email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
понедељак, 21 фебруар 2022 10:32

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Ha основу члана 14, 15, и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 104/2009 и 99/2011), тачака 3,8,9 и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC", број 15/2012,88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) и Одлуке о расписивању парламентарних избора за 03. април 2022.год (Службени гласник РС бр.22/2022), Општинска управа општине Рашка

 

ОБАВЕШТАВА

Грађане општине Рашка и подносиоце изборних листа да je део бирачког списка за општину Рашка изложен на увид у згради општинске управе општине Рашка, на адреси Птредрага Вилимоновића 1, у канцеларији 14  на првом спрату .

Увид у бирачки списак грађани и подносиоци изборних листа или лице које он овласти, могу да изврше у периоду од 16.02.2022. године до 18.03.2022. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана и суботом у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем , односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Рашка, као и подносиоци изборних листа или лице које он овласти, могу поднети општинској управи у периоду од 16.02.2022. године до 18.03.2022. године до 24,00 часа, када се бирачки списак закључује, сваког радног дана у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Решења о променама у бирачком списку од момента закључења бирачког списка, односно од 18.03.2022. године, na све до 72 часа пре дана одржавања избора,односно до 30.марта 2022.године, доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Грађани и подносиоци изборних листа или лице које он овласти, могу од расписивања Парламентарних избора до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка односно до 12.03.2022.године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим Парламентарним изборима гласати no месту боравишта на територији општине Рашка(изабрано место гласања) .Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству. Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларних представништава, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка; односно до 12.03.2022. године до 24,00 часа.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка , лице за пружање техничке подршке општинске управе општине Рашка дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе  https://upit.birackispisak.gov.rs, уношењем јединственог матичног борја грађана.


У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2022. годину Председник општине Рашка расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
У ОБЛАСТИМА:
КУЛТУРА, ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊА ПРИРОДЕ, РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. г.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:
- која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;
- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;
- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;
- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;
- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
- која нису брисана из регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;
- која су у прописаном року поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
- која се придржавају мера о антикорупционој политици;
- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.
Општина Рашка неће финансирати:
- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;
- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из области КУЛТУРА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2022. годину у износу од 2.200.000динара и то:
- за програме/пројекте у тематској области Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка
- за програме/пројекте у тематској области Реализација културних програма црквених и верских заједница
Циљ: Раст утицаја културног стваралаштва у локалној заједници;

Средства за реализацију пројеката/програма из области ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2022. годину у износу од 1.200.000динара и то:
- за програме/пројекте у тематској области Друштвена брига о болесним и старијим особама, особама са инвелидитетом, особама са посебним потребама, деци и младима
- за програме/пројекте у тематској области Женска права и превенција свих облика насиља и дискриминације
Циљ: Подстицање позитивног деловања шире друштвене заједнице према особама из друштвено осетљивих група;

Средства за реализацију пројеката/програма из области ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2022. годину у износу од 800.000динара и то:
- за програме/пројекте у тематској области Развој свести о значају очувања животне средине
Циљ: Подизање свести јавности о значају заштите животне средине и очувања природе;

Средства за реализацију пројеката/програма из области РУРАЛНИ РАЗВОЈ, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2021. годину у износу од 800.000динара и то:
- за програме/пројекте у тематској области Интегрални развој руралних подручја
Циљ: Одрживост руралног развоја и пчеларствa;

Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
Доњи лимит буџета пројекта у свакој области износи 30.000динара. Горњи лимит буџета пројекта у свакој тематској области износи 300.000динара.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс траје 21 дана од дана објављивања.
Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

У протекла 3 дана регистрована су још 34 случаја инфекције вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађен је 161 узорак. Од почетка 4. таласа епидемије од ковида 19 званично је оболело 3.896 особа.
У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка од 11. до 13. фебруара обављено је 239 прегледа – 164 прва и 75 контролних. Тестирано је 130 пацијената. Закључно са 13. фебруаром у Дому здравља је урађено 20.627 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 7 ковид пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против коронавируса до сада је примио 9.331 становник општине Рашка или 47,12% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.579 особа односно 43,32% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине добило је 4.407 лица или 22,25% пунолетних грађана наше општине. У Рашки су до сада вакциниса 11.082 житеља северног дела Косова.

Национална служба за запошљавање – Филијала Краљево и Општина Рашка одржали су данас конференцију на којој су представљени резултати спровођења мера активне политике запошљавања у 2021. години и најављени програми запошљавања за 2022. годину. Како је речено на скупу, протекле године је издвојено 30.000.000 милиона динара за различите програме запошљавања – 15.000.000 динара из буџета општине Рашка и исто толико из фонда НСЗ. Захваљујући спроведеним програмима 33 лица су покренула сопствени бизнис, а 39 незапослених је прошло обуку на захтев послодавца. Кроз субвенције за запошљавање теже запошљивих категорија на новоотвореним радним местима, до посла су дошле 53 особе у 39 фирми.
Општина Рашка ће из буџета за 2022. годину издвојити 15.000.000 динара за реализацију Локалног акционог плана запошљавања, а за додатих 15.000.000 динара конкурисаће код НСЗ. У овој години планирана је реализација следећих мера и програма: Обука на захтев послодавца – за незапослене, Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, Подршка самозапошљавању, Јавни радови и Стручна пракса.
У протеклих 5 година број незапослених на територији општине Рашка се смањивао. Тако су на крају 2017. године без посла била 2.523 лица, док је према подацима од 31. децембар 2021. године на посао чекало 1.718 особа.
Конференцији су присуствовали директорка Филијале НСЗ Снежана Прелић, заменик председника општине Рашка Ђорђе Гогић, председница СО Рашка Мирјана Скорић, представнци институција, Пословног савета општине Рашка, Регионалне развојне агенције за Рашки и Моравички округ, приватног, јавног и цивилног сектора.

У дану за нама регистровано је 25 новооболелих од ковида 19 на територији општине Рашка. Обрађен је 81 тест. Од 1. до 10. фебруара потврђено је 306 случајева инфекције вирусом корона, док су у 4. таласу епидемије позитиван тест добиле 3.862 особе.
Јуче је у Ковид амбуланти обављен 101 преглед – 57 првих и 44 контролна. Тестирано је 47 пацијената. Закључно са 10. фебруаром у Дому здравља је урађено 20.497 пи-си-ар и антигнских тестова. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 17 лица из општине Рашка.

У протекла 72 сата потврђено је још 50 случајева инфекције вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 186 тестова. Од почетка 4. таласа епидемије регистровано је 3.837 оболелих од ковида 19.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља обавили су 8. и 9. фебруара 307 прегледа – 171 први и 136 контролних. Тестирана су 142 пацијента. До сада је у Дому здравља урађено 20.450 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој боници у Новом Пазару хоспитализовано је 17 ковид пацијената из Рашке.

У организацији „Спортског центра Рашка" и Спортског Савеза Општине Рашка, а у сарадњи са Спортским савезом Нови Пазар и Установе за спорт и Савеза за школски спорт Нови Пазар и ОШ „Братство" из Новог Пазара ,реализоваћемо пројекат бесплатне школе пливања за ученика од првог до четвртог разреда основних школа.
У фебруару месецу планирано је да бесплатну школу пливања похађају ученици основних школа наше Општине.Термини су (12,19,26 фебруар 2022 год.) субота од 11-12 часова. Обуку ће водити лиценцирани тренери пливачких клубова Делфин и Нови Пазар из Новог Пазара.

НАПОМЕНА: У свакој групи могуће је бити до 50 ученика
Полазак испред стадиона у Рашки сваке суботе у 10 часова. Базен ОШ „Братство" у Новом Пазару.

За све заинтересоване  контакт телефон 063/666-748.

Дана : 07.02.2022

На основу члана 109., 216. и 218. Закона о енергетици оператор преносног система ЕМС АД Београд, надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта. Такође, на основу члана 117. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kv до 400 kv сигурносна удаљеност се мора одржавати и у случају пада стабла, при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају. На основу члана 5. Закона о шумама дрвеће које се налази испод и у коридору далековода не сматра се шумом без обзира на површину.
У складу са поменутим члановима Закона о енергетици, Закона о шумама и Правилника и увидом у стање на терену од стране овлашћеног лица ЕМС АД Београд:

О Б А В Е Ш Т А В А М О

власнике и кориснике непокретности на територији Општинске управе Рашка, чије се парцеле налазе у заштитном пojacy далековода 110 kV, односно у близини и испод фазних проводника:

ДВ 161 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС РАШКА и
ДВ 162 ТС НОВИ ПАЗАР 1 – ТС РАШКА

да:
1. ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном пojacy далековда, као и проширењу, почев од 15.02.2022. године.
2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
3. Власници парцела НЕ CMEJУ да зacaђyjy растиње - дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.

Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 03. фебруара 2022. године, расписује поновљени

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I
Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II
Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:
Стамбени објекти : структура објекта површина* (м²)
Објекат бр.1 двособан 30 до 48
Објекат бр.2. четворособан 60 до 86

Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.
Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Чланови Општинског већа усвојили су извештај о реализацији програма пословања јавних предузећа за 4. тромесечје 2021. године. У извештајном периоду ЈП „Путеви“ је санирало путеве у МЗ Трнава, Милатковиће, Рвати, Брвеник и Баљевац, уређивало и одржавало зелене површине и јавну расвету. Током протекле године за услуге паркирања у Рашки и на Копаонику укупно је фактурисан 31.034.486 динара. ЈКП „Рашка“ је реализовало инвестиције у укупном износу од преко 20 милиона динара. На седници је усвојена Одлука о приступању прибављања грађевинског земљишта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на Копаонику. Општинско веће је усвојило Програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја за 2022. годину. Програмом рада предвиђено је унапређење саобраћајне инфраструктуре и спровођење едукативних активности, а у плану је и набавка дечјих ауто-седишта. Већници су усвојили нови Правилнк о критеријумима за доделу помоћи у лечењу стерилитета. Данас је усвојен Извештај о раду Комисије за заштиту и унапређење животне средине у 2021. години. Како стоји у документу, планиране активности су реализоване, па је током протекле године уклоњено неколико дивљих депонија, организовано изношење кабастог отпада, набављено 9 нових контејнера. Поред едукативних и других еколошких акција, Комисија је била ангажована и на спровођењу Програма енергетске ефикасности, који реализују ресорно министарство и локалне самоуправе. Општинско веће је усвојило и Програм рада Комисије за заштиту животне средине за 2022. годину. Већници су прихватили Правилник о условима и критеријумима за доделу награда и једнократних новчаних накнада надареним ученицима и студентима. На седници Општинског већа усвојен је Извештај о раду Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана за 2021. годину. На конкурс су пристигла 32 предлога, а за реализацију је одобрено 30. Укупуно је додељено преко 4.733.000 динара. Веће је усвојило Коначну ранг листу за доделу студентских стипендија за школску 2021/2022. годину. Из општинског буџета биће финансирана 63 академца. Чланови Већа су усвојили и Записник са седнице Комисије за елементарне непогоде и друге несреће, па ће 6 подносилаца захтева добити новчану помоћ за санацију штете. Већници су усвојили и Записник са седнице Комисије за социјална питања. У претходном периоду Комисији су поднета 23 захтева за доделу једнократне помоћи. Позитивно је решено 13 захтева, допуна документације тражиће се од 5 подносилаца, док је 5 захтева одбијено.

7. 02. 2022. године

У протекла 24 сата вирус корона потврђен је код 29 особа са територије општине Рашка. Резултат је достављен за 100 обрађених узорака. Од почетка 4. таласа епидемије од ковида 19 је оболело 3.787 лица.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су јуче 163 прегледа – 89 првих и 74 контролна. Тестирана су 73 пацијента. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 20.308 пи-си-ар и антигенских тестова. Од ковида 19 у Општој болници у Новом Пазару лечи се 18 пацијената из Рашке.

Допуњује се Ценовник ЈКП „Рашка“ бр. 6756 од дана 04.11.2019. године, тако што у делу, Цене изношења смећа ( no m2) у тачки a): - после речи: „привреда, апартмани, собе за издавање, сале за весеља“ додају се следеће речи:“и сви објекти привредне делатности који нису категорисани у установе и угоститељску и трговинску прехрамбену делатност“ - после речи „ угоститељски и трговински објекти“ додају се следеће речи „прехрамбене робе“.

У свему осталом Ценовник ЈКП „Рашка“ бр. 6756 од дана 04.11.2019. године остаје не измењен.

Одлука о Допуни ценовника ступа на правну снагу у року од осам дана од дана давања сагласности од стране Скупштине општине Рашка a примењиваће се од 01.03.2022. године.

Одлуку и образложење можете погледати и преузети у прилогу

16. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 10. фебруара 2022. године (четвртак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, секретар СО;
8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

У протекла 3 дана регистрована су још 73 случаја заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Анализирано је 213 узорака. Од почетка фебруара коронавирус лабораторијски је потврђен код 202 особе, док је у 4. таласу епидемије евидентирано 3.758 оболелих од ковид 19.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су од 4. до 6. фебруара 379 прегледа – 202 прва и 117 контролних. Тестирана су 174 пацијента. До сада је у Дому здравља урађено 20.235 пи-си-ар и антигенских тестова. У Општој болници у Новом Пазару хоспитализовано је 18 ковид пацијената из Рашке.
Прву дозу вакцине против вируса корона закључно са јучерањим даном примило је 9.327 грађана општине Рашка или 47,10% пунолетних особа. Ревакцинисано је 8.556 лица, односно 43,21% старијих од 18 година. Трећу дозу примиле су 4.373 особе или 22,08% пунолетних Рашчана. У Рашки је до сада вакцинисано 11.076 житеља северног дела Косова.

36. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 07. фебруара 2022. године (понедељак) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 32., 33., 34. И 35. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ – ОШ ЈОСИФ ПАНЧИЋ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, члан и координатор Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Рашка;
12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПОМОЋ У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа;
13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ИВАНЕ БАЛЕТИЋ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЂУРЂИНЕ МАРКОВИЋ ИЗ РАШКЕ, ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2021. – 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ И ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
22. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ВЛАДИМИРА АНДРИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДРАГАНА ПЕШОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ЈОВАНА ПЕШОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
25. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА САВА ЈЕМУОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
26. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА СРЕЋКА ШАПТОВИЋА ИЗ БАЉЕВЦА НА РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ III БРОЈ: 06-V-30/2021-18 ОД 15. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије за елем. непогоде и друге несреће;
27. ТЕКУЋА ПИТАЊА.