email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
уторак, 01 децембар 2015 10:06

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ГИС

  Председник општине Рашка Игњат Ракитић И менаџер Европског Прогреса Грем Тиндал потписали су уговор о почетку реализације пројекта за увођење Географског информационог система. 

Европска унија И Влада Швајцарске за овај пројекат издвојиће 99,486.90 евра, док ће учешће општине Рашка износити 11,054.50 евра. 

Географски информациони системи (ГИС) омогућиће локалној самоуправи да, користећи савремену рачунарску технологију, на једном месту прикупља, обрађује, и управља  подацима о одређеној локацији. Ако  општина желели да дефинише место за изградњу новог објекта, на пример за школу, обданиште, или слично, преко ГИС система  моћи ће да утврди оптималну локацију на основу расположивог земљишта, удаљености од других важних објеката, нивоа техничке и комуналне опремљености локације и других параметара који су важни за доношење одлука. То ће значајно убрзати и поједноставити планирање и поступак изградње, као и целокупни развоја.

 У ширем смислу, увођењем и коришћењем географских информационих система (ГИС) локалне самоуправе ће унапредити планирање развоја, управљање комуналним системима, управљање ресурсима, доношење одлука, информисање грађана и потенцијалних инвеститора.

У процесу увођења ГИС система, Европски Прогрес ће  пружити подршку за набавку адекватне опреме, обуку запослених, дефинисање институционалног оквира и процедура за рад ГИС, и успостављање сарадње релевантних институција на локалном и ребубличком нивоу које се баве просторним подацима 

Европски ПРОГРЕС представља највећи развојни програм у Републици Србији који има за циљ да подржи одрживи развој 34 локалне самоуправе  на југоистоку и југозападу земље. Средства за реализацију Програма обезбеђују два велика донатора – Европска унија и влада Швајцарске – заједно са Владом Републике Србије.

На основу члана 8. Одлуке о установљавању јавних признања и награда Општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 108/ 2010) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на седници одржаној 24. новембра 2015. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Скупштина општине Рашка, поводом 27. новембра – Дана ослобођења општине Рашка додељује НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ РАШКА, за 2015. годину:

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СУТЈЕСКА“ ИЗ РАШКЕ, за 30. година успешног и одговорног рада и постигнуте резултате у образовању наше деце.

Члан 2.

Скупштина општине Рашка, поводом 27. новембра – Дана ослобођења општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ РАШКА за 2015. годину:

 

- Борку ЈАНКОВИЋУ, управнику Студентског дома „Слободан Пенезић“ у Београду, за свесрдну дугогодишњу помоћ многобројним студентима са наше територије, 

- Професору др Радану ЏОДИЋУ, директору Института за онкологију и радиологију Србије, за велики допринос у лечењу становника нашег краја, 

- Јовану ВОРКАПИЋУ, директору Републичке дирекције за имовину, за допринос у стварању услова за нове инвестиције и изградњу на територији општине Рашка,

- Василију ПЕЦИЋУ, успешном привреднику пореклом из Рашке, за донаторство новорођеној деци са територије наше општине,

- Браниславу МИТРОВИЋУ, председнику УО Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за пружену помоћ и подршку општини Рашка у ревитализацији Јошаничке Бање.

Члан 3.

Јавна признања из члана 1. и 2. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати поводом Дана ослобођења општине.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-34/2015-2

Дана: 24. новембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАШКА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 345-1582/2015.

Дана, 23.11. 2015.год.

Р  А  Ш  К  А

На основу члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 126/14) , доносим 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

 I

У комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс – јавни позив, објављен у „Ибарским новостима”,  од 30. октобра 2015. године, за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. гидину, именују се:

1. Бошко Вељовић, новинар из Рашке,

2. Иван Вучковића, новинар из Лепосавића, на предлог Центра за културу „Сава Дечански”, из Лепосавића и

3. Милка Мијајловић, дипл.ецц, радник Општинске управе Рашка.

Комисија ће на првој седници, из својих редова, изабрати председника Комисије.

Општинска управа одредиће лице које ће обављати посао секретара Комисије.

 II

Комисија из претходне тачке ће на основу расписаног јавног позива и поднетих пријава, а у складу са одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, сачинити предлог за расподелу средстава и са образложењем га доставити руководиоцу органа који је расписао јавни позив.

 III

Решење доставити члановима комисије и објавити на веб-сајту општине Рашка.

НАЧЕЛНИК,

Спасоје Андрић

                                                                

Обавештење УНС-а - УДРРУЖЕЊЕ НОВИНАРА СРБИЈЕ- Обавештење пренето у целости

Поводом Решења о образовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину, од 23.11.2015. године, Удружење новинара Србије (УНС) Вас обавештава да није кандидовало чланове за Комисију и да господин Бошко Вељовић, новинар из Рашке није предложен од стране УНС-а, како је то наведено у решењу.

Молимо Вас да исправите грешку и уклоните из Решења информацију да је он изабран на предлог УНС-а.

Подсећам Вас да је Коалиција новинарскух и медијских удружења (УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ, Локал прес) обавестила општину Рашка да сматра да Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину није у складу са прописима и да, након одбијања општине да Конкурс усклади са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, неће предложити кандидате за Комисију.

Нино Брајовић,
генерални секретар УНС-а

 

34. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 24. новембра 2015. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред :

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА ТАКСЕНОМ ТАРИФОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Диздаревић, председник Комисије за одликовања и друга друштвена признања.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦЕ ''РАДИО РАШКА'' У РАШКИ;

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ  У РАШКИ;

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛА ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 3. ДО 7.: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

57. СЕДНИЦУ ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. новембра 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка ( ул. П. Вилимоновића 1, на I.  спрату) са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 56. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА ТАКСЕНОМ ТАРИФОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД СТРУЧНИХ КОМИСИЈА, САВЕТА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТОГ ДОПУЊЕНОГ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 03. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 03. НОВЕМБАР 2015. Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 17. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На данашњи дан, 12. новембра 1915 године, Влада Краљевине Србије је после 13 дана боравка и 11 одржаних седница, напустила Рашку и кренула даље на југ ка Косовској Митровици повлачећи се пред налетима трупа армија три државе, Аустро-Угарске, Бугарске и Немачке. У Рашки, у знак сећања на те славне дане из наше историје, када је овај градић на Ибру две недеље био престоница Србије, отворена је јуче трајна поставка Спомен собе у кући Курсулића која је и седиште Центра за културу "Градац".
Ова установа је, у част јубилеја, поред отварања трајне поставке, организовала и пригодни програм под називом "Рашка-Кост од костију" у оквиру кога је представљена књига др Владана Виријевића "Рашка ратна престоница Краљевине Србије 1915 године" и представу "Време части и поноса" у извођењу Бошка Пулетића и Лепомира Ивковића. Поздрављајући присутне госте Игњат Ракитић, председник општине Рашка је, између осталог рекао да се нада како ће данас отворена стална поставка Спомен собе, бити подстрек да Рашка, што пре, добије и музеј.
Када је, 17. септембра Рашка обележавала 170. годину постојања писали смо и о припремама за данашњу свечаност. Тада смо апеловали да се, као експонат, прибави и ретко фототипско издање Мирослављевог јеванђеља, најзначајнијег ћириличног споменика српско-словенске писмености из 12. века, кога су Љуба Давидовић и др Војислав Маринковић, у Рашки новембра 1915. године, поверили на даље чување начелнику Државне благајне Авраму Левићу и његовим чиновницима. Тај редак и вредан документ је, у међувремену, прибављен захваљујући средствима општине, па ће уз десетине фотографија, докумената, уметничких предмета и комада оригиналног намештаја из тог периода чинити сталну поставку Спомен собе. Аутор поставке је Милојко Милићевић уредник програма у Центру за културу "Градац" уз стручну помоћ Народног музеја из Краљева и историчара Драгана Драшковића.

Две недеље престоница Србије
Када је реч о историјским фактима, подсетимо да је после пада Београда 10. октобра и напада Бугара 14. октобра на јужним деловима фронта, почиње егзодус народа и Владе која се најпре повукла у Ниш да би потом, уз краћа задржавања у Крушевцу и Краљеву стигла у Рашку, заједно са Врховном командом војске у поподневним сатима 31. октобра 1915. године. По доласку у Рашку, Влада Краљевине Србије за своје седиште бира кућу угледног Рашчанина Љубомира Курсулића на левој обали Ибра, у којој проводи наредне две недеље. 

Извор: http://www.danas.rs