email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинско веће је на седници одржаној у петак, 18. децембра, усвојило Програм сакупљања и одвожења комуналног отпада са сеоског подручја за 2021. годину. Из  Рвата, Биљановца, Казновића, Руднице, Градца, Брвенице, Милатковића, Панојевића, Беоца, Шумника, Пискање и Гњилице отпад ће се одвозити једном недељно. Број контејнера одређен је на основу броја домаћинстава, количине отпада, типа становања, броја тргвинских радњи и других пословних објеката. Изношење смећа из домаћинстава пада на терет буџета општине Рашка, док ће власници пословних објеката на територији поменутих месних заједница сами плаћати услугу одвожења смећа у складу са важећим ценовником. Чланови Општинског већа усвојили су  Закључак којим се препоручује Одсеку за урбанизам ОУ Рашка да приликом издавања грађевинских дозвола за подручје Голије, изврши претходну проверу компатибилности намена са основном наменом из Плана генералне регулације Врхови – Одвраћеница у склопу планинског ризорта Голија, са детаљном регулацијом зоне испод врха Кула. На седници је донета одлука да се лицима која су на стручној пракси плате трошкови превоза. Већници су усвојили Програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Рашка у 2021. години. За финансирање унапређења безбедности саобраћаја буџетом је опредељено 9 милиона динар. Средства су распоређена по областима рада, па ће бити употребљена за саобраћајну инфраструктуру, санацију опасних места применом грађевинско-техничких и регулативних мера, односно саобраћајне сигнализације, едукацију, промотивне активности, ефикаснији рад саобраћајне полиције и бољу опремљеност Службе хитне помоћи Дома здравља Рашка. Општинско веће је усвојило Закључак Комисије за социјална питања о додели једнократне новчане помоћи. У претходном периоду Комисији су упућена 32 захтева. На помоћ ће моћи да рачуна 20 подносилаца, док је 10 захтева одбијено, а у 2 предмета ће се тражити допуна документације. Чланови Већа усвојили су и одлуку о додели једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима који су због ванредног стања изазваног епидемијом заразне болести Ковид 19 прекинули рад. Реч је о 5. циклусу, а финансијску подршку добиће 18 привредника и предузетника. 

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 151/2020-3, 152/2020-4 и 153/2020-46), и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 22. децембра 2020. године, доноси следећу

НАРЕДБУ
о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења
заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка

I
У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом на територији општине Рашка, а на препоруку Кризног штаба Републике Србије за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, допуњује се наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка тако да у периоду почев од 21. децембра 2020. године закључно са 25. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, СПА центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05,00 часова до 20,00 часова.
Ограничење из става 1. овог члана не односи се на радно време:
1) апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за животиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;
7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;
8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова,
9) продаваца који продају својих производа обављају тако да производе који су поручени електронским путем могу предати купцу испред објекта и то без уласка купаца у објекат у коме се врши продаја или у објекат у коме је смештен продајни објекат, и уз обавезу продавца да обезбеди да се испред објекта где се врши предаја купцима купљених производа налазе највише три лица и да купци, односно лица која преузимају производе носе маску и држе растојање у смислу члана 6. став 2. ове уредбе ‒ који могу радити, односно вршити продају робе и суботом и недељом до 17.00 часова.
У току радног времена из става 1. овог члана у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику.
У свему осталом наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка остаје на снази.
Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи наредба о допуни наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка број: 82-17/2020-1 од 04. децембра 2020. године.

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења.

III
Наредбу објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-19/2020-1
Дана: 22. децембра 2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

Инспектори ОУ Рашка свакодневно су ангажовани на контроли спровођења Уредбе Владе Републике Србије донете у циљу сузбијања ширења Ковида 19. У петак, 18. децембра, надзор је спроведен у 10 угоститељских и 7 трговинских објеката. Неправилности нису уочене. Током викенда је у Рашки и Баљевцу контролисано спровођење превентивних мера у 24 трговинска објекта и 18 угоститељских. Предмет надзора биле су и пијаце у Рашки и Баљевцу, као и спортски терени. Инспектори су констатовли да није било кршења противепидемијских мера.


21. 12. 2020. године

Према подацима Завода за јавно здравље Краљево, на територији општине Рашка у протекла 3 дана потврђено је још 36 случајева заразе вирусом корона. Обрађено је 127 узорака. У 3. таласу епидемије од Ковида 19 оболело је 1.067 особа.
Ковид амбуланта Дома здравља Рашка у петак, 18. децембра, примила је 203 пацијента. Са симптомима Ковида 19 лекару су се јавила 54 лица, док је њих 149 било на заказаном контролном прегледу. У суботу, 19. децембра прегледан је 101 пацијент, од којих је 38 било на првом, а 63 на другом прегледу. У недељу, 20. децембра, евидентирано је 67 пацијената – 19 је затражило помоћ због сумње на заразу вирусом корона, а 48 је дошло на контролни преглед. Током протекла 3 дана урађена су 94 пи-си-ар и антигенска теста. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном пи-си-ар и антигенском методом тестирана су 3.873 пацијента.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да буду одговорни према сопственом здрављу и здрављу ближњих и да се придржавају превентивних мера донетих у циљу сузбијања даљег ширења вируса корона.


21. 12. 2020. године

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18), члана 6. став 1. Правилника о условима за доделу једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима са територије општине Рашка и Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка III бр. 06-IV-79/2020-3 од 29.04.2020. године, на предлог Комисије а по Јавном позиву бр. III бр. 06-IV-79/2020-4.2 од 07.05.2020. године, дана 18. децембра 2020. године, доноси

 

ОДЛУКУ

о додели једнократне новчане помоћи привредницима и предузетницима

са територије општине Рашка – V циклус

 

I

Из дела буџета општине Рашка за 2020. годину („Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рашка за 2020. годину („Сл. гласник општине Рашка'' бр. 222/20)) намењеног текућим субвенцијама приватним предузећима - програмска активност  0014 - управљање у ванредним ситуацијама, извршити исплату једнократне новчане помоћи следећим привредницима и предузетницима:

 

  • V циклус

 

Р.бр.

Подносилац захтева

ПИБ

Износ/дин.

1.      

SZTR MIME MANDIĆ IVAN PR BALJEVAC

103866548

50.000,00

2.      

STR SEME KOMATOVIĆ SLAVIŠA PR RAŠKA

101610438

50.000,00

3.      

MILAN TERZIĆ PR, SZTR KOLOS RAŠKA

106645902

50.000,00

4.      

DRAGOŠ KOLAŠINAC PR VULKANIZERSKA RADNJA DRAKČE 985 RAŠKA

110016039

50.000,00

5.      

MINI MARKET Z&L DOO BALJEVAC

107682019

50.000,00

6.      

STUR TEHNO-TEKSTIL ZVEZDAN TRIFUNOVIĆ PR BALJEVAC

103413575

50.000,00

7.      

MILINKO MAKSIMOVIĆ PR SEČA I IZVLAČENJE DRVEĆA JOŠANIČKA BANJA

109789962

50.000,00

8.      

MARICA ĐOKOVIĆ PR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ANDREJA 993 KOPAONIK

107825911

50.000,00

9.      

AUTO CENTAR BABIĆ 88 DOO BALJEVAC

108848197

50.000,00

10.  

VLADAN JOKOVIĆ PR, TAKSI JOKAC RAŠKA

103090362

50.000,00

11.  

Agroveks Doo Raška

109760809

50.000,00

12.  

VLADIMIR KALIČANIN PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ENTER RAČUNARI RAŠKA

107543605

50.000,00

13.  

BOBAN JOVANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA DREN-TIM RAŠKA

108574895

50.000,00

14.  

JUGOSLAV RADOIČIĆ PR STR JU-PROM JOŠANIČKA BANJA

101942655

50.000,00

15.  

STR DUKAT MILJANA PEROVIĆ PR RAŠKA

101273502

50.000,00

16.  

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE MIS-KOP DOO RAŠKA

103103596

50.000,00

УКУПНО

800.000,00

1.      

TRGOVINSKO-PROIZVODNO PREDUZEĆE PAN DOO, BALJEVAC

101609923

150.000,00

2.      

SZR MB-DIS, MARINKOVIĆ BRANISLAV PR KUĆANE

101275712

150.000,00

УКУПНО

300.000,00

                                                                                                                       

II

Средства уплатити на текуће рачуне привредника и предузетника из става I ове Одлуке.

III

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и Комисија за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка.

IV

Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка и званичној интернет страници општине Рашка. 

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-V-6/2020-1

Дана 18. децембра 2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

 

 

 

 

 

 

 

 

Спровођење мера донетих у циљу сузбијања заразне болести Ковид 19 и јуче су контролисали инспектори ОУ Рашка. Надзор је обављен у 11 угоститељских објекат. Констатовано је да се превентивне мере унутар објеката поштују и да су сви локали затворени у 17 часова како је и прописано Уредбом Владе Републике Србје. Предмет надзора било је и 11 трговинских објеката. Пропусти у организовању рада и спровођењу мера нису уочени. Контрола је спроведена и у спортским објектима у Рашки. Спортских дешавања није било.

Према најновијим подацима Завода за јавно здравље Краљево, још 16 особа са територије општине Рашка позитивно је на вирус корона. Обрађено је 50 тестова. Број оболелих од Ковида 19 у трећем таласу епидемије повећао се на 1.031. Од почетка епидемије Ковид 19 је потврђен код 1.295 особа.
У Ковид амбуланти јуче је прегледано 180 пацијената. Са симптомима који упућују на заразу вирусом корона лекару се јавило 59 лица, док је 121 пацијент био на контролном прегледу. Тестиране су 52 особе. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном у Дому здравља Рашка урађено је 3.779 пи-си-ар и антигенских тестова.
Општински штаб за ванредне ситуације упозорава да свако окупљање више људи на једном месту представља епидемиолошки ризик и још једном апелује на грађане да у наступајућим празничним данима избегавају позивање гостију, крсну славу прославе у кругу породице и у потпуности испоштују све превентивне мере.

ШЕСТA СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 18. децембра 2020. године (петак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу ппредложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНИЦИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА – V ЦИКЛУС;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа и председник Комисије за спровођење Одлуке о помоћи општине Рашка привредницима и предузетницима са територије општине Рашка;
2. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2021. ГОДИНЕ БР. 243 ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
3. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ РАШКА ДА ПРИЛИКОМ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА НА ГОЛИЈИ ИЗВРШИ ПРЕТХОДНУ ПРОВЕРУ КОМПАТИБИЛНОСТИ СА ОСНОВНОМ НАМЕНОМ ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРХОВИ – ОДВРАЋЕНИЦА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЛИЦИМА НА СТРУЧНОЈ ПРАКСИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
5. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА У 2021. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, члан Савета;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕИСКОРИШЋЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
11. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општина Рашка једна је од локалних самоуправа добитница Годишње награде коју Координационо тело за родну равноправност и УН Вомен додељују за унапређење родне равноправности на локалном нивоу. Признање је општини Рашка припало у категорији одговор на ублажавање последица пандемије коронавируса, пошто је током ванредног стања најосетљивијим социјалним категоријама подељено више од 5.000 пакета помоћи, док је за подршку предузетницима из локалног буџета издвојено преко 40 милиона динара. На церемонији уприличеној у Влади Републике Србије, у уторак 15. децембра, предеднику општине Рашка Игњату Ракитићу награду је урчила председница Координационог тела за родну равноправност и потпредседница Владе Репбулике Србије Зорана Михајловић.
Награде су додељене у још 4 категорија: за рад локалног механизма за родну равноправност признање је добила Општина Аранђеловац, за ангажовање и координацију локалне самоуправе и других актера на пољу унапређења родне равноправности награђени су Општина Кнић и Град Крушевац, за иновативне политике и праксе у родној равноправности награду је добио Град Сомбор.

Нови закон о родној равноправности ускоро би требало да буде донет, како би се унапредила та област и створиле једнаке могућности за жене и мушкарце, најавила је председница Координационог тела за родну равноправност Зорана Михајловић.
"Није једноставно политике које доносимо на националном нивоу спровести на нивоу локалних самоуправа и зато сам поносна на све добитнике овогодишњих признања за унапређење родне равноправности на локалу јер чине све да створе боље услове за своје суграђанке", казала је она на уручењу годишњих признања градовима и општинама који су обве године напредовали у родној равноправности.

Михајловић је истакла да је претходних година заједно са партнерима – Министарством за европске интеграције, Делегацијом Европске уније у Србији и УН Вомен посебно радило на економском оснаживању жена као важној водиљи за све друге области у родној равноправности.
Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић рекла је да суштина кохезионе политике почива на равноправном регионалном развоју, који није могућ без укључивања жена, као што ни родне равноправности нема без економског оснаживања жена.
"Србија је показала да не каска за земљама ЕУ у погледу родне равноправности. Имамо жене у највишим структурама политичког одлучивања, што се даље прелива и на локални ниво. Овај трогодишњи пројекат се финансира из ИПА фондова јер суштина је да све најбоље европске тековине, од инфраструктуре до родне равноправности, буду доступне грађанкама и грађанима Србије. Родна равноправност је приоритет свих наших политика, а посебно спољнополитичких акција", рекла је Јоксимовић.
Директорка канцеларије УН Вомен у Србији Милана Рикановић рекла је да та агенција заједно са Кординационим телом за радодну равноправност, Министарством за европске интеграције и Делегацијом ЕУ ради на економском оснаживању жена, те да је кроз пројекат "Кључни кораци ка родној равноправности" више од 1.800 жена у претходне три године директно имало користи, а 8.000 индиректно.

Инспектори ОУ Рашка, у сарадњи са републичким инспекцијским органима, спровели су 16. децембра контролу поштовања превентивних мера на подручју Јошаничке Бање. Надзор је извршен у 6 угоститељских обејката. Констатовано је да се Уредба Владе Републике Србије за сузбијање ширења заразне болести Ковид 19 у потпуности поштује. Током јучерашњег дана инспектори су обишли и веће трговинске објекте у Рашки. Неправилности нису уочене.


17. 12. 2020. године

Од 76 лабораторијски обрађених тестова, 26 је било позитивно на вирус корона, показују најновији подаци Завода за јавно здравље Краљево. Тиме је укупан број оболелих од Ковида 19 у 3. епидемијском таласу повећан на 1.015.
У Ковид амбуланти јуче је прегледан 201 пацијент. Са симптомима који упућују на инфекцију вирусом корона, лекару су се обратила 62 лица, док је 139 пацијената било на контролном или другом прегледу. Урађен је 71 пи-си-ар и антигенски тест. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном у Дому здравља Рашка пи-си-ар и антигенском методом тестирано је 3.727 особа.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да буду одговорни и да се придржавају превентивних мера. Предстоји нам велики празник, слава Свети Никола, а препоруке струке су јасне – славу треба обележити у кругу породице и уз поштовање свих епидемијских мера.
До петка су на снази актуелне мере – сви објекти, осим прехрамбених продавница, апотека и бензинских пумпи раде до 17 часова. О даљим корацима у борби против Ковида 19 одлучиваће Кризни штаб који се састаје у петак.

17. 12. 20202. године

Контролишући примену противепидемијских мера, инспектори ОУ Рашка су у уторак, 15. децембра, обишли 8 угоститељских објеката у Беоцима, Брвенику и Баљевцу и 5 трговинских објеката у Брвенику и Баљевцу. Предмет надзора били су и спортски објекти у Баљевцу – стадион ФК Рудар и спортска сала. Контрола је спроведена и у аутобусу превозника „Кавим“ који је саобраћао на линији Јошаничка Бања – Рашка. Инспектори су констатовали да су у свим субјектима надзора превентивне мере у потпуности поштоване.


16. 12. 2020. године

Још 16 особа са територије општине Рашка позитивно је на вирус корона. То показују резултати 62 обрађена узорка. У 3. епиемијском таласу од Ковида 19 оболело је 989 особа.
Јуче је у Ковид амбуланти прегледано 245 пацијената. Са сумњом на заразу вирусом корона лекарску помоћ затражила је 81 особа, док су 164 пацијента била на контролном или другом прегледу. Одрађено је 47 пи-си-ар и антигенских тестова. Од 13. априла закључно са јучерашњим даном процедура пи-си-ар и антигенског тестирања спроведена је код 3.656 особа.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да буду одговорни према себи и другима и у потпуности испоштују све превентивне мере донете у циљу сузбијања Ковида 19.


16. 12. 2020. године

Најновији резултати достављени из Завода за јавно здравље Краљево показују да је од 37 обрађених узорака, 14 било позитивно на вирус корона. Тиме је број оболелих од Ковида 19 у 3. таласу епидемије повећан на 973. За само 15 дана, односно од 30. новембра до 14. децембра, присуство вируса корона потврђено је код 348 грађана општине Рашка.
У понедељак, 14. децембра, Ковид амбуланта Дома здравља Рашка примила је 277 пацијената. Са симптомима који указују на заразу вирсом корона лекару се јавило 79 особа, док је 198 пацијената било на контролном прегледу. Урађено је 60 пи-си-ар и антигенских тестова. Од 13. априла до данас у Дому здравља је пи-си-ар и антигенском методом тестирано 3.609 особа.
Мере Владе Републике Србије донете 3. децембра 2020. године у циљу сузбијања ширења заразне болести Ковид 19, остају на снази до петка, 18. децембра. Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да поштују превентивне мере, носе заштитну маску, држе дистанцу и избегавају окупљања.


15. 12. 2020. године

Инспекцијске службе ОУ Рашка наставиле су током викенда контролу спровођења Уредбе Владе Републике Србије донете у циљу сузбијања заразне болести Ковид 19. У суботу 12. и недељу 13. децембра, надзор је обављен у Рашки и на Копаонику. Поред градске пијаце, инспектори су контролисали рад и поштовање мера у 12 малопродајних објеката, 13 угоститељских објеката на Копаонику и 14 у Рашки, 4 објекта за продају брзе хране, а предмет надзора били су и спортски објекти. Инспектори су констатовали да неправилности нису уочене.


14. 12. 2020. године