email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

ПЕТА СЕДНИЦСА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 22. јула 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 283/14 И 283/15 КО СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 3761 И 3762 КО ВАРЕВО;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ ДА СЕ МЗ РАДОШИЋЕ ОСЛОБОДИ ПЛАЋАЊА УЧЕШЋА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА РАДОШИЋЕ - СЕМЕТЕШ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

6. РАЗМАТРАЊЕ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ НЕРАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ - ЗА ТУРНИРЕ У МАЛОМ И ВЕЛИКОМ ФУДБАЛУ У 2016. ГОДИНИ КОЈУ ЈЕ УСВОЈИО УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, председник Спортског савеза општине Рашка.

7. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

среда, 20 јул 2016 13:33

Жикина шареница

У суботу, 23. јула, Рашка ће бити домаћин једној од најгледанијих емисија Радио Телевизије Србије - ,,Жикина шареница“. Емисија ће бити емитована уживо у термину од 09:00 до 11:00 часова. Разноврстан културно-уметнички програм, бројни гости, репортажни записи, представиће природне и туристичке потенцијале као и обичаје и традицију општине Рашка. Теме разговора биће везане за развој Рашке и читавог краја, развој и подршку малим и средњим предузећима, улагања у пољопривреду и туризам, Копаоник, Голију и Јошаничку Бању, културу и културне манифестације.

Емисију уређује и води: Жика Николић.

 

Дана 14. јула 2016. године је одржана IV седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка.

На  седници је утврђен престанак мандата одборнику изборне листе „ За бољу Рашку, Драшко Радосављевић, Демократска странка“, Милисаву Гаљку због подношења оставке. Такође, потврђен је мандат одборнику, Драгану Каровићу, са листе „Двери-Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић-Бошко Обрадовић. 

На предлог председника општине Игњата Ракитића, Скупштина је изабрала нове чланове  Општинског већа општине Рашка и то Загорку Шумарац, Бранка Караџића, Бојана Премовића и Жељка Никића.

 Одборници су на истој седници донели Одлуку о усвајању плана капиталних инвестиција општине Рашка за период од 2016. до 2020,  са предлогом да се исти допуни са пројектима:

-Реконструкција водоводне мреже за насеље Јарандо;

-Обилазни пут око Рашке, М-22 Трнава.

Поред ових одлука Скупштина је донела одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Рашка непосредном погодбом и то кат. парцеле бр. 3761  и кат.парцеле бр. 3762 КО Варево, за потребе издрадње спортског игралишта у насељу Власово у МЗ Варево, 

Одлука о установљењу права трајне службености у корист Друштва са ограниченом одговорношћу „SET UP systems real estate“ из Београда и Одлуку о изменама и допунама одлуке о усвајању регистра мини хидроцентрала на подручју општине Рашка.

Уместо досадашњег директора ЈКП „Рашка“, Драгана Каровића, који је поднео оставку именован је вршилац дужности директора Радомир Јаћовић, дипл. економиста из Рашке, док је уместо досадашњег директора ЈП за стамбене услуге „Стан“ из Рашке, Миломира Перовића, који је такође поднео оставку, именован за вршиоца дужности директора Илији Лазаревски, дипл. правник из Рашке.

Скупштинска већина разрешила је досадашњег директора Дома здравља Рашка,  др Миладина Андрића и као вршиоца дужности именовала директора, др Верицу Вујанац, специјалисту физикалне медицине и рехабилитације из Рашке.

Такође, одборници су именовали новог члана   ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у Општини Рашка из редова запослених, Радишу Виријевића, дипл. инжењер машинства из Супња уместо Обрада Караџића који је поднео оставку. Због истека мандата  претходног управног и надзорног одбора на седници је донето решење о именовању  нових чланова управног и надзорног одбора Центра за културу, образовање и информисање „Градац“ у Рашки. Такође донета су Решења о  разрешењу и именовању чланова  школских  одбора у ОШ „Рашка“ у Рашки, и у ОШ „Сутјеска“ у Супњу, из редова локалне самоуправе.

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 14. јула 2016. године (четвртак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

-   УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

2. ИЗБОР ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, координатор Комисије за израду Плана капиталних инвестиција општине Рашка.

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ПРАВА ТРАЈНЕ СЛУЖБЕНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  ЈКП „РАШКА“ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА  РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА'' У СУПЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

18. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

У поступку израде Планова детаљне регулације: 1) пословне зоне Баљевац са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар; 2) пословне зоне Југ 2 у Супњу, и 3) пословне зоне Рашка – део индустријске зоне Север у Власову, општина Рашка, а у оквиру раног јавног увида на концептуални оквир просторног развоја, планирано је и рано укључивање инвеститора и осталих релевантних стејкхолдера. У том смислу одржаће се састанак, у понедељак, 11.07.2016. године од 12 до 15,30 часова у сали Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1.

 

Циљ овог састанка је постизање реалнијих и квалитетнијих планских решења кроз препознавање потреба инвеститора - намене и капацитети, својински статус земљишта, инфраструктурно опремање, квалитетније информације о потребним условима организација и предузећа која издају услове. 

Имајући у виду значај привлачења инвестиција и подстицање локалног економског развоја, постојећи и потенцијални заинтересовани инвеститори, као кључни учесници оваквог састанка треба да добију јасну слику и податке о могућностима и ограничењима планиране интервенције (планиране намене, интензитет изградње, својјински татус земљишта и потребе инфраструктурног опремања).

На састанку ће се, поред инвеститора, и органи, организације и јавна предузећа који дају мишљење у погледу услова за уређење и изградњу објеката, посебно комуналног опремања, упознати са могућим решењима за развој просторне целине. Како је предвиђено да се након обављеног раног јавног увида прибављају услови и подаци од стране надлежних органа, организација и предузећа, то је уједно прилика да представници ових институција укажу на могуће конфликте, али и да добију правовремене информације да би издали што тачније услове и податке за потребе конкретне интервенције у простору, у наредном кораку. 

Израду Планова детаљне регулације пословне зоне Баљевац,  пословне зоне Југ 2 у Супњу и пословне зоне Рашка – део индустријске зоне Север у Власову, општина Рашка, финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.

 

Молимо да нам потврдите Ваше учешће најкасније до петка 08.07.2016, до 15 часова, на i-мejл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

 

С поштовањем,

Шеф Одсека за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 08. јула 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред: 

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Остраћанин, шеф Службе за локални економски развој.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ПРАВА ТРАЈНЕ СЛУЖБЕНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ГОЈКА РАЧИЋА ИЗ СУПЊА ПРОТИВ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА – ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 03 БР. 355-83/16 ОД 25.05.2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Мијајловић, комунални инспектор.

7. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

ТРЕЋА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 01. јула 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,30 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред: 

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ  СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

2. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, председник комисије и члан Општинског већа.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Милојевић, председник комисије.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ОД 22. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, председник комисије и члан Општинског већа.

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


ОПШТИНА РАШКА Излаже на РАНИ ЈАВНИ УВИД


Нацрт плана детаљне регулације пословне зоне Рашка део индустријске зоне север у Власову


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 01. 07. 2016. до 15. 07. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка.

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


ОПШТИНА РАШКА Излаже на РАНИ ЈАВНИ УВИД


Нацрт плана детаљне регулације зоне Баљевац са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 01. 07. 2016. до 15. 07. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка.

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)


ОПШТИНА РАШКА Излаже на РАНИ ЈАВНИ УВИД


Нацрт плана детаљне регулације пословне зоне ЈУГ 2 у Супњу


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Рани јавни увид ће бити спроведен у периоду од 01. 07. 2016. до 15. 07. 2016.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка.

 

На основу чланова 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14) члана 8. Одлуке о буџету општине Рашка за 2016.годину, и члана 4. и 8. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС бр.16/16) Начелник општинске управе управе Рашка, дана 24.јуна 2016.године расписује

II ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2016.годину

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Рашка ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања  на територији општине Рашка путем медија о збивањима на локалном нивоу, односно раду органа општине Рашка као локалне самоуправе везано за пројектну тематику, о актуелностима  у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине и уметничком стваралаштву.

Конкурс за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у периоду од 01.јула до 31.децембра 2016.године.

Укупан износ преосталих средстава намењених за суфинасирање пројеката ради остваривања јавног интереса  у области јавног информисања у медијима износи 10.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава из буџета општине Рашка који се може одобрити по једном пројекту је 6.000.000,00 динара уз услов да максимални износ средстава који се може доделити  по једном пројекту износи 80% од укупне вредности пројекта.  

 

2. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:

1. Издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.

2. Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реаллизован путем медија који је уписан у регистар медија.

Право учешћа немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у говором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

 

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА  ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

      Основни  критеријум за оцењивање пројекта:

- мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања

- мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима

Посебни критеријуми за оцењивање пројекта

- значај пројекта са становишта остваривања јавног интереса у области јавног информисања,остваривање намене конкурса, усклађеност пројекта са реалним проблемима, усклађен ост пројекта са реалним проблемима потребама и приоритетима циљних група

- усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група

- степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе

- мерљивост индикатора који омугучавају праћење пројекта

- разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта

- степен организационих способности предлагача пројекта и неопходних кадровских и техничких предуслова за реализацију пројекта

- прецизност и разрађеност буџета пројекта који показује усклађеност предвиђених трошкова са пројектним активностима

- економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

Посебно се оцењује:

- да ли су учеснику конкурса изречене од стране од стране државних органа, регулаторних тела или саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етничких стандарда, 

- доказ о томе да се после изречених мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити

Ближи критеријуми за оцењивање пројекта :

- пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину, или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса

- Реализација пројеката на територији општине Рашка и могућност да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника општине Рашка, на правовремену и тачну информацију буду једнаке

- Усмеравање мадијског стваралаштва и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота

- Традиција пословања подносиоца пројекта, већа и лакша доступност аудиторијуму, мултимедијалност, економична дистрибуција садржаја, лакша исправка и допуна информација и

- Бржа и боља интеракција са корисницима

 

4. ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“ који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( „Службени гласник РС“ 16/16)

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта дужан је да обавезно приложи и 

1. Предлог пројекта (образац 1)

2. Табелу за процену испуњености формалних услова (одштампати и одвојити од пријаве)

3. Табелу буџет пројекта 1

4. Доказ о регистрацији (фотокопија АПР-а)

5. Решење о преском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

6. Доказ о поседовању  фреквенције, дозвола за емитовање програма од регулаторног тела

7. Доказ о упису у регистар медија ( за издавча медија)

8. Изјаву о располагању одговарјућим техничким и кадровски капацитетима

9. Доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у регистар медија за правно лице односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја

10. Наративни извештај о реализованим уговорима са општином Рашка у претходним годинима (ако је таквих уговора било)

Јавни позив се објављује на званичној интрнет страници општине Рашка www.raska.gov.rs и у дневном листу „Данас“.

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 24.јуна 2016.године до 14.јула 2016.године.

Пријава на конкурс се подноси  Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања  ( у даљем тексту: Комисија) непосредно на писарници Општинске управе Рашка или путем поште на адресу: Општинска управа Рашка, Предрага Вилимоновића број 1, 36350 Рашка, у затвореној коверти, насловљено са:“ Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2016.годину“

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

 

5. ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

У складу са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима и чланом 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Рашка доноси Начелник општинске управе, а на основу образложеног предлога Комисије и то најкасније у року од 90 дана од дана закључивања конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије

Одлука о избору пројекта биће објављена на званичној интенет страници општине Рашка и достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и притив њега се може покренути управни спор.

Након доношења решења општинска управа закључује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

 

6. КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Оцену пројекта врши стручна комисија која че бити састављена од 3 (три) члана.

Чланове Комисије именије Начелник општинске управе од којих је већина из реда независних струшњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови комисије могу се именовати на позив новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом и Правилником.

Комисија на првој седници бира председника комисије

О раду комисије води се записник

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рашка www.raska.gov.rs

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове комисије.

Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

7. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЉА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката у области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава на Обрасцу 2 са спецификацијом утрошениох средстава по уговору  прописан Правилником о суфинансирања пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Уз наративни извештај достављају се и емитовани програми односно прилози у електронском облику као и да достави извештај емитованим прилозима, текстовима на сајту.

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА

Број

Дана 24.06.2016.године

РАШКА                                                                                                     

НАЧЕЛНИК

Спасоје Андрић

 

Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

среда, 22 јун 2016 07:44

Најлепше двориште

У циљу подстицања грађана на очување животне околине и креативније уређење приватних екстеријера, Комисија за заштиту и унапређење животне средине организује акцију „Најлепше двориште“. Рок за пријављивање је 30.6.2016.год. Пријављивње се може извршити  у канцеларији Општинске управе бр. 5 или на телефон 064 8064889.

Данас, 15. јуна 2016. године, је одржана  трећа седница осмог одборничког сазива  Скупштине општине Рашка, као наставак конституисања органа Скупштине општине Рашка.

На  седници су верификовани и потврђени  мандати новим одборницима са изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“,  Драгану Миладиновићу  и Владану Вујовићу који су на ову дужност ступили након престанка мандата одборника Игњата Ракитића због избора за председника  општине Рашка, односно Ђорђа Гогића за заменика председника општине Рашка.

Такође, усвојена је Одлука  о завршном рачуну буџета општине Рашка за 2015. годину са позитивним мишљењем  екстерне ревизије.

У складу са Законом о локалним изборима именована је Изборна комисија општине Рашка у сталном саставу. За председника Изборне комисије изабран је Мирко Шћеловић, дипломирани правник из Беоца, а за заменика председника Марина Лазовић, дипломирани правник из Мислопоља.

Као што је предвиђено Статутом општине Рашка, а по предлогу одборничких група извршен је избор чланова сталних скупштинских радних тела и то:

 

1. Комисије за административна питања

2. Комисије за  одликовање и друга друштвена признања

3. Комисије за развој пољопривреде

4. Комисије за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине

5. Комисије за представке и притужбе

6. Комисије за нормативну делатност СО Рашка 

7. Комисије за буџет и финансије.

 

Због истека мандата на седници су именовани и нови чланови управног и надзорног одбора ДЗ Рашка и Центра за социјални рад као и чланова управног одбора Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка.

У складу са Законом о основама система васпитања и образовања извршено је разрешење и именовање чланова школских одбора из редова локалне самоуправе и то за све основне и средње школе у општини Рашка.

На крају седнице именована је Комисија за отуђење или давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.

ДРУГА СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 17. јуна 2016. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ О САНАЦИЈИ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (ВРАЋАЊЕ ВОДОТОКОВА У ЊИХОВА ПРИРОДНА КОРИТА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРВЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА  БРОЈ 02-649/16-1 ОД 28. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА БРОЈ 02-649/16-2 ОД 09. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТСО „РАШКА“ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, председник Комисије за пољопривреду.

7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, председник Комисије за утврђивање последица елементарних непогода.

8. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Београд, 8. јун 2016. – Представници 46 локалних самоуправа са југоистока и југозапада Србије* предали су данас Акциони план за позиционирање Србије као земље извознице намештаја од масивног дрвета Развојној агенције Србије (РАС), која преузима водећу улогу у његовом представљању новој Влади Републике Србије.  Подршку изради Акционог плана који је представљен у Привредној комори Србије, пружиле су Европска унија и Влада Швајцарске преко развојног програма Европски ПРОГРЕС, и УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја.

Акциони план садржи низ мера за повећање конкурентности домаћих произвођача и подстицање производње намештаја од масива, имајући у виду раст тражње на светском, а посебно на европском тржишту, са циљем да се отворе нова радна места и повећа извоз.

„Министарство привреде је спремно да подржи све активности које доприносе економском расту, као и расту БДПа и извоза, а акциони план који је данас представљен с једне стране може да буде у функцији консолидовања рада Јавног предузећа „Србија Шуме“, а с друге стране да помогне рад малих и средњих преузећа из дрвнопрерађивачког сектора“, рекао је Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде Владе Србије.

Јеша Ерчић, директор сектора индустрије и пољопривреде у Привредној комори Србији (ПКС) потврдио је подршку ПКС оживљавању производње намештаја од масивног дрвета, а посебно је нагласио значај унапређења образовања у дрвном сектору. „Од наредне школске године у образовни систем биће уведен нови профил -оператер за израду намештаја, а настава ће бити организована као кооператвна са елементима дуалног образовања, а две техничке школе у Ужицу и Суботици ће се спроводоти овај програм“, рекао је Ерчић.

 „Европска унија и Влада Швајцарске, кроз активности Европског ПРОГРЕСа, пружају подршку повећању конкурентности локалних економија, а сарадња локалних самоуправа и приватног сектора уз подршку државних институција је предуслов за напредак“, рекао је Грем Тиндал, менаџер развојног програма Европски ПРОГРЕС и додао да иницијатива показује да су локалне самоуправе препознале свој дрвни потенцијал као предност и основу за економски раст. „Тако ће се створити могућност за отварање нових радних места, што је посебно важно ако знамо да је само једна петина људи из недовољно развијених општина, иначе богатим дрвним потенцијалом, запослена у дрвно-прерађивачком сектору. 

„У недовољно развијеним општинама у Србији налази се око 46% укупног шумског ресурса земље. Максимизирајући степен искоришћености ових ресурса кроз израду финалних производа највише вредности, који се могу пласирати на светско тржиште по вишим ценама, ми отварамо могућности за запошљавање и раст приватног сектора, уместо да се највреднији природни ресурс Србије поклања као сировина“, рекао је Милан Павловић, в.д. директора УСАИД/Србија.

Представљајући мере предложене у Акционом плану, проф. др Бранко Главоњић, професор Шумарског факултета Универзитета у Београду је рекао акциони план пружа смернице за унапређење интерних капацитета произвођача производа од дрвета са високом додатом вредношћу, као и низ мера за унапређење укупног пословног амбијента, као што су јачање производних капацитета кроз увођење технолошких унапређења, унапређење  образовног система и стручног оспособљавања у складу са потребама привреде и промовисање Србије као земље извознице намештаја од масивног дрвета.

Предајући Акциони план директору РАС-а Милошу Петровићу у име 46 локалних самоуправа, председник општине Тутин, Шемсудин Кучевић истакао је да су у припреми Акционог плана учествовали представници локалних власти, многобројни представници дрвнопрерађивачког сектора и надлежних државних институција, домаћи и међународни експерти. 

„Циљ подршке дрвној индустрији је подстицање њене извозне конкурентности, а очекује се да би успешно спровођење предвиђених мера могло да омогући отварање више хиљада нових радних места и повећа извоз на преко 500 милиона долара годишње“, истакао је в.д. директора Развојне агенције Србије, Милош Петровић.

Иницијативу оживљавања дрвне индустрије  покренули су УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја и развојни програм Европски ПРОГРЕС, који финансирају Европска унија и Влада Швајцарске, у партнерству са Развојном агенцијом Србије и Привредном комором Србије.

*Локалне самоуправе које су подржале израду Акционог плана: Ариље, Бајина Башта, Бела Паланка, Бољевац, Бор, Брус, Чачак, Чајетина, Ћићевац, Црна Трава, Деспотовац, Димитровград, Гаџин Хан, Ивањица, Књажевац, Косјерић, Краљево, Крупањ, Крушевац, Кучево, Куршумлија, Лесковац, Љубовија, Лозница, Мајданпек, Мали Зворник, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Пирот, Прибој, Пријепоље, Рашка, Ражањ, Сјеница, Сурдулица, Сврљиг, Трговиште, Трстеник, Тутин, Ужице, Владичин Хан, Врање, Врњачка Бања, Жагубица, Зајечар.

КОНТАКТ:   Марија Радуловић, сарадница за комуникације, Европски ПРОГРЕС, 063/861 4524, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Данијела Шевер Радовановић, саветница за комуникације, УСАИД Пројекат одрживог локалног развоја, 063/291-462, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.;