email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 03 фебруар 2021 14:46

СЕДМA СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

СЕДМA СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 08. фебруара 2021. године (понедељак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА И ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Цветковић, председник одборничке групе СНС-а;
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИСТОГ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба;
4. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИСТОГ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба;
5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ПРЕВОЗНИКА „КАВИМ РАШКА“ АД РАШКА БР. 17 ОД 14. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор „Кавим Рашка“ ад;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 164/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, председник Комисије за прибављање грађевинског земљишта;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7963 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Краговић, председник Комисије за прибављање грађевинског земљишта;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГЕ УГОВОРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелни Општинске управе;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ OСНИВАЧКОГ АКТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
10. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка и председник УО ТО Регије Копаоник.
11. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ МОЈОВИЋ СРЕЋКУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА KMG ART DOO BEOGRAD - ČUKARICA У УДЕЛУ ОД 1/20 И KOP PROPERTIES DEVELOPMENT Д.О.О. – BEOGRAD – SAVSKI VENAC;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА НОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА РАШКА;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ''ГРАДАЦ'' У РАШКИ;
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОПШТИНИ РАШКА;
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 14.-26.: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања.
27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Прочитано 3650 пута