email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 08 април 2022 09:28

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)


Република Србија
ОПШТИНА РАШКА
Општинска управа
Број: 401-93/22-3
Дана: 04.04.2022. год.
Р а ш к а

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваваривање јавног интереса у областијавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) и чланова 72. и 75. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), начелник Општинске управе општине Рашка, дана 04. априла 2021. године, доноси


Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области
јавног информисања за 2022. годину

I
1. Образује се Стручна комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину.

2. У Стручну комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1) Петар Кочић из Новог Сада, новинар именован на предлог Савеза удружења „Асоцијација радио – телевизија Србије“,
2) Данијел Кулачин из Новог Сада, новинар именован на предлог Друштва новинара Војводине,
3) Драган Пејчић из Прокупља, новир радио станице Срце Прокупља-самостална пријава.

3. Комисија на првој седници бира председника, који координира рад Комисије и води седнице.

4. Задатак Комисије је да на основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката, изврши стручну оцену поднетих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава из буџета општине Рашка за 2022. годину за суфинансирање пројеката, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка.

5. Након увида у пристиглу документацију, чланови Комисије даће писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да не обављају јавну функцију.

6. Чланови Комисије имају право на једнократну накнаду за свој рад у нето износу од по 10.000,00 динара, а која ће бити исплаћена из буџета општине Рашка ек.класификација 423-услуге по уговору (хонорари чланова комисије).


II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Рашка.


НАЧЕЛНИК
Слободан Ристовић, дипл.правник

Прочитано 2844 пута