email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА
БРОЈ 06-V-45/2022-3
ДАНА 29.6.2022. године


На основу члана 20. став 2. Правилника о суфинасирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број 06-V-30/2021-11, од 15. новембра 2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела утврдила је следећу:


Прелиминарну ранг листу крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка

Име и презиме

Редни број пријаве

Адреса

  Број бодова

 

1.      Првослав Радојичић

9

Томице Алексића  15

  90.0

 

2.      Мирољуб Павловић

12

Корлаће 136

  90.0

 

3.      Миломир Вељовић

14

Стеве Марковића 4

  87.5

 

4.      Радмила Радошевић

2

Маринка Павловића 120

  85.0

 

5.      Желимир Николић

4

Др Михајла Луковића 14

  82.5

 

6.      Раденко Цветић

6

Миљојка Росића 2В

  80.0

 

7.      Петкана Дикић

13

3. јул 1

  80.0

 

8.      Мирко Перовић

8

Карађорђева 6

  75.0

 

9.      Срећко Вељковић

10

Вељковићи 14

  75.0

 

10.  Иван Јоксимовић

15

4. јул 4

  75.0

 

11.  Славољуб Ракитић

3

Рвати 10

  72.5

 

12.  Мирослав Поповић

7

Мислопољска 60

  70.0

 

13.  Небојша Коматовић

5

Казновиће

  60.0

 

14.  Драган Петровић

11

Копаоничка 30

  60.0

 

15.  Слободан Пендић

1

Нови Дом 9

  57.5

 

 


Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 (три) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.
Подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од 8 (осам) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.
Приговор се подноси на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Рашка.

У Рашки
29.6.2022.г. Председник Комисије
Зоран Симовић

 

 

Од 20. до 27. јуна на територији општине Рашка регистровано је 9 слуајева заразе вирусом корна. Од почетка епидемије позитиван резултат на ковид тест добило је 7.120 особа. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 20. до 27. јуна обављена су 43 прегледа – 104 прва и 39 контролних. Урађено је 99 пи-си-ар и антигенских тестова.
До сада је вакцинисано је 9.360 грађана Рашке односно 47,27% пунолетних становника наше општине. Ревакцинисано је 8.631 лице, док је трећу дозу вакцине примило 4.511 особа. У Рашки су вакцинисана 11.122 становника северног дела Косова.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2022. годину Председник општине Рашка расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
У ОБЛАСТИМА:
КУЛТУРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. г.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:
- која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;
- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;
- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;
- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;
- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
- која нису брисана из регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;
- која су у прописаном року поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
- која се придржавају мера о антикорупционој политици;
- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.
Општина Рашка неће финансирати:
- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;
- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из области КУЛТУРА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2022. годину у износу од 280.000динара и то:
- за програме/пројекте у тематској области Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка
Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
Доњи лимит буџета пројекта износи 30.000динара.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања.
Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18) и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-41/2022-6 од 12.04.2022. године, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 23. јуна 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

1. Продужава се рок за подношење пријава по јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Рашка који је расписало Општинско веће општине Рашка III Број: 06-V-46/2022-1 дана: 08. јуна 2022. године на 22 дана од дана објављивања на званичној интернет страници, односно до 30. јуна 2022. године.

2. У свему осталом Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Рашка за 2022. годину. годину остаје на снази.

3. Ову Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на званичној интернет страници општине Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-47/2022-18
Дана: 23. јуна 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

 

 

 

 

19. СЕДНИЦа ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 29. јуна 2022. године  у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;
4. ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА БР. 898 ОД 16. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ - СПОРТСКО ДРУШТВО ,,БАНЕ“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - СПОРТСКО ДРУШТВО ,,БАНЕ“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 9/3 И 9/4 КО КОПАОНИК);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБУ ИЗ КУЋАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДУШАНУ КНЕЖЕВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ DOO BRZMIN BRZEĆE;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ SKI 11 D.O.O KOPAONIK;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.
Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци инструктора
Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Период ангажовања
од 23. августа до 31. октобра 2022. године
Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
► стечено најмање четворогодишње средње образовање;
► да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
► могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.
Са изабраним кандидатима закључује се:
- Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
- Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија)
ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

 

Општинско веће је на данашњој седници прихватило Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Рашка за 2021. годину који је сачинила Државна ревизорска институција. У документу се наводи да су финансијски извештаји припремљени у складу са Законом о буџету и другим законима и прописима Републике Србије.
Већници су усвојили Предлог измена и допуна ценовника ЈКП „Путеви“. Измене се односе на ефективан рад, а више цене формиране су због поскупљења нафтних деривата, резервних делова, сервисирања машина и других средстава неопходних за функционисање предузећа. Данас су усвојене и Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Рашка“. Чланови Већа усвојили су захтев Спортског центра за давање у закуп јавних површина у комплексу градског базена и дали сагласност на ценовник услуга за летњу сезону на градском базену. Цене нису мењане у односу на претходну годину, па улазница за базен кошта 150 динара, док деца до 16 година старости не плаћају коришћење базена. На предлог председника општине Рашка Игњата Ракитића, УО Спортског центра биће упућена иницијатива да мајке са троје и више деце убудуће имају бесплатну сезонску карту за градски базен. Овим предлогом биће обухваћена деца до навршених 18 година. На седници ОВ усвојен је Годишњи извештај о раду Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма. Буџетом општине Рашка за 2021. годину била су опредељена 4 милиона динара за суфинансирање пројеката који се односе на развој сеоског туризма. На конкурс је стигло 17 пријава, а право на подстицаје остварило је 10 корисника. Чланови Већа прихватили су Одлуку о додели подстицајних средстава за пољопривреду. Конкурс је расписан 13. априла 2022. године и на њега се јавило 155 регистрованих газдинастава, док је услове за коришћење средстава испунило 107 пољопривредних произвођача. Данас је усвојен Записник за 13. седнице Комисије за доделу награда и једнократне помоћи надареним ученицима и студентима. У претходном периоду Комисији су упућена 4 захтева. Три су прихваћена, док један захтев не испуњава услове прописане Правилником. Чланови Већа усвојили су Извештај о раду Комисије за социјална питања у 2021. години. Током прошле године финансијску помоћ затражило је 188 лица. Позитивно је решено 166 захтева. Укупно је исплаћено преко 3.200.000 динара. Општинско веће је усвојило и Закључак Комисије за социјална питања. Од 38 захтева за доделу једнократне помоћи, право на новчану подршку стварило је 26 корисника, 6 захтева је одбијено, а у 6 предмета биће тражена допуна документације. Чланови Већа донели су одлуку да конкурс за избор привредних субјеката за замену столарије буде продужен за 7 дана, што значи да ће заинтересоване фирме моћи да конкуришу до 30. јуна.


23. 06. 2022. године

Саветовалиштe за потрошаче за Шумадију и Западну Србију, које је део Националне организације потрошача Србије, одржаће наредног месеца у Рашки семинар на коме ће се говорити о основнм правима у области заштите потрошача.
На састанак ће бити позвани и представници ЈП и ЈКП чији је оснивач локална самоуправа како би се додатно размотрила сва отворена питања из области пружања услуга грађанима. Саветовалиште за потрошаче за Шумадију и Западну Србију сматра да се кроз овакав вид комуникације и константну едукацију свих заинтересованх страна, поспешује развој услуга и даље утиче на квалитет пружених услуга.
Семинар о правима у области заштите потрошача биће организован 12. јула 2022. године у 12 сати, у сали ОУ Рашка.


23. 06. 2022. године

47. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 23. јуна 2022. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 44., 45. И 46. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА БР. 898 ОД 16. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ - СПОРТСКО ДРУШТВО ,,БАНЕ“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - СПОРТСКО ДРУШТВО ,,БАНЕ“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У РАШКИ КОЈИ ИМ ЈЕ ДАТ НА КОРИШЋЕЊЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЗА ЛЕТЊУ СЕЗОНУ НА ГРАДСКОМ БАЗЕНУ 2022. ГОДИНЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ - ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ - ИЗБОРИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
11. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан општинског већа и председник комисије;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРЕСЕК 01. ЈУН 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за развој пољопривреде;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 08. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 39. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЈП 1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан општинског већа;
17. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Општина Рашка је већ четири године активна у заједничком програму Европске уније и Савета Европе „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2”, с циљем да унапреди организацију рада запослених као и њихове компетенције за рад. Тим поводом, представници наше локалне самоуправе недавно су учествовали на тродневном сусрету у Аранђеловцу са колегама из других јединица локалних самоуправа који су такође део овог Програма.

То је била прилика да колеге размене искуства у досадашњим активностима у увођењу функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи, на шта су локалне самоуправе обавезне од доношења Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе из 2016.године.

Тродневној радионици присуствовали су и представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Националне академије за јавну управу, Сталне конференције градова и општина и представници из 31 локалне самоуправе које су укључене у програм.
Оцењено је да су направљени значајни кораци у 50 локалних самоуправа које су добиле тзв „пакете подршке“ кроз овај Програм те да је њихово искуство драгоцено и за остале општине у Србији. Заједнички напор свих партнера у програму је да се управљање људским ресурсима у Србији модернизује у складу са вредностима и стандардима који постоје у земљама Европске уније.

Да су „пакети подршке“ допринели успешној имплементацији Програма потврђује и повећан индекс учинка у области управљања људским ресурсима за 20 процената у локалним самоуправама које су учествовале у раду овог Програма.

„Резултати општина које су биле део „пакета подршке“ су значајно бољи у односу на оне које нису добиле подршку кроз наш Програм. То се види кроз њихов рад, кроз функције оцењивања, планирања посебних програма стручног усавршавања, планирања обука за своје колеге, прављења кадровских планова. Напредак се види на терену и осећа у њиховом раду“, оценио је Александар Јовановић, менаџер програма.

У Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021. – 2025. предвиђене су активности које се односе на развијање оквира компетенција за запослене у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.
Компетенције представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту. Увођење оквира компетенција за локалне службенике ће, управо, бити у фокусу Програма „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ у наредном периоду.

Присутним представницима локалних самоуправа додељени су сертификати за њихову посвеćеност и учешćе у реформском процесу и досадашњем раду на програму.

Заједнички Програм Европске уније и Савета Европе “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Од 14. до 19. јуна на територији општине Рашка регистровано је 12 случајева заразе вирусом корона. У 4. таласу епидемије од ковида 19 оболело је 4.180 особа.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 14. до 19. јуна 100 прегледа – 79 првих и 21 контролни. Тестирано је 69 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 23.085 пи-си-ар и антигенских тестова. Прву дозу вакцине против вируса корона примило је 9.360 грађана Рашке или 47,27% пунолетних Рашчана. Ревакцинисана је 8.631 особа односно 43,59% старијх од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.510 лица. У Рашки су вакцинисана 11.122 становника северног дела Косова.


20.06.2022. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019., 9/2020. и 52/21), и члана 9. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Службени гласник РС“, бр. 32/19)

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ ИИА РЕДА БР.198,
КМ 32+039.50 У КО ПЛЕШИН, ОПШТИНА РАШКА

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу прикључка на државни пут ИИА реда бр.198, км 32+039.50 у КО Плешин, општина Рашка, који је израђен од стране ''ШИДПРОЈЕКТ'' Д.О.О. из Шида, улица Кнеза Милоша 2, 22240 Шид, инвеститора ЈППС, Београд, улица краља Александра 282, обавиће се од 20.06.2022.године до 27.06.2022. године, у згради општинске управе општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, као и на интернет старници општине Рашка (www.раска.рс).
Физичка и правна лица могу током презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, у згради општинске управе општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2), као и да своје примедбе на планирано решење, у писаној форми, доставе Општинској управи општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, Ул. Предрага Вилимоновића бр.1, у току трајања јавне презентације, закључно са 27.06.2022.год.
Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Бранко Костић, дипл.инж.арх.
(тел: 064/6413312).

 

У протеклих 7 дана на територији општине Рашка регистровано је 13 случајева заразе вирусом корона. Током 4. таласа епидемије 4.168 особа оболело је од ковида 19, док је од почетка епидемије присуство коронавируса потврђено код 7.099 лица.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 7. до 13. јуна 82 прегледа – 70 првих и 12 контролних. Тестирана су 64 пацијента.
Прву дозу вакцине против заразне болести ковид 19 примило је 9.358 грађана Рашке или 47,26% старијих од 18 година. Ревакцинисано је 8.630 лица или 43,58% пунолетних, док је трећу дозу вакцине примило 4.508 особа. У Рашки су вакцинисана 11.122 житеља северног дела Косова.

 

14.06.2022. године

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ АПАРТМАНА
НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 541 И 544 КО КОПАОНИК

Јавни увид трајаће 7 дана, од 10.06.2022. год. закључно са 16.06.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 16.06.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 3189, 3191/17, 3191/18 И 3191/22 КО КОПАОНИК

Јавни увид трајаће 7 дана, од 10.06.2022. год. закључно са 16.06.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 16.06.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.