email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 24 фебруар 2023 13:31

13. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

13. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 28. фебруара 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. И 12. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2025 СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, координатор координационог тима;
2. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
3. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
4. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, председник УО Туристичке организације регије Копаоник;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ “СУНЧАНА ДОЛИНА – БАЧИШТЕ” НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ПРЕДУЗЕЋА „GRMIČAK 01V“ Д.О.О. ИЗ РАШКЕ, СЕЛО ДРАГАНИЋИ БР. 118, ИЗЈАВЉЕНE НА ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-33346-LOCA-1/2022 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-80/09 ОД 24.10.2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 44. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 03. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, члан комисије;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
14. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ОЛГЕ ВЕЉОВИЋ ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА МИЛИЦЕ КОШАНИН ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДИМИТРИЈА СТАНИШИЋА ИЗ РАШКЕ ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЂУРЂИНЕ ЈАСНИЋ ИЗ БАЉЕВЦА ПОДНЕТОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022. – 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Прочитано 2579 пута