email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
среда, 22 јун 2016 07:44

Најлепше двориште

У циљу подстицања грађана на очување животне околине и креативније уређење приватних екстеријера, Комисија за заштиту и унапређење животне средине организује акцију „Најлепше двориште“. Рок за пријављивање је 30.6.2016.год. Пријављивње се може извршити  у канцеларији Општинске управе бр. 5 или на телефон 064 8064889.

Данас, 15. јуна 2016. године, је одржана  трећа седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка, као наставак конституисања органа Скупштине општине Рашка.

На  седници су верификовани и потврђени  мандати новим одборницима са изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“,  Драгану Миладиновићу  и Владану Вујовићу који су на ову дужност ступили након престанка мандата одборника Игњата Ракитића због избора за председника  општине Рашка, односно Ђорђа Гогића за заменика председника општине Рашка.

Такође, усвојена је Одлука  о завршном рачуну буџета општине Рашка за 2015. годину са позитивним мишљењем  екстерне ревизије.

У складу са Законом о локалним изборима именована је Изборна комисија општине Рашка у сталном саставу. За председника Изборне комисије изабран је Мирко Шћеловић, дипломирани правник из Беоца, а за заменика председника Марина Лазовић, дипломирани правник из Мислопоља.

Као што је предвиђено Статутом општине Рашка, а по предлогу одборничких група извршен је избор чланова сталних скупштинских радних тела и то:

 

1. Комисије за административна питања

2. Комисије за  одликовање и друга друштвена признања

3. Комисије за развој пољопривреде

4. Комисије за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине

5. Комисије за представке и притужбе

6. Комисије за нормативну делатност СО Рашка 

7. Комисије за буџет и финансије.

 

Због истека мандата на седници су именовани и нови чланови управног и надзорног одбора ДЗ Рашка и Центра за социјални рад као и чланова управног одбора Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка.

У складу са Законом о основама система васпитања и образовања извршено је разрешење и именовање чланова школских одбора из редова локалне самоуправе и то за све основне и средње школе у општини Рашка.

На крају седнице именована је Комисија за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

ДРУГА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 17. јуна 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ О САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (ВРАЋАЊЕ ВОДОТОКОВА У ЊИХОВА ПРИРОДНА КОРИТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРВЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА  БРОЈ 02-649/16-1 ОД 28. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ 02-649/16-2 ОД 09. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТСО „РАШКА“ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, председник Комисије за пољопривреду.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, председник Комисије за утврђивање последица елементарних непогода.

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Београд, 8. јун 2016. – Представници 46 локалних самоуправа са југоистока и југозапада Србије* предали су данас Акциони план за позиционирање Србије као земље извознице намештаја од масивног дрвета Развојној агенције Србије (РАС), која преузима водећу улогу у његовом представљању новој Влади Републике Србије.  Подршку изради Акционог плана који је представљен у Привредној комори Србије, пружиле су Европска унија и Влада Швајцарске преко развојног програма Европски ПРОГРЕС, и УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја.

Акциони план садржи низ мера за повећање конкурентности домаћих произвођача и подстицање производње намештаја од масива, имајући у виду раст тражње на светском, а посебно на европском тржишту, са циљем да се отворе нова радна места и повећа извоз.

„Министарство привреде је спремно да подржи све активности које доприносе економском расту, као и расту БДПа и извоза, а акциони план који је данас представљен с једне стране може да буде у функцији консолидовања рада Јавног предузећа „Србија Шуме“, а с друге стране да помогне рад малих и средњих преузећа из дрвнопрерађивачког сектора“, рекао је Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде Владе Србије.

Јеша Ерчић, директор сектора индустрије и пољопривреде у Привредној комори Србији (ПКС) потврдио је подршку ПКС оживљавању производње намештаја од масивног дрвета, а посебно је нагласио значај унапређења образовања у дрвном сектору. „Од наредне школске године у образовни систем биће уведен нови профил -оператер за израду намештаја, а настава ће бити организована као кооператвна са елементима дуалног образовања, а две техничке школе у Ужицу и Суботици ће се спроводоти овај програм“, рекао је Ерчић.

 „Европска унија и Влада Швајцарске, кроз активности Европског ПРОГРЕСа, пружају подршку повећању конкурентности локалних економија, а сарадња локалних самоуправа и приватног сектора уз подршку државних институција је предуслов за напредак“, рекао је Грем Тиндал, менаџер развојног програма Европски ПРОГРЕС и додао да иницијатива показује да су локалне самоуправе препознале свој дрвни потенцијал као предност и основу за економски раст. „Тако ће се створити могућност за отварање нових радних места, што је посебно важно ако знамо да је само једна петина људи из недовољно развијених општина, иначе богатим дрвним потенцијалом, запослена у дрвно-прерађивачком сектору. 

„У недовољно развијеним општинама у Србији налази се око 46% укупног шумског ресурса земље. Максимизирајући степен искоришћености ових ресурса кроз израду финалних производа највише вредности, који се могу пласирати на светско тржиште по вишим ценама, ми отварамо могућности за запошљавање и раст приватног сектора, уместо да се највреднији природни ресурс Србије поклања као сировина“, рекао је Милан Павловић, в.д. директора УСАИД/Србија.

Представљајући мере предложене у Акционом плану, проф. др Бранко Главоњић, професор Шумарског факултета Универзитета у Београду је рекао акциони план пружа смернице за унапређење интерних капацитета произвођача производа од дрвета са високом додатом вредношћу, као и низ мера за унапређење укупног пословног амбијента, као што су јачање производних капацитета кроз увођење технолошких унапређења, унапређење  образовног система и стручног оспособљавања у складу са потребама привреде и промовисање Србије као земље извознице намештаја од масивног дрвета.

Предајући Акциони план директору РАС-а Милошу Петровићу у име 46 локалних самоуправа, председник општине Тутин, Шемсудин Кучевић истакао је да су у припреми Акционог плана учествовали представници локалних власти, многобројни представници дрвнопрерађивачког сектора и надлежних државних институција, домаћи и међународни експерти. 

„Циљ подршке дрвној индустрији је подстицање њене извозне конкурентности, а очекује се да би успешно спровођење предвиђених мера могло да омогући отварање више хиљада нових радних места и повећа извоз на преко 500 милиона долара годишње“, истакао је в.д. директора Развојне агенције Србије, Милош Петровић.

Иницијативу оживљавања дрвне индустрије  покренули су УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја и развојни програм Европски ПРОГРЕС, који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске, у партнерству са Развојном агенцијом Србије и Привредном комором Србије.

*Локалне самоуправе које су подржале израду Акционог плана: Ариље, Бајина Башта, Бела Паланка, Бољевац, Бор, Брус, Чачак, Чајетина, Ћићевац, Црна Трава, Деспотовац, Димитровград, Гаџин Хан, Ивањица, Књажевац, Косјерић, Краљево, Крупањ, Крушевац, Кучево, Куршумлија, Лесковац, Љубовија, Лозница, Мајданпек, Мали Зворник, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Пирот, Прибој, Пријепоље, Рашка, Ражањ, Сјеница, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Трстеник, Тутин, Ужице, Владичин Хан, Врање, Врњачка Бања, Жагубица, Зајечар.

КОНТАКТ:   Марија Радуловић, сарадница за комуникације, Европски ПРОГРЕС, 063/861 4524, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Данијела Шевер Радовановић, саветница за комуникације, УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, 063/291-462, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;

ТРЕЋА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 15. јуна 2016. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

-   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ КОНСТИТУТИВНЕ И ДРУГЕ РАДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА ЗА НОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОПШТИНИ РАШКА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА“ ИЗ СУПЊА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У РАШКИ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

понедељак, 06 јун 2016 07:56

Европа за граданке и грађане

На позив градоначелника Храстника господина Мирана Јерича, председник општине Рашка Игњат Ракитић боравио је у званичној посети овом словеначком градићу, познатом по стакларској, хемијској, рударској индустрији и туризму. Позив за гостовање уследио је након што је коз пројекат „Европа за граданке и грађане“ иницирано обнављање пријатељских веза измедју два града, започето 1974.године потписивањем Повеље о братимљењу. Партнери на пројекту, Младински центер Храстник и Канцеларија за младе из Рашке, организовали су у оквиру пројекта посету тридесетак Рашчана Храстнику и осмислили занимљив програм. Свој боравак делегација из Рашке и њихови словеначки пријатељи искористили су за подсећање на нека стара и успостављање нових пријатељстава, као и за  и упознавање културних, туристичких, привредних и спортских особености Храстника и Рашке.

Градоначелник Храстника најпре је организовао пријем у згради општине за председника општине Игњата Ракитића, а затим су посетили градски музеј, стаклару, фабрику хемијске индустрије, присуствовали отварању фестивала РДЕЧИ РЕВИРЈИ и изложби фотографија у школи „Херој Рајко“, која је у време бивше Југославије била братска школа ОШ „Иво Лола Рибар“ из Рашке.

Током сусрета разговарало се о словеначком искуству у приступању ЕУ, могућностима и потенцијалима општина да користе европске фондове, заштити животне средине и могућој сарадњи на различитим пољима, као и о потписивању нове Повеље о братимљењу два града. Очекује се да делегација Храстника Рашку посети ове јесени.