email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Центар за истраживање и промоцију из Београда, у сарадњи са партнерима - канцеларијама за младе Рашка, Варварин и Бечеј, представио је 19. фебруара широј јавностирезултате остварене у склопу пројекта “Формирање психолошког кутка при канцеларијама за младе Бечеј, Варварин и Рашка”, подржаног од стране Европске омладинске фондације Савета Европе. 

Том приликом о пројекту су говорили Милица Ћирић, из удуржења Центар за истраживање и промоцију, чланови пројектног тима, као и представници општинских управа, који су пружили снажну подршку реализацији и наставку започетих активности.

Обраћајући се присутнима, председник Општине Рашка, Игњат Ракитић указао је на видљиве резултате пројекта – 24 млада психолога којима је дата прилика да стекну практично искуство, преко хиљаду младих људи из 3 укључене општине којима је ближе представљена тема менталног здравља и указано на постојање нове услуге на локалном нивоу и више од 50 индивидуалних саветовања одржаних у периоду јануар-фебруар 2016.

Надовезујући се на претходно излагање, начелник Општинске управе Општине Варварин, Иван Ђурковић истакао је да су општине препознале значај бављења овом темом и да ће и током 2016. наставити да подржавају активности пројектног тима усмерене на побољшање положаја младих у локалној заједници.

Оливера Букинац, психолог и члан пројектног тима указала је да се у времену обележеном тешком економском ситуацијом и кризом моралних вредности, када се млади све теже осамостаљују, а животни пут им је обележен бројним тешкоћама и изазовима, често срећемо са поремећајима понашања и депресивним стањима међу младима. „Стога је циљ овог пројекта да покаже младима да имају избор и подршку, те да постоји место на коме могу потражити помоћ у себи блиском окружењу– психолошки кутак за младе“, додала је она.

Од иницијалног тренинга за младе психологе, преко десетина вршњачких радионица по школама, до формирања самог кутка у коме су започета индивидуална саветовања, млади су показали изузетно интересовање за пројекат, стављајући тиме питање менталног здравља високо на лествици приоритета.

Како помоћи младима да дођу до одговора на своја питања и недоумице, да се осете сигурније и увиде да је разговор најбољи начин да се ослободе свакодневног стреса, тема је која ће бити актуелна и у наредним пројектним активностима.

 

Канцеларија за младе Рашка је остварила видљиве резултате у овом пројекту на територији Општине Рашка. Кроз 19 радионица обухватила је преко 350 ученика од осмог разреда основних школа 

„ Сутјеска“ и „ Рашка“ као и средње школе Гимназија „ Рашка“ у Рашки. 

Индивидидуална саветовања у склопу пројекта започела су 18.02. текуће године и за сада има осам заказаних индивидуалних саветовања које ћемо спровести до краја фебруара, у Омладинском клубу поштујући правила етичког кодекса психолошког саветовања.

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донело је следећу

О Д Л У К У

I

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2015/2016 годину, додељује се: 

А. НАГРАДЕ

Новчане награде ученицима који су у школској 2014/2015. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:


Р.Бр Име и презиме Награда  за  освојено: Новчана награда

1. Милица Коматина 2. место Републичко такмичење Књижевна олимпијада 10.000,00

2. Алекса Гољовић 3. место Републичко такмичење из математике 7.000,00

3. Александра Кошанин 3. место Републичко такмичење из Техничког и информатичког образовања 7.000,00

4. Емилија Никић 3. место Републичко такмичење Књижевна олимпијада 7.000,00

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2015. године до 30. септембра 2016. године, (за десет месеци), следећим студентима:

Р. бр. Име и презиме Факултет Год.студ. Просек

1. Александар Радојковић Грађевински факултет – Београд 1 5,00

2. Јована Петровић Фармацеутски факултет – Београд 1 5,00

3. Анђела Ђековић Економски факултет – Крагујевац 1 5,00

4. Мина Вукосављевић Саобраћајни факултет – Београд 1 5,00

5. Јелена Пешовић Факултет физичке хемије – Београд 1 5,00

6. Нина Покимица Биолошки факултет – Београд 1 5,00

7. Марко Деспотовић Медицински факултет–К. Митровица 1 5,00

8. Валентина Мартаћ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију-Београд 1 5,00

9. Стефан Курандић Саобраћајни факултет – Београд 1 5,00

10. Анђела Вуковић Медицински факултет – Београд 1 5,00

11. Андреа Стефановић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

12. Страхиња Мутавџић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

13. Мина Богдановић Филозофски факултет – Београд 1 5,00

14. Ђурђина Вељовић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

15. Јелисавета Мартаћ Факултет медицинских наука Београд 1 5,00

16. Катарина Марковић Економски факултет – Београд 1 5,00

17. Дијана Јовановић Хемијски факултет – Београд 1 5,00

18. Ђурђина Пековић Економски факултет – Београд 1 5,00

19. Зорана Ђековић Факултет безбедности-Београд 1 5,00

20. Соња Белић Филолошки факултет –Београд 1 5,00

21. Анђелка Босић ФОН-Београд   1 5,00

22. Душан Радојичић Саобраћајни факултет-Београд 1 5,00

23. Катица Милићевић Физички факултет –Београд 1 5,00

24. Душан Кошанин Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 2 8,90

25. Борис Премовић Природно-математички факултет у Крагујевцу     2 8,70

26. Саша Миленковић Економски факултет у Крагујевцу 2 8,50

27. Тијана Михајловић Економски факултет у Крагујевцу 2 8,63

28. Милош Пендић Шумарски факултет у Београду 2 8,50

29. Ивана Миљковић Фармацеутски факултет у Београду 2 9,75

30. Емилија Баловић Правни факултет у Београду 2 8,50

31. Лазар Павловић Државни универзитет у Новом Пазару 2 8,75

32. Стефан Главчић Висока техничка школа –Крагујевац 2 9,80

33. Татјана Даничић Технолошки факултет у Новом Саду 2 9,71

34. Александар Чоловић Државни универзитет у Новом Пазару 2 9,30

35. Магда Миликић Филолошки факултет – Београд 2 9,69

36. Дејан Арсић Факултет медицинских наука Крагујевац     2 8,69

37. Анђа Радомировић Шумарски факултет у Београду 2 8,77

38. Никола Максимовић Висока здравствена школа струк. студија у Београду   2 8,75

39. Милица Костовић Факултет медицинских наука Крагујевац   2 8,77

40. Лазар Вуковић Висока текстилна струковна школа у Београду   3 9,31

41. Сања Вељковић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,63

42. Бранка Николић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,63

43. Бојана Паравиња Природно-математички факултет у Новом Саду   3 9,19

44. Никола Граховац Медицински факултет у Нишу 3 8,80

45. Јована Миљковић Економски факултет у Београду 3 9,00

46. Александар Гркајац Факултет медицинских наука у Крагујевцу   3 8,75

47. Александар Божић Саобраћајни факултет-Београд 3 8,92

48. Јелена Драгојловић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу   3 8,65

49. Маријана Медаровић Економски факултет у Крагујевцу 3 8,56

50. Никола Мартаћ Шумарски факултет у Београду 3 9,00

51. Ружица Вучковић Висока здравствена школа у Београду 3 8,65

52. Наташа Пејић Висока железничка школа у Београду 3 8,76

53. Бојана Вукићевић Висока економска школа у Лепосавићу 3 8,83

54. Анђа Шћекић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу     3 8,73

55. Миљана Радосављевић Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи   3 8,81

56. Марија Савић Саобраћајни факултет у Београду 4 8,56

57. Невена Вучковић Филолошки факултет у Крагујевцу 4 8,70

58. Зорана Милићевић Правни факултет у Београду 4 9,14

59. Наташа Драгојловић Филозофски факултет у Нишу 4 8,84

60. Ђорђе Дубовац Шумарски факултет у Београду 4 9,33

61. Ивана Мартаћ Факултет политичких наука у Београду   4 8,93

62. Милан Павловић Економски факултет у Крагујевцу 4 9,17

63. Душан Марић Шумарски факултет у Београду 4 8,61

64. Јована Пековић Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу 4 8,53

65. Нина Милићевић Природно математички факултет у Крагујевцу   4 8,76

66. Кристина Радомировић Филолошки факултет у Београду 4 8,77

67. Мирко Диздаревић Филозофски факултет у Београду 4 8,63

68. Бојана Петровић Електротехнички факултет у Београду   4 8,86

69. Немања Кашић Шумарски факултет у Београду 4 8,93

70. Бранко Вулићевић Факултет медицинских наука у Крагујевцу   5 8,53

71. Вукашин Карановић Стоматолошки факултет у Београду 5 9,06

72. Милена Кућеровић Медицински факултет у Крагујевцу 5 8,81

73. Милена Вујовић Фармацеутски факултет у Београду 5 9,00

74. Нино Поповић Медицински факултет у Крагујевцу 6 8,59

75. Ружица Кијевчанин Правни факултет у Београду Апс 9,35

76. Филип Баловић Правни факултет у Београду Апс 9,20

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

Р. бр. Име и презиме Факултет Год.студ.   Просек

1. Милица Јаћовић Филолошки факултет у Београду 1 4,85

2. Немања Стојадиновић Висока техничка школа струковних студија-Звечан   1 3,26

3. Александра Дачовић Државни универзитет –Нови Пазар 1 4,67

4. Нина Лековић Економски факултет – Београд 1 4,89

5. Владимир Пејић Правни факултет –Београд 1 4,75

6. Дејо Ристић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 1 4,43

7. Никола Максимовић Државни универзитет у Новом Пазару 2 7,20

8. Славиша Радовановић Машински факултет у Крагујевцу 2 7,50

9. Страхиња Бановић Државни универзитет –Нови Пазар 2 8,29

10. Немања Лакићевић Медицински факултет у Косовској Митровици 2 7,50

11. Јована Дечовић Правни факултет у Београду 3 6,91

12. Јелена Бошковић Саобраћајни факултет-Београд 3 8,15

13. Анђела Гаљак Економски факултет у Београду 3 6,67

14. Јована Ђоровић Државни универзитет у Новом Пазару 3 8,35

15. Александар Максимовић Пољопривредни факултет у Лешку 4 7,53

16. Марија Којовић Филозофски факултет у К. Митровици   4 6,59

II

Висина студентске стипендија се одређује у месечном нето износу од 5.000,00 динара.

III

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

IV

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.

V

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-63/63-11

Дана: 17. фебруара 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:

Р.Бр Име и презиме Факултет Год.

студ. Просек

1. Сара Анђелковић Географски факултет у Београду 2 9,91

2. Андријана Караџић Висока школа струковних студија Београд 2 9,10

3. Стеван Гаљак Географски факултет –Београд 2 9,00

4. Лука Распоповић Медицински факултет  у Београду 5 8,00

Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2015/2016 годину: 

Р.бр Име и презиме Факултет Разлог за одбијање Год. студ. Просек

1. Марија Скуковац Економски факултет у Крагујевцу   просек  за год. студ. 4 8,20

Сходно Правилнику о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године могу се доделити новчане награде надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Међународним и Републичким такмичењима (освајањем од I до III места). Следећи студенти се одбијају пошто нису постигли запажене резултате на „међународним и републичким такмичењима“ већ на „окружном такмичењу“:

  1. Миодраг Вуковић 1. место Окружно такмичење из биологије

  2.   Јанко Пашајлић 1. место Окружно такмичење из математике

  3. Милена Вуковић Најбољи литерарни рад на тему ,,Стоп насиљу“ Школска управа Краљево

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр. 91/08, 103/10, 130/13 и 140/14) и члана 6. Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр. 154/16), Општинско веће општине Рашка, разматрајући Предлог расподеле средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донело је 

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Расподелу средстава буџета 

општине Рашка намењених спорту за 2016. годину

I

Овом Одлуком даје се сагласност на следећу Расподелу средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка:

Р.Бр. НАЗИВ   КЛУБА ИЗНОС ИЗ 2015. године ПРЕДЛОГ ЗА 2016. годину

1. ФК „БАНЕ“ 1931 2.620.000,00 2.600.000,00

2. ФК „РУДАР“ 1.600.000,00 1.450.000,00

3. ФК „ГРАНИТ“ 950.000,00 1.050.000,00

4. КМФ ,,РАШКА“ 500.000,00 500.000,00

5. ОФК ,,ВЛАДА ДИМИТРИЈЕВИЋ“ 180.000,00 200.000,00

6. ОРК „БАНЕ“ 1.200.000,00 1.200.000,00

7. КК  „БАНЕ“ 950.000,00 1.050.000,00

8. ОК  „БАНЕ“ 280.000,00 300.000,00

9. ОК ,,РУДАР“ БАЉЕВАЦ 100.000,00 200.000,00

10. КАРАТЕ КЛУБ ,,РАШКА“ 1.000.000,00 1.000.000,00

11. АК  „РАШКА“ 240.000,00 240.000,00

12. СКИ КЛУБ „КОПАОНИК“ 500.000,00 450.000,00

13. ПАРАГЛАЈДИНГ  КЛУБ  „ГОЛИЈА“ 500.000,00 600.000,00

14. СТ ,,БАНЕ“ 300.000,00 300.000,00

15. БОДИ-БИЛДИНГ 30.000,00 0,00

КЛУБОВИ 10.950.000,00 11.140.000,00

Проглашење спортисте године 100.000,00

Вођење књига и завршни рачун 100.000,00

Сајам спорта (Дан општине) 100.000,00

Потребе савеза 250.000,00

 

ТУРНИРИ

Улична трка 500.000,00

Карате трофеј Рашка 300.000,00

Турнири (мали фудбал и фудбал) 310.000,00

Спортски савез (нераспоређено) 300.000,00

УКУПНО: 13.100.000,00

II

Саставни део ове Одлуке је Расподела средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину.

Пренос средстава корисницима вршиће се сразмерно остваривању буџета општине Рашка.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV

Ову Одлуку доставити на спровођење Одсеку за буџет и финансије Општинске управе и Управном одбору Спортског савеза општине Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-63/16-12

Дана: 17. фебруара 2016. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

петак, 12 фебруар 2016 11:37

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећом агендом:

1100 - 1130  ИЗБОР РАСА И МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА У 

ОВЧАРСТВУ предавач – Љиљана Наранџић

- ПССС Краљево

1130 - 1200   МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ – ИПАРД

2014 – 2020 предавач Зорица Здравковић -

ПССС Краљево

1200 - 1230  НЕГА ЗАСАДА МАЛИНЕ – предавач 

Миријана Остојић - ПССС Краљево

1230 - 1245  ПАУЗА

1245 - 1315  ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

предавач Др Горица Т. Цвијановић 

1315 - 1345  ПРЕДСТАВЉАЊЕ БЦ ХИБРИДА ЗА 2016.

предавач Мирољуб Тодосијевић - БЦ хибриди 

1345 - 1415  САДНИ МАТЕРИЈАЛ ЈАГОДАСТОГ ВОЋА 

предавач Зоран Радовановић - Флорива

1415 - 1445 ПРЕПОРУКА ЗА ЗАШТИТУ И ИСХРАНУ 

МАЛИНЕ предавач Сретен Рилак - Галеника Фитофармација

1445 - 1500  ДИСКУСИЈА И ПИТАЊА 

Школа ће се одржати 24. фебруара 2016. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета). Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

63. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА  ће се одржати 17. фебруара 2016. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 62. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

6. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

7. РАЗМАТРАЊЕ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Игњат Ракитић, председник општине и председник Локалног Савета за запошљавање општине Рашка.

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник комисије.

10. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Михајло Мојовић, члан Општинског већа и председник комисије.

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Спасоје Андрић, начелник Општинске управе. 

12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА, ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Звездана Петровић, члан Општинског већа и члан Комисијe за стипендије. 

13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Зоран Николић, председник спортског савеза општине Рашка. 

14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОДАЈИ РАСХОДОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу. 

15. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима из области културе, КУД-овима у општини Рашка, објављеног        15.01.2016.године, Комисија за спровођење поступка доделе преосталих бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2016. годину, заседала је 04.02.2016. године и донела следећу:

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД    15 .01.2016.  ЧИНЕ

Ред.бр.     Назив  удружења         назив пројекта           бр. бодова     Износ у дин.

1. КУД “БРВЕНИЦА из Брвенице „Саборовањеу општини Рашка 2016“ 66        75.000

2. ЕТНО УМЕТНИЧКИ КЛУБ „ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца „Караван пријатељства и културе“ 67  85.000

3. КУД „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ из Још. Бање „Промоција  и очување културног наслеђа српског народа и смотра аматеризма  Рашка  2016“ 77 420.000

4. КУД „РУДАР“ из Баљевца „Фестивал фолклора  Видован  2016.“  69 100.000

5. АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке „Ђурђевдански сусрети фолклора у Верони“ 74 120.000

6. КУД „РАШКА“  из Рашке   „Стручно усавршавање уметничког руководства Ансамбла, кореографа, асистената и играча“ 82 200.000

УКУПНО 1.000.000

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу. Број бодова је определио износ средства буџета удружењима  у складу са траженим и расположивим средствима буџета.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И