email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

40. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 28. марта 2022. године (понедељак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен следећи ДНЕВНИ РЕД


РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА , 37., 38. И 39. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УЏБЕНИКА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП „Путеви Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 293 ОД 31. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА БР. 6756 ОД 04. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКA УСЛУГА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ У РАШКИ И БАЉЕВЦУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА БРОЈ 117-1/2022 ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;

РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

РАЗМАТРАЊЕ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2022. ГОДИНУ, КОЈИ ЈЕ УСВОЈИО УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА, СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;

РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 14. МАРТА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 14. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 14. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 23. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;

ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Од 18. до 21. марта на територији општине Рашка потврђена су 3 случаја инфекције вирусом корона. Анализирано је 112 тестова. У 4. таласу епидемије регистровано је 4.056 оболелих од ковида 19, док је од почетка марта позитиван тест на коронавирус добило 70 лица.
У протекла 4 дана лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су 121 преглед – 100 првих и 21 контролни. Тестирана су 92 пацијента. Да је клиничка слика оболелих од ковида 19 лакша, потврђује и податак да нема хоспитализованих пацијената са територије општине Рашка.
Прву дозу вакцине против вируса корона до сада је примило 9.356 становника општине Рашка или 47,25% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.614 лица односно 43,50% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.466 особа. У Рашки је вакцинисано и 11.111 житеља северног дела Косова.

Република Србија
ОПШТИНА РАШКА
Општинска управа
Број: 112-79/2022-2
Дана: 21.03.2022. год.
Р а ш к а
На основу чл. 4 став 8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покраjинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник'', бр. 95/2016 и 12/2022), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Рашка брoj 06- V/4/2020-10 од 16. новембра 2020. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Општинска управа општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, Рашка.

II Радно место које се попуњава:

У ОДСЕКУ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Радно место под бројем 67. Послови сарадника за локални економски развој
Звање: Самостални саветник
Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
- 5 година радног искуства,
- познавање рада на рачунару,
-положен државни стручни испит.
Број службеника: 1
Опис послова:
-учествује у припреми и имплементацији развојних пројеката,
-учествује у формирању базе података из области привреде, пољопривреде и заштите животне средине и људских ресурса,
-учествује у припреми програма обуке и организацији обуке за различите категорије корисника, у области привреде, предузетништва, заштите животне средине, иноваторства и проналазаштва,
-обавља послове припреме промотивног материјала и организације промотивних манифестација,
-учествује у припреми и изради апликација приоритетних пројеката и развојних програма,
- стручно помаже у изради бизнис планова субјеката заинтересованих за средства из фонда развоја,
-води евиденцију о оствареним контактима са привредним субјектима - инвеститорима и израђује месечне извештаје о истима,
- води евиденцију о извршеним презентацијама Службе из области подршке локалном економском развоју,
-обавља послове службеника за јавне набавке предвиђене Законом о јавним набавкама и
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), познавање Закона о улагањима ("Сл. гласник РС", бр. 89/2015, 95/2018 ) – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару), или увид у сертификат или други доказ.

III Место рада:
Место рада је Рашка, улица Предрага Вилимоновића, број 1

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирослав Чомагић, члан конкурсне комисије, телефон: 036/733-946. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 8 -14 часова.

V Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса: Општинска управа, Рашка, улица Предрага Вилимоновића, број 1, лично или путем препоручене пошиљке , са назнаком: „за јавни конкурс“

VI Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „ Информер“.

Пријава на конкурс садржи: Назив и број радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VII Услови за запослење:
Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа..

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
-уверењe о држављанству(не старије од шест месеци);
-извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама
објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09, 145/14и 47/18);
-доказ о стеченом образовању у складу са условима радног места за које се подноси пријава;
-исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
-уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);
-уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);
За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку(„Службени гласник РС“, бр. 18/16и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Пример изјаве се налази на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.org.rs, где се иста може преузети.

IX Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе, у Рашки, улица Предрага Вилимоновића, број 1, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.
Овај конкурс се објављује на интернет страници општине Рашка www.raska.org.rs, а у дневним новинама „Информер“, објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК ОУ РАШКА
Слободан Ристовић, дипл.правник

Епидемијска ситуација на територији општине Рашка повољнија је него пре месец дана. Од 14. до 17. марта потврђено је 8 случајева заразе коронавирусом. Анализирано је 147 узорака. У 4. таласу епидемије од ковида 19 оболеле су 4.053 особе.
Подаци Дома здравља показују да је у протекла 4 дана у Ковид амбуланти обављено 167 прегледа – 124 прва и 43 контролна. Тестирано је 125 пацијената. У Општој болници у Ноом Пазару лече се 2 ковид пацијента из Рашке.


17.03.2022. године

У оквиру Програма подршке неразвијеним подручјима, који спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина, општина Рашка је добила 8 милиона динара за реализацију пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва“. Још 10 милиона динара биће издвојено из локалног буџета за реализовање пројектних активности.
Свечанa додела уговора уприличена је 14. марта у Нишу, а у име општине Рашка уговор је потписао заменик председника општине Ђође Гогић.
Реализацијом пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва“ значајно ће бити подигнут квалитет здравствених услуга у Дому здравља, а биће повећан и број доступних дијагностичких процедура. Гинеколошка и интернистичка служба добиће савремене ултразвучне апарате. Поред тога, нову опрему добиће и лабораторија, као и офталмолошка и стоматолошка служба. Како би патронажна служба била ефикаснија, а услуге доступне већем броју корисника, планирана је набавка тернског возила.
Кроз Програм подршке недовољно развијеним општинама подржане су 42 локлне самоуправе. Укупан фонд за реализацију пројеката је 320 милиона динара. Ово је други конкурс овог типа који спроводи Кабинет министра за развој недовољно развјених подручја, усмерен ка побољшању услова живота око милион грађана Србије који живе у општинама са степеном развоја испод 60 одсто републичког просека.

15. 03. 2022. године

У протекла 3 дана потврђено је 13 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирна су 94 узорка. Од почетка марта регистровано је 59 новооболелих од ковида 19, док је у 4. таласу епидемије позитиван резултат тестирања на вирус корона добило 4.045 лица. 

Лекари Ковд амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 11. до 13. марта 127 прегледа – 88 првих и 39 контролних. Тестирано је 80 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лече се 2 особе из Рашке.

Прву дозу вакцине против вируса корона до сада је примило 9.350 становника општине Рашка или 47,22% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.611 лица односно 43,48% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.457 особа. У Рашки је до 13. марта вакцинисано 11.111 житеља северног дела Косова.

Општина Рашка је са Министарством рударства и енергетике потписала Уговор о суфинансирању програма енергетске санације у оквиру Националног програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Свечана церемонија потписивања уприличена је 11. марта у Центру за културу и образовање у Аранђеловцу, а уговор је у име општине Рашка потписао заменик председника општине Рашка Ђорђе Гогић.

Уручујући уговоре представницима 151 локалне самоуправе, потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике, проф. др Зорана Михајловић је рекла да ће укупно бити уложене 4 милијарде динара за субвенције грађанима који се пријаве за учешће у Програму. Процењује се да ће око 20.000 домаћинстава бити у прилици да реализује неку од мера енергетске санације породичних кућа и станова, чиме ће потрошња топлотне енергије бити смањена, а рачуни за грејање нижи за 20 до 30%.

Општина Рашка је од Министарства рударства и енергетике добила 15 милиона динара за суфинансирање Програма енергетске санације. Исти износ издвојен је и из локалног буџета, тако да ће грађани Рашке ускоро моћи да конкуришу за  неку од мера усмерених ка смањењу потрошње енергије.

Општина Рашка је прошле године била једна од првих локалних самоуправа у Србији која је спровела Програма енергетске санације. Право на финансијску подршку остварило 208 корисника – 205 власника породичних кућа и станова и 3 стамбене заједнице. За извођење радова било је опредељено 17 милиона динара. 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19 и 09/20), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК
ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА БЛОК 7

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 10.03.2022.год. закЉучно са 24.03.2022.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.раска.орг.рс).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишЉења на изложени материјал за рани јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закЉучно са 24.03.2022.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обавЉеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-ВИИ-14/17-8-94 од 01.03.2022. године,

ОГЛАШАВА

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ТУРИСТИЧКУ ЗОНУ КОПАОНИК
ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА БЛОК 2

Јавни увид трајаће 15 дана, од 10.03.2022.год. закЉучно са 24.03.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.раска.орг.рс).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишЉења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закЉучно са 24.03.2022.год.

Јавна презентација плана ће се одржати 21.03.2022. године у 12.00 часова а јавна седница Комисије за планове општине Рашка, одржаће се у згради Општинске управе, у свечаној сали на 1. спрату, 25.03.2022. године са почетком у 12.00 часова.

У протекла 4 дана потврђено је још 17 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирано је 156 узорака. Од 1. до 10. марта од ковида 19 оболело је 46 лица, док су у 4. таласу епидемије позитиван тест на коронавирус добиле 4.032 особе.
Да се епидемијска ситуација смирује, потврђује и мањи број прегледа у Ковид амбуланти Дома здравља. Од 7. до 10. марта обављено је 176 прегледа – 122 прва и 54 контролна. Тестирано је 76 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лече се 2 пацијента из Рашке.

Предмет овог Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима јесте
Пројекат електроенергетских инсталација који је део инвестиционог одржавања система
Јавног осветљења на територији општине Рашка.Пројектом је обухваћена замена
светиљки у општини Рашка и то у следећим насељима: Баљевац на Ибру, Бела Стена, Беоци,
Биљановац, Брвеница, Брвеник, Драганићи, Гњилица, Градац, Јошаничка Бања,
Казновиће, Копаоник, Корлаће, Ковачи, Крушевица, Кућане, Милатковиће, Носољин,
Панојевиће, Павлица, Пискања, Побрђе, Радошиће, Рашка, Рудница, Рвати, Сементес,
Супње, Трнава, Варево, Војмиловићи и Жераде. Предмет извођења радова је замена
постојећих светиљки јавног осветљења уз пратеће радове мањег обима уз додатну
уградњу мањег броја нових светиљки на већ постојећим стубовима на којима тренутно
нема постављених светиљки.
Сврха Плана управљања заштитом животне средине и социјалним питањима је да прикаже
негативне утицаје на животну средину и друштвену заједницу, и проблеме управљања у
току извођења грађевинских радова, као и неопходне мере ублажавања које Извођач
мора да примени. Кључне компоненте Плана су: План за ублажавање негативних
утицаја на животну средину и друштвену заједницу, План за праћење утицаја на животну
средину и друштвену заједницу, и Укључивање заинтересованих страна и извештавање са
јавних консултација.
Међународне финансијске институције класификовале су пројекат у Б категорију животне
средине, за који је потребна израда Плана управљања животном средином и социјалним
питањима.
Република Србија је са Европском инвестиционом банком дана 15. априла 2019. године
потписала Финансијски уговор „Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и
Европске инвестиционе банке, којим је дефинисано финансирање Пројекта и услови
коришћења кредита, и који је потврђен Законом о потврђивању Финансијског уговора
„Партнерство за локални развој“ између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
(„Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 6/2019).
Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), као
Промотер Пројекта и Програм Уједињених нација за развој, као имплементациони партнер
у спровођењу Пројекта, ће кроз реализацију Пројекта пружити помоћ јединицама локалне
самоуправе које су из 3. и 4. категорије развијености у поправљању постојеће
инфраструктуре и унапређењу квалитета живота локалних заједница и смањења одлива
становништва.
У складу са Финансијским уговором и Пројектним документом „Партнерство за
програм локалног развоја”, као могуће области интервенције наведене су: поправка и
побољшање јавних зграда, реконструкција/изградња локалних пијаца, обнова јавних
простора и локалних обележја, и обнова или доградња других елемената локалне
инфраструктуре.
Пројекат ће бити израђен у складу са српским законодавством, као и са конвенцијама
и смерницама заштите које су издале Међународне финансијске институције и институције
Европске уније.
План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима,
урађен је кроз теоријске студије, истраживања на терену, као и кроз консултације са
представницима власти на регионалном и локалном нивоу.
С обзиром на то да се пројекат финансира средствима Европске инвестиционе банке
(European Investment Bank - EIB), обрађивач овог документа је у свему испоштовао
еколошке и социјалне стандарде(EIB Environmental and Social Standards)ове
институције, којом је прописано да се уз пројекат обавезно мора израдити и План
управљања заштитом животне средине и социјалним питањима – ESMP (Environmental and Social Management Plan),
, који ће бити у складу са политиком ЕИБ и испоштовао све
релевантне Услове за реализацију (УР), који су дефинисани у овом документу, са
посебним акцентом на мере заштите животне средине и друштвене заједнице и адекватни
мониторинг програм.
Жалбени механизам
Један од начина укључивања и ангажовања заинтересованих страна је жалбени механизам,
који представља веома важно средство за рано откривање и отклањање нежељених или
непредвиђених утицаја и других недоумица које могу да произађу у току реализације пројектних
активности. У оквиру овог механизма ће бити документоване и размотрене жалбе свих
заинтересованих страна и на брз и ефикасан начин отклонити утицаји и недоумице произашле током
реализације пројекта.
Жалбени механизам може се дефинисати на следећи начин:
Пријем приговора
Корисник може поднети приговор у писаној форми на припремљеном обрасцу Министарству
државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) или Општини:
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Јединица за имплементацију пројекта “Партнерство за локални развој”
Тел: +381 11 3620 622; +381 63 430 314
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Општина Рашка
Тел: +381 36 736 224
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
План управљања животном средином и дрштвом и Жалбени механизам можете преузети у прилогу.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
објекта јавне намене
Меморијални комплекс Великог рата – Милунка Савић
на катастарској парцели број 7928/3 КО Јошаничка Бања

Јавни увид трајаће 7 дана, од 11.03.2022. год. закључно са 17.03.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2) и у просторијама Месне канцеларије Јошаничка Бања.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 17.03.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Према подацима Дома здравља Рашка, од 1. до 6. марта потврђено је 29 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 219 тестова. У 4. таласу епидемије, од ковида 19 је оболело 4.015 особа.
У Ковид амбуланти Дома здравља од 1. до 6. марта обављено је 208 прегледа – 167 првих и 41 контролни. Тестирано је 159 пацијената. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализована је 1 особа из Рашке са потврђеном инфекцијом коронавирусом.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 до сада је примило 9.348 становника општине Рашка или 47,21% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 8.607 особа, одосно 43,46% пунолетних Рашчана. Трећу дозу вакцине примило је 4.445 лица. На пункту за имунизацију у Рашки, до сада је вакцинисано 11.111 житеља северног дела Косова.


7.3.2022. године

На основу чланова 2, 17. и 18. Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи за жене жртве породичног насиља и особа са инвалидитетом кроз реконструкцију кућа и мере активне инклузије, Комисија за спровођење поступка за избор корисника социјалног становања, на седници одржаној 04.02.2022. године. године, доноси

 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

I

Редни број

Број пријаве

Број бодова

Циљна група

Број чланова  домаћинства

Структура

мушко

женско

1

06-V-29/21-16-3

195

ОСИ

5

3

2

2

06-V-29/21-16-1

185

ЖЖН

4

0

4

3

06-V-29/21-16-8

170

ОСИ

4

1

3

4

06-V-29/21-16-7

130

ОСИ

3

2

1

5

06-V-29/21-16-2

125

ЖЖН

3

2

1

6

06-V-29/21-16-5

110

OСИ

3

1

2

7

06-V-29/21-16-4

100

ОСИ

3

1

2

8

06-V-29/21-16-6

не испуњава услове конкурса

 

II

Укупан број пакета донаторске помоћи износи 5. Пакет донаторске помоћи обухвата 3 сегмента, и то:

 • пакет помоћи који се одобрава се за куповину и уградњу грађевинског материјала и опреме неопходних за побољшање животних услова становања, при чему вредност једног пакета помоћи по породичном домаћинству корисника, износи максимално до 8.000,00 долара и словима (осамхиљададолара);
 • пакет помоћи који се одобрава за опремање породичног домаћинства намештајем и/или уређајима, при чему вредност једног пакета помоћи по породичном домаћинству корисника износи максимално 1.200,00 долара и словима (хиљадудвестотинедолара) и
 • пакет помоћи, односно подршке, који се одобрава члановима породице, корисницима стамбене подршке а који се односи на мере социјалне инклузије и садржи следеће:

3.1. Правну подршку у остваривању социјалних права (социјална заштита, образовање и здравство), која се пружа појединцима из породица корисника који су у потреби;

3.2. Обука за запошљавање појединаца из породица корисника за познате приватне послодавце у Рашки;

3.3. Помоћ у запошљавању појединаца из корисничких породица, путем субвенција приватним послодавцима у Рашки;

3.4. Помоћ у запошљавању појединаца из породица корисника у јавним предузећима у Рашки;

Врста помоћи која ће бити пружена члановима породица корисника стамбене подршке ће бити одређена на основу процене социо – економских потреба и израђеног индивидуалног социо - економског плана подршке за изабране појединце чланове, на тај начин што ће исти у оквиру Пакета подршке у запошљавању добити мере и услуге у вредности до 3.000,00 долара и словима (трихиљадедолара).

 • Одабрани корисници у обавези су да користе овај сегмент пакета подршке у складу са дефинисаним потребама изабраних корисника.
 • Корисницима се не преносе средства за наведене пакете помоћи, односно подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

III

На предлог листе првенства подносиоци пријаве могу уложити приговор Комисији, преко Општинске управе општине Рашка, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

IV

Комисија, после провере навода у приговорима и утврђеног чињеничног стања, доноси и објављује коначну листу реда првенства.

 

Секретар комисије:                                                                             Председник комисије:

 

____________________                                                                    _____________________

Анђелка Маринковић                                                                              Срђан Васиљевић

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основног образовања и васпитања.

Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, имају следеће категорије ученика:
• Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
• Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
• Ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
• Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
За школску 2022/2023. годину, новина је да поред ученика из наведених категорија, право на бесплатне уџбенике остварују и:
• ученици са изузетним способностима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану са проширеним и обогаћеним садржајима, односно по ИОП-у 3; и
• ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Уџбеници који су бесплатни:
1. У првом циклусу (1-4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
2. У другом циклусу (5-8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.
Као и други ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, глуви ученици првог и другог разреда добиће све предвиђене бесплатне уџбенике, а додатно, када се обезбеде сви услови, глуви ученици који похађају први и други разред основне школе добиће и прилагођене уџбенике у електронском формату, са видео садржајем на српском знаковном језику за наставни предмет Српски језик.
Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство обезбеђује уџбенике на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника. Овим програмом додатно се пружа подршка ученицима из социјално и материјално угрожених породица. Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља активан рад на обезбеђивању доступности и квалитета образовања, а уџбеници на језицима националних мањина су значајан део ових настојања.

Како до бесплатних уџбеника
Информисање родитеља
Школа обавештава родитеље преко одељењских старешина и прикупља податке о:
• ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
• ученицима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП-3;
• ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
• ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
• ученицима првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Потребна документација
Након добијања упутстава од стране одељењског старешине родитељи достављају потребну документацију:
• за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
• за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
• за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.