email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Ha основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник PC" бр. 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка", бр.91/08 председник Општине доноси

РЕШЕЊЕ

Образује се РАДНА ГРУПА за успостављање послова управљања људским ресурсима у Општинској управи Рашка, у следећем саставу:

1. Стеван Бакрачевић, координатор радне групе

2. Марина Лазовић, заменица координатора радне групе

3. Мирослав Чомагић, члан

4. Слободан Краговић, члан

5. Дарко Радоњић,

 

Задатак Радне групе je да у координацији са начелником Општинске управе и руководиоцима осталих организационих јединица:

 

-   Спроведе процену и анализу тренутног стања no питању управљања људским ресурсима у Општинској управи,

Предложи одговарајући облик организовања послова управљања људским ресурсима и ,сходно томе, систеллатизацију нових радних места,

Пружи подршку начелнику општинске управе у припреми нацрта обавезних аката no Закону о запосленима у АП и ЈЛС (Одлуку о организацији општинске управе, Правилник о организацији и систематизацији радних места и Кадровски план,

Припреми нацрт препоручених оквирних докумената и то: Политике и Процедуре управљања људским ресурсима и Плана комуникације у вези са управљањем људским ресурсима,

Припреми оперативни план за увођење функције управљања људским ресурсима и координира његово спровођење,

Припреми план за прађење и оцену спровођења оперативног плана,

Предложи и припреми нацрт осталих, допунских и додатних прописа, докумената и образаца неопходних за спровођење функције управљања људским ресурсима и обављање послова у вези са управљањем људским ресурсима,

Предложи неопходне измене и допуне у бази података о људским ресурсима,

Врши надзор над успостављањем функције управљања људским ресурсима и подноси редовне извештаје начелнику општинске управе,

Обавља друге активности у вези са увођењем послова и унапређењем функције управљања људским ресурсима, no потреби,

 

Координатор Радне групе се, истовремено, одређује за координатора за сарадњу са Саветом Европе у оквиру пројекта Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи. Радна група може да тражи податке, документа и извештаје који су од значаја за делокруг рада Радне групе од свих органа и организационих јединица општинске управе, a уз пристанак запосленог и од органа државне управе, јавних предузећа и других организација, док ће стручне и административно-техничке послове за потребе Радне групе обављати општинска управа. Радна група je у обавези да најкасније до 5 у месецу поднесе извештај о свом раду председнику Општине.

Рок за извршење побројаних задатака Радне групе je 12 месеци од дана доношења овог решења.

Образложење

 

Чланом 44. ЗЛС прописано je да председник општине усмерава и усклађује рад општинске управе и доноси појединачне акте за које je овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине. Чланом 188. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе прописано je да се код послодавца посебно организују послови упраељања људским ресурсима.

 

Ha основу наведеног одлучено je као у изреци решења.

 

Решење доставити: -Члановима радне групе, -Начелнику општинске управе, -Кадровској евиденцији, -Архиви.

 

Председник 

Игњат Ракитић

С А О П Ш Т Е Њ Е

 

 

500 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

 

У циљу пружања подршке оснивању и опстанку нових предузећа Министарство привреде упутило је данас јавни позив незапосленим лицима, почетницима у пословању, али и  привредницима који су у почетној фази развоја за доделу бесповратних средстава за набавку опреме, доградњу, реконструкцију, опремање, адаптацију или санацију пословног или производног простора, као и за набавку трајних обртних средстава (до 20 одсто укупног улагања).

 

Ова финансијска подршка привредницима се пружа у оквиру  Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању у 2017. године који представља комбинацију 30 одсто бесповратних средстава државе и 70 процената повољног кредита Фонда за развој. За његову реализацију Министарство привреде је определило 150 милиона динара бесповратних средстава, док ће Фонд за развој пласирати 350 милиона динара кредитних средстава. 

 

Министарство привреде и Фонд за развој су овај програм релизовали и прошле године и подржали 220 привредника и почетника у пословању. 

Јавни позив за ову годину је отворен док се расположива средства не утроше, а све информације и потребну документацију заинтересовани привредници могу наћи на интернет презентацији Министарства привреде и Фонда за развој. 

понедељак, 20 фебруар 2017 10:53

РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 20.01.2017.

РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД  20.01.2017.

 

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима  у општини Рашка, објављеног 20.01.2017. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка за 2017. годину, заседала је 17.02.2017. године и усвојила следећу:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД  20.01.2017.Г.

 

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОДОВИ

ОДОБРЕНИ ИЗНОС

1

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

"Социјална брига, социјализација и радно оспособљавање у циљу запошљавања ментално и физички недовољно развијених лица"

81,6

650.000,00

 

2

Манастир Светих Благовести Градац

"Орнамент Манастира Градац"

77,4

93.600,00

3

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

"Сви смо исти"

76,4

132.500,00

4

Дечји савез општине Рашка

"Кроз дружење, креативност и нова сазнања до поштовања и уважавања"

75,8

671.000,00

5

Планинарско удружење "Јазавац" Рашка

"Ендуро Рашка 2017"

72,0

144.000,00

6

 

Удружење грађана љубитеља планине Копаоник "СРЦ Копаоник"

"Развој и промоција летње туристичке понуде Копаоника и подкопаоничког краја"

71,6

148.999,00

7

Црквена општина Баљевац

"Конзерваторско - рестаураторски радови на обнови цркве под земљом, село Паклење, Баљевац на Ибру"

71,4

85.000,00

8

Удружење пчелара "Рашка"

"Вредни као пчеле"

70,8

94.810,96

9

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

"Дан здравља општине Рашка"

70,4

92.000,00

10

Институт за сарадњу младих

"КАРИЈЕРА, ПОЗОР, СТАРТ!"

69,2

179.000,00

11

Гљиварско друштво "Копаоник" Рашка

"Набавка опреме потребне за проучавање гљива наших крајева, активно учешће у пројекту "Мапирање гљива" као и организација и учешће на општинским манифестацијама"

68,6

99.500,00

12

Ловачко удружење Рашка

"Изградња високих, наткривених, изолационих чека за потребе ловног туризма, еколошке едукације и рекреације"

67,0

102.610,00

 

13

Удружење "БеННем" огранак Рашка

"Оспособљавање младих за предузетнике, привреднике и ствараоце у привреди Републике Србије"

62,8

85.000,00

 

14

Месна организација жена Рашка

"Давање је само по себи добијање"

62,6

37.600,00

 

 

15

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Н.Пазар

"Рукама до светлости"

60,4

31.500,00

16

Актив Жена Јошаничка Бања             

"Прослава материца"

60,0

36.960,00

17

Српска православна црквена општина Рашка

"Идејни пројекат реконструкције крова храма Св. Архангела Гаврила у Рашки"

58,6

0,00

18

Друштво пчелара Баљевац

"Промоција пчеларства у општини Рашка"

57,4

0,00

19

Српска православна црквена општина Никољачка

"Афирмација православља и толеранције у Рашки"

57,2

0,00

20

Удружење дистрофичара Краљево - Рашки округ

"Да се и наш глас чује"

57,0

0,00

21

Удружење произвођача ракије - Баљевац

"Смотра шљивових ракија"

55,6

0,00

22

Месна организација жена Баљевац

"Моја радионица"

55,4

0,00

 

23

Удружење пензионера општине Рашка

"Пружање подршке старијим лицима у стању потребе на територији општине Рашка"

55,0

0,00

24

Удружење глувих и наглувих Н. Пазар

"Свет тишине"

54,8

0,00

25

Међуопштинска организација  цивилних инвалида рата Н.Пазар за општине Н.Пазар, Рашка, Сјеница и Тутин

"Ублажимо ратне последице"

54,0

0,00

26

Удружење за неговање енглеског језика и књижевности "Енглески кутак"

"Шанса за језичко образовање незапослених"

54,0

0,00

 

 Укупно

 

2.684.079,96

 

 

КУЛТУРА

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОДОВИ

ОДОБРЕНИ ИЗНОС

1

Етно уметнички клуб "Черењски"

"Мултикултиватор - креативни културни земљотрес"

77,0

223.000,00

 

2

Културно уметничко друштво "Рашка" 

"Подизање квалитета рада КУД "Рашка" кроз стручна усавршавања уметничких руководиоца ансамбла и припрема и постављање нових кореографија"

69,6

154.000,00

3

Друштво гуслара "СТАРА РАШКА"

"41. Савезни фестивал српских гуслара"

65,2

134.000,00

4

КУД "Јошаничка Бања"

"Промоција и очување културног идентитета Јошаничке Бање"

63,2

114.420,00

5

Рефлексија

"Културна интеграција"

61,2

110.000,00

6

 

Културно уметничко друштво "Брвеница"

"Саборовање у општини Рашка"

60,2

69.000,00

7

КУД  "Рудар" Баљевац

"Видовдан 2017"

60,2

65.500,00

8

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

"Школа цртања и сликања"

60,0

59.722,00

Укупно

929.642,00

 

Број пристиглих захтева – 35. Разматрано – 34. Одбачено због неблаговременог подношења – 1 (Ансамбл народних игара и песама "Фрула" Рашка)

Удружења која имају мање од 60 бодова, нису остварила потребан број бодова, па тако нису ни добила средства по конкурсу.

Рок жалбе је три  дана од дана објављивања  на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

 

РАШКА, 20.02.2017.ГОДИНЕ

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

 

На 18.седници Општинског већа  усвојен је предлог Одлуке  о Прибављању непокретност у јавну својину непосердном погодбом у корист општине Рашка које су неопходне ради решавања имовинско правних односа у вези са проширењем гробља у насељу Власово.
Чланови већа су усвојили и  Предлог програма коришћења средстава за финасирање  унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Рашка за 2017. годину, сходно одредбама чл. 18. и чл. 19 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Процењени износ новчаних средстава од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобараћаја на путевима који су учињени на територијама оптшине Рашка у 2017. години  износи 5.112.000,оо динара, што је 30% од укупног износа од наплаћених новчаних казни за прекршаје а који се враћа у буџет локалне самоуправе, док 70% истих средстава остаје у буџету  Републике Србије. Овим програмом планирно је :
- Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији општине Рашка(Санације опасних места (делова) на локалним путевима и улицама применом грађевиснко-техничких и регулативних мера, односно саобраћајне сигнализације, техничких средстава за успоравање саобраћаја, светлосних ознака и опреме пута и сл.
- Набавка моторног чистача снега–снежне фрезе  за чишћење јавних пешачких површина и тротоара, за потребе ЈКП “Рашка“
- Унапређење саобраћајног васпитања и образовања(уређења и опремања школских полигона; финасирање техничке опреме и средства за потребе саобраћајног васпитања и образовања у школама и предшколским установама исл)
- Набавка безбедности дечијих седишта за превоз деце у моторним возилима (намењена  родитељима деце рођене у 2016.години)
Општинско веће је разматрало и усвојило Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2017, за шта је  ове године издвојено  20.800.000,оо динара. Циљ програма јесте да се подстиче пољопривредна производња, као и прерада воћа и поврћа, што би директно утицало и на повећање броја радних места.
Општинско веће је  разматрило и усвојило извештај  о раду Комисије за унапређење  родне равноправности на територији општине Рашка за период од  01.01. до 31.12.2016. године, којим је констатовано да су све активности које су биле предвиђене, успешно реализоване.  У  наредном периоду Комисија ће се бавити доношењем новог Акционог плана за  2017- 2020 годину, а највећи акценат биће на пољу активности за економско  оснаживања жена. Комисја ће и у наредном периоду организовати превентивне прегледе жена, а спроводиће и акције на сузбијања насиља у породици.
Чланови Већа су донели  Одлуку о додели  награда и стипендија  општине Рашка за 2016/17 годину, на основу конкурса који је расписан у децембру. Број поднетих захтева је 91, од чега је одобрено 83, а одобрене су и три новчане награде.

Утврђен је и Предлог Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка  намењене спорту за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Спортског савеза општине Рашка  на седници одржаној 23. 01. 2017. године. Број клубова који ће се финансирати из буџета општине Рашка је 16.
Чланови Општинског већа су размотрили и закључак Комисије за социјална питања грађана. Од пристиглих  20 захтева, одобрено је 13. Укупан износ одобрених средстава је 160.000,оодинара.
Општиснко веће је донело Решење о образовању Комисије за издраду плана развоја здравстевне заштите на територији општине Рашка. Комисија ће имати задатак да, поред осталог, сагледа могућности увођења нових служби.

18. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 9. фебруара 2017. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложена је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, председник Комисије за прибављање непокретности.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА – ЈКП ПУТЕВИ РАШКА И ТО:

- У ИЗНОСУ ОД 316.154,77 ДИНАРА НА ИМЕ НЕДОВОЉНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ПРЕСУДИ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ, 1ГЖ. 822/16 ОД 20.12.2016. ГОДИНЕ;

- У ИЗНОСУ ОД 240.050,01 ДИНАРА НА ИМЕ НЕДОВОЉНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ПРЕСУДИ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ, 2ГЖ. 804/16 ОД 16.12.2016. ГОДИНЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВИНЕ И ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНИХ ЈАЈА „МЕГА ЈАЈЕ 99“ ИЗ РАШКА ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ РАШКА И ОДЛУКУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА III БРОЈ: 06-IV-4/2016-7 ОД 08.07.2016.ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник Комисије.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа.

10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

11. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
коридора инфраструктуре
на подручју Просторног плана Парка природе “ГОЛИЈА”
(на територији општине Рашка)

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 13.02.2017.год. закључно са 27.02.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

У циљу квалитетнијег формулисања планских решења, у току трајања раног јавног увида, одржаће се јавна презентација, дана 20.02.2017. године, са почетком у 11.30 часова,  у свечаној сали Општине Рашка.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 27.02.2017.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

четвртак, 02 фебруар 2017 09:06

Издавање у закуп пословног простора

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке  o престанку права коришћења  на непокретностима, СО Рашка,  I  Број 06- VIII-14/2017-4, и Одлуке о условима и начину издавања у закуп непокретности у јавној својини број ______________________ од ________2017. године, Општинска управа општине Рашка,   расписује
О Г Л А С
за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп
пословног простора

У закуп се издаје следећи пословни простор:
1. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 1 (једне) просторијe у приземљу (магацин број 9), површине 60 m2 и 8 (осам) просторија на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 540 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.

2. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 3 (три) просторије на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 180 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.
 
3. Пословни простор ( пријавница у приземљу Управне зграде нове  техничке базе на Копаонику), укупне површине 13 m2 . Простор се издаје на период од 1 године, почетна цена закупа 3 еура/ m2

4. Пословни простор у улици Душановој бр. 10 у Рашки, укупне површине 42 m2. Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             5. Пословни простор у улици Ратка Луковића 27А у Рашки, укупне површине 35 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             6. Пословни простор  у улици Ратка Луковића 27Ц у Рашки, укупне површине 32 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             7. Пословни простор у улици Душановој бб у Рашки, укупне површине 47 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 2 еура/ m2.
 Пословне  просторије  могу се користити за обављање пословне делатности
 Све почетне цене су у динарској противвредности,  без ПДВ-а.
  Пословни простори издају се у закуп јавним оглашавањем у поступку  прикупљања понуда у писаној форми.
      Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници. који уплате депозит у висини од 10.000,00 динара.
 Депозит се уплаћује на рачун 840-745151843-03, буџет општине Рашка, позив на број 97/ 07-2-2017, сврха уплате: Уплата депозита, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 10  дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.
Понуде се достављају на адресу: Општинска управа општине Рашка, Улица Ибарска број  2,
Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.
Уз понуду доставити:
    а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.
    б) предузетници – име и презиме предузетника,  ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а,
    в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.
Понуда за пословни простор  мора да садржи:
-  доказ о уплати депозита,
-  назнаку пословног простора  за који се понуда подноси,
-  делатност која ће се обављати ,
-  износ понуђене месечне закупнине по m2
-  време трајања закупа,
-  изјаву да ће се просторије  прихватити у виђеном стању.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.
Прикупљене понуде ће прегледати комисија, првог радног дана након истека рока за достављање понуда, односно дана: 10.02.2017. године, са почетком у 10 часова, када ће се одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена месечна цена закупа по m2.
Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.
Некомплетне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
За све информације јавити се лично у згради ТПЦ-а, трећи спрат, Улица Немањина број 1 или на телефоне: 036/736-100, 036/736-229.


У Рашки, 01.02.2017. год.    

среда, 01 фебруар 2017 13:21

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама:

- ЗНАЧАЈ ОБНАВЉАЊА ЗЕМЉОРАДНИЧКОГ ЗАДРУГАРСТВА
Ненад Нешовић, ПССС Краљево

- Drosophila suzukii (АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА)
Бранко Галовић, ПССС Краљево

- ПРЕРАДА
Јелена Грбић, ПССС Краљево

- ЗАШТИТА ЈАГОДАСТОГ ВОЋА
Небојша Матијевић, Syngenta

- САНАЦИЈА ЗЕМЉИШТА УГРОЖЕНОГ НЕПРАВИЛНОМ ПРИМЕНОМ АГРОХЕМИЈЕ И ПОПЛАВАМА
Жарко Јанковић, ТМБ Диамонд

Школа ће се одржати 10. фебруара 2017. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 11.00. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рашка
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинске управе Рашка, у канцеларији бр 17 сваког радног дана од 0700 до1500 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 036/736-244, локал 117.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све парцеле у периоду од 1. 02. до 3.02.2017. године од 0800 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

ОПШИРНИЈЕ на линку: https://drive.google.com/file/d/0B3Vj_QGornpXd3BpN0J2UFNoemc/view?usp=sharing

На четрнаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 26.01.2017. године одборници су усвојили Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Рашка за 2017. годину. У 2017. години Локалним акционим планом одобраваће се учешће у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања, и то за:
Програм Јавних радова, - Програм стручне праксе, - Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, - Субвенције за самозапошљавање, - Субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих. За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним
акционим планом за 2017. годину, средства су планирана у Буџету општине Рашка у износу од 30.000.000,00 динара.
Такође, одборници су разматрали и усвојили одлуку којом се даје сагласност на План и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2017. годину.
На седници је, такође, усвојена одлука којом се врше измене и допуне Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке са законом о јавним предузећима, а у циљу спровођења статусне промене припајања између Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка као друштва стицаоца са једне стране и Јавног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Рашка, као друштва преносиоца са друге стране. Уговором о статусној промени припајања, друштво преносилац и друштво стицалац сагласили су се да ће основни капитал Друштва стицаоца бити повећан за износ регистрованог основног капитала друштва преносиоца и износиће 1.221.840,97 динара.
Одборници су на седници донели и одлуку којом се утврђује престанак права коришћења, услед статусних промена досадашњем кориснику Јавном предузећу за стамбене услуге „Стан“ Рашка, на непокретностима којима је управљало.
На седници је донето још неколико аката као што је решење о именовању комисије за обрачун закупнине у вези са Уговором о закупу грађевинског земљишта који је закључен са „Г-инвест“ д.о.о. Београд, затим решење којим се образује Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка, решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево” о избору председника Скупштине, решење о образовању Комисија за планове општине Рашка,као и решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Рашка.