Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.

Конкурс можете преузети О В Д Е!
Образац захтева можете преузети О В Д Е!

Извор: МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА


Општинска управа Рашка и ове године организује посету Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду од 9 до 15 маја.

Поводом тога позивају се заинтересовани регистровани пољопривредни произвођачи који желе да посете ову манифестацију да се пријаве у канцеларију број 17 Општинске управе Рашка. Са собом понети потврду о активном статусу газдинства. Полазак је 12.05 2015. године у 0345 са аутобуске станице. Цена улазнице 300,00 динара. Број места је ограничен. 

 

Објављено 14. април 2015. | Ознаке:2015, кошнице, правна лица, предузетници, пчеле, физичко лице

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује на основу захтева који подноси Управи за аграрна плаћања.

 

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину.

Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2015. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-0707/2015-09 од 14.04.2015. године, на седници одржаној 23. априла 2015. године, расписује

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2015. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:

-       Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);

-      

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима грађана у области заштите лица са и инвалидитетом и друштвене бриге о деци и младима у општини Рашка за 2015. годину, објављеног 23.03.2015.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015.годину, заседала је 20.04.2015. године и донела следећу:

 РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД  23.03.2015.ГОДИНЕ  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    Назив пројекта                   бр. бод.    Износ у                дин.

 

     1

 

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

 

„Социјална брига, радно оспособљавање и запошљавање ментално и физички недовољно развијених лица“

 

  81

         

   600.000

 

2

 

Дечји  савез општине Рашка

 

„ЈА САМ ДЕТЕ И ИМАМ ПРАВО...“

 

93

 

 800.000

 

 

УКУПНО

 

 

 

1.400.000

 На конкурсу су учествовала 2 удружења и оба су добила средства по конкурсу. Нема одбивених.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.ГОДИНУ

28. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 27. априла 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

3. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЉЕВАЦ СА ПРОШИРЕНИМ ОБУХВАТОМ ДО ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ИБАР;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАШКА - ДЕО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ЈУГ 2 У СУПЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

15. ОПЕРАТИВНИ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за водопривреду и пољопривреду Општинске управе.

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА РЕПРОГРАМ ДУГОВАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, Руководиоц Сектора за грађевинско земљиште, правне, економске и опште послове ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛА „ЈОШАНИЧКА БАЊА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у Јошаничкој Бањи у просторијама Месне канцеларије 21.04 2015. године и у  Рашки 23.04 2014 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у времену од 10.00  до 14.00 часова . Право имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње, потврду о активном статусу газдинства које се предају и поседовни лист који се даје на увид. Пољопривредницима који немају поменуте документе неће се узети узорци за анализу.                              

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића. 

Пројекат интеграција расељених лица у Србији и прузање бесплатне правне помоћи у општини Рашка финансиран од стране Владе САД и ЦРС(CATOLIC RELIEF SERVICES), а спроведен од стране НО Балкански центар за миграције и хуманитарне активности, започет је у Рашки пре нешто више од годину постављањем Правне огласне табле са разним лецима који приближавају процедуре и права грађана у разним областима. Канцеларија за младе у општини Рашка је вршила промоцију и упознавала грађане о постојању Правне табле. Пројекат је настављен отварањем канцеларије за пружање бесплатне правне помоћи расељеним лицима и социјално угрозеним становницима. 

У Београду је јуче презентован  приручник ИНТЕГРАЦИЈА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У СРБИЈИ: НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ И ПРИРУЧНИК ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ. На скупу одржаном у хотелу МЕТРОПОЛ говорили су амбасадор САД Мајкл Кирби, представник ЦРС за Србију и БиХ Марк Де Силва, руководилац ЦРС за Србију Дино Мујановић и службеница за информисање у БЦМ Нада Чуљак Бањац. О своим искуствима у реализацији и као пример добре праксе у имплементацији пројекта говорио је и  председник општине Рашка .

 Председник општине Рашка Игњат Ракитић  своје излагање је почео цитирајуци речи  Г. Вашингтона "Демократичност једног друства се огледа у апсолутном поштовању права сваког грађанина који такође, апсолутно, попштује Закон." Да би направили демократски систем, ка коме сви тежимо, управо су нам потребни пројекти попут овог, који омогућавају да мање образовани и социјално угрожени грађани упознају своја права, сазнају како могу да их остваре, али да буду упознати и са својим обавезама и са законима земље у којој живе.  

“За напредак дршуства, који је  императив сваке власти, основни услов је знање и едукација. Зато ми је драго да смо једни од пионира у покушају да створимо услове да нам сваки грађанин буде информисан и свестан својих права, али и обавеза, што се управо и постиже спровођењем  овог пројекта” – рекао је Ракитић. Општина Рашка, такође жели да се грађани на разумљив и једноставан начин информишу о својим правима и обавезама, а правна огласна табла, као и бесплатна правна помоћ управо то и имају за циљ.

Председник општине је такође истакао да је Општина Рашка, веома заинтересована за сервисирање одређене групе клијената и то посебно социјално угрожених,  неуких и старих лица, расељених лица и избеглица, као и лица из руралних подручија, јер велики број грађана није у могуђности да плати адвоката у минималном износу од неколико хиљада динара како би добили правни савет или покренули одређени поступак. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

Комисија за отуђење или давање у закуп 

неизграђеног грађевинског земљишта

Број: 14/15-6

09. 02. 2015. год.

Р  А Ш  К  А 

На основу чл. 96. ст.1. Закона о планирању и изградњи  (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 3. став 1. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл.гласник општине Рашка" бр.135/2013), а у вези са одлуком Надзорног одбора ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка бр. 1455/14-5.2 од 24.09.2014.године, Комисија за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта дана 09.02.2015. године

О б ј а в љ у ј е 

ЈАВНИ ОГЛАС  

о отуђењу грађевинског земљишта јавним надметањем ради изградње

1. Предмет отуђења је неизграђено гра|евинско земљиште у јавној својини и то:

- кат. парцела бр. 314/1 КО Рашка, површине 13,57 ара;

2. Учесник јавног надметања који понуди највећу цену за отуђење на датом земљишту стиче право својине;

3. Наведена кат. парцела се налази у Рашки, у улици Саватија Милошевића, преко пута фабрике “Лола-Прогрес” Рашка, која се према Генералном плану “Рашка 2020”  налази у зони привређивања 1 са доминантном наменом за изградwу објекта у привредној зони, са степеном заузетости максимално 50%, степеном изграђености максимално 1,8 и спратности максимално П+2.

4. Гра|евинска парцела је потпуно комунално опремљена. На кат. парцели се налази  канализациони цевовод ø 160 мм на просечној дубини од 2,25 м дуж целе парцеле. Трошкове евентуалног измештања цевовода сноси купац земљишта;

5. Почетни износ цене за отуђење износи 2.235.115,00 динара за целу парцелу;

6. Рок и начин плаћања: 100 % у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу;

7. Јавно надметање одржаће се пред Комисијом за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта  дана 21.04.2015. године, у просторијама Општинске управе Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1 са почетком у 12,00 часова;

8. Право учешћа имају сва правна и физичка лица. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Дирекцији најкасније до 20.04.2015. године на адресу:

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка, ул. Немањина 1/II, 36350 Рашка.

Уз пријаву се подноси копија исправе о уплати депозита, односно банкарска гаранција, као и изјава о прихватању свих услова из огласа.

Садржина пријаве мора бити у складу са чл. 22. и 23.  Одлуке о отуђењу и давању грађевинског земљишта (“Сл. гласник општине Рашка”, бр. 135/2013);

9. Сваки учесник је обавезан да приликом пријаве на овај оглас уплати гарантни износ у висини од 10% од почетне цене на т.р. бр. 840-89640-92, прималац: Буџет СО-е Рашка, сврха плаћања: депозит за 314/1 КО Рашка, бр.модела: 97, позив на број: 31-087 и то износ од 223.512,00 динара. Учесник јавног надметања који је учествовао али није стекао статус прибавиоца има право на повраћај уплаћеног гарантног износа у складу са чланом 25. Одлуке отуђењу и давању граћевинског земљишта у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања;

10. Учесник који понуди највећу цену отуђења на јавном надметању, а не приступи закључењу уговора о отуђењу губи право на повраћај гарантног износа, као и учесник који не узме учешће на јавном надметању, а не обавести комисију писаним путем да неће учествовати  у надметању најмање 24 сата пре заказаног почетка јавног надметања;

11. Лице које прибави грађевинско земљиште у својину је обавезно да са ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка уговори и плати накнаду за уређење грађевинског земљишта, најкасније пре подношења пријаве почетка радова, а на основу критеријума које је утврдила општина Рашка својим нормативним актима;

12. Рок за привођење намени је три године од дана закључења уговора о отуђењу земљишта;

Ближе   информације   могу  се  добити  на  телефон   036/ 736-671 и 036/736-986 или лично у просторијама ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка  сваког дана у току трајања огласа. Контакт особа Слободан Ристовић.