Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Ha основу члана 40. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 54/11) и члана 78. став 2. Закона о избори народних посланика ("Службени гласник РС'' бр. 35/00 и 57/03), Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној дана 29. и 30. маја 2012. године, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању укупних коначних резултата избора за одборнике Скупштине општине
Рашка на изборима одржаним 06. и 29. маја 2012. године

I
Овом одлуком утврђују се укупни коначни резултати избора за одборнике Скупштине општине Рашка на изборима одржаним 06. и 29. маја 2012. године.

II
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-    да је за изборе предато укупно гласачких листића    21.148
-    да је остало неупотребљено гласачких листића    6.162
-    да, према изводима из бирачких спискова, има бирача    21.169
-    да је број бирача који су гласали ван бирачког места    451
-    да је, према изводима из бирачких спискова, гласало бирача    14.983
-    да је било неважећих гласачких листића    445
-    да је било важећих гласачких листића    14.527

-    да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

1.        ГРУПА ГРАЂАНА „ПОБЕДА“    1.953 -    5 мандата
2.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ    1.471 -    4 мандата
3.        СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ    1.658 -    4 мандата
4.        ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ ЛДП – СПО – ЗЕП    493    0 мандата
5.        ПОКРЕНИМО РАШКУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК)    1.642 -    4 мандата
6.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА    1.712    4 - мандата
7.        ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС)“, БОЈАН ДР. МИЛОВАНОВИЋ    3.826 -    10 мандата
8.        ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ – ПАЛМА    792 -    2 мандата
9.        УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ    777 -    2 мандата
10.        СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ГОЛУБ ПЕНДИЋ    203 -    0 мандата

III
Изборна комисија ће у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима, најкасније у року од десет дана, од дана објављивања укупних резултата избора, све добијене мандате са изборних листа, доделити кандидатима по редоследу на изборним листама, почев од првог кандидата са листе.
IV
Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења и објављује се у ,,Службеном гласнику општине Рашка''.

Број 013-156-2/12.
У Рашки дана 30. маја 2012. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА

П Р Е Д С Е Д Н И К
Слободан Краговић, дипл. правник

Ha основу члана 40. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС'' бр. 129/07 и 54/11) и члана 78. став 2. Закона о избори народних посланика ("Службени гласник РС'' бр. 35/00 и 57/03), Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној дана 07. маја 2012. године, доноси

О Д Л У К У
о утврђивању укупних резултата избора за одборнике Скупштине општине
Рашка на изборима одржаним 06. маја 2012. године


I
Овом одлуком утврђују се укупни резултати избора за одборнике Скупштине општине Рашка на изборима одржаним 06. маја 2012. године.

II
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
-    да је за изборе предато укупно гласачких листића    21.148
-    да је остало неупотребљено гласачких листића    6.093
-    да, према изводима из бирачких спискова, има бирача    21.169
-    да је, према изводима из бирачких спискова, гласало бирача    15.052
-    да је било неважећих гласачких листића    452
-    да је било важећих гласачких листића    14.590


-    да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

1.        ГРУПА ГРАЂАНА „ПОБЕДА“    2.001    ,5
2.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ТАДИЋ    1.464    ,4
3.        СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ    1.689    ,4
4.        ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ ЛДП – СПО – ЗЕП    495    ,0
5.        ПОКРЕНИМО РАШКУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК)    1.647    ,4
6.        ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА    1.739    ,5
7.        ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС)“, БОЈАН ДР. МИЛОВАНОВИЋ    3.828    ,11
8.        ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ – ПАЛМА    744    ,0
9.        УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ    780    ,2
10.        СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – ГОЛУБ ПЕНДИЋ    203    ,0

III
Изборна комисија ће у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима, најкасније у року од десет дана, од дана објављивања укупних резултата избора, све добијене мандате са изборних листа, доделити кандидатима по редоследу на изборним листама, почев од првог кандидата са листе.
IV
Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења и објављује се у ,,Службеном гласнику општине Рашка''.

Број 013-122-6/12.
У Рашки дана 07. маја 2012. године.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА


П Р Е Д С Е Д Н И К
Слободан Краговић, дипл. правник

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде продужило је рок за обнову регистрације пољопривредних газдинстава до 15. априла 2012. године и позива пољопривреднике да обнове регистрацију свог газдинства како би и даље могли да користе подстицајне мере ресорног Министарства. Да би се регистровало пољопривредно газдинство, неопходно је да у газдинству постоји најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта.

За обављање сточарске, виноградарске или повртарске производње (стакленици и пластеници), односно за обављање других облика пољопривредне производње (узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и друго), довољно је коришћење и мање површине од 0,5 хектара.

Газдинство могу регистровати физичка и правна лица као и предузетници. Сама регистрација обавља се веома брзо, а газдинства не плаћају никакву накнаду за упис новог газдинства, односно обнову регистрације постојећег газдинства.

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања расписало је „Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине у 2012. години чији су носиоци невладине организације", у износу од 15,5 милиона динара. Реализација одабраних пројеката биће суфинансирана највише до 500 хиљада динара по пројекту.
Министарство ће суфинансирати пројекте од јавног интереса, који могу допринети унапређењу стања у области заштите животне средине. Пројекти се могу односити на:
популаризацију, подстицање и јачање свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, еколошке изложбе);
унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних видова образовних активности (семинари, стручни скупови);
реализацију пројеката усмерених ка решавању појединачног проблема или теме  у области очувања природних ресурса и заштите животне средине (заштита и одрживи развој природних ресурса; заштита природе; биодиверзитет,  заштита озонског омотача; климатске промене; управљање отпадом (изузев пројеката који се односе на акције чишћења и уређења простора) и друге области из делокруга Министарства;
друге активности од јавног интереса којима се доприноси заштити животне средине 
Крајњи рок за подношење пријава је 27. март 2012. године.

http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine--1636-c25-content.htm

12.03.2012. Грађани који желе да поставе изолацију на кући или да промене столарију да би смањили енергетску потрошњу, моћи ће да добију субвенционисане кредите пошто ће Влада Србије на предлог Министарства животне средине и просторног планирања ове недеље усвојити програм унапређења енергетске ефикасности. За ову намену ресорно министарство определило је 300 милиона динара.

Поред новца намењеног за субвенционисање кредита, овим програмом једна милијарда динара ће бити опредељена за адаптацију јавних објеката - школа, домова здравља...

Захваљујући наменски издвојеним средствима, грађани ће моћи преко пословних банака да подигну субвенционисани кредит код којег део од укупне камате плаћа држава за адаптацију куће у којој живе ради уштеде енергије и смањења трошкова живота. Чим се усвоји програм, биће расписан јавни позив банкама да се укључе у тај посао. 

Циљ програма је финансијска подршка за побољшање енергетске ефикасности да би се смањило расипање енергије, али и ангажовање што већег броја домаћих mалих и средњих предузећа. Средства ће се бесповратно додељивати општинама, градовима и јавним предузећима за изолацију, замену спољашње столарије, дотрајалог система грејања... 

Реализација посла почеће у марту, односно пошто министарство распише јавни позив за доделу бесповратних средстава.

петак, 16 март 2012 22:52

Фонда за учешће грађана

ЕУ ПРОГРЕС позива организације цивилног друштва и локалне самоуправе да кандидују своје партнерске пројекте за доделу бесповратних средстава посредством Фонда за учешће грађана. Јавни позив је отворен до 30. априла 2012.
Информације и документација су доступни на

http://www.progresprogram.org/konkursi.php?oblast=pozivi

SLDP је објавио позив за достављање пријава  за бесповратна средства усмерена на промовисање успостављања механизама комуникације између организација грађанског друштва, јавног сектора и локалних самоуправа. Циљ је да се повећа учешће јавности у процесу доношења одлука и побољша сарадња између сектора на локалном и међуопштинском нивоу.

Даље информације о позиву, као и конкурсна документација се могу пронаћи на веб страници: http://www.lokalnirazvoj.rs/poziv-za-dost-prijava.html

понедељак, 30 јануар 2012 13:20

рашка.орг.срб

Поштовани посетиоци,

од данас 30.01.2012. званичну презентацију општине Рашка можете погледати и на ћириличном домену рашка.орг.срб.

Корисници Интернета треба да знају да уопште није потребно писати „www“ испред ћириличке адресе сајта. То је остатак првобитне праксе у писању интернет адреса, јер и сви постојећи сајтови са латиничким доменима раде и без „www“, ако су правилно подешени сервери на којима се налазе. Ћирилички интернет домен .СРБ је нови, други национални домен Републике Србије, што значи да ће убудуће бити коришћен упоредо са постојећим. Практично гледано општински сајт биће видљив на оба домена .срб и .rs.

Ватрогасци - спасиоци, уз помоћ војника 21. пешадијског батаљона Друге бригаде Копнене војске из Рашке, евакуисали  су Јордана Миловића (63) из села Поцесје на обронцима Копаоника.
 
Миловић је нађен у својој кући у лошем здравственом стању, са промрзлинама III  степена. Ватрогасци и војници око 3-4 километара пробијали пешака до Миловићеве куће а затим носили Миловића на импровизованим носилима, јер се до његове куће није могло стићи ни моторним санкама.