email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 15 децембар 2021 14:03

ЈАВНИ ПОЗИВ организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Рашка за достављање предлога за финансирање/суфинансирање годишњих (редовних) пројеката/програма у области спорта на подручју општине Рашка у 2022. години

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 117. Закона о спорту ( „Службени гласник РС“ број 10/16) и члана 19. и 21. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Рашка („Службени гласник општине Рашка“ број 200/2019) од 11.04.2019.год. Стручна комисија за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта Скупштине општине Рашка упућује,

ЈАВНИ ПОЗИВ
организацијама у области спорта са седиштем на територији општине Рашка за достављање предлога за финансирање/суфинансирање годишњих (редовних) пројеката/програма у области спорта на подручју општине Рашка у 2022. години

I Предмет обавештења

Општина Рашка ће финансирати/суфинансирати програме и пројекте из области спорта и то:

а) такмичарски спорт,
b) организацију спортских манифестација од посебног интереса за општину Рашка
в) савези и остали облици стручног удруживања

II Циљеви

а) подизање квалитета у области свих сегмената спорта, а нарочито такмичарског спорта и млађих категорија,
б) унапређивање и омасовљавање спорта у предшколским установама и школама,
в) унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно-педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго,
г) социјална интеграција особа с посебним потребама кроз спортске активности,

III/а Предмет суфинансирања

Суфинансираће се:

б) организација спортских манифестација,
в) спортско-рекреативне активности особа с посебним потребама,
г) пројекти и годишњи програми спортских удружења(клубова) и спортских друштава
д) пројекти и годишњи програми савеза и осталих облика стручних удруживања

У оквиру програма и пројеката спортских клубова, чланова Савеза, финансијски ће бити подржани трошкови за:
1) трошкове путовања у земљи(смештаја,исхране,превоза,дневнице и остале трошкове у вези са путовањем) и иностранству (смештаја,исхране,превоза,дневнице и остале трошкове у вези са путовањем) ради обављања програмских активности лица која учествују у реализацији програма –до висине трошкова признатих у складу са прописима који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су уговорени у складу са законом, с тим да се изузетно могу признати и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених услуга под условом да се исхрана припремама или такмичењима услед објективних околности не може реализовати у целости или делимично у оквиру уговорених услуга (бонови на регатним стазама,стрелиштима и сл);

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Прочитано 1699 пута Последњи пут измењено понедељак, 20 децембар 2021 13:58