email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 17 мај 2022 09:57

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30.марта
2022.године, а у складу са локалним планским документорм у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.годину број 1208-101 - 2/2022 од
15.04.2022.године дана 16.05.2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.


Мера се реализује без заснивања радног односа.


У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.


Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.
Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:
- до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.


Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
- 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
- 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Прочитано 587 пута Последњи пут измењено уторак, 17 мај 2022 09:59