email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Делегација привредника и представника Удружења привредних комора Уједињених Арапских Емирата посетила је јуче општину Рашка. Са председником општине Игњатом Ракитићем И његовим сарадницима, гости из Емирата обишли су Јошаничку Бању. Председник општине их је упознао са природним ресурсима Јошаничке Бање, капацитетима термалних извора И могућностима за њихово коришћење. Привредницима из Емирата представљени су И други развојни потенцијали Јошаничке Бање, посебно они који се односе на улагања у изградњу хотела, бањског стационара, велнес И спа центара, спортско-рекреационог центра, као И гондоле која би повезала Јошаничку Бању са Копаоником. Општина Рашка је, како истиче председник општине Игњат Ракитић, спремна И за реализацију пројеката приватно-јавног партнерства. Генерални секретар Удружења привредних комора УАЕ Мохамед Бин Салем рекао је да су инвеститори највише заинтересовани за улагања у туризам, пољопривреду И индустрију. Природне лепоте Јошаничке Бање, потенцијал термалних вода И близина Копаоника, познатог скијашког центра, према оценама арапских привредника дају одличну полазну тачку за наставак преговора о могућностима за инвестирање. 

Пошто су неки од чланова делегације из УАЕ, али И други инвеститори који су имали прилику да посете Јошаничку Бању, показали велико интересовање за улагања у туризам И изградњу хотела, председник општине Рашка Игњат Ракитић већ данас се у Београду срео са представницима ПИО фонда у чијем је већинском власништву недовршени хотел у Јошаничкој Бањи. На састанку је договорено да се наредне недеље изврши процена стања И садашње вредности објекта И да се дефинише начин на који ће Фонд пренети овлашћења општини Рашка да преговара са потенцијалним инвеститорима. 

29. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 22. маја 2015. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 28. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ИЗВЕШТАЈ ЈКП „РАШКА“ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, вд директора ЈКП „Рашка“.

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

3. ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ИНВЕСТИТОРИМА ВЛАСНИЦИМА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ ПРЕ ДОНОШЕЊА ПГР „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА“ ОМОГУЋАВА ДА ИЗВРШЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ВИШЕ ИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈКП „РАШКА“ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Симовић, председник Комисије за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

8. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

На основу члана 3., став 1. и члана 5., став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14)и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интересаа на предлогконкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 08.маја 2015.године, донело је

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења на територији општине Рашка

 

 

Члан 1.

Овим Одлукомближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирањепо спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписалаконкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењимаиз буџета општине Рашка.

 

На основу члана 3, став 1. и члана 5. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12), члана 61. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 08. маја2015. године, донело је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање удружења од посебног интереса  на територији општине Рашка

 

 

Члан 1.

Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка.

 

На основу члана 61. Статута општине Рашка, (''Службени гласник општине Рашка'' бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2015. годину, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за развој пољопривреде у општини Рашка а по Конкурсу за доделу подстицајних средстава, дана 08. маја 2015. године, доноси

 

ОДЛУКУ о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средстава

48. СЕДНИЦА ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 14. маја 2015. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗВЕШТАЈ О УЗРОЦИМА КОЈИ СУ ДОВЕЛИ ДО ПРОБЛЕМА У ВОДОСНАБДЕВАЊУ КОПАОНИКА ТОКОМ ОВОГОДИШЊЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, вд директора ЈКП „Рашка“ и Славица Томић, технички директор ЈКП „Рашка“.

3. ИЗВЕШТАЈ ЈКП „РАШКА“ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, вд директора ЈКП „Рашка“.

4. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

5. ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ ЦРВЕНОГ КРСТА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Соња Јовковић, секретар Црвеног крста Рашка.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ИНВЕСТИТОРИМА ВЛАСНИЦИМА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ ПРЕ ДОНОШЕЊА ПГР „ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА“ ОМОГУЋАВА ДА ИЗВРШЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ВИШЕ ИЗГРАЂЕНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА У УЛ. РАТКА ЛУКОВИЋА ПРЕМА СТУДИЈИ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

1. Право учешћа на овом јавном позиву имају сва незапослена лица са подручја општине Рашка која се налазе најмање 3 месеца на евиденцији Националне службе за запошљавање.

2. Опис посла пописивача: у оквиру овог пројекта пописивачи ће обављати пописивање имовине пореских обвезника на територији општине Рашка, како би се ажурирала постојећа база пореских обвезника.

Место вршења услуга: Овим пројектом биће покривено подручје Викенд насеља - Копаоник.

3. Предвиђено трајање пописа је 3 месеца.

4. Плаћање пописивача: биће ангажовано 5 пописивача за период од 3 месеца и буџетом пројекта је предвиђена бруто зарада у износу од 380,00 ЕУР, која ће бити исплаћена у динарској против вредности.

5. Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања критеријума на огласној табли Општинске управе / Националне службе за запошљавање - Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка / Националне службе за запошљавање у Рашкој. Пријаве се подносе координатору пројекта «Унапређење регистра пореских обвезника у општини Рашка», а преко писарнице Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка, са назнаком «Пријаве за послове оператера за попис имовине».

6. Избор кандидата објавиће се у року од 8 дана од дана истека јавног позива на огласној табли Општинске управе / Националне службе за запошљавање - Рашка и званичној web презентацији Општине Рашка / Националне службе за запошљавање у Рашкој.

7. КРИТЕРИЈУМИ за избор кандидата: 

7.1 Општи услови за пријем:

• Да су старији од 18 година

• Да имају општу здравствену способност

• Да имају држављанство Републике Србије

• Да нису кажњавани и да се против њих не води кривични поступак (прибавља Комисија за изабрана лица по службеној дужности).

7.2 Посебни услови за пријем:

• Минимум средња стручна спрема (ССС) IV степен

• Познавање рада на рачунару (MS Office, MS Windows)

• Комуникативност, љубазност, марљивост, склоност тимском раду, и професионалност у раду са странкама.

 

7.3 Потребна документација:

• Извод из матичне књиге рођених 

• Доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе)

• Уверење да нису кажњавани и да се против њих не води кривични поступак (за изабрана лица прибавља Комисија по службеној дужности)

• Биографија / CV.

8. Приликом одабира кандидата поштоваће се принцип родне равноправности.

9. Детаљне информације могу се добити сваког радног дана од 8 до 15 часова у Служби за локални економски развој.

47. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 08. маја 2015. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 46. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ ЦРВЕНОГ КРСТА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Соња Јовковић, секретар Црвеног крста.

3. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Младен Кузмановић, члан Општинског већа и председник комисије.

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Младен Кузмановић, члан Општинског већа и председник комисије.

6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 04. МАЈ 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ДРАГАНА НАСТАСИЋА ИЗ НОВОГ НАСЕЉА ИЗЈАВЉЕНЕ НА РЕШЕЊЕ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 352-190/15 ОД 10.03.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор.

8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИЛИВОЈА ЧОРБИЋА ИЗ КОТРАЖА ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАКЉУЧАК ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 03 БР. 344-746/14 ОД 18.03.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 06. МАЈА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије.

10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде, у складу са Законом о буџету Републике Србије и Уредбом о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде.

Конкурс можете преузети О В Д Е!
Образац захтева можете преузети О В Д Е!

Извор: МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА


Општинска управа Рашка и ове године организује посету Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду од 9 до 15 маја.

Поводом тога позивају се заинтересовани регистровани пољопривредни произвођачи који желе да посете ову манифестацију да се пријаве у канцеларију број 17 Општинске управе Рашка. Са собом понети потврду о активном статусу газдинства. Полазак је 12.05 2015. године у 0345 са аутобуске станице. Цена улазнице 300,00 динара. Број места је ограничен. 

 

Објављено 14. април 2015. | Ознаке:2015, кошнице, правна лица, предузетници, пчеле, физичко лице

Овим правилником ближе се прописује начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање тих подстицаја.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује на основу захтева који подноси Управи за аграрна плаћања.

 

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину.

Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2015. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2015. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-0707/2015-09 од 14.04.2015. године, на седници одржаној 23. априла 2015. године, расписује

КОНКУРС

За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2015. годину

Општи услови конкурса за све подстицаје:

-       Да је комерцијално породично пољопривредно газдинство са територије општине Рашка са активним статусом регистровано код Управе за трезор, филијала Нови Пазар, експозитура Рашка, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“ бр. 17/2013);

-      

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима грађана у области заштите лица са и инвалидитетом и друштвене бриге о деци и младима у општини Рашка за 2015. годину, објављеног 23.03.2015.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015.годину, заседала је 20.04.2015. године и донела следећу:

 РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД  23.03.2015.ГОДИНЕ  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    Назив пројекта                   бр. бод.    Износ у                дин.

 

     1

 

Удружење за помоћ лицима са посебним потребама Рашка

 

„Социјална брига, радно оспособљавање и запошљавање ментално и физички недовољно развијених лица“

 

  81

         

   600.000

 

2

 

Дечји  савез општине Рашка

 

„ЈА САМ ДЕТЕ И ИМАМ ПРАВО...“

 

93

 

 800.000

 

 

УКУПНО

 

 

 

1.400.000

 На конкурсу су учествовала 2 удружења и оба су добила средства по конкурсу. Нема одбивених.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.ГОДИНУ

28. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 27. априла 2015. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

3. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, Општински правобранилац општине Рашка.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миломир Петровић, директор ЈП „Стан“ Рашка.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО СТАНИЦА „РАДИО РАШКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, директор ЈП Радио станица „Радио Рашка“.

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЉЕВАЦ СА ПРОШИРЕНИМ ОБУХВАТОМ ДО ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ИБАР;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАШКА - ДЕО ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ВЛАСОВУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ЈУГ 2 У СУПЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, секретар Скупштине општине.

15. ОПЕРАТИВНИ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за водопривреду и пољопривреду Општинске управе.

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2014. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА РЕПРОГРАМ ДУГОВАЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, Руководиоц Сектора за грађевинско земљиште, правне, економске и опште послове ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛА „ЈОШАНИЧКА БАЊА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вулић Пашајлић, председник Комисије за административна питања.

21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у Јошаничкој Бањи у просторијама Месне канцеларије 21.04 2015. године и у  Рашки 23.04 2014 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у времену од 10.00  до 14.00 часова . Право имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње, потврду о активном статусу газдинства које се предају и поседовни лист који се даје на увид. Пољопривредницима који немају поменуте документе неће се узети узорци за анализу.                              

Ближа обавештења могу се добити у канцеларији 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.