email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 61. Статута општине Рашка (,,Службени гласник општине Рашка'' број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 21. септембра 2016. године, донело je

Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2016. ГОДИНЕ

I

Овим решењем одређује се висина накнаде за запремање комуналних површина у дане вашара 2016. године 

1. Једно продајно место (микро локација) у улицама 

Душанова, Немањина, делу Милуна Ивановића, Ратка

Луковића, делу др Јовановића и Предрага Вилимоновића  ....   8.000,00 дин.

2. Једно продајно место (микро локација)  у улици др 

Јовановића (од раскрснице улице Предрага 

Вилимоновића  према Старој Стругари)               ...... 4.000,00 дин.

3. Једно продајно место (микро локација) у улици 

Саватија Милошевића   ...... 4.000,00 дин.

4. Локација за продају печења (са столовима за госте) ..........        10.000,00 дин.

5. Локација за продају печења (без столова за госте)

пљескавица, ћевапа и сл. .................................................................. 6.000,00 дин.

6. Локација за продају палачинки ................................................... 4.000,00 дин.

7. Остала продајна места  ……………………....................................... 2.000,00 дин.

8. Забавне игре (рингишпили, стони фудбал и слично) дневно: 

- у дане вашара .....................................           10.000,00 дин. 

- пре и после вашара ............................ 3.000,00 дин.

9. Место за постављање шатора …………………………………….……       20.000,00 дин.

НАПОМЕНА: На платоу испод цркве у Рашки за изложбену продају ракије и меда место се неће наплаћивати регистрованим пољопривредним произвођачима са територије општине Рашка.

II

Решење доставити надлежној служби и исто истаћи на огласној табли Општинске управе Рашка.

III

Решење ступа на снагу даном доношења.

ДЕСЕТA СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 21. септембра 2016. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ И ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПАРКИРАЊА И ПАРКИНГ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДОЗВОЉАВА ПРИВРЕМЕНО ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА РАШКЕ У ДАНЕ ВАШАРА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАПРЕМАЊЕ КОМУНАЛНИХ ПОВРШИНА У ДАНЕ ВАШАРА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШАВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ОДСЕКА ВОДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ КРАЉЕВО ОД 15.09.2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОДЛУКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „РАШКА“ БР. 4414 ОД 13.09.2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ЗАКЉУЧКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“.

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Општина Рашка добила је од Министарства привреде 5.400.000,00 динара за израду пројектно-техничке документације за пројекат „Одвођење отпадних вода са Копаоника“. 

Министарство привреде након спроведеног јавног позива донело је одлуку да са 80 милиона динара подржи 40 локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Од укупно 40 одобрених пројеката, 22 су намењена неразвијеним општинама, од чега 8 у девастираним, тако да укупна подршка Министарства неразвијеним и девастираним општинама по овом програму износи чак 56,5 милиона динара, саопштило је Министарство привреде. Подршка у припреми пројектно-техничке документације се реализује у оквиру програма подстицања равномерног регионалног развоја у 2016.години, а Министарство, у зависности од развијености локалне самоуправе, суфинансира у одређеном проценту укупне трошкове израде документације, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.   

Одлука о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације, објављена је  у „Службеном гласнику РС” број 77/2016, од 14. септембра 2016. године и на сајту Министарства привреде. 

Јединице локалне самоуправе су у обавези да спроведу поступак јавне набавке одмах након доношења ове одлуке, а све активности су у обевези да реализују најкасније до 15. новембра 2016. године, што подразумева и закључивање уговора са понуђачем. Министарство ће закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са јединицом локалне самоуправе након достављања комплетне документације о спроведеном поступку јавне набавке и закљученог уговора са пројектантном (понуђачем) од стране јединице локалне самоуправе. Након тога Министарство привреде ће извршити пренос припадајућег износа са суфинансирање пројектно-техничке документације.

Дана 16. септембра 2016. године је одржана VII седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка.

На седници је усвојенa Одлука о додели јавних признања и награда општине Рашка за 2016. годину којом је одлучено да се поводом 17. септембра – Дана општине Рашка РАШКА ПОВЕЉА за 2016. годину додели БОЈАНУ РАДУЛОВИЋУ,  власнику предузећа „АС Продукт“ из Рашке, а ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ РАШКА за 2016. годину доделе МИРЈАНИ ВУКОВИЋ, професору књижевности и српског језика из Рашке, Доц. др МИЛЕНКУ РОСИЋУ, заменику управника Клинике за кардиоваскуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести Војводине, МИЛОЈКУ МИЛИЋЕВИЋУ, уреднику програма у Центру за културу „Градац“, БОШКУ ВЕЉОВИЋУ, спортском раднику, новинару, писцу и хроничару и БОГДАНУ ТРИКОШУ, репрезентативцу Србије у каратеу.

Одборници су на истој седници донели Одлуку о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју просторног плана парка природе „Голија“ на предлог Европског прогреса.

Једногласно је усвојен Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територијама општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка, Трстеник и града Краљева. За члана скупштине друштва именован је Игњат Ракитић, председник општина Рашка.

На истој седници је усвојена Одлука о приступању  прибављању непокретности  кат. парцеле бр. 266/1 КО Супње у јавну својину непосредном погодбом, истовремено је формирана и комисија за спровођење поступка непосредне погодбе.

Једногласно је донето Решење о формирању комисије за утврђивање назива улица и тргова за подручје општине Рашка.

На крају седнице је донето и Решење о разрешењу и именовању члана управног одбора  предшколске установе „Весело детињство“ у Рашки.

понедељак, 19 септембар 2016 13:16

ОБЕЛЕЖЕН 17.СЕПТЕМБАР – ДАН ОПШТИНЕ РАШКА

Програм обележавања Дана општине Рашка отпочео је свечаним отварањем изложбе фотографија "Упознај наш град: Улице Рашке", које је уприличено у галерији Центра за културу „Градац“ 16.септембра. Поставка обухвата првих 11 улица које су уцртане на плану варошице Рашка из 1938.године. Упркос томе што се територија варошице временом ширила, мрежа улица увећавала, време, догађаји и наставак историје уписивали промене у називу појединих улица, оне и данас чине уже градско језгро. Свака од улица је представљена са онолико фотографија колико пута је забележена и сачувана промена њеног изгледа, разрешавајући уједно и њихове називе. За реализацију изложбе коришћене су фотографије  Јосифа Распоповића, Историјског архива Краљево, Милојка Милићевића, Народног музеја у Београду и Наума и Светлане Лазаревски. Документарни карактер поставке представља занимљиво и вредно сведочанство о Рашки некада и сада.Отварању изложбе присуствовао је велики број Рашчана. 

17.сптембра, који се од прошле године званично слави као Дан општине Рашка, одржана је света литургија у Цркви светог архангела Гаврила, а потом је на градском тргу организован програм у коме су учествовали ученици основних и средњих школа, деца из предшколске установе „Весело детињство“, културно-уметничка дрштва, представници различитих удружења, спортски клубови. Локални рок бенд Р.У.Љ.А. и  бубњари предвођени Драгољубом и Ђурађем Ђуричићем приредили су прави перформанс у центру града. 

Свечана седница СО Рашка одржана је на Копаонику. Поздравне речи гостима, међу којима су били и Његово преосвештенство валдика жички господин Јустин, представници државних институција, градоначелници и председници неколико градова и општина, одборници СО Рашка, чланови Општинског већа, директори Јавних предузећа, бивши председници општине Рашка, представници војске, полиције, СПЦ и друге званице, упутила је председница СО Рашка Мирјана Скорић. Након емитовања филма о Рашки између два Дана општине, присутнима се обратио председник општине Рашка Игњат Ракитић који је између осталог рекао: „ Наша је дужност и обавеза да радимо много више,  да у дијалогу са свим политичким актерима дефинишемо будуће планове развоја и да створимо атмосферу у којој ће се уважавати различита мишљења и супротни ставови, али у којој ће будућност и добробит наше деце бити тачка окупљања, а одговорност према онима који долазе после нас, важнија од било каквих политичких  или личних интереса.  

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 165/16) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на седници одржаној 16. септембра 2016. године, донела је

 

О  Д  Л  У  К  У О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана општине Рашка додељује РАШКУ ПОВЕЉУ за 2016. годину:

- БОЈАНУ РАДУЛОВИЋУ, власнику предузећа „АС Продукт“ из Рашке. Именовани је својим преданим радом у последњих неколико година изузетно унапредио привредни амбијент у општини Рашка, остварио велике пословне резултате и запослио значајан број радника из наше општине чиме је допринео развоју општине Рашка.

Члан 2.

Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ РАШКА за 2016. годину:

- МИРЈАНИ ВУКОВИЋ, професору књижевности и српског језика из Рашке за дугогодишњи педагошки рад којим је допринела развоју стручног рада у просвети у општини Рашка. 

- Доц. др МИЛЕНКУ РОСИЋУ, заменику управника Клинике за кардиоваскуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести Војводине за велики допринос у лечењу наших суграђана.

- МИЛОЈКУ МИЛИЋЕВИЋУ, уреднику програма у Центру за културу „Градац“, за изузетан допринос афирмацији српске културе, науке и уметности у општини Рашка.

- БОШКУ ВЕЉОВИЋУ, спортском раднику, новинару, писцу и хроничару, за изузетан допринос у развоју културе, спорта и очувању традиције и обичаја нашег краја.

- БОГДАНУ ТРИКОШУ, репрезентативцу Србије у каратеу, за постигнуте изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима.

Члан 3.

Јавна признања из члана 1. и 2. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати поводом Дана општине Рашка.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

Образложење

На Јавни позив за достављање предлога за награде и признања општине Рашка који је 02. септембра 2016. године упутила Комисија за одликовања и друга друштвена признања достављени су следећи предлози:

- за РАШКУ ПОВЕЉУ:

БОЈАН РАДУЛОВИЋ, власник предузећа „АС Продукт“ из Рашке. Именовани је својим преданим радом у последњих неколико година изузетно унапредио привредни амбијент у општини Рашка, остварио велике пословне резултате и запослио значајан број радника из наше општине чиме је допринео развоју општине Рашка; (Иницијатива Општинског већа општине Рашка)

- за захвалницу

- МИРЈАНА ВУКОВИЋ, професор књижевности и српског језика из Рашке. Именована је својим дугогодишњим педагошким радом и ваннаставним активностима на посебан начин оставила дубок траг на бројне генерације ученика у погледу стицања знања из српског језика и допринела редовном постизању успеха на регионалним такмичењима рецитатора. Ужива велики углед међу бившим ученицима и својим колегама. (Иницијатива Општинског већа општине Рашка).

- Доц. др МИЛЕНКО РОСИЋ, заменик управника Клинике за кардиоваскуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести Војводине за велики допринос у лечењу наших суграђана. (предлог групе грађана).

- МИЛОЈКО МИЛИЋЕВИЋ, уредник програм у Центру за културу „Градац“, за изузетан допринос афирмацији српске културе, науке и уметности у општини Рашка. Захваљујући сарадњи коју је остварио и неговао током година са великим бројем културних установа ЦКОИ „Градац“ и општина Рашка постали су препознатљиви у читавој Србији (предлог Центра за културу „Градац“).

- БОШКО ВЕЉОВИЋ, спортски радник, новинар, писац и хроничар нашег краја, за изузетан допринос у развоју културе, спорта и очувању традиције и обичаја. Именовани је дугогодишњи дописник бројних часописа и спортских листова, писац две путописне књиге и тренер и оснивач Атлетског клуба „Бане“. (предлог одборничке групе СНС-а).

- БОГДАН ТРИКОШ, репрезентативац Србије у каратеу, за постигнуте изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима. Именовани је ове године освојио бронзану медаљу на Европском првенству у Монпељеу и бронзану медаљу на Премијер лиги у Турској. (предлог одборничке групе СНС-а).

- МАРИЈА БОШКОВИЋ И БРАНКА РАШКОВИЋ, лекари – волонтери у Дому здравља Рашка, за стручност и пожртвованост у раду, хуман и одговоран однос према пацијентима. (предлог групе грађана).

Комисија је на својој седници одржаној 14. септембра 2016. године, размотрила све захтеве, констатовала да су исти поднети од стране овлашћених предлагача и предложила Скупштини општине Рашка Одлуку као у диспозитиву.