email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Од 1. до 15. маја на територији општине Рашка регистровано је 27 случајева заразе вирусом корона. Обрађено је 285 тестова. У 4. таласу епидемије од ковида 19 оболело је 4.139 особа. 

У првих 15 дана маја лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су 261 преглед – 207 првих и 54 контролна. Тестирано је 185 пацијената. До сада је у Дому здравља урађено 22.658 пи-си-ар и антигенских тестова.

Прву дозу вакцине против вируса корона примило је 9.357 становника општине Рашка или 47,25% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.629 лица односно 43,58% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примиле су 4.504 особе. У Рашки су вакцинисана 11.122 житеља северног дела Косова.

Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 16. маја 2022. године поднет захтев ЈКП „Рашка“ за давање сагласности на Ценовник услуга и радова које обавља искључиво ЈКП "Рашка" - градска гробља Власово, Супње и Баљевац бр. 310 од 16. маја 2022. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев, истог дана, објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка.

Ценовник можете погледати и преузети у прилогу!

Записник о раду Стручне комисије за оцену пројеката, Предлог за расподелу средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и Решење о расподели средстава можете погледати и преузети у прилогу

У прилогу је објављена прелиминарна ранг листа за доделу подстицајних средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике у политике руралног развоја за 2022. годину

Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 12. маја 2022. године поднет захтев ЈКП „Рашка“ за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем бр. 2823 од 12. маја 2022. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 99. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), организује
ЈАВНУ РАСПРАВУ

ЗА НАЦРТ АКТА-ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 98/5 И 99/41 КО СУПЊЕ

Јавна расправа трајаће 8 дана, од 12.05.2022. године закључно са 19.05.2022. године. Нацрт акта биће изложен на увид, сваког радног дана, од 12.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Измене и допуне Програма постављања привремених објеката се односе на постављање привремених објеката на кат. парцелама 98/5 и 99/41 КО Супње. Привремени објекти ће садржати пословни простор, а поједини ће бити у функцији складишта.
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Предлози, мишљења и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.05.2022.године.

По завршеном увиду, одржаће се отворени састанак представника надлежних органа општине и заинтерсованих грађана дана 20.05.2022. године у сали Скупштине општине Рашка (зграда бившег комитета), у 12 часова. Отвореном састанку могу присуствовати сва лица која су поднела примедбе у току увида.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА

 


На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 10. 5. 2022. године, донео


О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у областима
«Култура»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 18.02.2022.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2022. годину.


Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2022. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

ПРОС. БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

ОБЛАСТ КУЛТУРА

Манастир Светих Благовести Градац

Оживљени живопис

85.80

149,940.0

Пројекат се финансира у целости

СПЦО Трнава

Обележавање завршетка фрескописа у храму Успења Пресвете Богородице у Трнави

80.20

300,000.0

Пројекат се финансира у целости

Изворак

Од збирке до беседе

75.60

124,000.0

Пројекат се финансира у целости

КУД "Јошаничка Бања"

Очување националне традиције

73.80

249,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена  структура трошкова  за набавку ношње, средстава за хигијену просторија а ставка "остали трошкови" није прецизирана .

Српска православна црквена општина Никољачка

Васкрс најрадоснији празник!

71.60

104,000.0

Пројекат се финансира у целости

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Фестивал "Брвеница пева и игра"

71.40

225,000.0

Пројекат се делимично финансира. Трошкови канцеларијског материјала нису образложени па се стога не могу ни прихватити у наведеном износу. Комисија није  прихватила термин "секундарне циљне групе"  па   су неприхватљиви  трошкови путовања за промоцију пројекта у Македонији.

Центар за алтернативну културу

Промоција музичког албума рок групе De Sade

71.20

100,000.0

Пројекат се финансира у целости

ЦО Рашка

Васкрс, највећи хришћански празник

71.00

100,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку  мајица.

КУД  "Рудар" Баљевац

Летњи дани културе, традиције, фестивали фолклора "Видовдан" и "Сусрети ветерана"

70.60

240,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку ношње и израду промо материјала.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Обојимо дечји свет

70.40

177,000.0

Пројекат се делимично финасира. У наративном буџету пројекта није јасно образложен  трошак  за материјал за осликавање зида у школи.

Етно уметнички клуб "Черењски"

Културни мозаик - култура у служби напретка локалне заједнице

67.40

195,000.0

Пројекат се делимично финасира. У наративном буџету пројекта нису образложени  трошкови  за израду видео прилога за медијску презентацију пројекта и организацију Дана клуба.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Културно - уметничко стваралаштво Рашке и околине

67.00

220,000.0

Пројекат се делимично финансира. У наративном делу није образложена намена и структура трошкова и за набавку ношње и мајица.

Друштво српско - руског пријатељства "Душа"

Словенска душа

59.80

0.0

Предлог пројекта је вреднован са мање од 60 бодова

СПЦО Баљевац

Израда каменог пода у цркви под земљом

59.60

0.0

Предлог пројекта је вреднован са мање од 60 бодова

Манастир Светог Николе - Кончул

Саборовање о Владичин дану

0.00

0.0

Предлагач пројекта није испунио један од основних услова конкурса да предлог пројекта  буде   из области деловања црквених и верских заједница. По оцени комисије пројекат  спада у област Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштваЧлан 3.
Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:
- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ
обезбеђена;
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Интерни акт о антикорупцијској политици;
- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са
одобреним средствима;
Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.


Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.


Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 266
Дана: 10.5.2022. године.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), члана 20. став 8. и 9. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број 06-V-30/2021-11, од 15. 11. 2021. године и утврђене коначне ранг листе директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације, на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 06. маја 2022. године, донело је

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРOВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ

САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

I

У поступку избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Рашка, на основу јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка, изабрани су следећи привредни субјекти, и то:

 

Ред. бр.

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

1.

ENEL PS DOO, NOVI BEOGRAD

Зеленгорска 1Г, 11070 Нови Београд

0113132113

2.

SOLAR ENERGY DOO

Ђорђа Јовановића 10, 21000 Нови Сад

0628913420

3.

ALU MARKOM-COM DOO GOSPOĐINCI

Живојина Мишића 49, Госпођинци, Жабаљ 21237

0658371670

4.

S.O.K. DOO KRALJEVO

Мирка Луковића 2, 36000 Краљево

063683093

5.

SZTR FORMEL

12. децембар 133, 36310 Сјеница

063488791

6.

Green Watt Innovations d.o.o. Beograd-

Zvezdara

Подујевска 20, 11000 Београд - Звездара

0114435530

7.

DRAGAN TODOROVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU SOLARNE OPREME VRNJAČKA BANJA

Жике Ваљаревића 33, 36210 Врњачка Бања

036612665

8.

MLS EXING DOO BEOGRAD

Трстењакова 3, 11090 Раковица Београд

0112660120

9.

TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD,

ZEMUN

Угриновачки пут 22. део 52

0113169599

 

 

 

10.

GREEN WORLD PHOTOVOLTAIK Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ

19. октобар 68, 34000 Крагујевац

0638868404

11.

ENERGY NET SERVICES DOO KAĆ

Партизанска 160, Каћ

0216861000

12.

MARATON DOO ĆUPRIJA

Лоле Рибара 36, 35230 Ћуприја

0358476304

13.

HASTECH DOO

Јошанички кеј 54, 36300 Нови Пазар

020600010

14.

MT-KOMEX DOO BEOGRAD

Ослобођења 22Б, 11090 Раковица

0113564240

15.

ДЕЛПРОМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Војводе Глигора 6, 34000 Крагујевац

063535333

16.

RD SOLAR SISTEM DOO KRAGUJEVAC

Солунска 21А, 34000 Крагујевац

034326259

17.

KEY4S DOO BEOGRAD

Милована Миловановића 2/36 11000 Београд

0114065715

 

II

            Са изабраним привредним субјектима биће закључен Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мера путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе енергетске санације, а по расписаном Јавном позиву за појединачне пројекте грађана и утврђивању коначног броја корисника по привредном субјекту, општина Рашка потписује тројни уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

III

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине Рашка.

 

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.                        

 

 

                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

                                      III Број: 06-V-43/22-10

                                      Дана, 06. маја 2022. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

Општинскo веће општине Рашка, на основу члана 8. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл.гласник општине Рашка “, бр.10/2021), (у даљем тексту: Правилник), на седници одржаној 06. маја 2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Сврха конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења и остваривање права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2022. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.
Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а опредељена буџетом општине Рашка раздео 4 Општинска управа; глава 4.01 Општинска управа; програм 1502 развој туризма; програмска активност 0001 управљање развојем туризма; функција 473 туризам; економска класификација 454000 субвенције приватним предузећима, износ 8.000.000,00 динара.
Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Рашка, а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.
Конкурсом се утврђује: предмет конкурса, корисници подстицаја, укупно опредељена средства, врсте подстицаја, врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова, услове које морају испуњавати учесници по конкурсу, поступак доделе подстицајних средстава, намена и максималан износ подстицајних средстава, рок за подношење захтева, рок за доношење одлуке о додели подстицајних средстава, документација која се подноси уз захтев, начин одлучивања, начин и поступак контроле употребе одобрених средстава као и остале информације везане за подношење пријаве на Конкурс.

Предмет конкурса

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе са циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:
подстицаји за подршку инвестицијама за доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности, у складу са чланом 20. став 6. Закона о локалној самоуправи.

Корисници подстицаја

Подстицајна средства за развој сеоског туризма додељују се као наменска, бесповратна средства на основу конкурса.
Право на коришћење подстицаја, у складу са Правилником имају физичка лица чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба и/или апартман у домаћој радиности.

Предмет подстицаја могу бити инвестиције које је подносилац пријаве имао у периоду од 1. aприла до 30. новембра текуће године.

Врсте подстицаја – Врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова

Подстицаји у складу са овим Конкурсом обухватају:
1) радове на изградњи нових објеката, инвестиционог и текућег одржавања постојећих објеката у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности као и постојећих аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) доградња и адаптацију купатила, сауне, кухиње и увођење система централног грејања, a ради пружања угоститељских услуга у објектима сеоског туристичког домаћинства или домаћој радиности;
3) радове инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу – воденица и сличних објеката, који су у функцији сеоског туризма;
4) побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности;
5) изградњу базена (надземних и укопаних);
6) партерно уређење дворишта;
7) опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ!

43. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 06. маја 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 41. И 42. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
4. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
5. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИСКЊИЖАВАЊУ ИЗ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА ВРЕДНОСТИ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И УЛАГАЊА У ИСТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
8. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА БРОЈ 540-3/2022 ОД 23.02.2022. ГОДИНЕ О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА АПОТЕЦИ КРАЉЕВО ЗА ОБАВЉАЊЕ АПОТЕКАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КООРДИНАЦИЈУ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, координатор Савета;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРOВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДРУШТВА СРПСКО – РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА «ДУША» ОД 14.04.2022. ГОДИНЕ ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА МАНАСТИРА СВЕТОГ НИКОЛЕ – КОНЧУЛ БР. 12 ОД 14.04.2022. ГОДИНЕ ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа задужен за туризам;
15. ПРЕДЛОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа задужен за туризам;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 08. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
18. ПРЕДЛОГ УГОВОРА О МЕЂУСОБНИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП
2094,2107/1,2107/5 , КО КОПАОНИК
Апарт Хотел „ХАРМОНИА ПАЛАЦЕ“ Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 03.05.2022. год. закључно са 09.05.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2) и у просторијама Месне канцеларије Јошаничка Бања.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 09.05.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
са пројектом парцелације за изградwу хотела
на кат. парцели бр. 3893 КО Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 03.05.2022. год. закључно са 09.05.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2) и у просторијама Месне канцеларије Јошаничка Бања.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 09.05.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Од 19. до 25 априла на територији општине Рашка регистровано је 9 случајева заразе висуом корона. Анализирано је 148 тестова. У 4. таласу епидемије ковид 19 је потврђен код 4.110 особа.

Лакари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили у протеклих 7 дана 126 прегледа – 104 прва и 22 контролна. Тестирано је 100 пацијената. Закључно са 25. априлом у Дому здравља је урађено 22.419 пи-си-ар и антигенских тестова.

Прву дозу вакцине против коронавируса до сад је примило 9.375 становника општине Рашка или 47,25% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.628 лица, односно 43,57% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.500 особа. У Рашки је вакцинисано 11.120 житеља северног дела Косова.

среда, 20 април 2022 16:23

Фискализација

Подесаћамо Вас ду су, у складу са Законом о фискализацији, сви обавезници фискализације у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да почев од 1. маја 2022. године, обавезници издају нове фискалне рачуне са QR кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији. У супротном, обавезници ће бити подложни казненим мерама, а у складу са Законом.

Опширније у прилогу!

Од 15. до 18. априла на територији општине Рашка потврђен је један случај заразе висуом корона. Анализирана су 83 узорка. У четвртом таласу епидемије од ковида 19 оболела је 4.101 особа.
Лекари Ковид амбуланте обавили су у протекла 4 дана 101 преглед – 88 првих и 13 контролних. Тестирана су 82 пацијента.
Прву дозу вакцине против коронавируса до сада је примило 9.375 грађана општине Рашка или 47,25% пунолетних лица. Ревакцнисано је 8.628 особа, односно 43,57% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.499 становника наше општине. У Рашки је закључно са 17. априлом вакцинисано 11.120 житеља северног дела Косова.