email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
петак, 04 март 2022 13:31

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу чланова 2, 17. и 18. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за жене жртве породичног насиља и особа са инвалидитетом кроз реконструкцију кућа и мере активне инклузије, Комисија за спровођење поступка за избор корисника социјалног становања, на седници одржаној 04.02.2022. године. године, доноси

 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

I

Редни број

Број пријаве

Број бодова

Циљна група

Број чланова  домаћинства

Структура

мушко

женско

1

06-V-29/21-16-3

195

ОСИ

5

3

2

2

06-V-29/21-16-1

185

ЖЖН

4

0

4

3

06-V-29/21-16-8

170

ОСИ

4

1

3

4

06-V-29/21-16-7

130

ОСИ

3

2

1

5

06-V-29/21-16-2

125

ЖЖН

3

2

1

6

06-V-29/21-16-5

110

OСИ

3

1

2

7

06-V-29/21-16-4

100

ОСИ

3

1

2

8

06-V-29/21-16-6

не испуњава услове конкурса

 

II

Укупан број пакета донаторске помоћи износи 5. Пакет донаторске помоћи обухвата 3 сегмента, и то:

 • пакет помоћи који се одобрава се за куповину и уградњу грађевинског материјала и опреме неопходних за побољшање животних услова становања, при чему вредност једног пакета помоћи по породичном домаћинству корисника, износи максимално до 8.000,00 долара и словима (осамхиљададолара);
 • пакет помоћи који се одобрава за опремање породичног домаћинства намештајем и/или уређајима, при чему вредност једног пакета помоћи по породичном домаћинству корисника износи максимално 1.200,00 долара и словима (хиљадудвестотинедолара) и
 • пакет помоћи, односно подршке, који се одобрава члановима породице, корисницима стамбене подршке а који се односи на мере социјалне инклузије и садржи следеће:

3.1. Правну подршку у остваривању социјалних права (социјална заштита, образовање и здравство), која се пружа појединцима из породица корисника који су у потреби;

3.2. Обука за запошљавање појединаца из породица корисника за познате приватне послодавце у Рашки;

3.3. Помоћ у запошљавању појединаца из корисничких породица, путем субвенција приватним послодавцима у Рашки;

3.4. Помоћ у запошљавању појединаца из породица корисника у јавним предузећима у Рашки;

Врста помоћи која ће бити пружена члановима породица корисника стамбене подршке ће бити одређена на основу процене социо – економских потреба и израђеног индивидуалног социо - економског плана подршке за изабране појединце чланове, на тај начин што ће исти у оквиру Пакета подршке у запошљавању добити мере и услуге у вредности до 3.000,00 долара и словима (трихиљадедолара).

 • Одабрани корисници у обавези су да користе овај сегмент пакета подршке у складу са дефинисаним потребама изабраних корисника.
 • Корисницима се не преносе средства за наведене пакете помоћи, односно подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

III

На предлог листе првенства подносиоци пријаве могу уложити приговор Комисији, преко Општинске управе општине Рашка, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

IV

Комисија, после провере навода у приговорима и утврђеног чињеничног стања, доноси и објављује коначну листу реда првенства.

 

Секретар комисије:                                                                             Председник комисије:

 

____________________                                                                    _____________________

Анђелка Маринковић                                                                              Срђан Васиљевић

 

Прочитано 1732 пута