email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

УСАИД и Национална агенција за регионални развој објављују Јавни позив за учешће у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва

Рок за пријаву: петак, 23. мај 2014.

Јавни позив за учешће у Програму обуке за започињање бизниса и доделу бесповратних средстава у области омладинског и женског предузетништва у оквиру Пројекта подршке развоја приватног сектора у јужној и југозападној Србији у 2014. години

Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (даље: Пројекат) спроводе Сједињене Америчке Државе, преко Мисије Америчке агенције за међународни развој (USAID) у Србији, и Влада Републике Србије, преко Националне агенције за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција) и акредитованих регионалних развојних агенција из Ужица, Краљева, Лесковца и Новог Пазара.

Општи циљ Пројекта је унапређење развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и предузетништва, повећање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у следећим секторима: 

• агробизнис (нпр. прерада млека, меса и поврћа),

• текстилна индустрија (нпр. производња одеће  и обуће) и

• лака индустрија (нпр. дрво-прерађивачка индустрија (претежно столарија), алуминијумска столарија, израда намештаја и опреме за кухиње и купатила),

у 12 општина јужне и југозападне Србије (Врање, Лесковац, Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош).

Пројекат ће, такође, пружањем нефинансијске и финансијске помоћи (у одабраним секторима, на територији поменутих општина) подржати развој омладинског и женског предузетништва кроз:

• подршку за започињање посла, у виду обука за писање бизнис планова, 

• такмичење за најбољи бизнис план,

• бесповратну помоћ за финансирање најбољих бизнис планова,

• тренинге, саветовања и менторинг за новоосноване и постојеће привредне субјекте у раној фази развоја.

Услови за учешће у Програму у фази обуке за започињање бизниса

Право на учешће имају кандидати који испуњавају следеће услове:

1. млади* и жене:

• који имају пословну идеју и желе да започну посао у поменутим секторима и на територији поменутих општина,

• који немају регистровану сопствену делатност,

• који имају пребивалиште на територији поменутих општина,

• нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине,

*Млади се дефинишу као мушкарци и жене који у тренутку објављивања Јавног позива имају од 18-35 година старости

2. млади и жене - власници привредних друштава и предузетници:

• који су регистровали своју делатност у поменутим секторима и на територији поменутих општина,

• који су већински власници привредних субјеката,

• који су држављани Републике Србије,

• који желе да унапреде своје пословање, а регистровали су своју делатност у последње две године, односно, у тренутку објављивања Јавног позива не послују дуже од две године,

• који нису осуђивани за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине, као ни да привредна друштва у њиховом власништву нису осуђивана за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине.

Приоритет при избору кандидата за обуку ће имати start-up бизниси и привредни субјекти у власништву жена регистровани у последње 2 године. Привредни субјекти у власништву младих регистровани у последње 2 године ће бити узети у разматрање ако се у оквиру приоритетних група не постигне пројектовани број полазника обуке.

Потребна документација за конкурисање: 

• пријавни формулар за учешће у обуци за започињање бизниса (образац 1),

• изјава о истинитости приложених података (образац 1a),

• биографија,

• мотивационо писмо,

• копијa личне карте,

• копијa пријаве пребивалишта.

Пројектом је предвиђено да 200 кандидата похађа обуку за започињање бизниса, која обухвата и обуку за израду бизнис планова, са којима ће се такмичити за доделу бесповратних средстава. 

Право на учешће у Програму, у фази доделе бесповратних средстава најбољим бизнис плановима, имају они кандидати који су успешно завршили обуку за започињање бизниса и израдили бизнис план.

По реализацији такмичења за најбољи бизнис план, 32 најбоље рангирана бизнис плана квалификоваће се за доделу бесповратних средстава. Кандидати су у обавези да бизнис планом разраде пословну идеју коју су кандидовали у првој фази Програма. Услов за доделу бесповратних средстава је регистрација бизниса у Агенцији за привредне регистре (привредног друштва/предузетника – за младе и жене који немају регистровану сопствену делатност), који је у већинском власништву кандидата и усаглашеност са процедурама заштите животне средине.

Бесповратна средства морају бити искоришћена за реализацију активности које не нарушавају животну средину, и које су у складу са свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима о заштити животне средине, а које нису забрањене међународним споразумима.

Бизнис идеје код којих се захтева усклађивање са процедурама заштите животне средине по свим важећим националним, покрајинским и локалним законима и другим прописима, а чије усклађивање траје дуже од 30 дана неће се финансирати. Кандидати сами сносе трошкове прибављања дозвола, уверења, потврда и слично.

Приоритет приликом доделе бесповратних средстава ће имати start-up бизниси и привредни субјекти у власништву жена регистровани у последње 2 године. 

Привредни субјекти у власништву младих регистровани у последње 2 године ће бити узети у разматрање ако се у оквиру приоритетних група не постигне пројектовани број корисника бесповратних средстава.

Укупна расположива средства за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у власништву жена и младих износе 240.000,00 USD са просечном вредношћу од 7.500,00 USD по клијенту, у динарској противвредности по утврђеном курсу Народне банке Србије.

Бесповратна средства ће се одобравати за набавку опреме за реализацију пословне идеје која је награђена на такмичењу.

Бесповратна средства се не могу користити за реконструкцију постојећих грађевинских објеката и изградњу нових грађевинских објеката, као ни за накнаду за запослене.

Прималац бесповратних средстава не сме, ни под каквим околностима, набављати средствима следеће: војну опрему; опрему за надзор; робу и услуге за подршку полицији или другим активности за спровођење закона; опрему и услуге за абортус; средства за контрацепцију; луксузну робу; опрему за коцкање; опрему за производњу алкохола; опрему за модификацију временских услова; моторна возила; фармацеутске производе; пестициде; ђубриво; пољопривредне производе; основно стадо; саднице; половну опрему; трајна обртна средства; имовину у власништву Владе САД.

Рок за подношење пријава за учешће у обуци за започињање бизниса је 23. мај 2014. године.

Рок за подношење пријава у оквиру друге фазе Програма условљен је реализацијом обуке за започињање бизниса, а подносиоци пријава у фази такмичења ће о истом бити благовремено обавештени.

Детаљније информације о условима, роковима, динамици реализације, избору кандидата и осталом можете наћи у Програму.

Програм, пријава и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције на адреси www.psd.narr.gov.rs и акредитованих регионалних развојних агенција ангажованих на Пројекту, као и у штампаном облику у акредитованим регионалним развојним агенцијама ангажованим на Пројекту.

За детаљније информације можете се обратити акредитованим регионалним развојним агенцијама, чији контакти су дати у даљем тексту.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом одговарајућој акредитованој регионалној развојној агенцији која је ангажована на Пројекту, према подручју, и то:

1. Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево; Цара Душана 77, 36000 Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; www.kv-rda.org; за подручје општине Рашка;

Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

 http://narr.gov.rs/index.php/PSD/Vesti/Javni-poziv-za-ucheshce-u-Programu-obuke-za-zapochinjanje-biznisa-i-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-oblasti-omladinskog-i-zhenskog-preduzetnishtva

Прeмa рaниje дoнeтoм и вaжeћeм Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, пољопривредни произвођачи су у обавези да првe зaхтeвe зa oстваривaњe прaвa нa пoдстицaje у биљнoj прoизвoдњи (6.000 динара по хектару, „без рачуна“) дoстaве Упрaви  зa трeзoр у периоду од 1. мaja дo 30. jунa 2014. године. 

Како би остварили право на пoдстицajе у изнoсу oд 6.000 динара пo хектару (до 100 хектара), пoљoприврeдници треба да пoпунe двa истoвeтнa зaхтeвa сa пoдaцимa кoje су унeли у приjaву o прoдужeтку рeгистрациje гaздинства. Упрaвa зa aгрaрнa плaћaњa и Управа за трeзoр су свим регистрованим пољопривредним газдинствима дoстaвили дeтaљнo упутствo o рeгистрациjи гдe су нaвeдeнe и шифрe зa прoизвoдњу кoje су пољопривредници обавезни да упишу у зaхтeв зa oстваривaњe права на поменуте подстицаје.

Подсетимо, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је и Правилник о условима и начину остваривања права на регрес за гориво кao и Правилиник о условима и начину остваривања права на регрес за ђубриво.

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку пољопривредним газдинствима

Носиоцу пројекта предузећу CREDO INVEST д.о.о., Нови Београд, утврђено је да је за ПРОЈЕКАТ – Мале хидроелектране „Рашка“, на кат. парцели бр.170 КО Рашка, општина Рашка, потребна Студија о процени утицаја на животну средину. Решењем о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, утврђен је и обим и садржај Студије.

У спроведеном поступку одлучивања о процени утицаја на животну средину, узети су у обзир планирани капацитет и карактеристике локације пројекта.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. Став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09).

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Рашка

 

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност да је Скупштина општине Рашка, поднела захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА- Изградња постројења за прераду отпадних вода Рашка, на кат.парцели бр.1852 К.О. Рвати, општина Рашка.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити радним даном од 10 – 14 часова у просторијама надлежног органа – Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у периоду од 17.04. до 05.05.2014. године.

Молимо Вас да у року од 10 дана од дана оглашавања, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

ОПШТИНСКА УПРАВА - Општине Рашка -  Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09), оглашава

ЈАВНИ  УВИД У СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПРОЈЕКТА МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПАВЛИЦА“ НА РЕЦИ ИБАР

1.Јавни увид у Студију о процени утицаја планираног објекта – мале хидроелектране „Павлица“ на реци Ибар, на кат. парцели број 4334, КО Беоци, општина Рашка на животну средину, чији је носилац  „CREDO INVEST“ д.о.о., Нови Београд, обавиће се у периоду од 16.04.2014. до 07.05.2014.године у просторијама Општинске управе – Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, општине Рашка, у канцеларији бр.6 у времену од 8 – 14 часова сваким радним даном.

2.Презентација и јавна расправа о Студији из тачке 1. обавиће се 07.05. 2014. године у сали Општинске управе општине Рашка са почетком у 14 часова.

3.Примедбе и предлоге на Студију из тачке 1. заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност могу доставити у писменој форми Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине општине Рашка у периоду трајања јавног увида.

4.О донетој Одлуци о давању сагласности на Студију из тачке 1. надлежни орган обавестиће заинтересоване организације, органе и јавност, у року од 10 дана.

Делегација Европске уније у Републици Србији објавила је трећи у низу позива за подношење предлога пројеката за доделу грантова у оквиру националне компоненте програма Подршка цивилном друштву. Укупно доступан износ за расподелу грантова је 2,4 милиона евра. Позив ће бити отворен до 26. маја 2014. године а потребну документацију можете преузети на следећој страници: http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

У циљу информисања потенцијалних подносилаца пријава о садржају и правилима позива биће одржане три инфо сесије:

- 23. априла 2014. године у 11,00 ч у Нишу (Ректорат Универзитета у Нишу)

- 24. априла 2014. године у 10,00 ч у Новом Саду (Новосадски сајам “Мастер” центар), и

- 25. априла 2014. године у 10,00 ч у Београду (Дом омладине, сала Американа).

Више информација о одржавању инфо сесија и начину пријављивања можете пронаћи на следећој страници: http://civilnodrustvo.gov.rs/eu-ipa/podrska-delegaciji-eu/konkursi/objavljen-treci-poziv-za-dostavljanje-predloga-projekata-u-okviru-programa-podrska-civilnom-drustvu/

уторак, 08 април 2014 12:18

ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ

Кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, одобравају се и исплаћују у динарима - без валутне клаузуле. Каматна стопа  је 4% на годишњем нивоу за кредите у сточарству и  6% за кредите пласиране у развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства, цвећарства, као и куповину пољопривредне механизације и опреме.

Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге са најмање 10 чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, микро и мала правна лица).

Укупан износ кредита за физичка лица, предузетнике и правна лица је до 5.000.000 динара,  а за земљорадничке задруге до 15.000.000 динара. Зaхтeви зa oдoбрeњe кредита могу да се поднесу од следеће недеље дo 1. сeптeмбрa тeкућe гoдинe кoд бaнaкa са којима је министарство склопило уговор.

Правилником о  условима и начину остваривања права на кредитну подршку  пољопривредницима  дефинисано је да се кредитна подршка остварује подношењем писменог захтева банци  уз достављање пратеће документације.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије потписало је данас уговоре са 13 банака и 6 осигуравајућих кућа. Уговори су потписани са Комерцијалном банком, Прокредит банком, Банка Интезом, Креди – Агрикол банком, Ерсте банком, Hypo банком, Societe Generale банком, Opportunity банком, Сбербанком Србија, НЛБ банком, ОТП банком, Московском банком и Поштанском штедионицом, као и са осигуравајућим кућама ДДОР Нови Сад, Делта Ђенерали, Дунав осигурањe, Глобус, Триглав и Миленијум.

Правилник о  условима и начину остваривања права на кредитну подршку  пољопривредницима је доступан на веб сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије www.mpsv.gov.rs у секцији документи|правилници: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ

 За сва питања отворени су телефони Инфо центра министарства: 011 260-79-60,  011 260-79-61, као и E-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Управа за пољопривредно земљиште расписала је конкурс којим се утврђују услови и критеријуми за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања.

Прочитајте конкурс у целини: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСИМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У 2014. ГОДИНИ

Извор: http://www.mpsv.gov.rs/

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Рашка, на основу чл.10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), обавештава јавност да је предузеће „CREDO INVEST“ д.о.о. Београд, поднело захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – мале хидроелектране „Рашка“ на реци Ибар, 1,5 км узводно од ушћа реке Рашке у Ибар, кат. парцела 170, КО Рашка, инсталисанe снаге 2780 kW.

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити радним даном од 10 – 14 часова у просторијама надлежног органа – Општинска управа – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, у периоду од 01.04. до 16.04.2014. године.

Молимо Вас да у року од 15 дана од дана оглашавања, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

уторак, 18 март 2014 13:59

Избори 2014

Резултате избора за републички парламент на територији општине Рашка можете погледати ОВДЕ!

Амбасадор Мајкл Д. Кирби  посетиће 6. марта 2014. општину Рашка и разговарати са председником општине Јованом Чорбићем о важности бесплатне правне помоћи која се пружа расељеним лицима, избеглицама, социјално угроженим слојевима и локалном становништву.

Правна инфо табла, постављена у згради опшине, део је пројекта  вредног  600,000 долара под називом "Подршка расељеним лицима са Косова да се интегришу у Србији ". Пројекат је финансирала Канцеларија за становништво, избеглице и миграције Stejt Departmenta, а спроводи га организација Catholic Relief Services  у сарадњи са невладином организацијом Балкански центар за миграције и Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије .

Циљ пројекта је да допринесе напорима локалне самоуправе у пружању бесплатне правне помоћи расељеним лицима, избеглицама и угроженом становништву.  Бесплатна правна помоћ се углавном односи на решавање имовинских питања, захтева који се односе на приватизацију државних фирми и прибављању или повраћају личних докумената, као и докумената везаних за радни однос на Косову.  Истовремено, правне инфо табле пружају информације локалном становништву о њиховим грађанским и људским правима, а такође им помажу у сналажењу са правним поступцима који се односе на регистрацију предузећа, спорове, породично право, имовину и друга питања. 

16. СЕДНИЦA СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 06. марта 2014. године (четвртак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу општине Рашка.

2.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП „Рашка“.

3.ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

4.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

5.ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“ Рашка.

6.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У РАШКИ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад.

8.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

9.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2013. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миладија Миливојевић, самостални стручни сарадник за буџет Општине Рашка.

12.ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЛОКАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

13.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

14.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

15.ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ

На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 24. фебруара 2014. године, донело је следећу

О Д Л У К У

I

По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2013/2014. годину, додељује се: 

 

А. НАГРАДЕ

Новчане награде ученицима који су у школској 2012/2013. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:

Р.

БрИме и презимеНаграда  за  освојено:Новчана награда

1.Вуковић Владимир

Рашка1. место,  републичко такмичење

Рачунарство и информатика10.000,00

2.Ђокић Ивана

Рашка1. место републичко такмичење из солфеђа,

Теорије музике и музичких вештина10.000,00

3.Кузмановић Јана

Рашка2. место, републичко такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада7.000,00

4.Беочанин Анђелија

Рашка3. место, републичко такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада5.000,00

5.Јовановић Софија

Рашка2. место, окружно такмичење из Српског језика и језичке културе3.000,00

 

Б. СТИПЕНДИЈЕ

Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2013. године до 30. септембра 2014. године, (за десет месеци), следећим студентима:

Р. бр.Име и презимеФакултетГод.

студ.Про-сек

1.Букара ТијанаСаобраћајни факултет – Београд15,00

2.Вељковић СањаЕкономски факултет – Крагујевац15,00

3.Илић ЂорђеФак. организационих наука - Београд15,00

4.Јеленковић ЈеленаФак. организационих наука – Београд15,00

5.Јеленковић ПредрагФилолошки факултет – Београд15,00

6.Коминац НаталијаМатематички факултет – Београд15,00

7.Кућеровић МилицаФакултет музичке уметности15,00

8.Кнежевић ИвонаФак. организационих наука – Београд15,00

9.Карановић МаријаМедицински факултет – Београд15,00

10.Комарац МаријаЕкономски факултет – Крагујевац15,00

11.Лешевић БојанаФакултет политичких наука – Београд15,00

12.Миљковић ЈованаЕкономски факултет – Београд15,00

13.Милојевић МирјанаМедицински факултет – Крагујевац15,00

14.Премовић ИванВисока железничка школа – Београд15,00

15.Шћеловић ЈеленаФак. организационих наука – Београд15,00

16.Максић МилицаФилозофски факултет – Бања Лука29,36

17.Јањовић ВукашинСтоматолошки факултет – Београд28,88

18.Милићевић ЗоранаПравни факултет – Београд28,86

19.Јездимировић ВладимирДржавни универзитет – Нови Пазар28,75

20.Марић ДушанШумарски факултет – Београд28,75

21.Кекерић МаријаСтоматолошки факултет – Београд28,63

22.Скуковац МаријаЕкономски факултет – Крагујевац28,57

23.Мартаћ ИванаФакултет политичких наука – Београд28,56

24.Пековић ЈованаФилол.-уметнички фак. – Крагујевац28,55

25.Драгојловић НаташаФилозофски факултет – Ниш28,54

26.Радомировић КристинаФилолошки факултет – Београд28,54

27.Медаровић ЈеленаМашински факултет – Краљево28,54

28.Карановић ВукашинСтоматолошки факултет – Београд39,13

29.Баловић ФилипПравни факултет – Београд39,08

30.Нинчић СараФил.-уметни. факултет - Крагујевац38,96

31.Вјештица МајаФилолошки факултет – Београд38,91

32.Петровић СтанишаБеоградска пословна школа – Београд38,90

33.Бабић СтанкаСаобраћајни факултет – Београд38,88

34.Радовић СањаДржавни универзитет – Нови Пазар38,87

35.Патричевић НевенаПрирод.-матем. факултет – Крагујевац38,81

36.Живковић ИванаФак. организационих наука – Београд38,77

37.Кућеровић МиленаФак. медицинских наука  Крагујевац38,75

38.Мартаћ МиленаФакултет техничких наука – Нови Сад38,67

39.Раковић СнежанаВисока медицинска школа – Ћуприја38,67

40.Пењишевић ТатјанаФилол.-уметни. факултет - Крагујевац38,65

41.Вулићевић БранкоФакултет медиц. наука – Крагујевац38,64

42.Лештанин НаташаДржавни универзитет – Нови Пазар38,54

43.Котуровић ВладимирФакултет политичких наука – Београд410,00

44.Јанићијевић ИванаФилоз. факултет – Кос. Митровица49,30

45.Бељаковић АлександарФак. музичке уметности – Београд49,10

46.Здравковић ПредрагДржавни универзитет – Нови Пазар48,94

47.Драгојловић ИсидораФилол.-уметни. факултет  Крагујевац48,81

48.Здравковић СањаФилол.-уметни. факултет  Крагујевац48,74

49.Бошковић МаринаПољопривредни факултет – Београд48,72

50.Вељковић ЈованаФак. медицинских наука  Крагујевац48,71

51.Поповић НиноМедицински факултет – Крагујевац48,63

52.Поповић НинаМедицински факултет – Крагујевац58,93

53.Поповић МиљанаФармацеутски факултет – Београд58,86

54.Огњановић МаријаФармацеутски факултет – Београд58,65

55.Здравковић РадеФармацеутски факултет – Београд58,52

56.Поповић ЈеленаМедицински факултет – БеоградАпс.8,50

57.Миливојевић АлександраПравни факултет – БеоградАпс.9,73

58.Милошевић НевенаМедицински факултет – Нови СадАпс.9,15

 

ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ

1.Гољовић МилицаФилолошки факултет – БеоградАпс.7,85

2.Бошковић ЈеленаСаобраћајни факултет – Београд14,93

3.Бошковић БранкаФилозофски факултет – Београд37,38

4.Милосављевић АнђелијаВисока економска школа  - Лепосавић27,55

5.Распоповић ЛукаМедицински факултет – Београд37,75

6.Пејић НаташаВисока железничка школа – Београд14,83

7.Јовановић БиљанаДржавни универзитет – Нови Пазар14,42

8.Васиљевић СрђанВисока економска школа – Лепосавић18,25

9.Павловић ЈеленаЕкономски факултет – Крагујевац28,13

10.Којовић МаријаФилоз. факултет – Кос. Митровица36,50

11.Васиљевић МилицаФак. технич. наука – Кос. Митровица17,40

12.Раковић ЈованаСаобр. факултет – Београд37,11

 

II

Висину стипендије, одредиће председник општине Рашка, полазећи од средстава планираних Одлуком о буџету општине Рашка за 2013. и 2014. годину и укупног броја студената који се стипендирају.

Висина стипендије се одређује у односу на износ просечне плате (бруто) у привреди општине Рашка која је објављена у време доношења Правилника о закључењу Уговора о стипендирању и иста не може бити мања од 10% нити већа од 25% од те зараде, (5.000 динара).

 

III

Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.

Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.

 

IV

Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.

 

V

Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-III-25/2014-18

Дана: 24. фебруара 2014. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Јован Чорбић

 

На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2013/2014. годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:

 

Р.

БрИме и презимеФакултетГод.

студ.Просек

1.Петровић БојанаЕлектротехнички факултет – Београд29,36

2.Милићевић ИсидораФилолошки факултет – Београд29,50

3.Дубовац ЂорђеШумарски факултет – Београд29,58

4.Кашић НемањаШумарски факултет – Београд29,33

5.Поповић ФилипПриродно-математ. факултет – Крагујевац29,22

6.Чорбић ТијанаФармацеутски факултет – Крагујевац29,44

7.Белоица АнаЕкономски факултет – Крагујевац39,31

8.Гољовић СимионМашински факултет – Београд39,14

9.Милојевић МаријаФилозофски факултет – Ниш39,12

10.Јаснић МирјанаВисока медицинска школа – Ћуприја39,06

11.Кијевчанин РужицаПравни факултет – Крагујевац39,50

12.Милетић НиколинаМедицински факултет – Нови Сад

3

9,00

13.Вељковић МаријаФилозофски факултет – Кос. Митровица49,25

14.Јовичић МаринаФилолошки факултет – Крагујевац49,00

15.Раковић ЈованаЕкономски факултет – Крагујевац49,46

 

Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2013/2014. годину: 

 

Р.

БрПрезиме и имеФакултетРазлог за одбијањеГод. студ.Просек

1.Вујанац ДанкаПриродно матем. факултет – Нови СадСтудент мастер студија28,88

2.Вучковић НевенаФилолошки факултет - КрагујевацНедовољан просек28,45

3.Дамљановић БиљанаБиолошки факултет - БеоградНедовољан просек47,56

 

25. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 24. фебруара 2014. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,30 часова.

За ову седницу предлoжен је следећи дневни ред:

1.УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу општине Рашка.

3.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП „Рашка“.

4.ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ненад Остраћанин, директор ТСО „Рашка“.

5.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

6.ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“ Рашка.

7.ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

8.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У РАШКИ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад.

9.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

10.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

11.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

12.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2013. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Миладија Миливојевић, самостални стручни сарадник за буџет Општине Рашка.

13.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА КОРИШЋЕЊЕ УЗ НАКНАДУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Зорица Здравковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

14.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РОДИТЕЉСКОЈ НАКНАДИ ЗА ПРВОРОЂЕНО, ДРУГОРОЂЕНО, ТРЕЋЕРОЂЕНО ДЕТЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Јован Чорбић, председник општине.

15.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Добрила Филиповић, председница Комисије.

16.ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

17.ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБОВА И УДРУЖЕЊА) ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

18.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа општине Рашка.

19.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

20.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Иван Милићевић, директор ЈКП “Рашка“.

21.ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бојана Вељковић, члан Општинског већа.

22.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА СЛОБОДНЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПЕТРОВИЋ МОМИРУ ИЗ БЕОГРАДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

23.РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ СРБОЉУБА ИВАНОВИЋА ИЗ РАШКЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 03 БР. 360-307/12 ОД 06.12.2013. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

24.ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА ОД 31. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Бранислав Матовић, члан Општинског већа и председник Комисије за разматрање поднетих захтева.

25.ДОПУНСКА ЛИСТА ЂАКА И СТУДЕНАТА ЗА КУПОВИНУ МЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014 ПО ПРАВИЛНИКУ О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КУПОВИНУ МЕСЕЧНИХ КАРАТА ЂАЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:Мирко Пузовић, члан Општинског већа и председник Комисије.

26.ТЕКУЋА ПИТАЊА.

уторак, 18 фебруар 2014 08:36

Пољопривредна трибина

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Краљево, организује трибину са следећим 

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Уредбе о расподели подстицаја  у пољопривреди и руралном развоју 

 - Предавач: Ненад Нешовић  ПССС  Краљево

2. Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регуистрације као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства

 -Предавач: Миријана Остојић  ПССС Краљево

Трибина ће се одржати 20.02 2014. године са почетком у 1100 часова, у мотелу Рудар у Баљевцу.

 У 1400 часова у сали основне школе „Јошаничка Бања“ у Јошаничкој Бањи поред презентације уредби МПШВ биће одржано предавање о заштити малине

Предава.: Радомир Ђекић – Галеника – Фитофармација.