Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
уторак, 01 децембар 2015 10:06

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ГИС

  Председник општине Рашка Игњат Ракитић И менаџер Европског Прогреса Грем Тиндал потписали су уговор о почетку реализације пројекта за увођење Географског информационог система. 

Европска унија И Влада Швајцарске за овај пројекат издвојиће 99,486.90 евра, док ће учешће општине Рашка износити 11,054.50 евра. 

Географски информациони системи (ГИС) омогућиће локалној самоуправи да, користећи савремену рачунарску технологију, на једном месту прикупља, обрађује, и управља  подацима о одређеној локацији. Ако  општина желели да дефинише место за изградњу новог објекта, на пример за школу, обданиште, или слично, преко ГИС система  моћи ће да утврди оптималну локацију на основу расположивог земљишта, удаљености од других важних објеката, нивоа техничке и комуналне опремљености локације и других параметара који су важни за доношење одлука. То ће значајно убрзати и поједноставити планирање и поступак изградње, као и целокупни развоја.

 У ширем смислу, увођењем и коришћењем географских информационих система (ГИС) локалне самоуправе ће унапредити планирање развоја, управљање комуналним системима, управљање ресурсима, доношење одлука, информисање грађана и потенцијалних инвеститора.

У процесу увођења ГИС система, Европски Прогрес ће  пружити подршку за набавку адекватне опреме, обуку запослених, дефинисање институционалног оквира и процедура за рад ГИС, и успостављање сарадње релевантних институција на локалном и ребубличком нивоу које се баве просторним подацима 

Европски ПРОГРЕС представља највећи развојни програм у Републици Србији који има за циљ да подржи одрживи развој 34 локалне самоуправе  на југоистоку и југозападу земље. Средства за реализацију Програма обезбеђују два велика донатора – Европска унија и влада Швајцарске – заједно са Владом Републике Србије.

На основу члана 8. Одлуке о установљавању јавних признања и награда Општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'', бр. 108/ 2010) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на седници одржаној 24. новембра 2015. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Скупштина општине Рашка, поводом 27. новембра – Дана ослобођења општине Рашка додељује НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ОПШТИНЕ РАШКА, за 2015. годину:

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СУТЈЕСКА“ ИЗ РАШКЕ, за 30. година успешног и одговорног рада и постигнуте резултате у образовању наше деце.

Члан 2.

Скупштина општине Рашка, поводом 27. новембра – Дана ослобођења општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ РАШКА за 2015. годину:

 

- Борку ЈАНКОВИЋУ, управнику Студентског дома „Слободан Пенезић“ у Београду, за свесрдну дугогодишњу помоћ многобројним студентима са наше територије, 

- Професору др Радану ЏОДИЋУ, директору Института за онкологију и радиологију Србије, за велики допринос у лечењу становника нашег краја, 

- Јовану ВОРКАПИЋУ, директору Републичке дирекције за имовину, за допринос у стварању услова за нове инвестиције и изградњу на територији општине Рашка,

- Василију ПЕЦИЋУ, успешном привреднику пореклом из Рашке, за донаторство новорођеној деци са територије наше општине,

- Браниславу МИТРОВИЋУ, председнику УО Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за пружену помоћ и подршку општини Рашка у ревитализацији Јошаничке Бање.

Члан 3.

Јавна признања из члана 1. и 2. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати поводом Дана ослобођења општине.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-34/2015-2

Дана: 24. новембра 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАШКА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 345-1582/2015.

Дана, 23.11. 2015.год.

Р  А  Ш  К  А

На основу члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 126/14) , доносим 

 Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

 I

У комисију за оцену пројеката поднетих на конкурс – јавни позив, објављен у „Ибарским новостима”,  од 30. октобра 2015. године, за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. гидину, именују се:

1. Бошко Вељовић, новинар из Рашке,

2. Иван Вучковића, новинар из Лепосавића, на предлог Центра за културу „Сава Дечански”, из Лепосавића и

3. Милка Мијајловић, дипл.ецц, радник Општинске управе Рашка.

Комисија ће на првој седници, из својих редова, изабрати председника Комисије.

Општинска управа одредиће лице које ће обављати посао секретара Комисије.

 II

Комисија из претходне тачке ће на основу расписаног јавног позива и поднетих пријава, а у складу са одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, сачинити предлог за расподелу средстава и са образложењем га доставити руководиоцу органа који је расписао јавни позив.

 III

Решење доставити члановима комисије и објавити на веб-сајту општине Рашка.

НАЧЕЛНИК,

Спасоје Андрић

                                                                

Обавештење УНС-а - УДРРУЖЕЊЕ НОВИНАРА СРБИЈЕ- Обавештење пренето у целости

Поводом Решења о образовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину, од 23.11.2015. године, Удружење новинара Србије (УНС) Вас обавештава да није кандидовало чланове за Комисију и да господин Бошко Вељовић, новинар из Рашке није предложен од стране УНС-а, како је то наведено у решењу.

Молимо Вас да исправите грешку и уклоните из Решења информацију да је он изабран на предлог УНС-а.

Подсећам Вас да је Коалиција новинарскух и медијских удружења (УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ, Локал прес) обавестила општину Рашка да сматра да Конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину није у складу са прописима и да, након одбијања општине да Конкурс усклади са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, неће предложити кандидате за Комисију.

Нино Брајовић,
генерални секретар УНС-а

 

34. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 24. новембра 2015. године (уторак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред :

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА ТАКСЕНОМ ТАРИФОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Диздаревић, председник Комисије за одликовања и друга друштвена признања.

3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦЕ ''РАДИО РАШКА'' У РАШКИ;

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ  У РАШКИ;

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛА ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 3. ДО 7.: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

57. СЕДНИЦУ ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. новембра 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка ( ул. П. Вилимоновића 1, на I.  спрату) са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 56. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА ТАКСЕНОМ ТАРИФОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгиша Павловић, шеф Службе за локалну пореску администрацију.

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД СТРУЧНИХ КОМИСИЈА, САВЕТА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЧЕТВРТОГ ДОПУЊЕНОГ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 03. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 03. НОВЕМБАР 2015. Г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ:   Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 17. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије. 

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На данашњи дан, 12. новембра 1915 године, Влада Краљевине Србије је после 13 дана боравка и 11 одржаних седница, напустила Рашку и кренула даље на југ ка Косовској Митровици повлачећи се пред налетима трупа армија три државе, Аустро-Угарске, Бугарске и Немачке. У Рашки, у знак сећања на те славне дане из наше историје, када је овај градић на Ибру две недеље био престоница Србије, отворена је јуче трајна поставка Спомен собе у кући Курсулића која је и седиште Центра за културу "Градац".
Ова установа је, у част јубилеја, поред отварања трајне поставке, организовала и пригодни програм под називом "Рашка-Кост од костију" у оквиру кога је представљена књига др Владана Виријевића "Рашка ратна престоница Краљевине Србије 1915 године" и представу "Време части и поноса" у извођењу Бошка Пулетића и Лепомира Ивковића. Поздрављајући присутне госте Игњат Ракитић, председник општине Рашка је, између осталог рекао да се нада како ће данас отворена стална поставка Спомен собе, бити подстрек да Рашка, што пре, добије и музеј.
Када је, 17. септембра Рашка обележавала 170. годину постојања писали смо и о припремама за данашњу свечаност. Тада смо апеловали да се, као експонат, прибави и ретко фототипско издање Мирослављевог јеванђеља, најзначајнијег ћириличног споменика српско-словенске писмености из 12. века, кога су Љуба Давидовић и др Војислав Маринковић, у Рашки новембра 1915. године, поверили на даље чување начелнику Државне благајне Авраму Левићу и његовим чиновницима. Тај редак и вредан документ је, у међувремену, прибављен захваљујући средствима општине, па ће уз десетине фотографија, докумената, уметничких предмета и комада оригиналног намештаја из тог периода чинити сталну поставку Спомен собе. Аутор поставке је Милојко Милићевић уредник програма у Центру за културу "Градац" уз стручну помоћ Народног музеја из Краљева и историчара Драгана Драшковића.

Две недеље престоница Србије
Када је реч о историјским фактима, подсетимо да је после пада Београда 10. октобра и напада Бугара 14. октобра на јужним деловима фронта, почиње егзодус народа и Владе која се најпре повукла у Ниш да би потом, уз краћа задржавања у Крушевцу и Краљеву стигла у Рашку, заједно са Врховном командом војске у поподневним сатима 31. октобра 1915. године. По доласку у Рашку, Влада Краљевине Србије за своје седиште бира кућу угледног Рашчанина Љубомира Курсулића на левој обали Ибра, у којој проводи наредне две недеље. 

Извор: http://www.danas.rs

Ha основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник PC", бр. 83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину („Службени гласник општине Рашка",бр. 144/2014  и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник PC", бр. 126/14), Начелник Општинске управе Рашка, дана 30. октобра 2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЉА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

I. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет овог јавног конкурса je суфинансирање пројеката за оставаривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем електронских медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Рашка као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

 

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

 

Конкурс се расписује за спровођење пројекта, чија реализација на може бити дужа од три године.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима износи 2.534.000,00 динара.

II. ПРАВО УЧЕШЋА HA КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија који je уписан у Регистар медија;

2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако je учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту je 80% вредности пројекта.

 

 

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ HA КОНКУРСУ

 

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

 

1. Mepa у којој je предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, a у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању.

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

       2. Обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рашка кроз медијско извештавање;

       3. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;

       4. Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији општине Рашка;

        5.Реализација пројекта на територији општине Рашка;

6. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;

7. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, a нарочито заштићених група, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;

8. Мултимедијалност ( могућност да се аудио, визуелни и текстуални саджаји обједине у једном медију, као и у једном садржају);

9. Већа и лакша доступност аудиторијуму;

10. Економична дистрибуција релеватних медијских садржаја;

11. Бржа и боља интеракција са корисницима;

        12. Бржа и комплетнија дистрибуција- лакша исправка, допуна и објава нових информација;

 

IV. ПРИЈАВА HA КОНКУРС

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања", који je објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта je дужан да обавезно приложи и:

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. Доказ о поседовању фреквенције , дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Рашка у претходним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и

8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија - за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја.

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.org.rs, и у недељном листу „Ибарске новости".

Јавни позив за достављање пројеката отворен je од 30. октобра 2015. године до 16. новембра 2015. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште- на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава no Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину".

Неблаговремене пријаве на конкурсу, Комисија неће разматрати.

Учесник   конкурса   који   je   поднео   непотпуну   односно   непрецизну   пријаву   или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

 

V. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Рашка доноси начелник Општинске управе, a на основу образложеног предлога Комисије - и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рашка- www.raska.org.rs и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Општинска управа закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

VI. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ

   ИНФОРМИСАЊА

 

Оцену пројекта врши стручна комисија која ће бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих je већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се могу именовати на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Уколико је на расписани конкурс пристигло више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија мора имати пет чланова.

Комисија на првој седници бира председника комисије.

О раду комисије води се записник.

Састав Комисије се објављује на званичној иитернет страници Општине Рашка -www.raska.org.rs.

 

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти je као и рок за подношење пријава на конкурс.

 

 

VII. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

 

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који je добио буџетска средства je у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14), и то најкасније месец дана no истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

      Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који je добио буџетска средства je дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним текстовима на сајту - који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

1. редни број компакт диска (CD),

2. назив прилога/ текста,

3. тема прилога/ текста,

4. учесници прилога,

5. емисија у којој je прилог емитован.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број:345-1582/15.-

Дана, 30. октобра 2015.год.

РАШКА

 

 

НАЧЕЛНИК,

Спасоје Андрић

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 38. Закона о удружењима(„Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2015. годину, председник општине, расписује:

 

КОНКУРС

за доделу дотација Удружењима грађана за финансирање или суфинансирање пројеката из области бриге о деци и хуманитарних програма општине Рашка за 2015.годину, из нерасподељених  средстава

 

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу из области: хуманитарних програма, друштвена брига о деци, и програма заштите људских права.

На конкурсу може да учествује удружење:

Ha основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник PC", бр. 83/14), члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину („Службени гласник општине Рашка",бр. 144/2014  и члана 4. став 1. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник PC", бр. 126/14), Начелник Општинске управе Рашка, дана 30. октобра 2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЉА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог јавног конкурса je суфинансирање пројеката за оставаривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка путем електронских медија о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Рашка као локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројекта, чија реализација на може бити дужа од три године.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима износи 2.534.000,00 динара.

II. ПРАВО УЧЕШЋА HA КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија који je уписан у Регистар медија;

2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако je учесник издавач више медија, може учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту je 80% вредности пројекта.

 

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ HA КОНКУРСУ

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Mepa у којој je предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, a у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању.

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;

2. Обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рашка кроз медијско извештавање;

3. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;

4. Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији општине Рашка;

5. Реализација пројекта на територији општине Рашка;

6. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и увећане;

7. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на информисање у свим областима јавног живота посебних, a нарочито заштићених група, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;

8. Мултимедијалност ( могућност да се аудио, визуелни и текстуални саджаји обједине у једном медију, као и у једном садржају);

9. Већа и лакша доступност аудиторијуму;

10. Економична дистрибуција релеватних медијских садржаја;

11. Бржа и боља интеракција са корисницима;

12. Бржа и комплетнија дистрибуција- лакша исправка, допуна и објава нових информација;

IV. ПРИЈАВА HA КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања", који je објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта je дужан да обавезно приложи и:

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. Доказ о поседовању фреквенције , дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима (дневна присутност на терену, праћење терена)

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Рашка у претходним годинама, са бројем и врстом реализованих медијских садржаја и

8. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија - за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs, и у недељном листу „Ибарске новости".

Јавни позив за достављање пројеката отворен je од 30. октобра 2015. године до 16. новембра 2015. године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште- на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава no Јавном позиву за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања у електронским медијима за 2015. годину".

Неблаговремене пријаве на конкурсу, Комисија неће разматрати.

Учесник   конкурса   који   je   поднео   непотпуну   односно   непрецизну   пријаву   или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

 

V. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања, који се суфинансирају из буџета Рашка доноси начелник Општинске управе, a на основу образложеног предлога Комисије - и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рашка- www.raska.gov.rs и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење je коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Општинска управа закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

VI. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ

   ИНФОРМИСАЊА

Оцену пројекта врши стручна комисија која ће бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих je већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се могу именовати на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Уколико је на расписани конкурс пристигло више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија мора имати пет чланова.

Комисија на првој седници бира председника комисије.

О раду комисије води се записник.

Састав Комисије се објављује на званичној иитернет страници Општине Рашка - www.raska.gov.rs.

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти je као и рок за подношење пријава на конкурс.

VII. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који je добио буџетска средства je у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије", бр. 126/14), и то најкасније месец дана no истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који je добио буџетска средства je дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним текстовима на сајту - који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

1. редни број компакт диска (CD),

2. назив прилога/ текста,

3. тема прилога/ текста,

4. учесници прилога,

5. емисија у којој je прилог емитован.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број:345-1582/15.-

Дана, 30. октобра 2015.год.

РАШКА

 

НАЧЕЛНИК,

Спасоје Андрић