email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
уторак, 12 септембар 2023 13:46

Обележавање Дана општине Рашка

Поводом дана општине Рашка у четвртак, 14.09.2023. године биће одиграна представа ,,Ноћ Хелвера”

Улазнице за представу “Ноћ Хелвера” делиће се на билетарници Дома културе у среду, 13. септембра од 10 до 15 сати.
Представа “Ноћ Хелвера” премијерно је изведена на сцени “Предраг Пепи Лаковић” Београдског драмског позоришта у новембру прошле године. Режију потписује Дино Мустафић, а улоге тумаче Мирјана Карановић И Ермин Браво.

Добро дошли на обележавање дана Општине Рашка

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 11. септембра 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА


1. Покреће се поступак избора директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка чији је оснивач општина Рашка.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка, на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка који се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС”, у „Службеном гласнику општине Рашка”, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Рашка.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Општинска управа општине Рашка.

6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рашка”.

 

Конкурс је објављен уу Службеном гласнику РС бр. 079/2023 дана 15. септембра 2023. године и у Вечерњим новостима од 13. септембра 2023. године.


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IX-27/2023-18
Дана: 11. септембра 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 11. септембра 2023. године, донела је


ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ


1. Покреће се поступак избора директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке чији је оснивач општина Рашка.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка, на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка из Рашке који се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС”, у „Службеном гласнику општине Рашка”, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Рашка.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Општинска управа општине Рашка.

6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рашка”.

 

Конкурс је објављен уу Службеном гласнику РС бр. 079/2023 дана 15. септембра 2023. године и у Вечерњим новостима од 13. септембра 2023. године.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IX-27/2023-19
Дана: 11. септембра 2023. године


ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

петак, 08 септембар 2023 09:27

Светски дан прве помоћи

Црвени крст Рашка ће у суботу 9.септембра обележити Светски дан прве помоћи организовањем јавног часа прве помоћи на градском тргу у Рашки, у периоду од 11h до 13h.
Предавачи прве помоћи ће нашим суграђанима приказати мере за спасавање живота код наглог срчаног застоја, односно мере оживљавања (кардиопулмонална реанимација), употребу АЕД апарата (аутоматског спољашњег дефибрилатора), као и основне вештине прве помоћи.
Малишанима ћемо на креативан и забаван начин открити основне појмове о првој помоћи.
У складу са темом овогодишњег Светског дана ПП "Прва помоћ у дигиталном свету", упутићемо суграђане на апликацију за мобилни телефон ПРВА ПОМОЋ, едукативне видео снимке са најважнијим поступцима прве помоћи, као и на квиз путем кога могу проверити своје знање.
Научимо нешто ново, обележимо заједно Светски дан прве помоћи!


Црвени крст Рашка

На основу члана 42. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18),

З А К А З У Ј Е М

27. СЕДНИЦУ ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
Седница ће се одржати 11. септембра 2023. године (понедељак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 26. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милинко Пантовић, председник комисије за награде и признања;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИJE ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: РАШКА – ОДВРАЋЕНИЦА ОД KM 0+000 ДО KM 32+169,74;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, председник Комисије за планове општине Рашка;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ И ТО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1811 И КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1811 СВЕ У КО КОРЛАЋЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ И ТО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1811 И КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1811 СВЕ У КО КОРЛАЋЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 646 И СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 646 КО БЕЛА СТЕНА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 646 И СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 646 КО БЕЛА СТЕНА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 86/1 КО СУПЊЕ - ОШ СУТЈЕСКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 86/1 КО СУПЊЕ - ОШ СУТЈЕСКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 83/23 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 83/23 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 90/8 КО СУПЊЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 83/17 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 83/17 КО СУПЊЕ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 90/8 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/6 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/6 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА БР. 1335 ОД 28. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА'' У СУПЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, председник Комисије за административна питања;
22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.

С' поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

понедељак, 04 септембар 2023 11:07

ОДРЖАНА 28. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је усвојило Предлог одлуке о спровођењу конкурса за избор директора ЈКП „Рашка“ и ЈКП „Путеви“, који је 18. августа 2023. године сачинила Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Рашка. Чланови Већа усвојили су неколико одлука које се односе на решавање имовинско – правних односа и прибављања земљишта за изградњу улица. Ове одлуке наћи ће се на дневном реду наредне седнице СО Рашка.

Веће је дало сагласност на Записник Комисије за доделу новчане помоћи за лечење стерилитета, чиме су право на надокнаду трошкова остварила два подносиоца захтева. На седници је усвојена Одлука о додeли средстава регистрованим пољопривредним  газдинствима. Право на субвенције остварила су 22 пољопривредна произвођача, која су по оцени Комисије за доделу подстицајних средстава, испунила опште и посебне услове наведене у конкурсу. Њима ће укупно бити исплаћено преко 1,5 милиона динара. 

 

 1. 09. 2023. године
петак, 01 септембар 2023 19:25

ИСПОРУКА БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА

Општина Рашка већ другу годину обезбеђује бесплатне уџбенике за све ученике првог до осмог разреда за четири основне школе. Данас је организована расподела бесплатних уџбеника матичним школама. Дарко Милићевић, помоћник председника општине Рашка, честитао је полазак у школу ђацима првог разреда основне школе и истакао да Општина Рашка из свог буџета издваја огромна средства за предшколско, основно и средње образовање. Напоменуо је да је у општини Рашка бесплатан боравак за децу у предшколској установи, да је осим за набавку бесплатних уџбеника ове године у износу од 9,7 милиона динара, издвојено и 55 милиона динара за превоз ученика основних и средњих школа. Такође је истакао да су на време обезбеђени и сви енергенти за предстојећу грејну сезону у школама. На овај начин Општина Рашка је показала да улаже средства и брине о стварању најбољих услова за основно и средње образовање на њеној територији.

 1. 28. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 04. септембра 2023. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
  За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД


  - РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
  1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “РАШКА“ РАШКА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
  2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
  3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 86/1 КО СУПЊЕ - ОШ СУТЈЕСКА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 86/1 КО СУПЊЕ - ОШ СУТЈЕСКА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 646 И СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 646 КО БЕЛА СТЕНА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 646 И СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 646 КО БЕЛА СТЕНА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 83/23 КО СУПЊЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 83/23 КО СУПЊЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 90/8 КО СУПЊЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 83/17 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 83/17 КО СУПЊЕ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 90/8 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/6 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/6 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3287/4 КО ЈОШАНИЧКА БАЊА ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
  13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 18. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
  ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
  14. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Данас је у Рашки усељено 18 породица у новоизграђене објекте за социјално становање. Програм „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији’’ (EU SHAI) обезбедио је комплетно намештене и опремљене станове за породице које припадају најосетљивијим друштвеним групама.
Кључеве нових станова уручили су председник Општине Рашка Немања Поповић, представник Делегације ЕУ у Србији Герхард Залцер, в.д. Помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Татјана Миленковић, државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Рејхан Куртовић, и представница вишедржавне канцеларије УНОПС-а у Србији и менаџерка EU SHAI програма Драгана Милошевић.
Догађај је отворио председник Општине Рашка Немања Поповић и поделио задовољство што ће се данас, у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку – Европски програм стамбене подршке и активног укључивања“, у комплетно опремљене новоизграђене објекте за социјално становање у насељу Кучевски луг уселити 18 породица које припадају ромској заједници.
‘’Четрдесет пет особа данас ће добити кров над главом, али и сигурност да храбро наставе у нове животне победе. Када говоримо о инклузији Рома и Ромкиња на локалном нивоу не можемо очекивати њихову потпуну интеграцију у систем образовања, социјалне и здравствене заштите и запошљавања без обезбеђивања адекватних услова становања’’ - истакао је Поповић.
Како је навео, кроз овај програм спроведене су и мере инклузије захваљујући којима су деца укључена у вртић, припремни предшколски програм и основно образовање.
‘’Корисници су добили подршку за јачање капацитета породице и остваривање права из области социјалне и здравствене заштите, обуку за вожњу, као и обуку за тражена занимања. Посебну захвалност на сарадњи и посвећености дугујемо донатору пројекта Европској Унији, надлежним министарствима, као и УНОПС-у, који имплементира програм у Србији’’ - закључио је Поповић.
Представник Делегације ЕУ у Србији Герхард Залцер истакао је да је за све присутне ово емотиван моменат, а посебно за оне који ће од данас имати нови дом. ‘’Програм ‘’Подршка Европске Уније социјалном становању и активној инклузији’’ осмишљен је да побољша примену политке социјалне инклузије у Србији и обезбеди одржива стамбена решења за најосетљивију поплулацију’’ - нагласио је Залцер.
Према његовима речима, Европска Унија издвојила је 27 милиона евра за спровођење овог Програма, а канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) изабрана је да га спроведе у Србији.
‘’Желео бих да се захвалим тиму који посвећено спроводи пројекат, Општини Рашка, Центру за социјални рад Рашка и свим осталим партнерима јер синергија која постоји између њих омогућава постизање важних резултата за све кориснике пројекта и осетљиве групе у Рашки’’ - истакао је Залцер.
Донација Европске уније за спровођење пројекта у Рашки износи 823.000 евра, и он ће обухватити укупно 27 породица, које ће добити стамбену и подршку у активној инклузији.
Татјана Миленковић, в.д. Помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, пожелела је срећу корисницима на новом почетку. ‘’Овај и сваки следећи сличан пројекат је потврда добре државне политике. Надам се да ће породице које се данас усељавају искористити ову прилику за нови почетак. Посебно ми је драго што данас видим много младих људи који крећу новим путем’’ - нагласила је Миленковић.
Државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Рејхан Куртовић истакао је да Влада Републике Србије води одговорну политику у свим секторима друштва. ‘’Између осталог, заједничким снагама делујемо на побољшање и инклузију свих маргинализованих група у свим друштвеним сферама у Републици Србији. То је веома битно, јер одговарајућим стамбеним решењима осигуравамо будућност и просперитет најосетљивијим категоријама становништва“, рекао је Куртовић.
Он се захвалио свим донаторима и партнерима, представницима ресорних министарства, локалне самоуправе и организација цивилног друштва без којих, како је рекао, не би било могуће реализовати све оно што се кроз овај Програм постигло и остварило.
„Уз помоћ овог пројекта створени су најзначајнији предуслови за почетак новог живота и просперитет припадника осетљивих група, и уз то подстрек за још низ активности и мера које доприносе њиховом интегрисању у нормалне животне токове наше заједнице“ - закључио је Куртовић.
Драгана Милошевић, представница вишедржавне канцеларије УНОПС-а у Србији, која спроводи програм ‘’Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, захвалила се свима на сарадњи која је довела до постизања одличних и важних резултата. ‘’УНОПС ради свуда по свету. Његова мисија је да помогне људима да изграде бољи живот и државама да остваре мир и одрживи развој. Сматрам да смо сви заједно показали да смо том циљу били посвећени и да смо тако дошли до резултата’’ - истакла је Милошевић.
Она се посебно обратила и породицама које се данас усељавају у нове домове. ‘’Вама, драге породице, хвала на стрпљењу. Сви знамо како је ово изгледало пре око две и по године, када смо почели да разговарамо о томе да на овој падини изградимо овако лепе објекте. Од срца вам желим да напредујете још више - да ваша деца редовно иду у школу, да се запошљавате, да све оно што сте добили као подршку у овом Програму постане још боље’’ - рекла је Милошевић.
Мира Јовичић, корисница Програма која се данас усељава у нови стан, истакла је да је живела са свекрвом и унуком у тешким условима, у једној соби без купатила. ‘’Барака ми је изгорела од темеља до крова, тако да сам остала на улици. Моја унука Хелена је сада добила подршку у школи. Ја сам прошла обуку за радника на одржавању хигијене и сада могу да се запослим, како бих Хелени и себи омогућила бољу будућност. Захваљујем се свима, највише Општини Рашка и донаторима, што су омогућили нама Рокињама и Ромима да у Рашки можемо срећно да живимо’’ - рекла је Јовичић на крају свог обраћања.
Европска унија је за програм „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији’’ определила 27 милиона евра, и он се, поред Шапца, спроводи у још 18 градова и општина у Србији. У оквиру овог Програма, 381 породица добија кров над главом и подршку у активној инклузији. Програм спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге - УНОПС.

Рашка, 23. август 2023.

Припадници Сектора за ванредне ситуације МУП-а, након најаве веома топлог времена које погодује настанку пожара на отвореном простору, апелују на грађане да не пале траву и ниско растиње на таквим подручјима, у шуми и по ободима шума, због опасности ширења пожара који може да угрози животе грађана и нанесе велику материјалну штету.

Сектор за ванредне ситуације МУП-а, упозорио је да се пожари на отвореном врло брзо шире и подсетио да је ложење ватре у близини шума, као и спаљивање стрних усева, траве и ниског растиња строго забрањено Законом о заштити од пожара, као и да за такво чињење постоје адекватне новчане казне.

Инспекцијске службе Сектора за ванредне ситуације и других линија рада Министарства унутрашњих послова у овом периоду ће појачати свој инспекцијски надзор, како би спречили настанак ових пожара.

Ранг-листа кандидата за пописиваче објављује се по насељеним местима/кластерима, у оквиру општине/града/градске општине за коју су се кандидати пријавили. Кандидати су груписани по насељеним местима у којима живе, односно по кластерима (два или више мањих насељених места груписано је у један кластер) и рангирани су по броју бодова које су остварили на основу података наведених у пријави. За кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и интервју) на Ранг-листи је наведен термин и место предаје документације и интервју. Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервју.

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛУНКУ: https://pod2.stat.gov.rs/RangListePopisPolj/RangListe/IndexR4#page-1

На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка, III број: 06-VI-27/2023-5/1 од 21. августа 2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број III 06-VI-25/2023-3 од 31. јула 2023. године (у даљем тексту: Правилник), Општинско веће општине Рашка, дана 21. августа 2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка

У складу са чланом 12. Правилника расписује се Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка (у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Рашка. Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Рашка

I. ПРЕДМЕТ И КРИТЕРИЈУМИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.
1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент пролаза топлоте):
- U≤ 1.3 W/m2К за остакљење прозора и балконских врата;
- U≤ 1.3 W/m2К за профиле прозора и балконских врата;
- U≤ 1.6 W/m2К за врата ка негрејаним просторима.

2) Постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.
Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
 Минимална дебљина термичке изолације на спољним зидовима мора износити 10 цм, осим уколико не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације.

3) Постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице
У оквиру ове мере могуће је извршити и уградњу и набавку материјала за топлотну изолацију крова или таванице изнад грејаног простора. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, и грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.
Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
 Минимална дебљина топлотне изолације крова или таванице изнад грејаног простора мора износити 20 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације.

4) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас
У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и инсталацију котлова на природни гас, грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим за породичне куће.
Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
 Минимални степен корисности котла (грејача простора) који користи природни гас мора бити 90%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл

5) Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и монтажу котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка).
Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
 Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у разводном воду и сл.

6) Уградња топлотних пумпи
У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу топлотне пумпе: топлотне пумпе ваздух-ваздух; топлотне пумпе ваздух-вода или топлотне пумпе земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама).
Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
 минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије треба да износи:
- Ваздух, више од 3,4;
- Земља, више од 4,0;
- Вода, више од 4,5.

7) Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора
Ова мера се састоји од (i) уградње електронски регулисаних циркулаторних пумпи, (ii) замене и изолације цевне мреже, (iii) замене радијатора укључујући термостатске вентиле, (iv) опремање система грејања регулацијом и контролним уређајима (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v) уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри.
Напомена: Ова мера се може применити само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котла или пећи) ефикаснијим, из става 1, тачка 4) или 5) или 6) овог одељка.

8) Уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

9) Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 3.

За сваку од мера енергетске санације ограничена су максимална укупна средства подстицаја, а крајњи корисник је дужан да обезбеди разлику до пуног износа укупне вредности појединачног пројекта. Износ максималних укупних средстава по појединачним мерама биће одређен у јавном позиву за крајње кориснике (домаћинства).
Крајњи корисници ће имати право да се пријаве за: „Једну меру“ или за „Пакет“ који обухвата више мера енергетске санације.
Област енергетске ефикасности у зградарству регулисана је Законом о планирању и изградњи и пратећим правилницима.

II. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на Јавном позиву имају привредни субјекти који врше испоруку и уградњу материјала, опреме и уређаја за енергетску санацију путем мера енергетске ефикасности из поглавља I и који испуњавају следеће услове:
 законском заступнику није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године;
 власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак;
 привредни субјект је уписан у регистар Агенције за привредне регистре, најмање 2 године од дана подношења пријаве;
 привредни субјект није у стечају, неспособан за плаћање и да над њим није покренут поступак ликвидације;
 привредни субјект поседује атесте за материјале и производе које продају и уграђују;
 привредни субјект испуњава и друге законом предвиђене услове у погледу права и обавеза запослених које су дефинисане одредбама које третирају безбедност и здравље на раду;
 привредни субјект има запосленог или на други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (овај услов се односи само на привредне субјекте који се пријављују за меру из Одељка I. став 1. тачка 9);
 привредни субјект даје гаранцију на инвертер од минимално пет година и на соларне колекторе од минимално десет година (овај услов се односи само на привредне субјекте који се пријављују за меру из Одељка I. став 1. тачка 9);
 понуђени рок важења понуде грађанима изности минимум 60 дана;
 привредни субјект је упознат са условима које је неопходно да испуњава током реализације активности, а који су јавно доступни на интернет страници Министарства рударства и енергетике (www.mre.gov.rs), и то:
 „Правилник о раду на пројекту“;
 „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“.
 „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.

III. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект (у даљем тексту: Пријава) садржи Пријавни образац, Изјаву и Атесте/ Извештаје о испитивању опреме и производа која мора да испуни минималне критеријуме енергетске ефикасности.
За предузетнике Пријаву потписује лице које је регистровано за обављање делатности као предузетник.
Ако је привредни субјект, тј. подносилац пријаве страно правно лице, Изјаву потписује законски заступник, односно уколико има више законских заступника потребно је да сви потпишу Изјаву.
О свим изменама података поднетим у пријави до којих дође током трајања овог јавног позива, привредни субјекат је дужан да у року од 5 дана обавести Комисију за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија).

IV. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници , www.raska.gov.rs. или лично у просторијама ЈЛС, или на пријавници Општинске управе општине Рашка и садржи:
 Јавни позив,
 Прилог 1:Пријава,
 Прилог 2: Изјава,
 Прилог 3: Информација о потребној техничкој документацији,
 Прилог 4: Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима.

V. МЕСТО И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.
Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова – НЕ ОТВАРАТИˮ. На полеђини коверте навести контакт податке подносиоца пријаве.
Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу Општина Рашка, ул. Предрага Вилимоновића, број 1. 36350 Рашка.
За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон: 064/260-85-50 и 066/428-923 или на електронску адресу: Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници ЈЛС линк: www.raska.gov.rs.

VI. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Комисија утврђује испуњеност услова за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације на основу прегледа поднете документације из поглавља III.
У току поступка утврђивања испуњености услова Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације у циљу провере испуњености неопходних услова за које се привредни субјекат изјаснио поднетим изјавом.

VII. УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Комисија решењем утврђује испуњеност услова и обавештава подносиоца Пријаве.
На решење из става 1. овог поглавља којим је утврђено да нису испуњени услови за избор привредног субјекта за спровођење мера енергетске санације, подносилац Пријаве има право приговора Комисији у року од осам дана од дана доношења решења.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 2. овог поглавља у року од 15 дана од дана пријема приговора.
У случају одбијања приговора из става 2. овог члана или уколико се не достави одговор Комисије у року од 15 дана директни корисник има право да поднесе приговор Општинском већу општине Рашка у року од 8 дана од дана пријема одлуке по приговору из става 2. овог члана и да о приговору обавести Јединицу за имплементацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (у даљем тексту: ЈИП).
Општинско веће је дужно да одлучи по приговорима из става 4. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Одлука Општинског већа је коначна.
Комисија формира прву листу привредних субјеката који су на основу решења из тачке 1. испунили услове из Јавног позива и објављује је без одлагања (или у року од једног дана) на интернет страници ЈЛС.
Измена и допуна листе из става 7. овог поглавља се врши по потреби, а најдуже на сваких 15 дана.
Листа из става 7. овог поглавља ће важити до завршетка пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, о чему ће Комисија благовремено обавестити привредне субјекте.
Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра и услуге искључиво од привредних субјеката наведених у листи из става 7. овог поглавља.
У складу са чланом 17. Правилника, Комисија задржава право да, привредног субјекта који није реализовао уговор са крајњим корисником у свему у складу са понудом, искључи са листе из става 9. овог члана, и то до краја реализације пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“.
VIII. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Комисија ће обезбедити активну комуникацију са ЈИП и одговарати на захтеве у смислу обезбеђивања примене стандарда Међународне банке за обнову и развој у испуњавању обавеза јединице локалне самоуправе дефинисаних у следећим документима:
1. „Правилник о раду на пројекту“;
2. „План ангажовања заинтересованих страна“;
3. „План преузимања обавеза из области животне средине и социјалних питања (ESCP)“;
4. „Оквир за управљање заштитом животне средине и социјалним утицајима пројекта (ESMF)“ и
5. „Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима (ESMP)“.
Сва документа су доступна на интернет страници Министарства: (https://www.mre.gov.rs).
ЈИП ће обезбедити стручну и техничку подршку током реализације пројектних активности.
Након објаве прве листе из става 7. поглавља VII Јавног позива, ЈЛС ће започети поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава) путем јавног позива.
Након утврђивања услова за доделу средстава субвенције за појединачни пројекат крајњег корисника потписује се тројни уговори између ЈЛС, привредног субјекта и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.
ЈЛС ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату целокупне своје обавезе и након завршетка радова.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-27/2023-5/2
Дана: 21. августа 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

понедељак, 21 август 2023 14:01

ОДРЖАНА 27. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа усвојили су Извештај о реализацији програма пословања јавних предузећа од 1. јанара до 30. јуна 2023. године. У Извештају ЈКП „Путеви“ се наводи да су реализоване све предвиђене активности на уређењу и одржавању путева, зелених површина и јавне расвете, а да је за издавање паркинг простора у Рашки и на Копаонику фактурисано укупно 29.208.138 динара. ЈКП „Рашка“ је у извештајном периоду успело да реализује све планиране послове. Постројење за прераду воде на Копаонику испоручило је преко 92.000 кубних метра воде, док је фабрика у Беоцима корисницима упутила око 500.000 кубних метара воде. У протеклом периоду сакупљено је и одложено око 2.800 тона смећа.
Општинско веће је донело одлуку да се приступи изради Плана детаљне регулациje државног пута IIа реда број 198 Рашка – Одвраћеница. Средства за израду Плана обезбедиће Јавно предузеће „Путеви Србије“, док је носилац израде Плана Општинска управа општине Рашка.
Коначну реч о усвојеним одлукама даће одборници СО Рашка на наредној седници.
Већници су донели одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника односно привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Рашка.
Општинско веће је прихватило предлог Комисије за социјална питања о додели једнократне помоћи. У претходном периоду Комисији је упућено 26 захтева. Финансијску подршку добиће 23 корисника. Два захтева су одбијена, док ће се у једном предмету тражити допуна документације.


21.08.2023. године

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
27. СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 21. августа 2023. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 25. И 26. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИJE ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: РАШКА – ОДВРАЋЕНИЦА ОД KM 0+000 ДО KM 32+169,74;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Савић, председник Комисије за планове општине Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, председник комисије за реализацију мера енергетске санације ЈП 2/23;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 48. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 15. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ТАТИЈАНЕ И АЛЕКСАНДРА РАДОШЕВИЋА ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНЕ ПРОТИВ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА БРОЈ: 401-2103/22 ОД 5. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЗОРАНА ДЕЧОВИЋА ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНE ПРОТИВ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА БРОЈ: 401-149/23 ОД 22.05.2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа и председник комисије;
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

Министар без портфеља у Влади Републике Србије задужен за координацију активности и мера у области односа с дијаспором Ђорђе Милићевић отворио је данас у Рашки тематски летњи камп за децу из региона и дијаспоре „Здрава дијаспора – Копаоник 2023“. Отварању кампа присутвовао је и председник општине Рашка Немања Поповић, као и инструктор и руководилац кампа, мајор Владица Врбничанин.

Милићевић је истакао да је поносан на то што су деца из дијаспоре и региона окупљена у овом кампу и што су дошли у Србију, без обзира на то где живе, при чему им је поручио да чувају свој језик, писмо, традицију и културу, а да ће отаџбина увек бити уз њих.

Председник општине Рашка Немања Поповић је деци учесницима кампа том приликом пожелео да са Копаоника понесу најлепше утиске и да су увек добродошли у Рашку.

Министар је част да отворе камп препустио четврици малишана којима је учешће у овом кампу истовремено и први њихов долазак у Србију. Сви они су обећали да ће долазити и наредних година и да никада неће заборавити своју отаџбину. 

У кампу је окупљено више од 60 малишана који ће кроз пет дана боравка, поред спортских активности, проћи обуку у орјентацији у природи, основама каратеа, као и упознавању природних, културних и историјских знаменитости Рашког округа.

Организатор кампа је Општина Рашка, док обуку воде искусни инструктори из удружења ветерана 72. специјалне бригаде „Соколови“, а трошкове организације сноси Кабинет министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа с дијаспором.