ОФК ,,ВЛАДА ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 180.000,00 200.000,00

6. ОРК „БАНЕ“ 1.200.000,00 1.200.000,00

7. КК  „БАНЕ“ 950.000,00 1.050.000,00

8. ОК  „БАНЕ“ 280.000,00 300.000,00

9. ОК ,,РУДАР“ БАЉЕВАЦ 100.000,00 200.000,00

10. КАРАТЕ КЛУБ ,,РАШКА“ 1.000.000,00 1.000.000,00

11. АК  „РАШКА“ 240.000,00 240.000,00

12. СКИ КЛУБ „КОПАОНИК“ 500.000,00 450.000,00

13. ПАРАГЛАЈДИНГ  КЛУБ  „ГОЛИЈА“ 500.000,00 600.000,00

14. СТ ,,БАНЕ“ 300.000,00 300.000,00

15. БОДИ-БИЛДИНГ 30.000,00 0,00

КЛУБОВИ 10.950.000,00 11.140.000,00

Проглашење спортисте године 100.000,00

Вођење књига и завршни рачун 100.000,00

Сајам спорта (Дан општине) 100.000,00

Потребе савеза 250.000,00

 

ТУРНИРИ

Улична трка 500.000,00

Карате трофеј Рашка 300.000,00

Турнири (мали фудбал и фудбал) 310.000,00

Спортски савез (нераспоређено) 300.000,00

УКУПНО: 13.100.000,00

II

Саставни део ове Одлуке је Расподела средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину.

Пренос средстава корисницима вршиће се сразмерно остваривању буџета општине Рашка.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV

Ову Одлуку доставити на спровођење Одсеку за буџет и финансије Општинске управе и Управном одбору Спортског савеза општине Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-63/16-12

Дана: 17. фебруара 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

петак, 12 фебруар 2016 11:37

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећом агендом:

1100 - 1130  ИЗБОР РАСА И МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА У 

ОВЧАРСТВУ предавач – Љиљана Наранџић

- ПССС Краљево

1130 - 1200   МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ – ИПАРД

2014 – 2020 предавач Зорица Здравковић -

ПССС Краљево

1200 - 1230  НЕГА ЗАСАДА МАЛИНЕ – предавач 

Миријана Остојић - ПССС Краљево

1230 - 1245  ПАУЗА

1245 - 1315  ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

предавач Др Горица Т. Цвијановић 

1315 - 1345  ПРЕДСТАВЉАЊЕ БЦ ХИБРИДА ЗА 2016.

предавач Мирољуб Тодосијевић - БЦ хибриди 

1345 - 1415  САДНИ МАТЕРИЈАЛ ЈАГОДАСТОГ ВОЋА 

предавач Зоран Радовановић - Флорива

1415 - 1445 ПРЕПОРУКА ЗА ЗАШТИТУ И ИСХРАНУ 

МАЛИНЕ предавач Сретен Рилак - Галеника Фитофармација

1445 - 1500  ДИСКУСИЈА И ПИТАЊА 

Школа ће се одржати 24. фебруара 2016. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета). Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

63. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА  ће се одржати 17. фебруара 2016. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 62. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

7. РАЗМАТРАЊЕ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Игњат Ракитић, председник општине и председник Локалног Савета за запошљавање општине Рашка.

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник комисије.

10. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник комисије.

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Звездана Петровић, члан Општинског већа и члан Комисијe за стипендије. 

13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Зоран Николић, председник спортског савеза општине Рашка. 

14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу. 

15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима из области културе, КУД-овима у општини Рашка, објављеног        15.01.2016.године, Комисија за спровођење поступка доделе преосталих бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2016. годину, заседала је 04.02.2016. године и донела следећу:

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД    15 .01.2016.  ЧИНЕ

Ред.бр.     Назив  удружења         назив пројекта           бр. бодова     Износ у дин.

1. КУД “БРВЕНИЦА из Брвенице „Саборовањеу општини Рашка 2016“ 66        75.000

2. ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ „ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца „Караван пријатељства и културе“ 67  85.000

3. КУД „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ из Још. Бање „Промоција  и очување културног наслеђа српског народа и смотра аматеризма  Рашка  2016“ 77 420.000

4. КУД „РУДАР“ из Баљевца „Фестивал фолклора  Видован  2016.“  69 100.000

5. АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке „Ђурђевдански сусрети фолклора у Верони“ 74 120.000

6. КУД „РАШКА“  из Рашке   „Стручно усавршавање уметничког руководства Ансамбла, кореографа, асистената и играча“ 82 200.000

УКУПНО 1.000.000

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу. Број бодова је определио износ средства буџета удружењима  у складу са траженим и расположивим средствима буџета.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2016. годину,председник општине, расписује

 

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2016.годину

 

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, хуманитарних програма, друштвена брига о деци, задовољења потреба младих, културе,туризма, програма заштите људских права, екологије и заштите животне средине и друге пројекте којима се задовољавају јавне потребе.

На конкурсу може да учествује удружење:

• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије, са тим да морају имати чланове са пребивалиштем на територији општине Рашка или да своје активности реализује на територији општине Рашка.

• к

Општина Рашка Општинска управа Начелнику Општинске управе 

Р a ш к a

Ha основу члана 24.став 1. Закона о јавном информисању и медијима и члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања Стручна комисија формирана за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 201 б.годину je на својој другој седници одржаној дана 01.02.2016.године извршила увид и донела

ОЦЕНУ

Поднетих пројеката на следећи начин:

1. Комисија je разматрала сваки од поднетих пројеката појединачно, утврдила да

сваки од поднетих пројеката испуњава формалне и процедуралне услове за

разматрање и оцењивање, утврдила назив пројекта, висину укупних средстава,

висину средстава за које се аплицира код органа који je расписао јавни позив

( конкурс), утврдила садржину пројекта, време реализације пројекта и медиј преко кога ће предложени пројекат бити реализован.

2. После појединачног разматрања пројеката комисија je приступила оцењивању

поднетих пројеката збирно путем медија којим се предложени пројекат реализује и

утврдила да ће преко програма телевизије, бити емитовани пројекти:

Информисање на Санџак телевизији о збивањима на локалном нивоу, подносиоца Екран д.о.о. Нови Пазар

Остваривање јавног информисања и јавног интереса у медијима на територији општине Рашка подносиоца Тв Јединство медија тим доо Продукција и емитовање телевизијског програма ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања подносиоца Коперникус телевизије Рашка

Упоређујући сва три пројекта, на основу расположиве документације, Комисија je утврдила да сва три емитера емитују свој програм у другом мултиплексу у зони расподеле Копаоник, што значи да je доступност програма гледаоцима који примају сигнал земаљским путем истоветна. Комисија je утврдила да je пријем програма наведених телевизија путем основних пакета кабловских дистрибутера на подручју општине Рашка различит и да се програм Коперникус Телевизије Рашка емитује у основним пакетима свих кабловских оператера на подручју општине Рашка што није случај са остала два предлагача. Комисија je утврдила кадровске и техничке потенцијале наведене у обрасцу 1 пријава за пројекат и утврдила да подносилац Коперникус телевизија Рашка раполаже већим бројем кадрова као и бољу техничку опремљеност за извештавање са територије општине Рашка, чиме се повећава и шанса сваког становника на правовремену и тачну информацију.

Разматрајући заокружену програмску целину, оцењено je да поред информативних жанрова које нуде све три телевизије Коперникус Телевизија Рашка нуди и јутарњи програм уживо, емисију за децу, емисију посвећену спорту, ауторске емисију, емисију на Ромском језику, и директне преносе друштвених, спортских, културних и верских догађаја. Поред тога Коперникус Телевизија Рашка, понудила je да преко Коперникус Кебл Нетворка, путем размене прилога и програма, своје прилоге емитује у емисији Србија он лајн која се преко кабловских и земаљских капацитета КЦН 1 види у целој Србији. Комисија je ценила и остале критеријуме за учешће на конкурсу (став З.тачка 1. до 12).

Имајући у виду све напред наведено Комисија je оценила да je довољно суфинансирати један телевизијски програм и то програм Коперникус телевизије Рашка.

3. Комисија je утврдила да ће путем радија бити реализовани пројекти: Три у три подносиоца Бета Прес д.о.о.

Продукција и емитовање радио програма ради оставривања јавног информисања у области јавног информисања подносица Коперникус радио Рашка.

Комисија je на основу расположиве документације утврдила да програм Радио Рашке поседује локалну, a програм радија Сто Плус регионалну дозволу, те да je у и интересу јавног информисања да оба емитера добију средства. Ценећи све критеријуме Комисија je становишта да ће понуђеним пројектом коперникус Радио Рашка задовољити потребе на локалном нивоу, a да се у циљу интерса на ширем подручју, одређена средства одобре подносиоцу Бета прес д.о.о. и то сразмерно делу који се односи на општину Рашка.

4. Комисија утврдила да су подносиоци програма правна лица, односно предузетници

који се баве производњом медијских садржаја, a који су приложили доказ да ће

суфинасирани медијски садржај бити реализован путем медија:

Мосебо арт студио са пројектом Стани стани Ибар водо Етно уметнички клуб Черењски са пројектом Траг Рашког села СРЗТВР Петреса са пројектом Записи са извора- корени Ha основу расположиве документације комисија je утврдила да Мосебо продукција нуди две получасовне емисије и два текста на интернету . Прва тема емисија je информисања становништва о изградњи 10 хидроелектрана на Ибру, a друга анализа ефикасности акције издавања бесплатних ваучера. Имајући у виду да се ни једна од 10 планираних хидроелектрана на Ибру не гради на подручју општине Рашка ( no пројектима или идејним решењима све се граде на територији града Краљева), a да кампању издавања бесплатних ваучера води Министарсво туризма и у Рашки ТСО комисија je става да се подносиоцу овог пројекта не доделе средства. Разматрајући остала два пројекта независних продукција, ЕУК Черењски и СРЗТВР Петреса комисија je утврдила да се ради о сличним пројектима, али je утврдила да постоји велика несразмера у буџетима пројката. односно да je трошковник ЕУК Черењски no једној емисији дупло већи од трошковника СРЗТР Петреса.

Темама које оба пројекта третитају, a то су живот у селима општине Рашка и останак младих на селу, већ много пута раније бавила се локална телевизија, као и независни аутори који су своје медијске садржаје пласирали на програму Тв-е Рашка. Ценећи и чињеницу да у предложеним пројектима није било никаквог иновативног приступа обради теме, комисија je одлучила да ни једном понуђачу не одобри укупан тражени износ средстава.

5. Комисија je утврдила да je подносилац Дан Граф поднео пројекат под називом

Рашке духовне свечаности -данас и да je то једини пројекат чија ће се реализација

вршити путем штампаних медија.

Имајући у виду предњу чињеницу, као и значај манифестеције Рашке духовне свечаности за промоцију општине Рашка, a ценећи све критеријуме из јавног позива комисја je става да се подносиоцу одобри део средстава који се односи на реализацију пројекта март-јун до када су и обезбеђена средства, a за остали део пројекта подносилац може конкуристи накнадно. Обавеза je подносиоца да сходно одобреним средствима изврши ревизију пројкета.

6. Комисија je утврдила да je подносилац Зоран Николић, предузетник, поднео

пројекат под називом Богатство које се не користи и даје то једини пројекат који се

емитије преко интернет издања.

Имајући у виду предњу чињеницу, a ценеће све критеријуме из јавног позива комисија je става да се подносиоцу пројекта одобри део средства. уз обавезу ревизије пројекта.

 

Имајући у виду све напред наведено Комисија

 

ПРЕДЛАЖЕ

1. Да се средства за суфинансирање пројекта из буџета општине Рашка ради

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2016 годину ( перид суфинасирања 01.01. до 30.06.2016.године доделе:

Подносиоцу пројекта Бета прес доо у износу од 280.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Дан граф у износу од 160.000,00 РСД Подносиоцу пројекта ЕУК Черењски у износу од 90.000,00 РСД Подносиоцу пројекта Петреса у износу од 210.000,00 РСД Подносицу пројекта Коперникус ТВ Рашка у износу од 5.453.682,00 РСД Подносиоцу пројекта Коперникус Радио Рашка у износу од 3.541.416,00

РСД

Подносиоцу пројекта Зоран Николић предузетник у износу од 60.000.00 РСД

2. Обавеза je подносилаца пројеката да сходно одобреним средствима, оценом и предлогом стручне комисије изврше ревизију својих пројеката.

Оцену пројеката сматрајте и образложењем за поднети предлог.

У Рашки дана 01.02.201 б.године

Председник комисије

Мирјана Вујанац

Чланови комисије

Бошко Вељдвић

Славољуб Савић

Весна Вукашиновић

 

36. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 29. јануара 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 35. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2020. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2015-2020. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Пузовић, председник комисије за израду Програма развоја спорта на територији општине Рашка. 

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА”;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

6. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВA, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник PC", бр. 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC", бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник PC", број 64/15)

оглашава ЈАВНИ   УВИД

У

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК HA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) одржаће се од 25. јануара до 23. фебруара 2016. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама општинских управа Брус, Рашка и Лепосавић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 23. фебруаром 2016. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно гшанирање урбанизам и становање, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 10. фебруара 2016. године са почетком у 12°°часова у згради општинске управе Брус, сала у поткровљу, Краља Петра I бр. 120.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД коју формира министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре биће одржана no завршетку јавног увида, у понедељак 7. марта 2016. године, са почетком у 12°" часова у згради општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића

бр. 1. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

 

62. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 25. јануара 2016. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 61. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине и председник Комисије за планове. 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА - ТРЕСКА”;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

7. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2016. ГОДИНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Игњат Ракитић, председник општине и председник Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима. 

8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ КАЛЕНДАРА АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА. 

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије за унапређење родне равноправности. 

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 22. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.