email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 18 октобар 2022 21:37

РЕШЕЊЕ о формирању секторских подгрупа за израду Средњорочног плана Општине Рашка за период 2023-2025.

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 44, став 1, тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 55, став 1, тачка 9. Статута Општине Рашка („Службени гласник Републике Србије“, број 197/2018) и Одлуке о изради, спровођењу, праћењу и извештавању о спровођењу Средњорочног плана Општине Рашка (594, 12.10.2022. године), председник Општине Рашка, дана 18.10.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
о формирању секторских подгрупа за израду Средњорочног плана Општине Рашка за период 2023-2025.

I
Формирају се следеће секторске подгрупе за израду Средњорочног плана Општине Рашка за период 2023-2025.

1. Секторска група за заштиту животне средине и комуналну инфраструктуру,
2. Секторска група за економски развој,
3. Секторска група за друштвени развој.


II
Формира се секторска подгрупа за заштиту животне средине и комуналну инфраструктуру у саставу:

1. Даница Павловић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка – координаторка групе,
2. Зоран Симовић, општински већник за области заштите животне средине, образовања и удружења грађана
3. Миладија Миливојевић, Одсек за буџет, финансије и пореске послове, Општинска управа Општине Рашка,
4. Ана Минић, Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште, Општинска управа Општине Рашка
5. Марко Вукомановић, Еко-клуб „Зелени путокази“,
6. Срђан Пузовић, ЈКП „Рашка“
7. Бобан Вујовић, ЈКП Рашка.


III

Формира се секторска подгрупа за економски развој у саставу:

1. Ђорђе Радоичић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка (Координатор Координационог тима) – координатор групе,
2. Предраг Зечевић, општински већник за област привреде,
3. Тијана Пајевић Ђорђевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка,
4. Љубинко Цветковић, Примат опрема д.о.о.,
5. Милена Савић, Одсек за привреду и друштвене делатности – пољопривреда, Општинска управа Општине Рашка,
6. Срдан Терзић, општински већник за област туризма
7. Луција Васиљевић - представница РРА Рашког и Моравичког округа
8. Милка Мијајловић, Одсек за буџет, финансије и пореске послове, Општинска управа Општине Рашка,
9. Aнђелка Маринковић, Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште, Општинска управа Општине Рашка,
10. Бранко Костић, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Општинска управа Општине Рашка


IV
Формира се секторска подгрупа за друштвени развој у саставу:

1. Илија Лазаревски, општински већник за област здравствене заштите – координатор групе,
2. Данијела Матовић, Центар за културу, образовање и информисање „Градац“,
3. Милка Бошњовић, општинска већница за области спорта и омладине,
4. Ивана Илић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка,
5. Срђан Васиљевић, Служба за локални економски развој, Општинска управа Општине Рашка,
6. Загорка Шумарац, општинска већница задужена за области јавних финансија и буџета,
7. Никола Михајловић, представник КУД „Брвеница“,
8. Душица Сретеновић, удружење особа са инвалидитетом „ Срна“,
9. Весна Курандић, Одсек за привреду и друштвене делатности, Општинска управа Општине Рашка.


V
Задаци секторских подгрупа су да:
• сагледају плански оквир из своје надлежности, анализирају резултате из претходне године и израде прилоге средњорочног плана,
• разраде делове средњорочног плана у складу с областима за које су надлежне,
• дефинишу активности које би требало финансирати у оквиру расположивих средстава а у складу с планским документима,
• дефинишу нове мере и активности које би требало финансирати а у складу с расположивим ресурсима,
• континуирано сарађују са одговорним лицима из организационе јединице надлежне за послове финансија и координатором,
• организују консултације са осталим учесницима у изради и праћењу споровођења средњорочног плана,
• прате и извештавају о спровођењу средњорочног плана из своје надлежности.


VI
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници Општине.


VII
Решење доставити координаторима, члановима/чланицама подсекторских група и архиви.

Прочитано 2198 пута Последњи пут измењено среда, 19 октобар 2022 11:24