email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У протекла 72 сата потврђено је још 50 случајева инфекције вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 186 тестова. Од почетка 4. таласа епидемије регистровано је 3.837 оболелих од ковида 19.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су 8. и 9. фебруара 307 прегледа – 171 први и 136 контролних. Тестирана су 142 пацијента. До сада је у Дому здравља урађено 20.450 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој боници у Новом Пазару хоспитализовано је 17 ковид пацијената из Рашке.

У организацији „Спортског центра Рашка" и Спортског Савеза Општине Рашка, а у сарадњи са Спортским савезом Нови Пазар и Установе за спорт и Савеза за школски спорт Нови Пазар и ОШ „Братство" из Новог Пазара ,реализоваћемо пројекат бесплатне школе пливања за ученика од првог до четвртог разреда основних школа.
У фебруару месецу планирано је да бесплатну школу пливања похађају ученици основних школа наше Општине.Термини су (12,19,26 фебруар 2022 год.) субота од 11-12 часова. Обуку ће водити лиценцирани тренери пливачких клубова Делфин и Нови Пазар из Новог Пазара.

НАПОМЕНА: У свакој групи могуће је бити до 50 ученика
Полазак испред стадиона у Рашки сваке суботе у 10 часова. Базен ОШ „Братство" у Новом Пазару.

За све заинтересоване  контакт телефон 063/666-748.

Дана : 07.02.2022

На основу члана 109., 216. и 218. Закона о енергетици оператор преносног система ЕМС АД Београд, надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта. Такође, на основу члана 117. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kv до 400 kv сигурносна удаљеност се мора одржавати и у случају пада стабла, при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају. На основу члана 5. Закона о шумама дрвеће које се налази испод и у коридору далековода не сматра се шумом без обзира на површину.
У складу са поменутим члановима Закона о енергетици, Закона о шумама и Правилника и увидом у стање на терену од стране овлашћеног лица ЕМС АД Београд:

О Б А В Е Ш Т А В А М О

власнике и кориснике непокретности на територији Општинске управе Рашка, чије се парцеле налазе у заштитном пojacy далековода 110 kV, односно у близини и испод фазних проводника:

ДВ 161 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС РАШКА и
ДВ 162 ТС НОВИ ПАЗАР 1 – ТС РАШКА

да:
1. ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном пojacy далековда, као и проширењу, почев од 15.02.2022. године.
2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
3. Власници парцела НЕ CMEJУ да зacaђyjy растиње - дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 03. фебруара 2022. године, расписује поновљени

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I
Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II
Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:
Стамбени објекти : структура објекта површина* (м²)
Објекат бр.1 двособан 30 до 48
Објекат бр.2. четворособан 60 до 86

Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.
Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Чланови Општинског већа усвојили су извештај о реализацији програма пословања јавних предузећа за 4. тромесечје 2021. године. У извештајном периоду ЈП „Путеви“ је санирало путеве у МЗ Трнава, Милатковиће, Рвати, Брвеник и Баљевац, уређивало и одржавало зелене површине и јавну расвету. Током протекле године за услуге паркирања у Рашки и на Копаонику укупно је фактурисан 31.034.486 динара. ЈКП „Рашка“ је реализовало инвестиције у укупном износу од преко 20 милиона динара. На седници је усвојена Одлука о приступању прибављања грађевинског земљишта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на Копаонику. Општинско веће је усвојило Програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја за 2022. годину. Програмом рада предвиђено је унапређење саобраћајне инфраструктуре и спровођење едукативних активности, а у плану је и набавка дечјих ауто-седишта. Већници су усвојили нови Правилнк о критеријумима за доделу помоћи у лечењу стерилитета. Данас је усвојен Извештај о раду Комисије за заштиту и унапређење животне средине у 2021. години. Како стоји у документу, планиране активности су реализоване, па је током протекле године уклоњено неколико дивљих депонија, организовано изношење кабастог отпада, набављено 9 нових контејнера. Поред едукативних и других еколошких акција, Комисија је била ангажована и на спровођењу Програма енергетске ефикасности, који реализују ресорно министарство и локалне самоуправе. Општинско веће је усвојило и Програм рада Комисије за заштиту животне средине за 2022. годину. Већници су прихватили Правилник о условима и критеријумима за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима. На седници Општинског већа усвојен је Извештај о раду Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана за 2021. годину. На конкурс су пристигла 32 предлога, а за реализацију је одобрено 30. Укупуно је додељено преко 4.733.000 динара. Веће је усвојило Коначну ранг листу за доделу студентских стипендија за школску 2021/2022. годину. Из општинског буџета биће финансирана 63 академца. Чланови Већа су усвојили и Записник са седнице Комисије за елементарне непогоде и друге несреће, па ће 6 подносилаца захтева добити новчану помоћ за санацију штете. Већници су усвојили и Записник са седнице Комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисији су поднета 23 захтева за доделу једнократне помоћи. Позитивно је решено 13 захтева, допуна документације тражиће се од 5 подносилаца, док је 5 захтева одбијено.

7. 02. 2022. године

У протекла 24 сата вирус корона потврђен је код 29 особа са територије општине Рашка. Резултат је достављен за 100 обрађених узорака. Од почетка 4. таласа епидемије од ковида 19 је оболело 3.787 лица.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 163 прегледа – 89 првих и 74 контролна. Тестирана су 73 пацијента. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 20.308 пи-си-ар и антигенских тестова. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 18 пацијената из Рашке.

Допуњује се Ценовник ЈКП „Рашка“ бр. 6756 од дана 04.11.2019. године, тако што у делу, Цене изношења смећа ( no m2) у тачки a): - после речи: „привреда, апартмани, собе за издавање, сале за весеља“ додају се следеће речи:“и сви објекти привредне делатности који нису категорисани у установе и угоститељску и трговинску прехрамбену делатност“ - после речи „ угоститељски и трговински објекти“ додају се следеће речи „прехрамбене робе“.

У свему осталом Ценовник ЈКП „Рашка“ бр. 6756 од дана 04.11.2019. године остаје не измењен.

Одлука о Допуни ценовника ступа на правну снагу у року од осам дана од дана давања сагласности од стране Скупштине општине Рашка a примењиваће се од 01.03.2022. године.

Одлуку и образложење можете погледати и преузети у прилогу

16. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 10. фебруара 2022. године (четвртак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

У протекла 3 дана регистрована су још 73 случаја заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирано је 213 узорака. Од почетка фебруара коронавирус лабораторијски је потврђен код 202 особе, док је у 4. таласу епидемије евидентирано 3.758 оболелих од ковид 19.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 4. до 6. фебруара 379 прегледа – 202 прва и 117 контролних. Тестирана су 174 пацијента. До сада је у Дому здравља урађено 20.235 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 18 ковид пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона закључно са јучерањим даном примило је 9.327 грађана општине Рашка или 47,10% пунолетних особа. Ревакцинисано је 8.556 лица, односно 43,21% старијих од 18 година. Трећу дозу примиле су 4.373 особе или 22,08% пунолетних Рашчана. У Рашки је до сада вакцинисано 11.076 житеља северног дела Косова.

36. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 07. фебруара 2022. године (понедељак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32., 33., 34. И 35. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – ОШ ЈОСИФ ПАНЧИЋ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, члан и координатор Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа;
13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ИВАНЕ БАЛЕТИЋ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЂУРЂИНЕ МАРКОВИЋ ИЗ РАШКЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2021. – 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
22. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ВЛАДИМИРА АНДРИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДРАГАНА ПЕШОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЈОВАНА ПЕШОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
25. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА САВА ЈЕМУОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
26. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СРЕЋКА ШАПТОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
27. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Још 44 особе са територије општине Рашка позитивне су на вирус корона, показују подаци Дома здравља за 3. фебруар. Обрађено је 116 тестова. У 4. таласу епидемије коронавирусом је заражено 3.685 лица, док је у прва 3 дана фебруара позитиван тест добило 129 особа.
Лекари ковид амбиланте обавили су јуче 157 прегледа - 87 првих и 70 контролних. Тестирано је 70 пацијената. До сада је у Дому здравља спроведено 20.061 тестирање на вирус корона. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 17 особа из Рашке.

Према последњем пресеку, још 38 особа са територије општине Рашка заражено је вирусом корона. Обрађена су 92 узорка. Укупан број регистрованих случајева инфекције коронавирусом у 4. таласу епидемије је 3.641.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 162 прегледа – 92 прва и 70 контролних. Тестирано је 89 пацијената. Закључно са 2. фебруаром у Дому здравља је урађен 19.991 пи-си-ар и антигенски тест. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 18 пацијената из Рашке.

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 03. фебруара 2022. године, расписује поновљени

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

 

I

Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању  (У даљем тексту: Јавни позив).

 

II

Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

 

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању  обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим  новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.  

 

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

30 до 48

Објекат бр.2.

четворособан

60 до 86

 

Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.

Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

 

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.

У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права. 

 

III

Предметни стамбени објекти који се откупљују/купују морају да испуњавају основне услове за живот и становање, односно морају бити безбедни и условни за становање, да поседују минимум одговарајућу инфраструктуру тј. да буду прикључени на канализациону мрежу или да имају септичку јаму, као и да буду прикључени на водоводну и електроенергетску мрежу (објекати опремљени струјом и водом).

 

Испуњеност основних услова за живот и становање за предметних стамбених објеката процењују стручна лица - лиценцирани инжењери одговарајуће струке, а процену тржишне вредности непокретности утврђује стручно лице - лиценцирани проценитељ имовине.

 

Активности процене биће реализоване у фази вредновања пристиглих пријава, а потенцијални продавац, у фази конкурисања, даје сагласност да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене.

 

IV

Потребно је да стамбени објекти намењени социјалном становању (У даљем тексту: непокретности), који су предмет куповине/откупа:

1) Испуњавају основне услове за живот и становање;

2) Да се налазе на територији општине Рашка;

3)Да буду уписани у катастар непокретности на име продавца, са правом својине продавца како на непокретности, тако и на земљишту на којем се непокретност налази;

4) Да буду уписани у катастар непокретности као:

 • непокретности које су преузете из земљишних књига, или
 • непокретности изграђене пре доношења прописа о изградњи, или
 • непокретности уписане по Закону о озакоњењу објеката;

5) Да буду уписани у Катастар непокретности без терета, не рачунајући при том:

 • уписано право стварне службености пролаза,
 • друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

НАПОМЕНА: Наведене забележбе не сматрају се теретом у поступку разматрања пријаве на Јавни позив.

6) Да имају вредност у границама вредности на тржишту непокретности,

7) Да нису предмет судског спора;

8) Да су за предметне непокретности измирене пореске обавезе које су настале по основу права својине за предметни стамбени објекат;

4)  Да су измирене обавезе према Електропривреди Србије;

5) Да су измирене обавеза према ЈП Србија Гас, уколико су непокретности опремљене гасним инсталацијама и прикључене на гасну мрежу.

6) Да су измирене обавезе према Јавном комуналном предузећу надлежном за место где се налази непокретност.

 

V

Подносилац пријаве на Јавни позив (потенцијални продавац стамбеног објекта), доставља следећу обавезну документацију:

 

1) Попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију личне карте (обе стране) или очитану личну карту;

3) Оверену изјаву у прописаној форми да прихвата услове Јавног позива, да је сагласан са обрадом датих података о личности и податка о објекту и да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене;

4) Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Рашка за предметну непокретност (стамбени објекат који жели да прода), не старији од месец дана;

5) Потврду Локалне пореске администрације Општинске управе Рашка да су измирене све пореске обавезе које су настале по основу права својине на предметној непокретности и земљишту;

6) Доказе о измиреним трошковима за струју/воду;

7) Потврду надлежног суда да стамбени објекат није предмет судског спора

8) Фотографије стамбеног објетка (5 до 10 фотографија које на јасан и илустративан начин показује стање објекта).

9)Фотокопију рачуна отвореног код пословне банке, на који ће се уплатити средства за куповину куће.

 

Поред наведених доказа, Комисија може од подносиоца пријаве да затражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

Наводи из изјава предвиђених у овом члану, могу бити предмет провере од стране Комисије.

VI

Поступак за избор и откуп/куповину два стамбена објекта спроводи Комисија у складу са Правилником, а коју комисију образује председник општине Рашка.

 

Приликом рада, Комисија:

- Разматра поднете пријаве, врши проверу података и утврђује чињенично стање на основу свих расположивих доказа прикупљених у поступку;

- Прихвата достављене извештаје лиценцираних инжењера о испуњености услова за живот и становања у предметним стамбеним објектима;

-Прихвата достављене извештаје проценитеља вредности имовине о вредностима предметних стамбених објеката;

- Утврђује листу стамбених објеката који су прихватљиви као предмет куповине и упућује листу Центру за социјални рад Рашка, ради консултативног процеса са изабраним корисницима (мечинг);

- Утврђује и објављује Одлуку/е о додели стамбених објеката корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“,

као јединствену или сукцесивне,

- Спроводи поступак потписивања тројних уговора између општине Рашка, продавца некретнине и корисника донаторске помоћи.

 

Чињенице и околности од значаја за поступање и одлучивање Комисија утврђује на основу доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, извештаја лиценцираних инжењера и проценитеља имовине, изјава корисника у поступку мечинга, као и на основу других доказа утврђених применом осталих доказних средстава предвиђених законом.

 

Комисија одлучује на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, посебно ценећи локацијске услове, односно приступачности локације (близина школе, здравствених и јавних установа и сл.), степен завршености стамбеног објекта, односно чињеницу да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, те да ли површина стамбеног објекта, односно број и намена просторија одговара броју чланова породице/ корисника програма.

 

VII

Комисија неће разматрати неблаговремено поднете пријаве и пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.

 

Ако је пријава неразумљива или непотпуна, Комисија ће у складу са чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку обавестити подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву, уз упозорење на правне последице ако исту не уреди у прописаном року од 8 дана, односно да ће пријава бити у складу са чланом 59. став 2. Закона одбачена решењем.

 

Подносиоци пријава на Јавни позив су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке/а о додели стамбених објеката намењених социјалном становању корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, (у даљем тексту Одлука), а у вези са предметним стамбеним објектом или  подносиоцем пријаве, од значаја за поднету пријаву.

 

VIII

Након разматрања пријава и провере документације, Комисија прибавља и прихвата извештаје лиценцираних инжењера и проценитеља имовине ангажованих од стране општине Рашка.

У случају да извештај проценитеља имовине покаже да је цена стамбеног објекта мања од цене наведене у пријавном обрасцу, Комисија ће позвати потенцијалног продавца да се у писаном облику изјасни о спремности прихватања цене исказане од стране проценитеља имовине.

 

Ако је потенцијални продавац спреман да прихвати процењену вредност, Комисија наставља да разматра предметни захтев. У супротном, наведени захтев неће бити даље предмет разматрања од стране Комисије.

 

IX

Центaр за социјални рад Рашка спроводи консултације са изабраним корисницима пакета донаторске помоћи. Сврха консултација је доношење Одлуке/а, као и припрема нацрта тројног уговора који се закључује између продавца стамбеног објекта, општине Рашка и корисника изабраног корисника пакета донаторске помоћи.

 

X

У уговору о куповини непокретности из члана II овог позива, биће утврђено да ће општина Рашка са посебног наменског рачуна отвореног за реализацију пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузијеизмирити уговорену вредност непокретности, као и услови и динамика плаћања.

 

  XI

Уколико је незадовољан Одлуком комисије о избору и откупу/куповини два стамбена објеката намењена социјалном становању, подносилац пријаве на Јавни позив  може уложити приговор Општинском већу Општине Рашка у року од 8 дана од дана објављивања листе.

Листа из става I овог члана објављује се на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs

 

XII

Пријаве са документацијом заинтересована лица подносе на писарници Општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, или поштом на исту адресу, са назнаком ,,Пријава на јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању.“

 

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања Јавног конкурса и траје 30 дана.

 

XIII

Јавни позив објавити на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка (www.raska.gov.rs)

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                 ________________________________________                

 

 

У претходна 24 сата вирус корона потврђен је код 47 особа са територије општине Рашка. Резултат је достављен за 114 обрађених тестова. У 4. таласу епидемије регистрована су 3.603 случаја обољевања од ковида 19.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља јуче су обавили 192 прегледа. Са симптомима сличним онима које изазива инфекција коронавирусом, лекарску помоћ затражило је 117 лица, док је 75 пацијената било на контролном прегледу. Урађено је 105 тестова. До сада су у Дому здравља тестиране 19.902 особе. У односу на претходни извештај, повећан је број хоспитализованих пацијената. Тренутно се у Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи 20 лица из општине Рашка.

У последња 24 сата вирус корона лабораторијски је потврђен код 46 особа са територије општине Рашка. Обрађена су 92 теста. Од 1. до 31. јануара коронавирусом су заражене 1.894 особе. За протеклих месец дана евидентрано је 6.528 прегледа. Тестирана су 3.244 пацијента. Од почетка 4. таласа епидемије позитиван тест на вирус корона добило је 3.556 лица.

Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 248 прегледа – 109 првих и 139 контролних. Урађено је 90 тестова. До сад је у Дому здравља тестирано 19.797 особа. У Општој болници у Новом Пазару од ковида 19 лечи се 18 пацијената из Рашке.

 

 1.2.2022. године