Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Комесаријат за избеглице и миграције у сарадњи са Општином Рашка,  дана 26.10.2015.год.расписује 

Ј А В Н И   П О З И В ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  НАЈУГРОШЕНИЈИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

Оглашава се  додела  новчане помоћи породицама  избеглица  и интерно расељеним лицима на  територији  општине  Рашка, у износу од 435.000.00 дин, а у максималном износу од 15.000,00 дин. по породици.

 Рок за подношење захтева је 10 дана од дана објављивања на огласној табли општине Рашка. 

Право на ПОМОЋ могу да остваре најугроженије породице избеглица и интерно расељена лица  Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1. избеглички статус/решење о престанку статусу, 

2. имају статус интерно расељеног лица,

3. да су смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају,

4. да имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем,

5. породице без прихода или су они минимални,

Заинтересоване породице своје захтеве са потребном документацијом поднесе на писарницу општине Рашка. Захтеве поднете после рока утврђеног у огласу, Комисија ће одбацити као неблаговремене, односно непотпуне.

Комисија задржава право да у поступку разматрања изврши неопходне провере и затражи  додатну документацију.

У року од 5 дана од дана истека рока огласа Комисија је дужна да на основу Правилника о додели новчане помоћи утврди предлог листе корисника помоћи и исту истакне на огласној табли општине, повереника за избеглице и на огласној табли у Месним канцеларија.

За ближе информације о огласу можете се обратити  општинском поверенику за избеглице на тел. 036- 737-745 или лично  у канцеларији бр. 14, Општинске управе Рашка

33. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 02. новембра 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за прибављање и отуђење непокретности у јавну својину непосредном погодбом.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ I БРОЈ: 06-VII-29/2015-5 ОД 2015-5 ОД 22. МАЈА 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА РАДНУ 2014/15 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА РАДНУ 2014/15 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.

7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Јасна Петровић, директор ПУ „Весело детињство“.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, председник Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом.

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, СТАНА, У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА 4/81 ПОВРШИНЕ 0,15 АРИ И КАТ. ПАРЦЕЛЕ 4/82 ПОВРШИНЕ 0,19 АРИ СВЕ У КО КОПАОНИК, ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „MK MOUNTAIN RESORT“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА 115/17 КО СУПЊЕ ПОВРШИНЕ 1,24 АРИ СЛАВИЦИ ТОМИЋ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 2/54 КО КОПАОНИК, ПОВРШИНЕ 4,71 АРИ, „КМГ АРТ“, ДОО ИЗ БЕОГРАДА, ЧУКАРИЦА, УЛ. РАДНИЧКА БР. 35/АПАРТМАН III;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

16. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Седница ће се одржати 28. октобра 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова. За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ БРОЈ 4369 ОД 22.10.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА КУПОВИНУ АПАРАТА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ (МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРО ТЕРАПИЈУ);

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.

4. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Ј А В Н И   П О З И В за  учешће у Програму доделе бесповратних средстава за 2015. годину за јачање конкурентности и иновативностимикро, малих и средњих предузећа и предузетникаселектованиху другој пројектној години у оквиру Пројекта подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Националне агенције за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара. 

55. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 23. октобра 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ И ВАНРЕДНОГ СТАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ I БРОЈ: 06-VII-29/2015-5 ОД 2015-5 ОД 22. МАЈА 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, СТАНА, У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урб., стам. ком. послове и зашт. жив. средине.

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕГ ДОПУЊЕНОГ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урб., стам. ком. послове и зашт. жив. средине.

11. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12. РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА ОТПИС ДУГА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА    ОПШТИНЕ РАШКА ОД 22. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

14. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић учествивао је 15.октобра у Београду на окуглом столу  чије је тема била "Рударство као шанса за економски развој Србије”. Скуп је одржан у оквиру 11. Међународног сајма енергетике и 12. Међународног сајма заштите животне средине и природних ресурса, чији су покровитељи Министарство рударства и енергетике и Министарство пољопривреде. Подршку организацији сајмова дали су НАЛЕД и Привредна комора Србије.

Рударство доприноси бруто домаћем производу Србије са 2%, а могло би да постане једна од најзначајнијих привредних грана са уделом од пет процената. За то је неопходно да добијемо квалитетан закон о рударству који ће креирати стимулативан оквир за инвестиције у нове руднике, оцењено је у четвртак 15. октобра на округлом столу Рударство као шанса за економски развој Србије, који су организовали Београдски сајам и НАЛЕД.

Отварајући скуп, члан Извршног одбора НАЛЕД-а и директор компаније Цонтанго Дарко Вукобратовић  истакао је да НАЛЕД активно заговара унапређење регулаторног оквира који ће бити стимулативан за инвестиције у рударски сектор. Евидентно је да су рударство и енергетика сектори који могу да буду мотор развоја  у наредним годинама имајући у виду већ изражену заинтересованост великих светских компанија за отварање рудника.

- Заједно са амбасадом Канаде и представницима рударског сектора у Србији радили смо на анализи значаја рударства за економски развој земље и локалних самоуправа и у јавној расправи изнели низ предлога за стварање квалитетног законског оквира. Наша анализа показала је да имамо само 9 рудника метала и минерала и отварање 5 нових привукло би дугорочне инвестиције од 5 милијарди долара. То би значило отварање 1.000 директних и још 3.500 индиректних радних места у сектору у којем су зараде 2,5 пута веће од републиког просека. Посебно је значајна чињеница да су потенцијална налазишта смештена у најмање развијеним општинама Србије и отварање рудника представљало би велики подстицај развоју неразвијених региона – нагласио је Вукобратовић.

Како је рекао, НАЛЕД је прва организација у Србији која је, заједно са УСАИД-ом, израдила студију о приватизацији за потребе Светске банке у оквиру које је Рудник (у власништву компаније Цонтанго) идентификован као један од пет примера најбоље праксе у процесу приватизације. Успешан развој Рудника сигурно може да послужи као модел и за друге руднике у нашој земљи, што ће бити једна од тема у оквиру данашње панел дискусије, додао је Вукобратовић.

Амбасадор Канаде Филип Пинингтон изјавио је да постоји снажно присуство канадских компанија у Србији. Оне имају позитивна искуства и виде велики потенцијал због чега су веома заинтересоване за развој регулаторног оквира. Пинингтон је истакао да те компаније могу да помогну не само у изради квалитетних прописа већ и у области заштите животне средине која је веома важна у овом сектору. Канада је посебно обратила пажњу на друштвено одговорно пословање рударских компанија и развила код и стратегију понашања и рада у иностранству. Уведен је и омбудсман тако да канадске фирме и ван граница послују у складу са стандардима који важе у матичној земљи.

Прва секретарка амбасаде Аустралије Мелинда Рио нагласила је да та земља има мали, али растући интерес у региону југоисточне Европе и да ће он бити још већи како се буде развијао атрактиван регулаторни оквир за улагање. Она је подсетила да је рударству значајно допринело развоју Аустралије у последњих четврт века. Према њеним речима, искуство говори да за успех није довољно да је нека земља богата ресурсима. Потребна је снажна одлучност у Влади и индустрији да се ти ресурси искористе. Рио је навела и шест кључних фактора за успех – лакоћа пословања, доступност података о сировинама, постизање баланса између потреба развоја и заштите животне средине, модерна опрема, иновације и развој берзе сировина.

Главна тема округлог стола био је Нацрт закона о рударству и геолошким истраживањима. Државна секретарка Министарства рударства и енергетике Мирјана Филиповић очекује да ће тај пропис бити усвојен у парламенту до краја године.

- Желели смо да отклонимо све препреке ефикасном пословању. Никад се не трудимо да законе пишемо сами и зато смо хтели да чујемо све релевантне институције, стручну јавност и инвеститоре и спремни смо да усвојимо све конструктивне примедбе – рекла је Филиповић.

Као кључно унапређење она је истакла поједностављивање свих процедура за добијање дозвола за истраживање и експлоатацију јер, како је оценила, без привлачења инвестиција у рударство не може да дође до значајнијег покретања укупне привреде. Због тешке ситуације у којој се налази привреда, у нацрту се изашло у сусрет проблемима увођењем могућности одложеног плаћања накнада.

Панел дискусија отворена је кратким филмом о 10 година од приватизације рудника Рудник. Дарко Вукобратовић рекао је тим поводом да је жеља при уласку у процес приватизације била да се створи налазиште које ни по чему не заостаје за светским рудницима. Искуства су прикупљана од Руса, Американаца, Швеђана, Канађана, Јапанаца и Казахстанаца.

Одговарајући на питање да ли се слаже са оценом да ће нови закон убрзати издавање дозвола, директор компаније Терраголд Драган Милошевић рекао је да ће се то сигурно догодити. Као један од највећих помака навео је континуитет права који се даје инвеститорима при истраживањима. Помак је приметан и у делу који регулише неметаличне сировине, али се свакако највише очекује од улагања у метале где су инвестиције велике по обиму.

Председник Геолошко-рударске асоцијације Србије Ацо Илић нагласио је да је већина учесника у писању закона задовољна променама. Увођење појма рудног земљишта пуно ће значити за питање својинских односа, али оно што је замерка јесте изостављање руда олова и цинка са списка сировина од стратешког значаја за Србију.

- Важно је да закон буде добар и пружи сигурност компанијама. Оне улажу велики новац. Истраживања су дуг и тежак посао и носе ризик да не резултирају отварањем рудника. Државна предузећа немају новца за истраживања, а поготово за отварање рудника и то се нажалост неће дуго променити. Један рудник светске класе може да поправи БДП и за неколико процената, а више њих би у потпуности променило слику Србије – оценио је Илић.

Професор Рударско-геолошког факултета Зоран Глигорић сматра да је закон о рударству кровни документ којим држава стратешки представља свој приступ овом сектору. Неопходно је да пружи добру основу за доношење подзаконских аката ради прецизнијег дефинисања појединих области. Како је навео, неопходно је ангажовати и консултовати стручну јавност у припреми тих аката како би се уврстили сви савремени стандарди и да би заживео концепт одрживог развоја рударства на обострану корист друштва и инвеститора.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић истакао је да би представници локалних самоуправа требало да буду посредници између државе и грађана и да користе поверење које имају да увере становнике зашто је развој рудника важан за њих. „Мислим да сви имамо добру намеру, а то је отварање што више радних места. Свим локалним самоуправама, а посебно неразвијеним, циљ је да задрже становништво и обезбеде економску егзистенцију“, рекао је Ракитић и додао да су туризам и рударство окоснице Стратегије развоја Рашке.

На скупу је оцењено да су општине са рудницима, попут Лајковца, Лазаревца, Бора и Костолца, средине са највећим просеком плата. Такође, локални буџети имају значајан прилив од накнада. С друге стране, велики проблем представља недостатак кадрова и ниже и више стручне спреме. Стање у рударству деведесетих довело је до смањења интересовања младих за овај сектор, укинути су смерови у школама и опао је број студената што ће представљати проблем у будућности.

Округли сто затворио је помоћник министра рударства Синиша Танацковић закључком да ће бити потребно још много времена да Србија добије закон који би прихватио све захтеве инвеститора, али да је и сада пуно урађено и да ће новим прописом бити унапређена регулатива у сектору рударства.

За сајмове Енергетика и Ецофаир (14-16. октобар) било је пријављено више од 150 излагача из 20 земаља. На програму сајмова били су тематски скупови и конференције о планираним инвестиционим пројектима у енергетици и екологији, унапређењу законске регулативе, регионалној сарадњи и размени искустава, као и могућностима за финансирање улагања у развој инфраструктуре, рециклажу, обновљиве изворе енергије и др.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА

Излаже на

Р А Н И   Ј А В Н И    У В И Д

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене националног парка Копаоник

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 15. 10. 2015. до 29. 10. 2015.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

Документацију можете преузети О В Д Е!

четвртак, 15 октобар 2015 07:25

Вашар у Рашки

Традиционални Вашар у Рашки, један је од најстаријих вашара у Србији. Први организовани вашар одржао се 1860. године. Сваке године, у време празника покрова пресвете Богородице, 14. октобра, Рашка је домаћин бројним трговцима али и гостима из различитих крајева Србије.У 19.веку држава је устновљавала вашаре, њихово трајање и врсте производа који се могу продавати, о трговинској размени водила је и прецизне статистикe. Опширније у прилогу РТВ Рашка.

извор: РТВ Рашка

четвртак, 08 октобар 2015 07:02

Кружни ток

За данас је планирано асфалтирање раскрснице улице Предрага Вилимоновића и Саватија Милошевића. Дирекција за изградњу у општини Рашка је инвеститор а радове изводи АД НОВИ ПАЗАР-ПУТ.