email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за одликовања и друга друштвена признања дана 02. септембра 2016. године, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних признања и награда општине Рашка

I

Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II

Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са  седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групe, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III

Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резулате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV

Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно  пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V

Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.

Скупштина општине у једној години може доделити једну Рашку повељу, највише пет Захвалница и највише три новчане награде.

VI

Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до петка 09. септембра 2016. године на писарници  услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОДЛИКОВАЊА И 

ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА

Број: 06-2/2016-1

Дана: 02. септембра 2016. године

 

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић положио је данас камен темељац за изградњу текстилне фабрике у Милатковићу. Вредност инвестиције је 9 милона евра, а средства за извођење радова обезбедила је   Фондација калифа Бин Заједа ал Нахјана. Председник Владе је рако да му је у разговору са арапским инвеститорима речено да предложи две локације за улагања и да је он рекао да ће то бити Рашка и Нови Пазар. „Ово јесте мало место, али је од посебног значаја за Србију“, истако је Вучић. „Рашка је седиште српске државности. Последњих неколико деценија није било већих инвестиција. Време је да се то промени“, рекао је Вучић данас у Рашки.  Председник Владе је поручио да је важно да људи раде, јер тада мање брину о другим стварима, а више су окренути  будућности. 

„Видећете, ова фабрика ће бити као апотека. Биће ангажоване домаће фирме на њеној изградњи,  домаће фирме ће зарађивати новац, а читав процес изградње надгледаће Уједињени Арапски Емирати. Навикавајте се, не кажем да ћете живети као бубрег у лоју, али ћете полако, али сигурно, живети боље и видећете будућност за вашу децу“, поручио је Вучић.

Вучић је, поред осталог,  најавио да ће на Голији бити изграђен значајан туристички центар са пратећом модерном инфраструктуром. Развој туризма донеће нове приходе у општину Рашка и у друге општине које се наслањају на Голију. Поред тога Вучић је рекао да су захваљујући стабилним јавним финансијама створени услови за повећање плата и пензија.  

Председник Општине Рашка Игњат Ракитић рекао је да је полагање камена темељца историјски тренутак за општину, али и за читав овај крај Србије.

 Цитирајући изреку „шта год радили, деца вам се рађала“ Ракитић је рекао  да су управо овакви пројекти потребни како би се задржало становништво и како би се деца рађала. 

„Годинама уназад боримо се са одласком људи из Рашке, а највећи проблем јесу радна места. Отварањем фабрике имаћемо 400 нових радних места“, рекао је Ракитић. Он је подсетио да текстилна индустрија има богату традицију у Рашки започету још 1948.године отварањем прве текстилне радионице од које је касније настао „Пролетер“. Ова фабрика је осамдесетих година запошљавала преко хиљаду људи.

Амбасадор УАЕ у Србији Џума Рашид Сејф Зајед Ал Захери поручио је да је изградња фабрике показатељ добрих односа две државе, али и личног пријатељског односа шеика Калифа Бин Заједа ал Нахјана и премијера Вучића. „Верујем да ће овај пројекат допринети развоју овог краја и отварању нових радних места, рекао је Ал Дахери. Он је додао да је захвалан премијеру и Влади Србије што су изабрали Рашку за улагање, јер то, како је констатовао, показује да Вучић и Влада брину о сваком крају Србије и о свим грађанима.

Премијер Вучић, амбасадор Ал Дахери и председник општине Рашка положили су после поздравних речи камен темељац за изградњу објекта површине 11.500 квадратних метара, који ће поред производног погона имати административни, технички и складишни простор. Објекат је пројектован по највишим европским стандардима уз поштовање принципа енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Рок за завршетак радова је 10 месеци од започињања изградње.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  председник општине Рашка, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфрасруктура) и

- власника домаћих животиња, који су и власници, оносно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рашка за 2017.годину, до дана 31.октобра 2016.године.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром је:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфрасруктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ о власништву над инфраструктуром:

      а) Извод из јавне евиденције о непокретности за инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или

     б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева)и/или

    в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

3.   Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1.септембра 2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31.октобра 2016.године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање три године (прибавља општинска управа Рашка);

 

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је:

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу најмање једну годину (прибавља општинска управа Рашка);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

а) Поврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора- за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији општине Рашка на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтеа)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији општине Рашка,

- изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији општине Рашка;

-   списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији  општине Рашка.

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији општине Рашка (прибавља општинска управа);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева.

(прибавља општинска управа након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља поносилац захтева)

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију општине Рашка где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, општинска управа прибавља најкасније до 30. новембра 2016.године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015).

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинства и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивање Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева се може преузети сваког радног дана од 7,30 до 14,30 часова, у просторијама Одељења за привреду и друштвене делатности Општинске управе Рашка, Улица Предрага Вилимоновића , бр.1, I спрат, канцеларија бр. 17, или са сајта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.октобар 2016.године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017.годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017.годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на адресу: Одсек за привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Рашка, Рашка, ул.Предрага Вилимоновића бр.1. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Сташевић Зоран, телефон: 736-244 (локал 117), email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., или лично у просторијама Одсека за привреду и друштвене делатности Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, I спрат, канцеларија 17. 

Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рашка: www.raska.gov.rs и огласним таблама месних канцеларија општинске управе.

 

ШЕСТА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 02. септембра 2016. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад у Рашки.

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРАЗНИКУ И СЛАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

8. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, председник комисије за израду овог програма.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО РЕШЕЊУ СО РАШКА I БРОЈ 06-VI-4/2008 ОД 20.11.2008. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, представник ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У НОВОЈ ТЕХНИЧКОЈ БАЗИ НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директора ЈП „Стан“.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''СТАН'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ ''СТАН'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

Општинско веће је на данас одржаној седници прихватило Предлог одлуке о усклађивању пословања јавних предузећа Дирекција за урбанизам ,“Стан“ и  ЈКП „Рашка“ са Законом о јавним предузећима. Једна од најважнијих новина коју доноси ово усклађивање јесте обавеза јавних предузећа да део добити уплаћују у буџет општине Рашка.

Чланови Већа дали су своју сагласност на Одлуку о правима и обавезама у области социјалне заштите. Ова одлука је усклађена са Законом о социјалној заштити из 2011.године.  Одлуком је, између осталог, предвиђено и увођење услуге лични пратилац детета.

Општинско веће је прихватило и предлоге одлука о празнику и слави и о установљењу награда и признања општине Рашка.  Дан општине Рашка од прошле године је 17.септембар, који се прославља радно и свечано. Градска слава је Мали Спасовдан и то је нерадни дан за запослене у органима Општинске управе и у свим предузећима и установама чији је оснивач општина, док се 27.новембар обележава полагањем венаца на спомен обележја. На свечаној седници која се организује поводом Дана општине уручује се РАШКА ПОВЕЉА, ЗАХВАЛНИЦЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ. Посебан вид признања је звање  ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА. Додели награда претходи расписивање јавног позива а грађани у року од 7 дана могу да доставе своје предлоге за доделу награда и признања. Посебна комисија сачињава предлог, а  СО Рашка доноси одлуку о добитницима награда.

На данашњој седници усвојен је и Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта, као и измене и допуне Регистра 

мини-хидроцентрала.

Чланови Већа усвојили су и Одлуку о преношењу права коришћења пословног простора на Копаонику са ЈКП „Рашка“ на ЈП „Стан“. Ради се о магацинском и канцеларијском простору у склопу Техничке базе на Копаонику. 

Коначну реч о овим одлукама даће одборници СО Рашка на наредној седници заказаној за 2.септембар. 

Данас је усвојена и одлука да се приступи реализацији пројекта „Лични пратилац  детета“. Општина ће за реализацију пројекта издвојити преко 3 милиона динара. Одређени број лица кроз овај пројекат ће проћи обуку, а услуга ће бити лиценцирана и спроводиће се преко Центра за социјални рад. Веће је прихватило и Предлог допуне Програма постављања монтажних објеката.

Београд 22. август 2016. – Седамнаест предузетника и предузетница, као и микро и малих предузећа са југоистока и југозапада Србије унапредиће своју производњу и отворити нова радна места уз подршку Европске уније и Влада Швајцарске које су преко развојног програма Европски ПРОГРЕС определиле 253.880 евра, за ову активност, усмерену на повећање конкурентности локалне привреде.

Предузетници, микро и мала предузећа која се баве производњом хране, одеће, производа од метала, прерадом дрвета или инжењерским делатностима ће преко Европског ПРОГРЕСа добити опрему или ће им бити пружене саветодавне услуге које ће допринети већој производњи, ширењу тржишта и увођењу еко или технолошких иновација.

„Европска унија и Влада Швајцарске су пружиле подршку малом бизнису у нашим програмским општинама јер је тај сектор кључан за економски раст и повећање запослености. Подржали смо добре идеје и помогли да предузећа која већ послују и измирују своје пореске обавезе развију потенцијал за даљи раст“, рекао је Грем Тиндал, менаџер Европског ПРОГРЕСа.

Током трајања јавног позива за унапређење конкурентности у приватном сектору Европски ПРОГРЕС је организовао 20 инфо сесија које су окупиле скоро 300 учесника и учесница, а организовани су и тренинзи за израду бизнис планова. Један од предуслова за одабир пројеката била је и спремност привредника и привредница да осмисле и спроведу  друштвено одговорне активности које треба да допринесу широј заједници.

„Поред очигледне добити које ће заједнице у којима послују 17 награђених предузећа имати јер ће бито отворено преко 40 нових радних места, грађани и грађанке ће такође видети утицај спроведених активности друштвено-одговорног пословања као што су изградња дечијих игралишта, донирање опреме локалним школама као и донирање производа корисника најугроженијим групама из заједнице“, рекла је Оливера Костић, менаџерка сектора за унапређење конкурентности Европског ПРОГРЕСа.

Листа одобрених пројеката је доступна на вебсајту Европског ПРОГРЕСа http://www.europeanprogres.org/konten/sr/502/Rezultati-javnog-poziva-Podrska-mikro-i-malim-preduzecima/ .