email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
петак, 10 децембар 2021 12:46

Увид у бирачки списак

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 14, 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 104/2009 и 99/2011), тачака 3,8,9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 15/2012,88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) и Одлуке о расписивању Републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије број PC 80/2021 од 30. новембра 2021. године , Општинска управа општине Рашка

ОБАВЕШТАВА

Грађане општине Рашка да je део бирачког списка за општину Рашка изложен на увид у згради општинске управе општине Рашка, на адреси Птредрага Вилимоновића 1, у канцеларији 14 на првом спрату .
Увид у бирачки списак грађани могу да изврше у периоду од 01.12.2021. године до 31.12.2021. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем , односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Рашка могу поднети општинској управи у периоду од 01.12.2021. године до 31.12.2021. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана у периоду од 7,00 до 15,00 часова.
Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 31.12.2021. године, na све до 72 часа пре дана одржавања избора,односно до 12. јануара 2022.године, доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Грађани могу од расписивања Републичког референдума до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка односно до 25.12.2021.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем Републичком референдуму гласати no месту боравишта на територији општине Рашка(изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица .Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству. Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларних представништава, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка; односно до 25.12.2021. године до 24,00 часа.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка , лице за пружање техничке подршке општинске управе општине Рашка дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем јединственог матичног борја грађана.

Прочитано 2173 пута Последњи пут измењено петак, 10 децембар 2021 12:52